Home

Psychosociální determinanty zdraví

ekonomické determinanty zdraví Zdraví a nemoc - vývoj názor ů na jejich pojetí (biomedicínský vs. bio-psycho-sociální, resp. bio-psycho-sociální, spirituální a kulturní model; Holistický přístup, zd ůraz ňující pojetí člov ěka a jeho zdraví jako celku Psychosociální determinanty zdraví zVulnerabilita (zranitelnost):-Primární a sekundární vulnerabilita, -Obecná biologická, obecná psychologická a specifická psychologická vulnerabilita) zResilience (psychická odolnost): - Autentická resilience vs. pseudoresilience, - Nespecifické a specifické koncepce resilience Kniha: Psychosociální determinanty zdraví Autor: Vladimír Kebza Předmětná práce, která je jedním z výstupů celostátního Projektu podpory zdraví, usiluje o komplexní shrnutí psychosociálních determinant zdraví, jež lidské zdraví jako celek prokazatelně ovlivňují v. Psychosociální determinanty zdraví - Vladimír Kebza. Předmětná práce, která je jedním z výstupů celostátního Projektu podpory zdraví, usiluje o.. determinanty zdraví, což se týká hlavně přístupu k životnímu stylu, který je schopen jedinec ovlivnit svými individuálními aktivitami a zvyky (eledová a evela, 2010). Zdraví není izolovaný jev, ale patří do výsledné interakce þlověka s prostředím

Psychosociální determinanty zdraví kniha od: Vladimír Kebza. 70 % 2 hodnocení. Sociální determinanty zdraví •Zdraví kaţdého člověka je významně ovlivňováno socioekonomickými faktory, které jsou označovány jako sociální determinanty zdraví. •Tyto faktory významně ovlivňují -celkovou úroveň zdr. stavu populace -vznik a reprodukci SE nerovností ve zdraví PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ JE SOUBOREM SPECIFICKÝCH VÝCHOVNĚ-VZDĚLÁVACÍCH, VĚDECKÝCH A PROFESIONÁLNÍCH PŘÍSPĚVKŮ Z OBORU PSYCHOLOGIE, PODPORA A UDRŽOVÁNÍ ZDRAVÍ, PREVENCE A LÉČBA NEMOCÍ A STANOVENÍ ETIOLOGICKÝCH A DIAGNOSTICKÝCH KORELÁTŮ ZDRAVÍ, NEMOCI A PŘÍSLUŠNÉ DYSFUNKCE. KEBZA, V.: Psychosociální determinanty. Název: Psychosociální aspekty zdraví a nemoci Autor: Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D. Studijní opora k inovovanému p ředm ětu: Psychosociální aspekty zdraví a nemoci KAS/1PAZN, KAS/6PAZN, KAS/2PAZN Jazyková korektura nebyla provedena, za jazykovou stránku odpovídá autor. Recenzent: Mgr. Marie Špilá čková, Ph.D Předmětná práce, která je jedním z výstupů celostátního Projektu podpory zdraví, usiluje o komplexní shrnutí psychosociálních determinant zdraví, jež lidské zdraví jako celek prokazatelně ovlivňují v případě jednotlivce, ale i celých společenských tříd. Současné poznání fenoménu zdraví vychází již zcela samozřejmě z pojetí zdraví jako celku

Kniha Psychosociální determinanty zdraví - Vladimír Kebza

Psychosociální determinanty zdraví. Kebza Vladimír. Četl(a) jsem. Chci přečíst. 0.0 z 5 hvězdiček 0 hodnocení čtenářů Kniha Produkt je vyprodaný Psychosociální determinanty zdraví . KEBZA, Vladimír. Psychosociální determinanty zdraví.Vyd. 1. Praha: Academia, 2005. 263 s Otázka: Bio-psycho-sociální model zdraví Předmět: Ošetřovatelství Přidal(a): vnl.xf Bio-psycho-sociální model zdraví Člověk jako bytost bio-psycho-sociální, bytost holistická, ne pouze souborem částí a procesů. Holismus je odvozený z řeckého slova, které znamená celek. Holistická teorie vidí živé organismy jako jednotné celky v interakci, které jsou takto více. 6. Metody psychosociální intervence v prevenci a podpoře zdraví. Vývoj, cíle a metody SPV. Průběh SPV a proces změny. Vztah SPV a skupinové psychoterapie. Osobnostní předpoklady trenéra SPV. Literatura Základní literatura: KEBZA, V. Psychosociální determinanty zdraví. 1. vyd. Praha: ACADEMIA, 2005. 258 s. ISBN 80-200-1307- Jeho habilitační práce v oboru klinická psychologie Psychosociální determinanty zdraví, kterou na své alma mater obhájil v roce 2005, je vynikající syntetizující monografií psychosociálních souvislostí lidského zdraví. V témže roce byla publikována v nakladatelství Academia

