Home

Třídnická hodina pracovní list

Pracovní list s duchy. Každý žák dostane list papíru, na kterém jsou postavičky duchů vyjadřující různé stavy a nálady. Každý žák si vybere takového ducha, který vyjadřuje jeho momentální naladění. Vybarví ho, připíše datum a list si založí, protože s ním může pracovat jindy.. nemůže být tato třídnická hodina počítána do úvazku třídního učitele jako přímá pedagogická činnost, ale je placena v rámci osmihodinové pracovní doby učitele (stejně např. jako dozor). Tyto kompetence jsou plně na řediteli školy

Zaměření a cíle práce s třídním kolektivem 6 5) Rozdělení a rozpuštění, odchod Skupina směřuje k rozchodu. Většinou dochází ke snahám o zachování kontaktů Pracovní listy pro žáky k nácviku správného vyjádření času. Úkolem žáků je dokreslit správně ručičky hodin a říci správný čas. Později se může pracovní list použít ke hře pexeso, tichá pošta či tzv. běhací diktát Abeceda (seznamovací hra). Čas: 10 minut Cílová skupina: II. stupeň ZŠ Pomůcky: papír Instrukce: Každý napíše své jméno tiskacími písmeny pod sebe a ke každému písmenu pak napíše nějakou svoji kladnou vlastnost, dovednost nebo výjimečnost Příklad: J jednající rychle I inteligentní T tvořivá K kamarádská A atraktivní. Ruce (závěrečná hra Úvod > Třídnická hodina > Průběžné třídnické hodiny. Průběžné třídnické hodiny. HRY NA ROZVOJ SPOLUPRÁCE A DŮVĚRY . Pomocí těchto her spoluutváříme sociální a osobnostní vzorce chování. Umožňují rozvíjet komunikaci, spolupráci, solidaritu, sociální důvěru, řešit konflikty, nastavit pravidla a učit se.

Pracovní list: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání - první stupeň - první období: Typická věková skupina: 7 - 9 let: Celková velikost: 8,69 M Pracovní list 2019. Školní Psychologie Literatura Studium Autismus Škola. Uspořádání Třídy Nápady Na Organizaci Dílny Uspořádání Domácnosti Vzdělávací Činnost Třída První Třída. Where It All Goes Down Wednesday. I LOVE the magazine files used as book holders! I've spent the last 5 years trying to figure out how to. Třídnická hodina - 4. vyuč. hodina ZMĚNA ROZVRHU: V úterý je místo matematiky mluvnice a ve středu místo zeměpisu třídnická hodina. Aj (M.M.) - DÚ na úterý 18.6. pracovní list (kromě poslechového cvičení). Čj - v úterý test Čj - v pátek 7.6. test - vztažné zájmeno jenž (viz pracovní list a pracovní sešit) Třídnické hodiny - 27. 9. 2018 - 7:30 - 11:10 (12:05) - program v režii třídních učitelů 1.A. Hry na stmelení kolektivu, vzájemná spolupráce, skupinová práce (pravidla, všechny děti zodpovídaj

Nakresli a řekni, kolik je hodin - Digitální učební

ZŠ Sirotkova » Aktivity pro třídnické hodin

Pracovní sešit str. 76 cv. 2; Pracovní sešit str. 103 - vyznačit a naučit doposud probraná slovíčka z lekce č. 8; ALF; Třídnická hodina (pondělí 9-10hod.) i konzultační hodina (čtvrtek 10-11 hod.) bude věnována obtížnějším pasážím učiva v daném týdnu. 27. 4. - 30. 4. 2020. Č 1) PRACOVNÍ LIST v příloze prosím vypracujte s pomocí učebnice, internetu a následujícím doporučeném odkazu. Práci pošlete ke kontrole. 2) BEZVA VIDEO HODINA DĚJEPISU za 12 minut - pokud máte možnost, pusťte si před samotnou prací v listě nebo i během ní následující video Zítra půjdeme na zahradu - pracovní oblečení.V pondělí připomínám kino - Kráska a zvíře (někdo ještě nezaplatil 50,-Kč), pak ukázková hodina Mighty Shake, Končíme po 6. vyuč. hodině.V úterý bude zkrácené vyučování, končíme po 4. vyučovací hodině v 11,40, pak oběd a domů.Do pátku je..

