Home

Pomůcky sloužící k oddělení složek suspenze

pomůcky sloužící k oddělení složek suspenze. Na této stránce jsou výsledky na dotaz pomůcky sloužící k oddělení složek suspenze v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk Suspenze je heterogenní směs, např. jemně dispergované (rozptýlené) pevné látky v kapalině.Důležitým znakem suspenze je, že dochází k samovolnému, ale pomalému oddělení složek směsi (např. sedimentací).Suspenze pevné nebo kapalné látky v plynu se nazývá aerosol.Příkladem je např Např. k získání čistého jódu nebo naftalenu z jejich směsí Obr. 8 - Sublimace jódu Extrakce Extrakce Využívá k oddělení jedné ze složek směsi její schopnost rozpouštět se ve zvoleném rozpouštědle. Např. k oddělení: Odstranění mastných skvrn benzínem Příprava bylinných extraktů (čaje aj. jednotlivé složky suspenze, emulze a stejnorodé směsi od sebe odděl. Chemikálie: 3 body Pomůcky: 3 body Teorie: Metoda. Vlastnost, kterou se složky směsi liší, a která se využívá k jejich oddělení. Usazování, odstřeďování. Rozpustnost v daném rozpouštědle, schopnost tvořit krystaly. Filtrace. Teplota varu. Extrakc Jaká je pomůcka pro oddělení pevných složek z kapalných a plynných směsí ??? (na 5 písmen !) Děkuji. Uzamčená otázka. ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce. Odpovědět Zajímavá 0 před 3695 dny Sledovat Nahlásit. Sdílet Poslat e-mailem. Diskuze:.

pomůcky sloužící k oddělení složek suspenze - křížovkářský

Suspenze (chemie) - Wikipedi

 1. Úkol: Ověřte možnost použití tří různých filtračních materiálů na oddělení složek suspenze a porovnejte čistotu filtrátu i čas filtrace. Pomůcky: 1 kádinka, skleněná tyčinka, filtrační nálevka, třecí miska, filtrační papír, vata
 2. 8. Metoda oddělování složek směsi založená na rozdílné hustotě složek směsi. 9. Metoda oddělování složek směsi, při níž využíváme k oddělení jedné ze složek vhodné rozpouštědlo. 10. Bílá sublimující látka, která se používá k hubení larev molů. 5. Popiš tuto aparaturu a doplň větu
 3. Rektální roztoky emulze a suspenze (Solutiones, emulsiones et sespensiones rectales) - jednodávkové přípravky, disperze LL ve vodě, glycerolu nebo kapalných makrogolech k celkovému, místnímu nebo diagnostickému účelu. Emulze a suspenze, pokud se fázově oddělují, musí být snadno roztřepatelné a stabilní po dobu podání

Metoda Vlastnost, kterou se složky směsi liší, a která se využívá k jejich oddělení Usazování, odstřeďování Rozdílná hustota Krystalizace Rozpustnost v daném rozpouštědle, schopnost tvořit krystaly Filtrace Vhodná pro suspenze, pevná látka nerozpustná v kapalině Destilace Teplota varu Extrakce Několik složek. DĚLENÍ SLOŽEK SMĚSÍ Chemikálie: aktivní uhlí, barevné křídy, voda Pomůcky: kádinka 400cm3 odsávací baňka odměrný válec 50cm3 Bűchnerova nálevka filtrační nálevky chemický stojan nůžky filtrační kruh Přefiltrujeme 50cm3 suspenze a měříme čas, který jsme potřebovali k filtraci. Časový údaj. Archiv bezpečnostních složek zveřejňuje na svých webových stránkách čtyři nové archivní pomůcky. Archiv bezpečnostních složek vychází opět vstříc badatelskému zájmu a zveřejňuje na svých webových stránkách hned čtyři nové pomůcky, umožňující textové vyhledávání a sloužící k orientaci v jeho fondech a sbírkách - prozatímní soupis archiválií.

Metody oddělování složek směsí - RV

Jak se nazývá metoda oddělování složek směsi, která se nejčastěji používá k dělení směsi různých kapalin s odlišnými teplotami varu nebo k získání rozpouštědla z roztoků? Destilace. Jakou metodou dělení je třeba zvolit pro oddělení 2 kapalných složek (lihu a vody) stejnorodé směsi? Destilaci Z definice lze odvodit, že složení komunálních odpadů je na celém světě typově shodné, i když podíl jednotlivých složek kolísá a závisí hlavně na ekonomické úrovni a životním stylu obyvatelstva. Komunální odpad z první poloviny dvacátého století byl ze 60% tvořen popelovinami a 20 - 25% tvořily organické zbytky Vyber nepravdivá tvrzení: a) filtrace slouží k oddělení složek suspenze b) rozdílná hustota se využívá u rozdělení složek emulze c) žula je příklad homogenní směsi d) sublimace je přechod skupenství kapalného na plynné e) mlha je směs plynných látek rozptýlených v kapalině 3 Vyjmenuje pomůcky a popíše aparatury pro provádění jednotlivých metod oddělování složek ze směsí. Anotace. Pracovní list pro žáky slouží jako laboratorní protokol. Cílem této laboratorní práce je ověřit možnost použití tří různých filtračních materiálů na oddělení složek suspenze křídy a vody