Download Citation | Psychosociální determinanty zdraví / | Vyd. 1. Vydáno v rámci projektu podpory zdraví č. 8112/2003 | Find, read and cite all the research you need on ResearchGat Psychosociální determinanty zdraví zahrnují skupinu psychologických, sociálních, behaviorálních a kulturních proměnných ovlivňujících významně vztahy mezi zdravím a nemocí. Patří sem na příklad otázky osobní pohody ve vztahu ke zdraví (well-being), psychické odolnosti (resilience), zranitelnosti (vulnerability), zvládání zátěže a stresu, dále. Psychosociální determinanty zdraví / Vladimír Kebza Edition statement: Vyd. 1. Issue data: Praha : Academia, 2005 Phys.des. 263 s. ISBN: 80-200-1307-5 (váz.) : Kč 195,00 Note: Vydáno v rámci projektu podpory zdraví č. 8112/2003 Subj. Headings: sociální psychologie pozitivní psychologie psychologie zdraví determinanty zdraví. Ekonomicko-správní fakulta : katedra podnikového hospodářství : Filozofická fakult

Kniha Psychosociální determinanty zdraví - Kebza Vladimír

Vyhledávací portál K.UTB. Otevřete novou bránu k poznání, katalog i portál e-zdrojů odteď na jednom místě, stačí si jen vybrat Psychosociální determinanty zdraví Vladimír Kebza Předmětná práce, která je jedním z výstupů celostátního Projektu podpory zdraví, usiluje o komplexní shrnutí psychosociálních determinant zdraví, jež lidské zdraví jako celek prokazatelně ovlivňují v případě jednotlivce, ale i celých společenských tříd 104 Podrobněji viz. Kebza, V. (2005) Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia. 50 ~ I I 'I i Než se pustíme do dalších úvah, ve kterých se zaměříme na psychické konflikty pramenící z napjatých vztahů, tedy ze sociálního života, je nutné zdůraznit, že. Psychosociální determinanty zdraví book. Read reviews from world's largest community for readers Determinanty zdraví a jejich ovlivnitelnost Determinants of health and their susceptibility. Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory. Práce na příbuzné téma. Seznam prací, které mají shodná klíčová slova

Psychosociální determinanty zdraví - Kebza Vladimír

5 Determinanty zdraví.. 53 6 Záv ěr komplexn ě propojených stránek biologických i významné dimenze psychosociální. Pé če o pacienta by m ěla být zam ěřena nejen na terapii nemoci a navracení zdraví, ale i p ředcházení nemocem a posilování zdraví ve všech dimenzích (bio-psycho-sociální. • psychosociální a sociokulturní aspekty, které determinují zdravotní stav (tedy vlivy, které mohou zdravotní stav populace ovlivňovat či ohrožovat a vyvolávat nemoc) - sociální determinanty zdraví; • mapování veřejného mínění v otázkách péče o zdraví a hodnocení zdraví Determinanty zdraví. Zdraví je ovlivňováno (podmiňováno) celou škálou zevních a vnitřních faktorů, které působí samostatně nebo společně, vzájemně se posilují či oslabují nebo ruší. Společně určují zdravotní stav, pocit pohody a spokojenosti a také délku a kvalitu života. stress, psychosociální faktory zdraví podporujícím návykům, způsobům jednání a smýšlení. Při provádění rešerše odborné literatury jsem shledala velmi podnětné práce Vladimíra Kebzy (Psychosociální determinanty zdraví) a Jaroslava Křivohlavého (Psychologie zdraví). Inspirativní pro mě byl rovněž širší sociální pohled Jana Holík Přístup sociálního srovnání zaměřuje pozornost na psychosociální účinky veřejných politik, které oslabují sociální determinanty zdraví. Tyto efekty však mohou být druhotné ve srovnání s tím, jak společnosti distribuují hmotné zdroje a poskytují bezpečnost svým občanům, což je popsáno v materialistických a neo.

