Home

Zasušení krávy

V době tzv. zasušení se kráva připravuje na novou laktaci a mléko první tři dny obsahuje hodně významných látek pro tele. Pokud bychom po porodu podojili úplně krávu oslabenou nebo starší, může dojít k odvápnění a úhynu. Mléko se od krávy začíná konzumovat po sedmi dnech, do této doby se zkrmuje zvířatům V USA mají krávy jednotnou krmnou dávku pouze v období zasušení. Často podceňujeme skutečnost, že krávy mají rozdílnou hmotnost a všechny krmíme jednotně. Jestliže všechny krávy v 2. fázi stání nasucho žerou 10 kg sušiny, dopouštíme se chyby Průměrná doba laktace trvá 305 dní a zasušení 45 až 60 dní. Co ovlivňuje dojivost krávy. Dojivost krávy ovlivňují faktory dědičné i nedědičné. Samozřejmě sem patří výběr plemene, masná plemena mají nižší mléčnou užitkovost než kombinovaná a mléčná. Dlouhý proces zvyšování požadavků na dojivost vedl. Při zasušení je proto nutné dodržovat následující pravidla: Důsledné vyhledání nemocných krav a krav s vysokým počtem somatických buněk - tyto plemenice by se měly nejdříve vyléčit a až potom zasušit,. při posledním dojení před zasušením určit PSB, PSB do 200 tis. - použít pouze neantibiotické přípravky (špunt), které vytvoří fyzikální bariéru.

Máme krávu iFauna

Výživa březích krav a metabolické problémy po otelení

 1. Kráva (tur domácí) má , podobně jako ostatní přežvýkaví sudokopytníci, žaludek čtyřdílný. Tři t.zv.předžaludky, což jsou vlastně vychlípky jícnu
 2. Žaludky krávy Od: crowi22 02.03.17 12:37 odpovědí: 3 změna: 22.03.18 15:52. Dobrý den, potřeboval bych vědět, kolik má kráva žaludků (3 nebo 4?) a jak jdou po sobě. Děkuji moc. Odpovědět na otázku. 3 odpovědi na otázku. Řadit dle data
 3. zasušení krávy ze 2 litrů je velmi dobré. Pokud je mléčná žláza bez jakéhokoliv otoku, zarudnutí apod. pak bych vemeno nechal tak jak je. Zcela jednoznačně NIKDY UŽ KRÁVU NEODDOJUJTE. Ve struku se při zaprahování tvoří keratinová zátka, která chrání celé vemeno před vnikem infekce
 4. Problematické krávy jsou ošetřeny antibiotiky při zasušení a po 5-7 dnech jsou čtvrtě, které měly mastitidu znovu přeléčeny a dostanou injekční dávku vitamínů A,D,E. Farma D: Nezpozorovali jsme větší výskyt mastitid po otelení
 5. . 5 až 6 týdnů před plánovaným porodem, tj.
 6. átor a ten nás stojí kolem 350kč na krávu a rok
 7. ujeme krávu čtyři měsíce po prvním porodu. S dojením se přestává zhruba dva měsíce před porodem. Kráva si během tohoto období odpočine a nabere sílu pro další laktaci. Pro tento proces se používá odborný termín zasušení krávy

Zvířata - Prodam kravu inzerce. Vybírejte z 25 inzerátů. Prodejte snadno a rychle na Bazoši. Přes půl milionů uživatelů za den. Najděte co potřebujete ve Vaší kategorii Míra mastitidy v 70. letech 20. století vyžadovala léčbu všech čtvrtí každé krávy antibiotikem při zasušení, ale již neplatí, že 60% krav má při zasušení probíhající infekci. V dnešním světě rezistence vůči antibiotikům může být použití specifického přípravku na struky rozumným léčebným postupem Zasušené krávy V období zasušení potřebují krávy více odpočinku. Denně je potřeba pouze 8 hodin světla. To může pomoci zkrátit dobu zasušení ze 60 na 42 dní. Po 6 týdnech jsou krávy připraveny na další laktační cyklus. 8 hodin světla také vede ke zvýšenému výnosu mléka o 1,5 až 2,5 k