Průběžné třídnické hodiny :: OS

Lidé a čas - hodiny - Digitální učební materiály RV

ČJ str. 28/1 - pročíst a plnit ústně úkoly, vypracovat pracovní list č. 2 M str. 23/ 1, 2 cv. 3 celé do domácího sešitu. Čítanka str. 16, 17 (básnička Podzim zpaměti, až se uvidíme) Písanka str. Pracovní listy - přikládám pracovní listy na procvičování rozpoznávání b, d, p. (kliknutím na smajlíka se otevře pracovní list). Pokud máte možnost, vytiskněte si, pokud ne, nic se neděje. Pracovní listy a práci, kterou si děti udělají navíc, prosím zakládejte. Slabikář str. 62 + písanka str. 2

ASISTOVANÁ TŘÍDNICKÁ HODINA. Pracovní list, který si žáci vyplní doma na počítači a společně s lektorem rozeberou podrobněji v rámci jedné hodiny online preventivního programu. Pracovní list a hodinový program naplňuje 2 hodiny PP. PRÁCE S PŘÍBĚHEM Třídnická hodina pro celou třídu. Ma: online výuka PS str. 19, cv. 1 - doplňte diagram, cv. 4, 5 Český jazyk: pracovní list (děti ho obdržely), detailnější výklad učiva: odkaz _____ Nařízení Hygieny HMP - povinné nošení roušek v uzavřených společných prostorech školy (chodby, toalety,...) od pondělí 14.. Třídnická hodina. Ve středu 6. 5. bude v 11 hodin třídnická hodina pro žáky, kteří budou dělat přijímací zkoušky na SŠ a potvrdili svoji účast ve škole od 11. 5. Sdělím vám důležité informace . + pracovní list posílám mailem Nj: PS slovíčka str. 45 (die Abfahrt,. Pondělí - třídnická hodina (TH) Celá třída - 10:00 - 10:40 podívej se na svou hodnost ve složce zadání + ve stejné složce najdeš v pondělí jednoduchý pracovní list, který si přímo v Teams zkusíš vyplnit a odevzdat - vyplň si testy Forms (zveřejněny později

Pracovní list č. 4 (za toto bude známka) MATEMATIKA. Pracovní sešit - str. 20 - 22, v 10.00 - 10.30 - společná třídnická hodina - nemusíte si nic připravovat, jenom si popovídáme o tom, jak se Vám vše daří, popřípadě jaké máte problémy nebo čemu nerozumíte. 4. 11 Třídnická hodina - čestné prohlášení. Třídnická hodina - informace na měsíc červen. Zeměpis - Závěrečný test. Třináctý týden 1.6. - 5.6. 2020 (pracujte průběžně, nárazová práce není tak efektivní) Anglický jazyk - Havlíčková. Anglický jazyk - Z. Sovová. Český jazyk. Dějepis Google Classroom. ZŠ Benátky nad Jizerou Husovo náměstí 55 294 71 Benátky nad Jizerou. GPS 50.2915497N, 14.8244208E. IČ: 70997501 IZO: 102326657 RED_IZO: 60004907 Práce k odevzdání - pracovní list vypracovat (až poté, co proběhne online hodina), vyfotit a poslat na adresu kubovad@skolazh.cz do čtvrtka 12.11.2020 do 14 hodin; zadání: F7_prac-list_do_12_11_202 Pracovní list č. 2: vypočítej zpaměti příklady 11a), všechny výsledky sečti, výsledné číslo zapiš do sešitu a vynásob číslem které získáš vynásobením 17 . 4., výsledné číslo si zakroužkuj červeně (budeme s ním ještě pracovat), prosím dodržuj barvu

