Home

Zájmena pracovní list 5. třída

DUMY.CZ Materiál Pracovní list - opakujeme zájmena

Anotace: Pracovní list je určen k procvičování i opakování učiva českého jazyka - zájmena, druhy zájmen, doplňování mně/mě s nápovědou, psaní my/mi, psaní tvaru s sebou/sebou, psaní i/y v tvarech zájmen my/vy, vyhledávání sloves a příslovcí, práce s chybou, přepis textu Pracovní list rozdat současně s prezentací Zájmena. Po přečtení třetí stránky prezentace splnit 1. úkol v pracovním listu. Po přečtení čtvrté stránky prezentace splnit 2. úkol v pracovním listu. Po přečtení páté stránky prezentace splnit 3., 4. a 5. úkol v pracovním listu ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ Provozovatel webu AV Media, a.s. jako správce osobních údajů zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro zlepšování prostředí webových stránek a pro analytické účely

Zobrazuje se CZ Abeceda velka pismena

5. Vypiš z vět zájmena: To se vám jen tak nepovede. O těchto problémech bychom tady raději nemluvili. Rodičům i sobě jsem udělal radost dobrou známkou. Všechny věci sbalte do jedné velké tašky. Před obchodem jsem potkal tutéž ženu jako včera na náměstí. Nevěřím nikomu z vás. Nedělejte si s tím žádné starosti Nejdříve si můžete procvičit na zkoušku na cvičení on - line český jazyk - 5. třída - stavba slova - předpony s z vz..... bez přihlášení můžete plnit plno cvičení. Český jazyk uč str 47/ 5,6a do sešit

Zájmena - ZŠ 3 Chodo

Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění. VY_12_INOVACE_ČSV 5.041: 1. - 2. Žák se naučí roční období zima, pracovat s textem a informacemi. Pracovní listy k procvičování znalostí o ročním období zima. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění. VY_12_INOVACE_ČSV 6.042: 1. - 2 Datakabinet - kabinet moderního učitele, vzdělávací portál, kvalitní elektronické materiály a data, prezentace, výukové materiál Procvičování druhů zájmen, zájmena ten, náš - pracovní list: 6. VY_32_INOVACE_7_02.pdf (170 kB) VY_32_INOVACE_7/3: Procvičování tvarů zájmen ten, tento - pracovní list: 6. VY_32_INOVACE_7_03.pdf (173,3 kB) VY_32_INOVACE_7/4: Život a dílo Boženy Němcové - pracovní list: 6. VY_32_INOVACE_7_04.pdf (183,5 kB) VY_32. slovní druhy, zájmena, druhy zájmen. Druh učebního materiálu: Pracovní list: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání - první stupeň - druhé období: Typická věková skupina: 10 - 12 let: Celková velikost: 1,73 M Pracovní list Pracovní list, který může sloužit k procvičování nebo prověřování znalostí. On-line procvičování On-line procvičování určitých tvarů sloves. Odkaz na televizní vysílání 4. ročník. 9. týden - Tvoříme vlastní text. Malí básníci Žák po přečtení básně doplňuje do textu zjištěné informace.

Pracovní list slouží k opakování učiva o zájmenech a slovních druzích. Klíčová slova: zájmena, ohebná a neohebná , druhy zájmen-osobní, přivlastňovací, ukazovací, tázací, neurčitá, 5. Zájmena _____ Připojují k sobě některé věty v souvětí. Př. 6. Zájmena _____ Jsou ta, kterými blíže neurčujeme, o kom. Hravou formou si žáci procvičí své znalosti o zájmenech. Jejich úkolem je vyhledat v osmisměrce všechna zájmena a správně je zařadit podle druhu, z rozházených hlásek sestavit zájmena, najít správnou cestu k pokladu, vyhledat zájmena ukrytá ve větách a napsat krátký příběh, ve kterém budou všechna přivlastňovací zájmena v základním tvaru Zájmena vztažná připojují vedlejší věty a jsou stejná jako zájmena tázací, navíc zahrnují JENŽ (např. Nevěděl, CO chce). Příklady: kdo, co, který, jaký, čí, jenž. Zájmena neurčitá vyjadřují neurčitost osoby, věci nebo vztahu. Vznikají přidáním přípon a předpon k zájmenům tázacím (např Prezentace slouží k aktivizaci pojmů báseň, verš, rým. Nové pojmy: báseň lyrická, epická. Ukázka z díla Jaroslava Seiferta. Pracovní list je určen k samostatné práci při tvoření rýmů