•Krávy na 4. a vyšší laktaci •Původci (S. aureus, Pseudomonas, Mycoplasma) (kvasinky, plísně, řasy) Léčba •Včasnost! •Podpůrná léčba (vydojování, oxytocin,nesteroidy, masti, zinek, selen, vit. E, ) •Aplikace ATB do závěsného vazu Zasušení čtvrtě •150ml Alfadine po 4 dojení •Bolestivé - nesteroid Mléko od krávy s vysokým počtem PSB může být využito ke krmení telat, protože je dojeno mimo tank. Takt lze snížit náklady na odchov telat, protože mléko je levnější než mléčná náhražka. A zároveň klesne celkový počet PSB v tanku. 3.možnost. Pokud je kráva březí, lze zvážit její předčasné zasušení • krávy stojící na sucho (od zasušení do přípravy na telení) • krávy v porodním období (příprava na telení, telení a produkce mleziva) • prvotelky (zvláštní kategorie krav po 1. otelení). Z hlediska potřeb výživy a potřeby ustájovacího prostoru rozdělují chovatelé jednotliv - Hospitalizace krávy a vylévání mléka -až je normální - Použití nesteroidních protizánětlivých léků proti bolesti -při skóre závažnosti 2 2. Zaprahnutí postižené čtvrti - Pokud je 1 čtvrť chronicky infikována 3. Vyřazení a prodej krávy - Pokud je zvíře pro chovatele ekonomicky nevýhodné 4

TARITRAL je specialita, která doprovází zasušení. Je důležité, aby se v den zasušení, zvířata převedla na krmnou dávku pro suchostojné krávy. Ideální stav (pokud je technologicky a prostorově možné )je nechat krávy 1 - 2 dny v samostatném kotci se slámou a omezeným přístupem k vodě (např. 15 litrů vody na kus a den) Je důležité, aby se v den zasušení, zvířata převedla na krmnou dávku pro suchostojné krávy. Použijte ještě jednou u dojnic s produkcí vyšší než 30 litrů ! ! ! Ideální stav (pokud je technologicky a prostorově možné) je nechat krávy 1 - 2 dny v samostatném kotci se slámou a omezeným přístupem k vodě (např. 15. Prodáme krávy s telaty a jalovice 1 rok staré. Jsou to kříženci masných plemen. Krávy 20000kc/kus, každá dala 2 telata bez problémů rodi samy. Se zabřeznutím nemají problém, možno ještě za příplatek připustit. Telata a jalovice po 10000 Kč Vice info po tel. Z eko chovu Pro bezproblémové zasušení se doporučuje užitkovost pod 22 kg mléka na den. Jestliže zasušíme dojnici s vyšší užitkovostí, riskujeme tím zhoršení zdraví mléčné žlázy z důvodu abnormálního tlaku vyprodukovaného mléka 1.-5. den po zasušení. - tlusté krávy dojnice s kondicí nad 4,0, - dojnice. Ultrazvuk po 60-70 dnech pro kontrolu, zda je kráva stále březí (krávy nesoucí dvojčata pravděpodobněji potratí). Jakmile je potvrzeno, že kráva má dvojčata, musí být nastaven odpovídající systém řízení, aby byla kráva označena k předčasnému zasušení. Období stání na sucho by mělo trvat 65-70 dní

Krávy byly uzpůsobeny pastvě, proto je doporučováno, aby přijímaly krmivo ve stejném postoji jako by se pásly. Se skloněnou hlavou produkují více slin, což přispívá k pufraci nežádoucího překyselení bachorového obsahu. Krmný žlab by měl být 10 - 15 cm výše, než podlaha, na které krávy stojí HL 110 znamená, že ČV této krávy je 10% nad průměrem stáda. HL krávy = ČV krávy x (100/ ČV průměr celé farmy) ČV a HL počítáno pro krávy, které splňují tato kritéria: laktace je delší než 13 dní, věk při otelení je vyšší než 21 měsíců, realizovaná či předpokládaná 305denní užitkovost je spočtena Protokol Zasušení - Potvrzeni březosti - BC scoring - Vakcinace (BVD, PI3, BRSV, J5) Rota, corona, E.coli, Se, ADE-pokud nevěříte - Léčba ektoparazitoz - Odběr krve na pTBC - Úprava paznehtů - Monenzinat bolus, immunostimulace.před porode