Ve čtvrtek 1.hodinu je třídnická hodina. F - ve čtvrtek 8.10. opakovací test. LITERATURA - DÚ na pátek 9.10. Vyhledejte informace o Karlu Čapkovi a vyplňte pracovní list. Aj (K.K.) - v pátek 9.10. WRITING (school blog celý pracovní list (stupňování příd.jmen) ZMĚNA ROZVRHU: Ve čtvrtek 6.6. končí děvčata ve 12:15 a místo Vz je sloh. Ov - v pátek 7.6. aktuality (Sarah, Ondra, Dominik) Čj - DÚ na pátek 7.6. str.34/4 (celé cvičení) Čj - v pátek 7.6. test - vztažné zájmeno jenž (viz pracovní list a pracovní sešit Po: TŘÍDNICKÁ HODINA (on-line) VZOR MUŽ podrobný postup zařazení ke vzoru zaslán na e-mail; vzor muž si vyskloňuj v jednotném i množném čísle, správnost zkontroluj dle tabulky v učebnici na str. 56; učebnice str. 58/cv.14 ústně; Út: učebnice str. 59/cv.15 písemně do sešitu; pracovní sešit str.25/cv.17 - vyjmenovaná. Pracovní list - 2 1) Pravopis - vyplnit v 10 00 hodin se uskuteční třídnická hodina na Microsoft teams, abychom vyzkoušeli připojení všech žáků. Označit úkol za splněný Zapsal/a: Coufalová.

- vyplňte si pracovní list str. 30 - 31, cv. 18, 19, 21 - kontrola a opakování učiva z předchozího období + třídnická hodina - vyučovací hodina začína v 10:20 - na tento čas jsme si domluvili testovací on- line hodinu na Skypu a případně ještě vyzkoušíme zoom. Třídnická hodina Připravte si na hodinu učebnici, pracovní sešit,vyplněný pracovní list, který jsem vám rozdala ve škole a psací potřeby. Pokud se někdo nemůže připojit, posílám odkazy na poslechy v učebnici. Ve čtvrtek si budete dělat úkoly samostaně.. úterý - 12:00 - němčina - připravte si k dotazům vyplněný aktuální pracovní list. pátek - 10:00 - třídnická hodina - problémy, technické dotazy (snad vám budu umět pomoci, také stále objevuji co Teams umí a učím se). Pokud se nemůžete přihlásit, dejte mi vědět. Pokud nebudete moct být na setkání PŘEDEM se omluvte

40 Best TŘÍDNICKÉ nejen hodiny images třída, škola

 1. 6. (když si pracovní list stáhnete, snad se objeví i obrázek). Krásné prázdniny a budu se těšit na shledání v září, v novém školním roce. Pečlivě si uložte učebnici i pracovní sešit, budeme je na začátku příštího školního roku ještě potřebovat. Učivo na období 15.6 - 19. 6
 2. Pracovní list str. 25 Na e-třídě jsou videonávody prezentace, odkazy na audionahrávky. 2x týdně probíhá online výuka třídnická hodina ve skupinác
 3. Třídnická hodina. 12.02.2017 00:00 13.02.2017 - proběhne v 7.30. Celý článek ————— AJ. question tags - tázací dovětky. pracovní list - question tag

Třídnická hodina pracovní list třídnická hodina

 1. Díky on-line formě odpadá náročná papírová příprava a zdlouhavé vyhodnocování. Testy a dotazníky jsou připraveny pro použití kdykoliv (individuální konzultace, suplování, třídnická hodina,). Výsledky se automaticky archivují a lze se tak kdykoliv vrátit ke starším údajům pro srovnání
 2. Rovnice procvičování úkol zadán na google classroom. Opakování učiva - válec. Teorie - učebnice str. 35. Zopakuj si pojmy: válec - podstava a plášť válce ( průměr a poloměr podstavy). Dole jsou uvedené vzorce pro výpočet objemu a povrchu válce.. Dosazením do vzorců vypočítej objem, povrch nebo poloměr a výšku následujících příklad
 3. 1 Vypracovat pracovní list z přílohy, Grammar in Use - A2 - Daisy´s email, Get Ready A2, stačí vždy napsat číslo a vybrat správnou možnost A - C. 2 Vypracovat pracovní sešit str. 5 / cv. 6+7 (+prostudování Grammar reference vpravo) - oba úkoly zaslat do pátku 6.11.2020 na mail preslova@souhorky.cz Příloha - ke stažen
 4. Základní škola T. G. Masaryka Čejkovice, okres Hodonín, příspěvková organizace Školní 800 696 15 Čejkovice IČ: 7086993
 5. kou. 2. M. Vážím si vaší píle, když sleduji vaše pracovní sešity.. Jste šikulky. Napřed si dáme podobnou rozcvičku jako.
 6. Třídnická hodina. Ukončení výuky v kalendářním roce 2011. Vynikající výsledky našich olympioniků Pracovní sešity z matematiky. Prezentace v geogebře. Pro nemocné děti. Písemka na Jednotky plochy. Písemná práce na dvojice úhlů.
 7. pracovní list: PL - ATOM 1; - Co je to fyzika - proč se učíme fyziku a co vlastně zkoumá, jak fyzika měnila a mění svět, obory fyziky, třídnická hodina 2020-09-03 UČIVO - Co nás čeká v 6. ročníku, bezpečnostní řád,.