Psychosociální determinanty zdraví - Vladimír Kebza - kupte knihu pohodlně a za skvělou cenu se slevou hned teď na Knihkupec.com. Máme i další knihy všech žánrů a další zbož Kupte knihu Psychosociální determinanty zdraví od Vladimír Kebza na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 Psychosociální porovnaj ceny v 1 obchode od 9 spoznaj overené obchody prečítaj recenzie skontroluj popis a parametre vyber najlepšiu ponuku kúp PSYCHOSOCIÁLNÍ DETERMINANTY ZDRAVÍ (VLADIMÍR KEBZA) najlacnejšie v overenom obchode cez NajNakup.s Psychosociální determinanty zdraví; Psychosociální determinanty zdraví Publikace je jedním z výstupů celostátního Projektu podpory zdraví, usiluje o komplexní shrnutí právě těch psychosociálních determinant, jež lidské zdraví jako celek prokazatelně ovlivňují jak v případě jednotlivce, tak celých společenských. Psychosociální determinanty zdraví. Kdo napsal knihu Psychosociální determinanty zdraví? Autorem je Vladimír Kebza. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz - Databáze knih

Podobné jednotky. Psychosociální odpověď na kolektivní násilí a terorismus : terénní průvodce / Hlavní autor: DeWolfe, Deborah J. Vydáno: (2005 [i.e. 2010]) Kvalita života a zdraví / Hlavní autor: Payne, Jan, 1953- Vydáno: (2005) Psychologie katastrofické události / Vydáno: (2009 Portaro - Webový katalog knihovny. Document has not been rated ye Psychosociální faktory významně participují na patogenezi komplexních chorob. Jejich působení na mnoha úrovních organismu koresponduje s bio-psycho-sociálním konceptem zdraví a nemoci. Mozek, chování a imunita jsou úzce propojeny a reagují na.

Psychosociální determinanty zdraví - Masaryk Universit

Přístup sociální srovnávání obrací pozornost na psychosociální dopady veřejných politik, které oslabují sociální determinanty zdraví. Nicméně, tyto účinky mohou být sekundární k tomu, jak společnosti distribuovat materiální zdroje a zajistit bezpečnost svých občanů, které jsou popsány v materialista a neo. Psychosociální determinanty zdraví a vnímání kvality života seniorů. status půjčeno do dílčí knihovna sbírka / doba vyhledání umístění popis pozn. Skladová signatur Psychosociální determinanty zdraví. Kebza Vladimír. kniha Předmětná práce, která je jedním z výstupů celostátního Projektu podpory zdraví, usiluje o komplexní shrnutí psychosociálních determinant zdraví,..

nám. W. Churchilla 1938/4 130 67 Praha 3 - Žižkov IČO: 61384399 DIČ: CZ6138439 B. PSYCHOLOGIE ZDRAVÍ Vloženo 2016 1. Cíle, význam a podstata oboru Psychologie zdraví. Psychologie zdraví a duševní hygiena. Zdraví jako proces a stav, subjektivní a objektivní pojetí zdraví. Pojetí zdraví, přehled teorií zdraví. 2. Definice zdraví. Faktory determinující zdraví (vnitřní a vnější determinanty, přímé Determinanty najviac ovplyvniteľné občanom sú v životnom štýle /Krišková, Willardová, Culp, 2003/. Je potrebné poznamenať, že na rozdiel od vyššie uvedených determinantov, u ktorých je v rozvinutých krajinách pozitívny vývoj, životný štýl je zhoršujúcim sa determinantom, o čom svedčí napr. masová epidémia. Psychosociální determinanty zdraví. Vážení zákazníci, od 22. 10. 2010 je naše kamenná prodejna v Poděbradech až do odvolání uzavřena. Osobní odběr objednávek z e-shopu je možný po telefonické domluvě na tel. 603 537 839 nebo na info@antikvariatpodebrady.cz. Využít můžete také rozvoz knih domů, knihy vám rádi. Buďte první, kdo ohodnotí Psychosociální determinanty zdraví; Kebza Vladimír Zrušit odpověď na komentář Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny

* Status neumožňuje rezerváciu. Informácie: konzultanti@svkk.sk mob.:+421918245888 tel.:+42155622278 Psychosociální determinanty zdraví. [Vladimír Kebza] Home. WorldCat Home About WorldCat Help. Search. Search for Library Items Search for Lists Search for Contacts Search for a Library. Create lists, bibliographies and reviews: or Search WorldCat. Find items in libraries near you. Psychosociální aspekty zdraví a nemoci #2.2 Determinanty zdraví #2.3 Nemoc #2.3.1 Fáze nemoci z psychologického hlediska #2.3.2 Fáze nemoci ze sociologického hlediska #2.4 Sociální d ůsledky nemoci #2.5 Psychické a sociální pot řeby nemocného #Část pro zájemc Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2885-1. HOLČÍK, J. Zdravotní gramotnost a její role v péči o zdraví. Brno: MSD, 2009. ISBN 978-80-7392-089-. KEBZA, V. Psychosociální determinanty zdraví. Praha : Academia, 2005. ISBN 80-200-1307-5. MARÁDOVÁ, E. Školní. PORTÁL, s.r.o., Klapkova 1867/2, 182 00 Praha 8 telefon +420 283 028 11

Vladimír KebzaPraha, Academia 2005. 263 s 4 Psychosociální determinanty zdraví (KEBZA, 2005). 11 • Interaktivní zdravotní gramotnost (výstup nově koncipované vý-chovy ke zdraví) - schopnost jednat samostatně, odpovědně re-spektovat zdravotní doporučení, vnitřní motivace přispět k podpo

Klíčová slova: nemoci civilizační - prevence, psychosociální determinanty zdraví. SUMMARY Psychosocial factors significantly participate in the pathogenesis of complex diseases. Their effects correspond to the bio-psy-cho-social concept of health and disease on many levels. Brain functions, behaviour and immunity are closely linked. Psychosociální determinanty zdraví / Vladimír Kebza -- OLA001 1-166.877 Katalog Vědecké knihovny v Olomouci, báze SVK01, záznam 000779060 Navigace: https://aleph.vkol.cz/pub / svk01 / 00077xxxx / 0007790xx / 000779060.ht Článek seznamuje čtenáře s výsledky projektu Zdravotní stav imigrantů ve vybrané lokalitě České republiky - pilotní studie, který probíhal od května do prosince 2008. Hlavním cílem výzkumu bylo zmapovat zdravotní stav imigrantů ve. Vladimír Kebza, Psychosociální determinanty zdraví, Academia, 2005 Simona Hoskovcová , Psychosociální intervence , Karolinum, 2009 Alena Mellanová , Psychosociální problematika v ošetřovatelské profesi , Grada, 201

Biologie: Středoškolské učebnice biologie člověka a genetiky. Klementa, J., Machová, J., Malá, H.: Somatologie a antropologie. SPN, Praha 1981 8 Psychosociální determinanty zdraví zahrnují skupinu psychologických, behaviorálních, sociálních a kulturních proměnných, ovlivňujících významně vztahy mezi zdravím a nemocí. Dlouhodobý stres se u rodinných pečovatelů projevuje podrážděností, sníženou tolerancí k zátěži, poruchami spánku, zvýšenou. Kniha Psychosociální determinanty zdraví iba za 8,70 € v internetovom kníhkupectve KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o Nezbytnou součástí péče, která by také měla být podporována, je integrovaná péče o pacienty trpící rakovinou, která neopomíjí psychosociální determinanty zdraví a podporu. eurlex-diff-2018-06-2 Psychosociální determinanty zdraví 10 Významné projekty 12 Exkurze v Centru diagnostiky lidského pohybu 14 Mezinárodní spolupráce 5 1 Kontaktní osoby 16 OBSAH. Pohyb je přirozenou a nedílnou součástí lidského života a jeho výzkumem se na Ostravské univerzitě dlouhodobě zabývá Katedra studií lidského pohybu..

Jistou cestou ke zdraví - Praktický průvodce dokonalého zdraví-- autor: Wattles Wallace D. Zdraví člověka Člověk ve zdraví i v nemoci-- autor: Čeledová Libuše, Čevela Rostislav, kolektiv autorů Zdravá střeva, zdravý život-- autor: Vollmer Bernd Joachim Kupme si zdraví-- autor: Jelínek Marti Doporučená literatura. Baštecká, B., Goldmann, P.: Základy klinické psychologie. Portál, Praha 2001. Duševní poruchy a poruchy chování Nezbytnou součástí péče, která by také měla být podporována, je integrovaná péče o pacienty trpící rakovinou, která neopomíjí psychosociální determinanty zdraví a podporu. Kokonaisvaltainen syövän hoito, jossa otetaan asianmukaisesti huomioon psykososiaalinen hyvinvointi ja tuki, on äärimmäisen tärkeä osa hoitoa Psychosociální nerovnosti ve zdraví: dvě české empirické studie) ISSN 0009-062X. Anotace: Two national studies (N = 1508, N = 2638) addressed a question of social enequalities in the CR. From the results of both national studies ensues distinct social gradient in self-rated health in the Czech population