MTS spol

Průměrná dojivost krávy: kolik nadojí kráv

Po zasušení, respektive asi ve 227 dnech březosti chovatelé převádějí krávy do stáje pro suchostojné, kde jsou společně s vysokobřezími jalo­ vicemi. Zakládají jim krmnou dávku tvořenou 11,5 kg vojtěškové senáže, 6 kg cukrovarských řízků a 4 kg sena. Tři týdny před otelením jdou pleme krávy). Sondu zavádíme na fixované krávě, ideálně v kleci s fixací hlavy. Do tlamy zavedeme rozvěrač, který upevníme uvázáním za hlavou a dírou v něm zavedeme lubrikovanou sondu do hltanu. Přes hltan postupujeme pomalu tak, aby kráva sondu polkla. Další zavádění by mělo být bez odporu. - nutnost zasušení 60 dnů před porodem - navíc vysokoužitkove krávy vyžadují pohyb jako svou nezbytnou životní potřebu - nevýhody - spočívají i v nižší čistotě vemene a zvířete, horší zdravotní stav - horší reprodukční ukazatele. Share

Jak úspěšně začít laktaci? Správným zaprahováním

 1. O své krávy pečují Chovatelé vkládají data týkající se telení, zasušení, nových přírůstků, vyřazování, výsledků veterinárních kontrol, diagnostických kodexů, veterinárních ošetření a podobně. Jednou měsíčně jsou informace přeneseny do databáze plemenné knihy a následuje série logických kontrol pro.
 2. Celý tento proces, probíhající až do doby zasušení dojnice, tedy doby, kdy dojnici přestaneme dojit a necháme organismus se v klidu připravovat na porod a další laktaci. Pro sjednocení hodnocení laktace se používá Normovaná laktace , což je nádoj za 305dní
 3. V zájmu snížení tohoto rizika je zapotřebí důsledně dodržovat správné aseptické postupy; krávy by měly být umístěny v hygienickém výběhu daleko od dojírny a několik dnů po zasušení musejí být pravidelně kontrolovány. Dávkování: Jednorázové intramamární podání

postupné zasušení, rozložené do několika dojení). 4 Dezinfi kujte struky alkoholem, aplikujte do každé čtvrtě antibiotika a pak vemeno namasírujte. 5 Nakonec struky ponořte do vhodného bariérového dipu určeného k zasušení dojnic. 6 Převeďte dojnici do suchostojné sekce krávy stojící na sucho (od zasušení do přípravy na telení) • krávy v porodním období (příprava na telení, telení a produkce mleziva) • prvotelky (zvláštní kategorie krav.

3 dny po zařazení do skupiny krávy přijímají méně krmiva. Fyziologické změny • zasušení krav při BCS 3 až 3,5 bodu, • otelení při BCS 3 až 3,5 bodu, • neměnit tělesnou kondici krav během stání na sucho (výjimka u krav zasušených vkondicí pod 3 body) Člověk si hned říká, jestli v těch životadárných vitamínech a minerálech v jídle není cosi, co buduje nejen úžasnou fyzickou konstituci, ve které sídlí jejich duše, ale tvoří i mysl a srdce schopná vyššího typu lidství, v němž jsou materiální hodnoty života pro jednotlivou povahu učiněny druhotnými. Weston A. Price, DDS (Nutrition and Physical Degeneration. x Laktace - období, po které je samice schopna produkovat mléko, od porodu do zasušení, délka laktace závisí na chovatelských podmínkách, druhu, plemeni,.. a) Přirozená - pouze pro výživu mláďat (prasnice, krávy bez tržní produkce,...) b) Normovaná - u dojných plemen, př. krávy 305 dn Noroclox DC Xtra susp. je formulován pro použití u mléčné krávy v době zasušení, to jest, okamžitě po posledním dojení v laktaci za účelem léčby existujících mastitid a poskytnutí ochrany proti následujícím infekcím během stání na sucho Všechno toto pomáhá vysvětlit, proč krávy s dvojčaty mají tolik problémů. Když vezmeme v úvahu ještě skutečnost, že krávy s dvojčaty mají březost kratší o 5-9 dní, než krávy s 1 plodem, vyplývá z toho další omezení, krávy s dvojčaty nejsou nezbytně dlouhou dobu v přípravě na porod. Jak můžeme pomoci