Soupis možných podpůrných a rozvojových aktivit je určený pro skupiny, ve kterých je přítomno dítě s ADHD, či pro individuální podporu těchto dětí. K mnohým aktivitám lze přistupovat tvořivě - dále je propracovávat a modifikovat tak, aby co nejlépe posloužily cíli - rozvoji dané dovednosti, kompetence či vlastnosti dítěte/dětí Vážení rodiče, dnes NENÍ třídnická hodina. V minulém týdnu jsme dělali třídnické práce od St - Pá. Omlouvám se, že jsem neupřesnila. Děti půjdou do ŠD. Ty, které chodí po vyučování domů, půjdou domů nebo na autobus v 11. 30. Děkuji za pochopení a ještě jednou se omlouvám Třídnická hodina - sebehodnocení za 1. čtvrtletí Vacková - z důvodu mé pracovní neschopnosti do pátku 16. října se tento týden online setkání se mnou neuskuteční. Omlouvám se. Na viděnou příští týden. Termín online setkání zadám do kalendáře MS Teams a také ho napíšu sem

Tipy do třídnických hodin MADI

PONDĚLÍ - 8.00 - TŘÍDNICKÁ HODINA + M, Čj, Prv ÚTERÝ - 8.55 - ČESKÝ JAZYK STŘEDA - 8.55 - ANGLICKÝ JAZYK ČTVRTEK - 9.50 - PRVOUKA PÁTEK - 8.00 - MATEMATIKA Pracujeme v pracovních listech, ale m ůžeme také procvičovat v u čebnicích V přílohách najdete pracovní list k těmto textům. Vyplńte ho a buď mi jej pošlete na adresu zitula@email.cz , nebo své odpovědi nahrajte do Teamsů, zadala jsem úkol i tam. Bylo by pro mě lepší, kdybyste úkol odevzdali v Teamsech, ale pokud je to pro někoho náročné, využijte emailu Odesláním fomuláře souhlasíte s tím, že Vámi vyplněná osobní data budou zpracována dle zásad o ochraně osobních údajů a adresát Vás může kontaktovat buď telefonicky, nebo e-mailem

Obrázkový ROZVRH HODI

Pracovní list Wie wohnst du? - krátce napsat o tom, kde a jak bydlím; podrobné vysvětlení + PL pošlu v mailu během pondělka; slovní zásoba k tématu - WocaBee, balíček Wohnen II - zašlu též v mailu. Zpracovaný úkol (pracovní list) poslat mě do mailu do pátku, 17.4. FYZIKA Stále platí: co stihnete, to stihnete Třídnická hodina - Úklid kufříků - Čtení s porozuměním - pracovní list - společné čtení, úkoly samostatně. Chemie 8.A, B 31.3. dodatečný materiál Zápis a procvičení CHEMICKÉ REAKCE. Třídnická hodina 8.A- vzkaz od Vom. Hudební výchov Zdenka třídnická hodina 8.30 Kontakt angličtina Dobrý den, ve středu si na angličtině zkontrolujeme pracovní list z minulého týdne a následně budeme pracovat s videem a hrou. ve čtvrtek budeme pracovat s komiksem v učebnici na straně 17 a zopakujeme si předchozí lekce na straně 18. Anik10@seznam.c AJ pracovní sešit str. 53 cv. 4 . 5.4. TŘÍDNICKÁ HODINA - na třídnické hodině jsme se dohodli, že žáci budou mít možnost nechávat si někteté sešity ve škole (pokud nebudou mít v něm domácí úkol). ČJ - PS, M geo - PS, čítanku . 6.4. DÚ ČJ PS STR. 16 cv. 1+a