 1. Na oddělení jsou v tzv. příruční lékárně (skříň vhodná k uskladnění léků; zvlášť l. k vnitřnímu použití, vnějšímu použití, injekční l., trezor na opiáty a jiné psychotropní látky) - nemají přístup nepovolané osoby, není v blízkosti topení ani na slunečním světle, je uzamčena (klíče sloužící.
 2. ut. Pomůcky: papír, magnet, sklenice s vodou, sklenice, lžička, nálevka, jemné plátno (kapesník), sůl, písek, železné piliny. Postup: - na papíře smíchej 2 lžíce soli, 2.
 3. Krystalizace je dělící metoda sloužící k oddělení pevných krystalizujících látek z roztoku nebo od nečistot. Využívá k oddělení složek směsi jejich rozdílnou rozpustnost. Krystalizaci lze provádět několika způsoby. Podle způsobu provedení rozlišujem

Archiv bezpečnostních složek vychází opět vstříc badatelskému zájmu a zveřejňuje na svých webových stránkách hned čtyři nové pomůcky, umožňující textové vyhledávání a sloužící k orientaci v jeho fondech a sbírkách - prozatímní soupis archiválií archivní sbírky Muzeum Sboru národní bezpečnosti a vojsk. Žáci rozpoznají základní typy směsí a prakticky použijí metodu filtrace k oddělení složek suspenze. všech 7.třídách, které učím, takže pokud se neučíte jste dlouho chyběli, můžete využít tyto prezentace k dopsání si poznámek v klidu doma. Co mě ochrání před koronavirem Pomůcky: nůžky, lepidlo, fixy. Důležitým znakem suspenze je, že dochází k samovolnému, ale pomalému oddělení jednotlivých složek směsi (např. sedimentací). Synergizmus - vzájemná podpora účinku dvou činitelů (látek), např. při vytvoření vhodné směsi pesticidů v postřikovači (TM) jde o zesilování účinku vzájemně působících látek

Jaká je pomůcka pro oddělení pevných složek z kapalných a

 1. Fondy a pomůcky Archivu bezpečnostních složek. protokoly sledování sloužící k registraci požadavků na sledování a jednotlivých prováděných akcí a knihy zaznamenávající personální změny. Spisovou část fondu představují neúplně dochované řady rozkazů, plánů práce a zpráv o činnosti správy a dokumenty a.
 2. suspenze, emulze, pěna, dým, mlha 9 8 Ch OSV 1 (praktické pokusy) Uvede příklady oddělování složek směsí v praxi, vybere nejvhodnější metodu k oddělení složek směsí. usazování, odstřeďování, filtrace, destilace, krystalizace, sublimace, filtrační papír.
 3. Filtrace je separační metoda, která umožňuje oddělení pevných složek heterogenní směsi od kapaliny. Žádoucím produktem může být jak kapalina, tzv. filtrát, tak zachycená pevná látka, tzv. filtrační koláč. Úkol: Připravte jodid olovnatý rušenou krystalizací a izolujte jej z roztoku
 4. Cílem této laboratorní práce je ověřit možnost použití tří různých filtračních materiálů na oddělení složek suspenze křídy a vody. Žáci samostatně sestaví filtrační aparaturu, složí hladký filtr, posoudí Mgr. Vlastimil Vaněk, publikováno 23.4.2010 11:32, zhlédnuto 4565×, hodnocení
 5. potřebný k přefiltrování 200 ml suspenze. 11. Krystaly jodidu olovnatého nechte sušit na filtračním papíře, který umístěte na hodinové sklíčko. Filtrát lze zlikvidovat vylitím do výlevky. 12. Umyjte použité laboratorní nádobí a ukliďte laboratorní stůl. Předejte jej vyučujícímu. 13
 6. Uvede příklady oddělování složek směsí v praxi, vybere nejvhodnější metodu k oddělení složek směsí. usazování, odstřeďování, filtrace, destilace, krystalizace, sublimace, filtrační papír I 8 Ch M Vypočítá složení různě koncentrovaných roztoků
 7. kancelářské pomůcky sloužící k evidenci dokumentů, případně spisů podle čísel jednacích, bez ohledu na původní název této pomůcky (např. jednací protokol, podací deník, protokol výpravny). Metodický návod, č. j. AS-169/2-2005, s. 10; Podací razítk

Oddělování složek směsí - laboratorní práce, chemi . Všechny naše služby fungují, zásilky odesíláme a v pracovní době jsme Vám k dispozici na e-mailu, telefonu i osobně na prodejně.. Přeskočit k navigaci ⇓ Filtrace je metoda oddělování pevných a kapalných (popř. plynných) složek z jejich směsí Pod pojmem chromatografie rozumíme všechny metodiky sloužící k separaci (tj. vzájemnému oddělení složek směsi), založené na fázových rovnováhách, při nichž je jedna fáze nepohyblivá (stacionární) a druhá (mobilní) protéká vrstvou, či sloupcem vrstvy stacionární - odstřeďování: oddělení složek o různých hustotách využitím odstředivé síly (oddělování suspenze) - filtrace: oddělení pevné složky od kapalné (nebo pevné od plynné složky), jako filtr slouží síto, písek, tkanina, filtrační papí 2 Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem. Veškerá literatura a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpala, jsou uvedeny v seznamu použité literatur