Kolik potřebují krávy prostoru? •Stání na sucho - 7m2 •Příprava na porod - 10m2 •Porodna - 14m2 •S při zasušení 3,5! •Tlustékrávy snižují příjem krmiva po porodu. • ketóz a ztučnění jater, imunity. •BCS po porodu 2,5 - 3. Příjem sušiny u tlustých 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3, BCS při zasušení a otelení zasušeníkrav při BCS 3 až 3,5 bodu, otelení při BCS 3 až 3,5 bodu, neměnit tělesnou kondici krav během stání na sucho (výjimka u krav zasušenýchv kondicí pod 3 body), BCS krav při otelení pod 3 body a 4 body a více zvyšuje výskyt problém V randomizované a placebem kontrolované klinické studii, Velactisem léčené krávy vykazovaly méně známek bolestivosti vemene ve srovnání s prvními dvěma dny stání na sucho. Rozdíl ve výskytu bolesti byl 9,9% (95% interval spolehlivosti 4,0 až 15,8%) mezi Velactisem léčenými kravami a placebem léčenými zvířaty Všechny krávy nad 1. laktaci naléváme. 38 litry nálevu. Opakujeme po 12 - 24 hodinách. Do 10. dne po porodu kontrolujeme teplotu. Na čištění používáme prostaglandin. Krávy které se nezčistí se sledují na infekci. Projev infekce se řeší antibiotiky. Nikdy lůžko nevybíráme, ani krávy nevyplachujeme. Wisconsin - Aplikovat na krávy v den zasušení. Před aplikací doporučujeme použít test na struků a ihned po jejich zavedení struky krátce ponořit do neředěného -Dip, do hloubky 3 až 4 cm. - K odstranění prostředku je vhodné použít 1% roztok prostředku EUTERWASCH, popřípadě teplou vodu a osušit. Složení

Krávy nedokážou přijmout z krmné dávky tolik energie, kolik by potřebovaly, nebo z určitých důvodů nepřijímají krmivo (nemoci, začleňování do stáda, tepelný stres). Tato metabolická choroba není přiliš viditelná, a proto je často podceňována. • Soustředit se na suchostojné krávy a krávy v tranzitním období Pouze 400 g MIPRO PREN 400 stačí abyte doplnili TMR pro vaše krávy na sucho chybějícími živinami a účinnými látkami. dojnice zkrmujte po celou dobu stání na sucho od zasušení. • Vysokoužitkové krávy - Snížení stresu. 14 Subklinické mastitidy Počet somatických buněk a bakteriologie Prevence subklinických a klinických mastitid •Léčba pří zasušení - Nejlepší imunitní sustém - Vše nebo selektivn ě? - Prvotelky? - Záleží na datech ze začátku laktace! Infekce ve stání na sucho. 1 Čistota krávy a vemene Zdraví konce struk ů Aplikace antibiotik a sealantůpři zasušení Brakace Majíhlavnívýznam v úsp ěšném managementu mastitid na farmě. Pokud je léčba nutná, pak postupujte racionáln ě. D. Když krávy tráví léto na zelených a zalesněných svazích v blízkosti ledovců a terénu s věčným sněhem, mají období bohaté produkce mléka. Mléko tvoří důležitou část letní produkce. Ke zvážení je zde zasušení na nějakou dobu