hodina ČJ - SAMOSTATNÁ PRÁCE (uč. str. 31/2,3, žlutý pracovní sešit HRAVÁ VYJMENOVANÁ SLOVA strana 2) Úterý 10.11.2020 hodina ČJ - ON-LINE (referát o knize, dovyprávění pohádky ze str. 30, uč. str. 31/1 - vysvětlování si slov být, bydlit/bydlet, obyvatel, byt, příbytek, nábytek, dobytek + použití slov ve větách Online hodina 19.11.2020 - informace: jak odevzdávat zadané úkoly na google učebně. Máte vždy uveden odkaz+stránky, kde najdete pracovní list a k poslechu máte uvedené odkazy na jednotlivé nahrávky. 1. Časopis Gate May-June2019, str. 34 -35, test poslech a čtení, odkaz na časopis: 2020-10-23 - Třídnická hodina 23.10.202 Pracovní list str. 89. přečíst nahlas, do školního sešitu napsat cv. 1 Doplňte i,í/y/ý a) Zívá únavou Poslat cv. 1. M geo. Rovina, učebnice 2.díl. Pracovní list str. 17, k tomu je videonahrávka e-třída, samostatně str. 16. Poslat str. 16. ONLINE HODINA. Děti si k počítači připraví pracovní list 94 a tužk

Domácí úkoly :: Zdena-trid

Vážení rodiče, pro děti 7.-9.tříd nabízíme možnost návštěvy převážně večerních divadelních představení. V průběhu školního roku přihlášené děti navštíví 3 divadelní představení (divadelní představení jsou vždy překvapením hlášeným minimálně 1 měsíc předem). Divadelní představení sestavuje KMD tak, aby odpovídala věku dětem a vhodnou. TŘÍDNICKÁ HODINA Úter Pracovní list k dispozici v uebn . adresa pro komunikaci s vyuujícím: katerina.bacova@kamenka-celakovice.cz ZEM PIS Přírodní poměry Ameriky - vymezení, povrch, podnebí PS 15 - 16 Online uebnice k dispozici zde pracujte samostatně, kontrolní pracovní list slouží k ověření vašich znalost 2020-09-02 třídnická hodina 2020-09-01. Hello everybody, v příloze č. 1 naleznete úkol na středu 11. listopadu 2020, který vypracujete místo videokonference a samozřejmě mi ho odevzdáte v kanceláři školy.. Zdraví M

Třídnické hodiny

1. Třídnická hodina - Pokuste se postupně vytvářet váš rodokmen. Teď na něj budete mít hodně času. S rodiči si můžete popovídat o vašem příbuzenstvu, o vašich předcích. 2. Matematika - dnes znovu i geometrie - Napřed si připomeňte vlastnosti přímek a úseček podle pracovního sešitu. Bod se označuje VELKÝM PÍSMENEM GRAFIA, s.r.o. Budilova 4 301 00 Plzeň Tel./fax:+420 377 227 701 E-mail: info@grafia.c

Třídnická hodina- základ bezpečí PRCH-IPBK-0158/2017. Pomůcky: pro každého jeden pracovní list se štítem (ve smyslu souþást rytířské výzbroje), psací potřeby případně jen isté papíry a velký arch papíru s předkresleným tvarem štít Třídnická hodina Výchova k občanství a zdraví VOZ 9. třídy VOZ 8. třídy VOZ 7. třídy Fotogalerie VOZ 6. třídy Výtvarná výchova Tématické plány Pracovní listy k týdnu 20. - 24. 4 místo TV třídnická hodina - máme ledasco k řešení a jiný čas nedáme všichni dohromady Přírodopis / splnit do 27. listopadu (úterý) Vyplněné oba pracovní listy, které jste obdrželi ve středu Třídnická hodina. Od školního roku 2011 / 2012 byla ve třídách na 2.stupni zavedena třídnická hodina. Tato hodina byla v rozvrhu zkušebně stanovena na 1. pondělní vyučovací hodinu, kdy třídní učitel tráví tento čas společně se svou třídou Pracovní list a zápis do sešitu posílám emailem. Třídnická hodina on-line. Ahoj sedmáci. V pondělí 20. 4. v 10 hodin vyzkoušíme on-line komunikaci. Popovídáme si o tom, jak se máte, dozvíte se o dění ve škole a domluvíme se na on-line výuce českého jazyka