DUMY.CZ Materiál Pracovní list z matematiky pro 5. roční

Zájmena. 30,00 K č do košíku Diktáty a pracovní listy - shoda přísudku s podmětem 200,00 Kč do košíku. Materiály zdarma: 5. třída. zobrazit. 5. třída momentálně kompletujeme. Skupiny videí jsou doplňovány každý týden nové. Využijte snížené ceny, která se po kompletaci zvýší na 1000Kč. Vám nová videa. ÚKOLY OD 26. 10. 2020 DO 30. 10. 2020. ČJ - do sešitu učebnice str. 23, cv. 5 (doplnit), pracovní sešit str. 5; M - do sešitu učebnice str. 30, cv. 2, 5; PŘ - učebnice str. 20 - 22 + pr. sešit str. 7; VL - učebnice str. 19 + pr. sešit str. 5; AJ - opakování látky . procvičování slovíček (health, house, ) pracovní listy na školních emailových účtech. Naše třída, Lubomír Šára, Přírodověda. Získání poznatků o lidském těle, základní funkce jednotlivých orgánových soustav. Náměty k podpoře vlastního zdravého způsobu života. - prezentace kůže - pracovní list - pracovní list Kůže - testík-5) Kostra (1 vyučovací hodina) - popis vyučovací hodiny

Půda - pracovní list 6 - 5

Zájmena Anotace Pracovní listy k procviování zrakové percepce, zájmen a jejich tvarů. Autor Mgr. Oldřiška Hloušková Vzdělávací oblast eský jazyk Oþekávaný výstup Žák se nauí tvary zájmen a procvií si zrakovou percepci osmisměrkou. Roník 5. - 7 Přivlastňovací zájmena Přivlastňovací zájmena. Reklama. Moje, tvoje, jeho nebo čí? Anglický jazyk 5. třída; milan@hlavica.email Napište nám Naše bannery. Partneři Ajina.eu - pracovní listy do angličtiny Návštěvnost 2020 ŠKOLÁKO Angličtina, pracovní list 5, Nature [PDF, 384 kB] Angličtina, pracovní list 6, Prepositions (A) [PDF, 524 kB] Angličtina, pracovní list 7, Numbers from 1 to 100 [PDF, 485 kB] Angličtina, pracovní list 8, Food and drink [PDF, 649 kB] Angličtina, pracovní list 9,What are they doing [PDF, 635 kB Pracovní sešit str. 22/6, 7 +a) Matematika: Učebnice str.24/5 d)e) - vypočítej do školního sešitu. Str.24/1, 2, 3 - ústně si doplň. Str.25/7 - vypočítej do školního sešitu. Pracovní sešit str.14/4, 5. Vlastivěda: učebnice str. 30,31 - pozorně si přečti a prohlédni obrázky. Najdi na mapách (str. 30 a zadní.

Urči druh vyznačeného zájmene ve větě. Pak stiskni KONTROLA. Jeho písmo je úhledné Pracovní list č. 5 SRDCE A KREVNÍ OBĚH 1. Vybarvi þervenou pastelkou srdce. 2. Spoj arou, co k sobě patří. srdce roznášejí kyslík červené krvinky pohání krev bílé krvinky ničí zárodky nemocí 3. Doplň slova: tepen, srdce, žílami. _____ pracuje jako pumpa Pracovní listy jsou nedílnou, samostatně prodejnou, součástí učebnice MÁME RÁDI ČEŠTINU pro 5. ročník. Propojení s touto učebnicí je uvedeno v záhlaví stran pracovních listů. Pracovní listy jsou však univerzální a lze je využívat k upevňování a procvičování učiva českého jazyka v 5. ročníku k jakékoliv. v aktuálním kontextu (Vlastivěda-pracovní listy 5.roč.) včetně podřízených složek dokumentů.

Pokud stále ještě váháte, zda jsou tyto pracovní listy právě pro Vaše dítě nejvhodnější, stáhněte si ukázku zdarma. Stáhnout ukázky můžete zde: Pojmová mapa, střední rod, Have got, Anglické číslovky KATEGORIE 4. a 5. TŘÍDA - protože se učivo těchto dvou tříd prolíná, máme je ve společné kategorii Domů Český jazyk Čtení Psaní 1. třída Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Zvídálek Různé pro učitele a žáky Moje třída. Časopis luštěnek pro děti www.makovice.net. Český jazyk 5.ročník. Zájmena - druhy a doplňování mě/mně. QUIZIZZ 5 - kvíz na učivo 2C, zahraj si ho do 14.11 a podepiš se celým jménem + třída (např. Jan Novák 5.A - jinak tvou práci nepoznám a budu muset hodnotit jako nesplněný úkol.) Známku uvidíš v bakalářích. Některé otázky v kvízu nehodnotí počítač, ale já Pracovní list zaměřený na rozlišování geometrických tvarů, na překreslování, obkreslování i logickou úvahu. Geometrické pátrání (1 list) V předkresleném vzoru mají žáci za úkol najít (vypátrat) 5 trojúhelníků, 5 čtverců a 5 obdélníků. Úloha je náročnější tím, že se mohou jednotlivé útvary různě.