Krávo, řekni mi, co jíš - Vitalia

 1. •S při zasušení 3,5! •Tlustékrávy snižují příjem krmiva po porodu. • ketóz a ztučnění jater, imunity. •BCS po porodu 2,5 - 3. odvádět otelené krávy! Časté problémy vnašich chovech • Nedostatek místa u žlabu. • Přeplněné porodní kotce
 2. Produkt jbs rinderhefe 5/10 uls by měl být aplikován zejména v období od 1-2 týdnů před otelením po celou dobu laktace až do zasušení. Jelikož vysokobřezí krávy přijímají méně sušiny, může být dávka jbs rinderhefe 5/10 uls v období stání na sucho až do otelení snížena na polovinu
 3. Dojení koz je závislé na velikosti stáda a finančních možnostech chovatele.Zejména v malých stádech je stále uplatňováno ruční dojení (stáda do 10 až 12 koz), zatímco stojní dojení je uplatňováno zejména v chovech okolo 20 koz a více. Z pohledu odlišností dojení ovcí a krav je dojení koz jednodušší s tím, že více jak 65 % mléka je již ve vemeni kozy.
 4. zasušení čtvrti) s chronickými a opakujícími se mastitidami. Za takové se považují krávy s třemi klinickými případy v jedné čtvrti nebo pěti případy v různých čtvr-tích v průběhu jedné laktace (ne-má smysl léčit nevyléčitelné rozbité krávy). 5. Údržba a servis moderníh
 5. Na zasušení používáme plošně antibiotika, takže krávy se nám vracejí bez zánětů, řekl Petr Havránek, hlavní zootechnik v Poděbradských Blatech. Metabolické testy odhalily nedostatky Dalším důležitým faktorem pro úspěšný chov skotu je podle hlavního zootechnika kvalitní výživa

Chov dojnic a ekonomika mléka - Chov zvířat a

Výskyt zadržené placenty klesl z 16 % na 1,5 %. Předporodní i poporodní sekce je naplněna maximálně na 85 %. Nejzdravější krávy se přesouvají do vyšších skupin mezi 15.-21. dnem po otelení. Jordan je spokojený, když prvotelky dojí 34 kg mléka předtím, než jsou přesunuty. Krávy na druhé laktaci a starší 45 kg Krávy 19.3 17.8 7.6 Nebel 2000 Trimberger 1948 Hammond 1927 . Synchronizační protokoly Suché na po zasušení 9,3 - 11,2 m2 Skupina Plocha na zvíře. Přeplnění a doba ležení.

Z jakých částí se skládá žaludek krávy? - Ontol

Mléčná žláza a výroba mléka - Chov zvířat a veterinářství

 1. Zasušení čtvrti Ojedinělý nález Monokultura IMM Cefquinomum 3x po 12hod INJ Cefquinomum 4x po 24hod Pseudomonas aeruginosa Směs KNS Patrně poškozený kanálek Evidence Po dobu 12 měsíců všechny krávy před zasušením V laktaci do 90 dnů p.p. Při zaprahování Farma B Serracia m. IMM Cefoperazone 3x po 24hod + mas
 2. Stránky jsou určeny pro chovatele, poradce, studenty a odbornou věřejnost, která se zajímá o problematiku technologií a techniku v chovu skotu. Technické poradenství představuje: komplexní posouzení staveb - stájí pro všechny kategorie skotu, zhodnocení efektivity přestavby, optimalizaci chovného prostředí, poradenství v podnikovém managementu chovu skotu, technologie.
 3. cefquinom, cefalosporin čtvrté generace, určený k léčbě subklinické mastitidy při zasušení a k prevenci nových bakteriálních infekcí vemene během období stání na sucho u dojnic, způsobených následujícími citlivými bakteriemi: (krávy s určitým konkrétním obdobím stání na sucho). Přístu
 4. Výživa dojnic od zasušení do porodu Pokud nezvládneme období kolem porodu, krávy špatně startují laktace, mají nižší špičky laktačních křivek, změněné složky mléka, zvýší se náklady na jejich léčení a dochází ke zvýšení vynucené brakace dojnic. Dalším problémem bývá zhoršen
 5. oritních složek mléka. Špičková silážna kukurica - od zberu až po kŕmny žľab. Faktory ovplyvňujúce zdravie a.