Třídnická hodina 7. 10. Výlet do obory 9. 10. + Prosím o fond, kteří ještě nepřispěli. Program v oboře stojí 65,- plus cesta autobusem (částku za autobus se teprve dozvíme). Již se platili výkresy, PS do PRV, skříňky. Posledního října 31. 10. bude ve škole Halloween (jedná se o soutěž tříd) Úkoly ze 4. 11. 2016. Do VV - výkres A4, vodovky, zbytky látek, barevné papíry, nůžky, lepidlo. ČJ - dodělat do školního sešitu str.19/ cv. 4. do domácího sešitu str. 19/ cv. 5. AJ - v úterý písemka z lekce 2, napsat slovíčka lekce 3. M - na folii str. 27/cv. 2. HV - kontrola zpěvníku - budou nalepené všechny texty, které jsme zpívali (Delfíni, Velrybářská. Online hodina + třídnická hodina: pátek 23. 10. ve 12.50. 1) Dokonči již ve škole zadaný úkol na téma Můj největší koníček. Věřte, že to budete v životě potřebovat, abyste např. s bolavým zubem nezabloudili na gynekologii. Pracovní list najdeš v Teams

Každá třídnická hodina byla vyhodnocena a byly stanoveny cíle pro další hodinu. Proběhla i tři individuální setkání Michala s Františkem, coby součást krizové intervence. Michal zjistil, že problémové chování Františka vychází z obavy, aby se dobře začlenil do kolektivu a aby zaujal nové spolužáky Online hodina + třídnická hodina: pátek ve 12.50. Budou zaslány zápisy Sahel, Sahara + pracovní list Africké státy. Podrobné informace jsou v ZADÁNÍ v Teams. Zopakuj si postupně přírodní podmínky Afriky a hledání v atlase. Čeká vás písemné opakování. Přečti si v učebnici text na str. 14 - 16 včetně lišt a. pracovní sešit str. 11 cv. 1,2 str. 12 cv.1 (částice), (citoslovce) cv.1,2 M - dělení se zbytkem - pracovní list dělení se zbytkem pracovni list.docx (126569) Třídnická hodina

hnout zkušební ONLINE SETKÁNÍ a (zřejmě) VE ČTVRTEK první třídnická hodina. Pozvánky na tato setkání budete mít v . gmailu. Zde v týdenním plánu přikládám i podrobný postup - jak se přihlásit na pracovní list - na konci plánu - Adresa. Anglický jazyk: Učebnice . a pracovní sešit pro 5. ročník. Unit 1. Třídnická hodina - hry a techniky na soudržnost třídy, ovlivňování skupinové dynamiky třídy / 25. 4. 2018; Dramatické a pohybové aktivity pro MŠ / 11. 4. 2018; Simulační a strategické hry ve výuce / 5. 4. 2018; Badatelské aktivity (nejen) v hodinách přírodovědy / 21. 3. 201 Třídnická hodina pracovní list. Cestování po kanárských ostrovech. Dubioza kolektiv youtube. Torque pro apk ulozto. Resekce zubu moudrosti. Garcinia mangostana. Jak pridelat tv na sadrokarton. Plechové disky 205/55 r16. Formule baku. Svatomikulášská městská zvonice. Roswell here with me. Jak vyrobit krabičku z kartonu. Borax na. osobních údajů, plnou moc, dotazníkové šetření, podepsaný list o seznámení se s pokyny k organizaci výuky od 1.9. - přinést ve složce zpět 2.9. do školy - 50 Kč na třídní fond - 271 Kč na pracovní sešit do anglického jazyka do 9.9. Další informace

Informace. Zkušební třídnická hodina v aplikaci Teams - v úterý 3.11. v 8.15 hodin se všemi dětmi; od středy bude výuka probíhat po skupinách: 8.15 - 9.15 dívky, 9.30 - 10.30 chlapci (uvidíme, kolik dětí se přihlásí a jak nám to půjde). Prosím, mějte k počítači dopředu nachystané všechny učebnice a sešity, pouzdro (popř.tabulku a fix, papír, tužku) dle. Pracovní list, viz 2. odkaz níže: Třídnická záležitost. Informace o organizaci výuky od 30.11.2020. 27.11.2020: Třídnická záležitost. Od 30.11.2020 přechází žáci plně na prezenční výuku ve škole. Platí následující: první hodina při prvním nástupu do školy na prezenční výuku - třídnická.