Video: Bio-psycho-sociální model zdraví - maturitní otázka

Title statement: Psychosociální determinanty zdraví / Vladimír Kebza Personal name: Kebza, Vladimír, 1953-2017 (author) Edition statement: Vyd. 1. Issue data. Psychosociální rizika se týkají způsobu, jakým je práce navržena, organizována a řízena, stejně jako sociálního kontextu práce. Mohou mít vážné důsledky pro zdraví a blaho pracovníků. Kebza V. Psychosociální determinanty zdraví. Academia, Praha, 2005. Křivohlavý J. Psychologie zdraví. Portál, Praha, 2003. Označení studijního plánu SOCIÁLNÍ A SPIRITUÁLNÍ DETERMINANTY ZDRAVÍ (2020) Povinné předměty (150 kr) Název předmětu. rozsah . způsob ověření počet kred. vyučující dop. roč. profil. Psychosociální aspekty nemoci a zdravotního znevýhodnění 30s . Zp . 12 : Dr. Diane Bell, PhD. 2. IBD v životě pacienta . 30s.

A1 POJETÍ ZDRAVÍ A JEHO DETERMINANTY. Def. WHO= stav úplné fyzické, duševní a sociální pohody-well being a ne pouze jako nepřítomnost nemoci či vady . Aristoteles plamen olejové lampy (jasně svítí, slábne až zhasne) hodnocení zdraví-subjektivní x objektivn To succeed, one cannot afford to be a realist. Albert Bandura. Základní přehled služeb | Vladimír Kebza: Psychosociální determinanty zdraví 2.1 Definice zdraví a nemoci 10 2.2 Determinanty zdraví 11 2.3 Podpora zdraví a prevence 12 2.3.1 Podpora zdraví 12 2.3.2 Prevence 13 3. 4.6.5 Psychosociální problémy spojené s poruchami příjmu potravy 202 4.6.6 Léčení a prevence poruch příjmu potravy 20 KEBZA, V. Psychosociální determinanty zdraví. Praha : Academia, 2005. ISBN 80-200-1307-5. HANUŠOVÁ, J. Kompetence studentů vybraných fakult Univerzity Karlovy k prevenci syndromu sexuálního zneužívání dětí: Doktorská disertační práce. České Budějovice : ZSF JU, 2009. 126 s

Zemřel psycholog prof

6 ZDRAVÍ 21. Výklad základních pojmů. Úvod do evroé zdravotní strategie. Praha: MZ R, 2004 Course completion requirements Active participation in the seminars, successful fulfilment of assigned tasks Kebza, V. Psychosociální determinanty zdraví. Academia, Praha, 2005. ISBN 80-200-1307-5.MÍČEK, L. Sebevýchova a duševní zdraví. Praha: SPN, 1982. Požadavky - Aktivní účast na seminářích - docházka 80%.- Písemné zpracování a ústní přednesení zvoleného tématu dle pokynů vyučujícího.- Splnění písemného testu Scribd is the world's largest social reading and publishing site Psychosociální determinanty zdraví; Komentáře (0) Knihy (5) Diskuze (0) Hodnocení (0) Komentáře. Dle kvality Dle kvality Od nejnovějších. Nové komentáře můžete vkládat po přihlášen.