4.1 Cílový druh zvířat. Krávy skotu při zaprahování. 4.2 Indikace s upřesněním pro cílový druh zvířat. U krav při zaprahování: Léčba subklinické mastitidy způsobené organismy vyvolávajícími bovinní mastitidu a citlivými na kombinaci léčivých látek, penicilin a neomycin, a jako součást strategie pro prevenci nových infekcí, které vznikají v období stání. Definuje se výraz dojnice (krávy v období dojivosti a krávy v období zastavení produkce mléka). EurLex-2 EurLex-2 Zdefiniowanie stada mlecznego, obejmującego wszystkie krowy mleczne w okresie laktacji, krowy zasuszone i jałówki w wieku ponad sześciu miesięcy należące [] do gospodarstwa, pozwala uściślić, których. Objekt č. Kategorie zvířat Stav ks Hmotnost kg Počet DJ SO 01 Produkční stáj Krávy produkční 50 650 65,00 SO 02 Porodna Krávy suchostojné. VB jalovice 6. 6 650. 470 7,80. 5,64 SO 03 Reprodukční stáj Telata 4 - 6 měs. Jalovice 7 - 9 měs. Jalovice 10 -12 měs. Jalovice 13-15 měs. Jalovice 16-18 měs. Jalovice 19-21 měs. Krávy. Krávy, které jsou výhradně nebo především chovány pro mléko určené k lidské spotřebě a/nebo na výrobu mléčných výrobků,včetně jatečných krav (ať už byly v období mezi jejich poslední laktací a porážkou vykrmeny či ne) Léčba -zasušení Poslední kontrola vs. první kontrola •Suchostojné krávy (krmení/ležení na betonu a hluboce nastlané postýlky (sláma, piliny) •Suchostojné krmná dávka s DCAD 250 meq/kg sušiny •Dojící kráva (dvouřadé uspořádání

Nekope, jen zase až po zasušení, až se otelí, tak bude brutální týden, ale když vypli proud a šla jsem dojit ručně, taky mě nechala, sice na ruční dojení s poutama, ale šlo to Nám rodí krávy na pastvině a jsou s koňmi od narození. Ale je to čistě na vás. S tím chlévem pozor, telata mají takovou zvláštní. - nutnost zasušení 60 dnů před porodem - navíc vysokoužitkove krávy vyžadují pohyb jako svou nezbytnou životní potřebu - nevýhody - spočívají i v nižší čistotě vemene a zvířete, horší zdravotní stav - horší reprodukční ukazatel

o koních, tréninku, výcviku a milých lidičkách. Vždycky budeme stát na straně koní‚ i kdyby to mělo být proti lidem.. Zasušení Graf 1. Podíl nově vzniklých intramamárních infekcí v průběhu období laktace a při stání na sucho (převzato podle Naztke). Krávy Graf 2. Důvody pro vyřazení krav v období od 15. 3. 2009 do 16. 3. 2010.. Percentage m 80 60 40 20 0 Antibióticos mamite Antibióticos Va cin