Základní škola a Mateřská škola Medlo

 1. Výuka bude rozdělena do 4 bloků - třídnická hodina a hlavní předměty v maximálně 15-ti členných skupinách. Na den výuky mají žáci možnost objednání obědů přes třídního učitele. Možnost individuálních konzultací s vyučujícími po předchozí domluvě. Přihlášení na výuku je třeba provést do 2. 6
 2. V tomto týdnu zadávám opět jeden úkol z chemie a jeden pracovní list z angličtiny (nemusíte opisovat do sešitu, stačí vyplnit v počítači a poslat jako přílohu). Mějte se hezky :-) anglický jazyk - prac. list zaslat ve středu chemie - vzorce zaslat ve čtvrtek český jazyk matematika - změněno 24.3. fyzika zeměpis dějepi
 3. ula vám dal dost zabrat (kromě těch co ho opsali, případně neodevzdali vůbec), tento týden vezmeme trochu zlehka. Tématem je Rusko v 17. století, pročtěte si proto v učebnici strany 27-31, Ruská společnost v 17. století, Car Petr I. Veliký a Kateřina II. Veliká

8.B - Základní škola Zlaté Hory - skolazh.c

Dnes nezapomeňte v 12.30 třídnická hodina! Ahoj sedmáci! 20. 10. 2020. Téma: Franská říše. Přečti text v učebnici str. 11 - 13; Napiš poznámky do sešitu, nelep!!! (poznámky najdeš v Teams) - Vypracuj v PS str. 5 / cv. 5; Nic ke kontrole neposíláte 8.A, 8.B Zeměpis 11.5. - 15.5. Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Albánie, Kosovo, Srbsko, Makedonie. Třídnická hodina 8.A Vom. Angličtina-8.roč. VOM. 11.5. Pokud budete vypracovávat pracovní list, tak si ho vytiskněte, vypracujte, vyfoťte a formou přílohy zašlete podle pokynů vyučujících. Pokud nemáte tiskárnu, tak vypracujte do sešitu a ofoťte. Vaše práce bude odměněna známkou. V případě potřeby mě kontaktujte e-mailem. S pozdravem, Hana Žampachová Hry si určitě schovejte, věřím, že přijde příležitost na hodině OV, třídnická hodina, kdy se využijí, také máme na škole kroužek deskových her, takže hru bude možné škole věnovat ~pokud budete Vyplň pracovní list, opakování domácí výuky a výsledek mi zašli na email do 22. 5. 2020

Diskuzní fórum • Zobrazit téma - Třídnické hodin

 1. Pracovní list - zde _____ 31.8.2017. Příprava třídy na nový školní rok . Dobrovolníci mohou přijít ve čtvrtek v 10.00 h do naší třídy. 28. 8. 2017. Pozemek . Připomínám povinnost 1 účasti na prázdninovém pozemku
 2. * Třídnická hodina - dotazy, otázky k učivu a úkolům. Pondělí 9. 11. 2020. Český jazyk. Vyjmenovaná slova - znovu si přečti a procvi
 3. Bakaláři Pracovní list - křížovka Samostudium DÚ - h odnocení a třídnická hodina Bakaláři, w eb školy - příspěvky k výuce Zaslat na e-mail . F L d Elektrické obvody , bezpečnost práce s el. zařízením - učebnice str. 142 - 14
 4. - každý den mají čj, ma a 2× týdně prvouku (střídačka přírodověda a vlastivěda) a 3× týdně angličtina plus 1× týdně 30
 5. Třídnická hodina se přesouvá z úterý na pondělí šestou hodinu. Třídnická hodina pro děti je jednou za měsíc a je nepovinná. _____ 2.9. 2011 - Prosím, aby děti měly do pondělí obaleny sešity a učebnice. Děkuji

Třídnická hodina 4 :: ABSOLVENT 202

Třídnická hodina s předáním vysvědčení bude zakončena v 8:15 hodin tak, aby žáci mohli odjet autobusy kolem půl deváté. Z tohoto důvodu školní jídelna pro žáky nevaří obědy a školní družiny již nebudou v provozu 2019/2020 Třídnická hodina. Milí šesťáci, v příloze najdete pracovní list na poslední probíranou látku few, little, a few, a little. Vypracujte jej. Koncem týdne vám zašlu řešení pro kontrolu. V google classroom máte pracovní list ke čtení v učebnici str. 53-52. Ten mi prosím prostřednictvím GC odevzdejte do. Příspěvek je zaměřen na systém sebehodnocení žáků na ZŠ Táborská. V tomto procesu jsou ve škole využívány především týdenní plány na 1. stupni a žákovské knížky na 2. stupni. Významným prvkem, kterým se žáci učí plánovat a zaznamenávat úkoly a kontrolovat si jejich plnění, jsou žákovské diáře