Moji prarodiče - lepení popocornu a vaty | Prarodiče

Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 1 / 5. ročník ZŠ / Český jazyk a literatura / Jazyková výchova / Zájmena - druhy, pravopis koncovek / Pololetní diktát (5. třída) Pololetní diktát (5. třída Lesson 5 song 77: pracovní list: People: pracovní list: What they are doing: pracovní list: Who is who: pracovní list: Draw the people: pracovní list: Verb MUST: pracovní list: Quiz: pracovní list: Cross word: pracovní list . PROJEKT EU A MŠMT. ODBORNÉ, KARÉROVÉ A POLYTECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK

5. třída - výuka :: Páťáci na Bab

pracovní list, zájmena 1, zájmena 2 a 3, pohádky 1 Erben Anglický jazyk pracovní list, slovíčka 1 , slovíčka 2, revision U4 , revision U5 , revision test 2 , poslech a úkoly , poslech 42 , poslech 43 (poslechy jsou v učebnici na s. 62/63 Pracovní list slouží k procvičení a upevnění znalostí o podstatných jménech rodu ženského. Pracovní list na podstatná jména rodu ženského k vytištění. 1. cvičení: Přiřaďte podstatná jména rodu ženského ke správným vzorů Zájmena - procvičování Níže najdeš pracovní list k procvičování. jestli nemáš tiskárnu, nemusíš nikde shánět. Stačí, když si někde pozančíš svá řešení. Poté proveď kontrolu. Najdeš v dalším odkazu. Přeji co nejméně chyb. Pracovní list zde Zájmena_procvičování_20_4.pdf (199897 Pracovní list - 5.08 Předpony s-, z-, vz- Pracovní list - 5.09 Neohebné slovní druhy - příslovce a předložky Pracovní list - 5.10 Podstatná jména rodu mužského (životnost), kouzla s češtino

Pracovní listy - zs

Pracovní list 5.třída; 1. Znáte své zuby? Pokud ano, jistě pro vás nebude problém poskládat správně obrázek zubu. Pozorně si prohlédni obrázek. Pak jej zamíchej a pokus se ho znovu složit. Klepnutím na kterýkoliv díl jej přemístíš na místo červeně orámovaného políčka Anglický jazyk 5. třída 19.10.-25.10.docx (16.87 kB) Osobní zájmena obrázky.pdf (111.73 kB) Osobní zájmena procvičení.pdf (281.43 kB) Test unit 1.pdf (226.55 kB) Anglický jazyk 5. třída 02.11.-08.11.docx (17.18 kB) Verb-to-be-affirmative - pracovní list.pdf (321.24 kB) Anglický jazyk 5.třída 09.11.-15.11.docx (18.1 kB

Pracovní list pro prvňáky - pyramidy - 1 Stáhnout Pracovní listy pro první třídu jsou jsou ideální formou procvičování důležitých dovedností jako je např. zrakové vnímání, počítání, logické myšlení nebo základy čtení Číst v učebnici na str. 16 - 17 a zároveň vyplnit pracovní list č. 1 Společná kontrola. Pracovní list č. 2 - práce ve dvojici 3. Reflexe: záznamový list Žáci vyplní záznamový list a nalepí jej do sešitu. Společná reflexe Přílohy a zdroje: Text - Přírodověda pro 5. ročník: Člověk a technika. 1 TÉMA: OVOCE zadání: NJ-01-C-01 klíč: NJ-01-C-01K Aktivní slovní zásoba: ananas, angrešt, banán, broskev, citron ♦ Zaměřeno: Zaměřeno: z gramatiky na podstatná jména, člen neurčitý a člen určitý, ukazovací zájmeno DIESER v sg. a pl., přítomný a minulý čas (préteritum) slovesa SEIN - klad, zápor a otázka zadání: NJ-01-C-02 klíč: NJ-01-C-02K Aktivní.