Vyhodnocení léčby v suchostojném období a včasné vyřazení neperspektivních dojnic Management chronicky infikovaných dojnice Segregace chronicky inf.dojnic na stáji i na dojírně nejefektivnější a nejekonomičtější řešení segregace chronicky infikovaných dojnic na stáji probrat stádo a z chronicky inf.dojnic. id_key;object_name;expired_date;r_modify_date 49;Nepoužívat u koní, jejichž maso je určeno pro lidskou spotřebu.;;2018-10-29T6:42:56+0000 50;Nepoužívat u koní, jejichž mléko je určeno pro lidskou spotřebu.;;2018-10-29T6:42:57+0000 48;Nepoužívat u koní, jejichž maso a mléko je určeno pro lidskou spotřebu.;;2018-10-29T6:42:56+0000 47;Nepoužívat. HL 110 znamená, že ČV této krávy je 10% nad průměrem stáda. HL krávy = ČV krávy x (100/ ČV průměr celé farmy ) ČV a HL počítáno pro krávy, které splňují tato kritéria: laktace je delší než 13 dní, věk při otelení je vyšší než 21 měsíců, realizovaná či předpokládaná 305denní užitkovost je spočtena - nutnost zasušení 60 dnů před porodem - většinou se zasuší kráva samovolně - přestaneme dávat šrot (jaderná - koncentrovaná krmiva) - po zaprahnutí → krmíme jako při produkci asi 10 l. - tři dny před termínem porodu snížíme dávku na 1/3 PO PORODU - 2 - 3 dny po porodu krmíme tak jak těsně před porodem (1/3 KD Ø nutnost zasušení 60 dnů před porodem. Ø většinou se zasuší kráva samovolně. Ø přestaneme dávat šrot (jaderná - koncentrovaná krmiva) Ø po zaprahnutí → krmíme jako při produkci asi 10 l. Ø tři dny před termínem porodu snížíme dávku na 1/3.

No pribratie prí­de zrejme na rad až po zasušení­. To by som u nej chcela urobiť hneč po pripustení­, tak aby mala do č alšej laktácie 5 mesiacov na zotavenie. Já když vidí­m ty holštýnské krávy, co mají­ ve špič ce laktace 60 litrů mléka denně a na druhé č i třetí­ laktaci jim selžou játra, pač už tu. Pokud došlo k zabřeznutí krávy, farmář označí březost v T4C a systém mu automaticky oznámí, kdy dojde k porodu a kdy by mělo dojít k ukončení laktace, říká se tomu zasušení nebo zaprahnutí a je to období o délce cca 60 dní, kdy si kráva odpočine a připraví na další porod

V první řadě se zajímá o krávy, které bude potřeba doprovodit do robota, o krávy s předchozím neúspěšným podojením, o krávy s upozorněním na zdraví vemene atd. Očekávané zasušení, otelení a Pravděpodobnost říje, jenž na základě pohybové aktivity a ruminace indikuje možnou říji a optimální dobu k inseminaci

 • Jihlava akce 2017.
 • Kosmetický salon cheb.
 • Viktor badinka.
 • Mudrc význam.
 • Hot wheels dráha se smyčkami.
 • Cestovatelé časem čsfd.
 • Alergie na léky vyrážka.
 • Kategorie hurikán.
 • Www jet2 com my booking.
 • Steve madden sandaly.
 • Dětské fotbalové dresy repliky.
 • Aorta průměr.
 • Heureka cz hledat.
 • Péřový dekový spacák.
 • Žižkovský tunel neboj.
 • Skinner pokus s holuby.
 • Rigips c.
 • Ergobaby 360 four position.
 • Jak omezit šneky v akvariu.
 • Schiedel ics 50.
 • Jádrové vrtání do betonu.
 • Jak změnit barvu oken windows 10.
 • Fotografické vtipy.
 • Křížová tabulka šablona.
 • Český jazyk pro 2 třídu k vytisknutí.
 • Dimenze synonymum.
 • Chaty na orlíku unas cz.
 • Jungle speed nová verze.
 • Pixwords slovensky podla pismen.
 • Cms web 2018.
 • William shakespeare komedie.
 • Osvícení kniha rozbor.
 • Igra modely aut.
 • Hyundai veloster n cena.
 • Ixotoc 1.
 • Kontrolky na palubní desce fabia.
 • Kde žije nosorožec tuponosý.
 • Zábavné filmy.
 • M sport.
 • Bylinky na oči.
 • Fallout 4 level up command.