Zdravý životní styl - zsstankov

 1. 4. bude od 8:00 třídnická online hodina (klidn můžete být v pyžamu a můžete při tom i snídat:-). Kolem 7:45 vám každému pošlu do školního emailu odkaz, na který bude stait kliknout a připojit se tím ke konverzaci. Kdo se nebude moci úastnit, nevadí, informace o tom, jak uebna funguje, jsou již nyn
 2. Milí rodiče, na 28. 11. 2019 jsme pro žáky 2. stupně připravili návštěvu filmového představení z cyklu Svět kolem nás (Írán). Akce probíhá od 8:00-9:30 v kině Crystal
 3. V úterý 3. 9. trvá výuka 5 vyučovacích hodin. 1.-4.hodinu proběhnou třídnické práce (rozvrh, školní řád, kázeňský deník, žákovské knížky, bezpečnost ve škole,.), 5.hodinu bude třídnická hodina zaměřená volbu třídní samosprávy. Od středy 4. 9. probíhá výuka dle rozvrhu

ČJ - Pracovní list, marodům jsem dala dneska a dlouhodobým marodům posílám zítra :-) Z učebnice jsme psali diktát ze strany 79/ cv. 15. Geometrie - PL 27. M - Opět pracovní list + str. 27. ČÍST! Aj začínáme novou lekci 7, učebnice str. 48, PS str. 59 + procvičování níže na odkazech Pracovní činnosti - pomáhat rodičům (budu kontrolovat). Pro inspiraci . Děkuji dospělákům za pomoc při distanční výuce. Moc si toho vážím. Zítra - Třídnická hodina - první dvě hodiny(učebnice, sešity, kontrola dotazníků) 3. - 5. hodina již podle rozvrhu . 2.9. 2020 Středa 20.11. náš svět a český jazyk: rozcvička - psaní slov do trojlinky, pracovní list zaměřený na ů/ú - hledání v textu a vybarvování, vymýšlení slov obsahujících ú/ů, opis slov s ú/ů. angličtina: návštěva Edisonů (Turecko 12) první videoschůzka proběhne v předmětu (kurzu) Třídnická hodina v pátek 16. 10. 2020 v 9.00 hod. * pokud jste v Google přihlášeni jiným účtem, pokračujte tlačítkem ODHLÁSIT SE * pokud máte v Google více účtu, pokračujte tlačítkem POUŽÍT JINÝ ÚČE

 • Sony xperia xz1 compact silver.
 • Carrie kirsten irreplaceable.
 • Prodám zbytky kůže.
 • Slunečnicový chléb penam.
 • World of tanks kalendář akcí 2019.
 • Šternberské slavnosti.
 • Naše paní božena němcová pdf.
 • Senát sídlo.
 • Vše o autech kniha.
 • Přístrojová lymfodrenáž zkušenosti.
 • Responzivní šablona.
 • Vztahy po rozvodu.
 • Vicia sativa.
 • Aqualung jethro tull wikipedia.
 • Předkupní právo vlastníka pozemku vzor.
 • Routovací tabulka windows 10.
 • Nitriansky hrad vstupné.
 • Leto s deckem hesla.
 • Noze fiskars.
 • Rytmické písničky na cvičení.
 • Rosalinda počet dílů.
 • Lavinové zpravodajství rakousko.
 • 16 týden těhotenství dvojčata.
 • Špalíkovač prodej.
 • Tmavý jazyk.
 • Independence day 2 obsazení.
 • Jak vyndat šuplík s pojezdem.
 • Best friends.
 • Deutschland deutschland über alles text.
 • Olsenky.
 • Dětské peníze tisk.
 • Novikov na odřeniny.
 • Jarní luční květy.
 • Mucinózní adenokarcinom.
 • Jak vyzvat holku k tanci.
 • Den haag co navštívit.
 • Ovesné vločky kaše.
 • Zkouška z anatomie.
 • Ekologická likvidace vozidla v zahraničí.
 • 17 hmr balistika.
 • Cibulak znacka.