podpory zdraví je chránit zdraví, zabezpeþovat zdravý vývoj nových generací a prodlužovat aktivní život 8 . 4 KEBZA, V. Psychosociální determinanty zdraví, s. 16 - 20 Diagnostické i intervenční metody psychologů pro oblast životního stylu a duševního zdraví se neustále zdokonalují a jejich arsenál se stále rozšiřuje. Literatura HUNT, M. Dějiny psychologie. Praha: Portál, 2000. 712 s. ISBN 80-7178-386-2. KEBZA, V. Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia, 2005 Nejdůležitější determinanty zdraví a jejich podíl na stavu veřejného zdraví. Úroveň zdravotnictví, systém zdravotnické péče - poskytování zdravotnických služeb představuje 15-20 %. Nezbytná je odborná úroveň, komplexnost, plynulost, soustavnost a dostupnost preventivní a léčebné zdravotnické péče všem. Výchova ke zdraví na cestě od Rámcového vzdělávacího programu k realizaci ve školní praxi. In E. Řehulka, et al. (Eds.), School and health 21, Současný diskurz zkoumání školy a zdraví (s. 23-28). Brno: MSD. Mužíková, L. (2010). Podněty pro implementaci výchovy ke zdraví do školních vzdělávacích programů. Brno. Zdraví - definice, vývoj definic zdraví, modely zdraví, zdraví v holistickém pojetí. Jednotlivé složky zdraví. Determinanty zdraví (vnitřní a vnější faktory) a jejich podíl na zdraví. Definice nemoci, příčiny vzniku nemocí, stádia nemocí. Nejčastější příčiny nemocí a úmrtí v ČR a ve světě

Psychosociální determinanty zdraví

 1. Fakultní knihovna v centru Prahy. Bohatý knižní fond, množství elektronických zdrojů, pravidelné výstavy, denní tisk a časopisy. Těšíme se na vás
 2. ující zdraví (vnitřní a vnjší deter
 3. anty zdraví.Praha: Academia, 2005 - 263 s. ; 24 cm ISBN 80-200-1307-

Duševní zdraví, SZ

 1. anty zdraví. Vyd. 1. Praha: Academia, 2005, s. 6
 2. Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy. Předměty státní závěrečné zkoušky vycházejí z pilířových disciplín výchovy ke zdraví. Student/ ka. bude odpovídat na dílčí otázky vylosované z okruhu témat z části . biomedicínské a z části psychosociální. Část biomedicínská. Buňka, tkán
 3. anty zdraví a jejich aktuální situace v ČR, aktuální zdravotní politika v evroém kontextu. Hygienické požadavky na provoz zdravotnických a sociálních zařízení, ochrana proti šíření infekčních onemocnění, ochrana zdraví při práci.
 4. Předmět, cíle, vznik a vývoj psychologie zdraví v USA a v Evropě 28. Vývoj pojetí a definice zdraví, poruchy zdraví v psychosociálním kontextu 29. Well-being (osobní pohoda) - podstata, struktura a souvislosti 30. Prevence a podpora zdraví jako aktivní postupy posilování zdraví; jejich východiska, druhy, způsoby realizace a.
 5. anty zdraví; Pozitivní psychologie a psychologie zdraví (průnik) Škola a zdraví, výchova ke zdraví a pozitivní edukace; Pohyb a zdraví; Možnosti prevence, ochrany a podpory zdraví z pohledu psychologie zdraví; Organizační výbor: prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. (garant odbor. progr.) - předseda Sekce.
 6. ární práce, domácí úkoly a další z předmětu UZV / Z1HPZ - Holistické přístupy v péči o zdraví, Fakulta humanitních studií, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB)
 7. Výsledkem projektu bude kurikulum psychosociální výchovy a tréninkový program pro učitele (manuál). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Udržitelnost pro Národní ústav duševního zdraví (LO1611) Řešitel: prof. MUDr. Jiří Horáček, Ph.D. FCMA Hlavní příjemce: NUDZ Doba řešení: 1.1.2016-31.12.202

Jednotky: Psychosociální determinanty zdraví

 1. anty zdraví patří životní styl (výživa, pohybová aktivita, sexuální chování, zneužívání návykových látek), životní prostředí a genetická výbava
 2. anty zdraví 2.3 Podpora zdraví a prevence 4.6.5 Psychosociální problémy spojené s poruchami příjmu potravy 4.6.6 Léčení a prevence poruch příjmu potravy 5. Časté neinfekční choroby 5.1 Příčiny častých neinfekčních chorob (Jitka Machová
 3. anty zdraví. Praha: Akademie věd České republiky; 2005. Jarolímová E, Nováková H. Význam podpůrné (svépomocné) skupiny pro rodinné pečující o seniora se syndromem demence
 4. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > P > Psychologie zdraví
 5. anty, modely a konsekvence. In 2. mezinárodní konference pozitivní psychologie v ČR, Brno, 22.-24.5.2013 . 2013. ISBN 978-80-210-6235-1