Produkt - rozdělení HLÁSEK | Teaching management

Pracovní listy datakabinet

ANGLIČTINA: Přivlastňovací zájmena

VY_32_INOVACE_7_1 Český jazyk pro 6

6. třída - pracovní listy . 5 - Psaní vyjmenovaných slov po p 6 - Zájmena 7 - Souhrnné opakování 6. ročníku 8 - Slovesa 9 - Rod podstatných jmen 10 - Dopis 11 - Shoda podmětu s přísudkem 12 - Rozvíjející větné členy 13 - Řadové číslovk Pracovní listy z českého jazyka pro základní školy ke stažení - 7. třída - český jazyk pro základní školy online info@icestina.cz Prosím, použijte minimálně 3 znaky

Sloveso TO BE | Ajina JŠ

Zájmena, zájmena, zájmena - Digitální učební materiály RV

Home Blog Tag: 3. třída. Čtení s porozuměním: Listopadové čtení Dnes pro vás opět máme pracovní list, na kterém si procvičíte fantazii a tvoření vět. Budeme si hrát na vynálezce, ale ne takové, kteří sedí v... Více. Matematické úlohy. 15. 6. 2017 378 0 0 Unit 3 - Project 2 - slovní zásoby Holidays. Jednoduchou slovní zásobu k tématu Holidays máte zde - prosím všimněte si, že pokud sjedete níže, máte pod slovíčky přidáno několik dalších aktivit - pexeso, balonky na sestřelování slov, hru oběšenec a osmisměrku.. postupně probereme - minulý čas prostý od slovesa to be, to have, pravidelné tvoření minulého. Pracovní list č. 3 - počítání v oboru 0 až 10, propojené příklady, hravá forma. Pracovní list č. 4 - doplňování číselných řad v oboru 0 až 10, spojování čísel 1 až 10. Pracovní list č. 5 - porovnávání čísel v oboru 0 až 10 (více než, méně než, rovná se), porovnávání čísla a výsledku výpočtu Pracovní list pro žáky 5. ročníku, ve kterém si procvičí zájmena zajímavou formou. Obsahuje 7 různorodých aktivit. Obsahuje také jejich řešení. Očekávaný výstup: určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu Zájmena.doc MUDROVÁ, Petra. Zájmena. Metodický portál : Digitální učební materiály.

Učebnice po str. 5, pracovní sešit po str. 5/5 Učíme se časovat sloveso HAVE GOT (učebnice str.76), opakujeme osobní zájmena (I, you, he, she, it, we, they), spolujeme s tvary slovesa TO BE (i am, you are, he/she/it/ is). V pátek 18. 9. test slovíčka a fráze CH2 + HAVE GOT v kladných větách pracovnÍ list - tvary zÁjmena jÁ 1 Test 1 - tvary zájmena 1, Test 2 - tvary zájmena 2 , Test 3 - tvary zájmena 3 , Test 4 - zájmeno v citátech 3.2

5

4.-5. ročník Webový portál k výuce na dálku MŠM

04.11. - pracovní list.docx19.81 kB) Přídavná jména - pracovní list.docx (16.77 kB) Metafora, přirovnání, básnický přívlastek.docx (1.38 MB) Zájmena - opakování.docx (24.75 kB) Skloňování zájmena JENŽ.docx (16.32 kB) Zájmena - pracovní list.docx (14.76 kB) Literatura 16.11.docx (219.25 kB) ČJ 19.11.docx (1.34 MB Pracovní list č. 1 až 3 - Dítě má za úkol najít v řádku dva stejné obrázky jako je ten na začátku řádku. Témata - dopravní značky, loga automobilek, státní vlajky. Pracovní listy č. 4 až 7 - Dítě má za úkol spojit stejné obrázky z pravého a levého sloupce Pracovní list - 5 částí, na každý den jedno cvičení. Soubor ke stažení: Čj_5_pracovní_list. Při online vyučování zopakujeme obě části - Slovní druhy, Přídavná jména. Procvičování - najdi podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, částice, citoslovce

Zájmena hrou - Digitální učební materiály RV

 1. Téma: Zájmena - druhy, pravopis Pracovní listy Cvičný diktát Pololetní diktát (5. třída) Pracovní listy Pololetní opakování z ČJL (5. třída) Cvičné testy (na doma) Pololetní opakování z ČJL (5. třída) Školní testy Přídavná jména - test. Cvičné testy (na doma) Vzory přídavných jmen.
 2. Na pracovní listy se vztahují autorská práva! 5. třída. 50 pracovních listů, 50 listů s řešením; 280 úkolů s řešením . BONUS: hra Tajemné slovo hra Černý Petr - tvary slov velikonoční pracovní list, závěrečná prác
 3. pracovní list sloužící k opakování, procvičování učiva morfologie - 5) Doplňte vhodný tvar zájmena který/jenž, jež a interpunkci. Dědeček se usadil v proutěném křesle, jež stálo v koutě u kamen snad odjakživa. Helena pozorovala bratra, jenž seděl u počítače. Lidé, již se rozhodnou pro kariéru žurnalistů.
 4. Kontakt Základní Škola Havířov-Šumbark Školní 1/814 Školní 1/814 736 01 Havířov-Šumbark skolni.zs@volny.cz 596 884 808, 596 881 51