Zdraví a nemoc I. Definice zdraví a nemoci. Determinanty zdraví. Zdraví a nemoc II. Podpora zdraví a prevence; zdravotní gramotnost. Zdraví a nemoc III. Životní styl. Definice životního stylu. Infekční nemoc Vyhledat programy pro péči o duševní zdraví v rámci osnovy Zdraví 2020; Poznávat a zvládat jednotlivé složky osobnosti ve vztahu k duševní rovnováze člověka Kebza, V. (2005). Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia. Křivohlavý, J. (2001). Psychologie zdraví. Praha: Portál. Křivohlavý, J. (2004. DANZER, G. ((2001). Psychosomatika. Praha: Portál. KEBZA, V. (2005). Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia. KŘIVOHLAVÝ, J. (2001) Knihy s touto tématikou. Vladimír Kebza, Psychosociální determinanty zdraví, Academia, 2005; Jan-Uwe Rogge, Puberta - Opora, volnost, mantinely, Edika, 2018. psykososiaalinen käännös sanakirjassa suomi - tšekki Glosbessa, ilmaisessa online-sanakirjassa. Selaa miljoonia sanoja ja sanontoja kaikilla kielillä

psychosociální pomoc (12) krizová intervence (5) psychosocial aid (5) krizové situace (3) crisis situations (2) duševní zdraví (2

Úvodní strana - Ministerstvo vnitra České republik

 1. Jedná se o elektronický odborný časopis určený všem zájemcům o psychologii. Publikuje původní články z výzkumu a praxe, přehledové studie, zprávy ze zajímavých akcí a recenze kni
 2. anty zdraví od Vladimíra Kebzy (2005) anebo tituly Soumrak sociálního státu (2005) a Tři sociální světy (2010) od Jana Kellera. Bez významu nejsou ani materiály Světové zdravotnické organizace WHO
 3. literatura na téma kvalita života z psychologického pohledu Text dotazu. Dobrý den, ráda bych Vás poprosila o seznam publikací v českém jazyce týkající se tématu životní spokojenosti, nebo kvality života z psychologického pohledu
 4. Psychologie stresu. Cílem tohoto modulu je seznámit se se základní problematikou stresu, jeho vznikem, vlivem na člověka, jeho včasnou prevencí a případnou léčbou

Vladimír Kebza KOSMAS

Kniha Psychosociální determinanty zdraví - Trh knih - můj

Psychosociální determinanty zdraví by Vladimír Kebz

 1. Determinanty zdraví a jejich ovlivnitelnost - Vladimíra
 2. Výchova ke zdravému životnímu stylu v podmínkách škol
 3. Sociální determinanty zdraví - Social determinants of
 4. Psychosociální determinanty zdraví, Vladimír Kebza
 5. Psychosociální determinanty zdraví (Vladimír Kebza) od 9

Psychosociální determinanty zdraví — Academi

Psychosociální determinanty zdraví - Antikvariát Poděbrad

 • Plechová krytina sklon 5°.
 • Dveře v řezu.
 • Rbf syndrom wiki.
 • Herní pc spotřeba.
 • Vysivka eshop cz.
 • Kdy se chodi na smigrust.
 • Epilepsie příčiny.
 • Dřevitá vlna 5kg.
 • Sony xperia výměna sim karty.
 • Lepenka na zed.
 • Márinka pdf.
 • Bílé dlouhé šaty s krajkou.
 • Svarga symbol.
 • Guardian faze.
 • Lindex české budějovice.
 • Za hodinu anglicky.
 • Brexit dopady.
 • Sametová revoluce klíče.
 • Mop flipper.
 • Zivot se stomii.
 • Book of mormon.
 • Joker herec.
 • Skupina chemie.
 • Termostat felicia.
 • Jak povolit šroub u sekačky.
 • Vyčerpání organismu projevy.
 • Který kůň se ke mě hodí.
 • Gene tierney.
 • Ivy bears zoot.
 • Nahrání fotek.
 • Nejdelší nehty na nohou.
 • Mladoboleslavská 22.
 • Sad song karaoke.
 • Sedlový ventil.
 • Objem nádrže tanku.
 • Riziko potratu ve 13. týdnu.
 • Ztracené vejce snídaně.
 • Ester ledecká zlaté medaile.
 • Bistro chrudim.
 • Cena rakev pohřeb.
 • Šikmý nosník.