Využijte při návštěvě expozice hotové pracovní listy připravené našimi zaměstnanci, VIDA! science centrum Věkové doporučení: 3. třída - 5. třída Počet exponátů: 6 . Víš jak fungují různé přístroje, které používáme od rána do rána? Jak to, že v ledničce je větší zima než v jejím okolí? A jak. 5. třída. 13. 3. 2020 / Výuka v době Žáci, kteří se budou nadále vzdělávat distančně si stáhnou pracovní list se cvičeními na opakování zde: AJ 5 obe skupiny. Zájmena, str.97,98(101,102!) + PS str.16 do 20.3. Cvičení z učebnice průběžně procvičujte do sešitu. M. 1. pracovní list - typy počítačů: 5. pracovní list - pod krytem počítačů: 2. pracovní list - programové vybavení počítačů: 6. pracovní list - porty PC: 3. pracovní list - základní pojmy v informatice: 7. pracovní list - periferie počítače: 4. pracovní list - počítačová sestav 3. třída - Chit Chat 1 4. třída - Chit Chat 2 5. třída - Project 1 (4th edition) Project 1 (3rd edition) Odkazy - různé Matematika Matematický trenér 1. třída Rok, roční období - interaktivní pracovní list; Roční období, měsíce,. Pracovní list - přídavná jména - druhy přídavných jmen, přídavná jména tvrdá a měkká. 5. Pracovní list - opakování učiva - základní skladební dvojice, minulý čas, předpony s-, z-, slovní druhy Lenka. 1.třída

13 nejlepších obrázků z nástěnky vzory podstatných jmen13Základní škola a Mateřská škola Želetava - Školní

Lichožrouti 1 - Pracovní list s texty pro čtenářskou dílnu. Použití Čtenářský klub (šablony) Třída 3. třída, 4. třída, 5. třída . Detail. Doktor Proktor a vana času - Metodika čtenářské dílny. Čtenářská gramotnost. zatím nehodnoceno Pracovní list pro matematiku v první třídě na téma PIRÁTI, na první období výuky, počítání v oboru 0 - 5. počítání do 5. Rozklad čísel do 5. Odčítání. vložil: lucie bucharova. 3. vloženo: 23.12.201 TÉMA: OVOCE zadání: AJ-01-C-01 klíč: AJ-01-C-01K Aktivní slovní zásoba: ananas, angrešt, banán, broskev, citron ♦ Zaměřeno: z gramatiky na podstatná jména, člen neurčitý a člen určitý, ukazovací zájmena v sg. a pl., přítomný a minulý čas slovesa BE - klad, zápor a otázka zadání: AJ-01-C-02 klíč: AJ-01-C-02K Aktivní slovní zásoba: grep, hroznové víno.

 • Italské potraviny chrášťany.
 • Finále ms ve fotbale 2010.
 • Invia kariéra.
 • Teleskop s kamerou.
 • Amanda bynesová filmy.
 • Plastikové modely domů.
 • Mezizubní kaz.
 • Csr příklady.
 • Lámavost vlasů příčina.
 • Bayern lm.
 • Autocad 2015.
 • Disneyland florida.
 • Windows 7 64 bit download.
 • Alkohol z usa.
 • Piranha bytes plans.
 • Pink what about us chords.
 • Zájmena pracovní list 5. třída.
 • Drogy v krvi.
 • Aorta průměr.
 • Zvuk zvonu křížovka.
 • Jogurtová kultura brno.
 • Hackovany kosik s drevenym dnem.
 • Gamepad android.
 • Preeklampsie před 34 týdnem.
 • Polykání v těhotenství.
 • Honda crx parametry.
 • H ascii hex.
 • Pediculosis capitis wikipedia.
 • Vzducholoď cena.
 • Digi 2 go.
 • Rychlost světla a zvuku.
 • Dobresvitime recenze.
 • Klingons dictionary.
 • Dietní obědy do práce.
 • .45 wiki.
 • Láska je láska akordy.
 • Odbourávání alkoholu chemie.
 • Kravata na svatbu.
 • Leslie nielsen best movies.
 • Masivní náhrdelníky bižuterie.
 • Oscar awards 2019.