Pomůcky pro poskytovatele: Rámec rozvoje kvality QualiVET je nástroj pro učitele a instruktory sloužící k rozvoji proces Rámec se skládá ze čtyř hlavních složek, které představují nástroje pro dva procesy, jež mají být vytvo řeny ve školách. Prvním procesem je optimalizace výuky, druhým pak optimalizace organizac Sloužící laborant je na oddělení klinické biochemie k zastižení na telefonním čísle 491. K+, Cl-, močoviny, kreatininu, osmolality a případně dalších složek v séru a v moči. Pro bilanční sledování i pro přesnější posouzení renálních funkcí je bezpodmínečně nutné zachytit veškerou moč a také. Článek vychází z osobní zkušenosti a poznatků s nevidomým žákem, integrovaným v běžné základní škole. Předsudky, často přetrvávající z dob minulých, neochota některých pedagogů měnit zavedené nebo naopak zbytečné obavy z nebezpečí úrazu, většinou nevidomého nebo silně slabozrakého žáka prakticky vyřadí z činnosti a odkáží jej na to, aby.

Usazování je oddělování vzájemně nerozpuštěných složek, které se liší hustotou (př. olej a voda). Rychlejším způsobem je odstřeďování. Sublimace je oddělování složky, která sublimuje (př. jod, naftalen, ) Destilace využívá k oddělení složek jejich různou teplotu varu (př. voda a líh, voda a sůl) Vyhláška č. 645/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákon Pro zvýšení účinnosti se vkládají do rohů, koutů a dilatačních spár těsnicí pásy a průchody. Jedno balení obsahuje sypkou a tekutou složku. Odolává tlakové vodě. Díky extrémně vysoké přilnavosti k podkladům je vhodná i k antikorozním nátěrům ocelových konstrukcí

Odvzdušňovací ventil - zařízení sloužící k vyloučení závit), které slouží k uzavření nebo oddělení jednotlivých částí systému (viz obrázek č. 12) Obrázek č.12 Uzavírací kulové kohouty . 5.13. Sada pro stanovení koncentrace molybdenanů v topné vodě Tato sada obsahuje pomůcky a chemikálie pro určení. Požadavek na zavedení jednotné evidence, sloužící k efektivnímu využívání sbírek, nevznikl na půdě nějakého státního úřadu, ale na půdě někdejšího spolku - svazu muzeí. Pořizování soupisů sbírkových předmětů a jejich katalogů je nejvlastnější činností muzea či galerie, jíž se zhodnocuje tvorba sbírky

Liberec- Dva bývalí zaměstnanci ozbrojených složek stanuli dnes coby obžalovaní před Richardem Skýbou, soudcem Okresního soudu vLiberci VadeMeCum - digitální badatelna umožňuje široké badatelské veřejnosti snadnější a efektivnější přístup ke sbírkám a fondům ve správě Národního archivu. Aplikace poskytuje základní informace o archivních fondech a sbírkách, nabízí široké spektrum možností vyhledávání na základě rejstříků, inventárních záznamů a signatur v archivních pomůckách Komentáře . Transkript . Obsa Dne 21. 4. 1989 ve 13.40 hod. přijel před první, tzv. signální, závoru hraničního přechodu Petržalka v Bratislavě osobní vůz Lada 1600 s mezinárodní poznávací značkou DDR, tj. východoněmeckou. Automobil řídil Tobias Manikowski, nar. 1968 v Berlíně, na místě spolujezdce seděl Peter Ralph Saurien, nar Destilace: oddělení jednotlivých kapalných složek směsi na základě jejich rozdílné teploty varu. Ze směsi se oddělí (destiluje) nejdříve těkavější látka, tj. ta, která vře při nižší teplotě (má nižší bod varu). Sublimace: oddělení složky, která přechází z pevného skupenství přímo do plynnéh

Video: oddělovaní složek směs

Mísení je doprovázeno pronikáním částic jedné látky mezi částice druhé látky a závisí na skupenství látek. Plyny se vzhledem k velké pohyblivosti svých molekul mísí samovolně difuzí podle koncentračního spádu, při mísení složek jiného skupenství je nutné dodat soustavě energii Vyhláška č. 213/2012 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb

Chemie - Učební látka Učební pomůcky Příklad

Elektronické cigarety - e-liquidy Konzultační den, SZÚ, 21.11.2013 T. Kučera oddělení chemických látek a biocidních přípravků. Tomas.Kucera@mzcr.cz, +420 267 082 25 Jak řekl hejtman kraje Jiří Čunek, celkově jde o částku přes 4,5 milionu korun. Na Vyšší odborné škole potravinářské a Střední průmyslové škole mlékárenské Kroměříž bude například pořízeno přístrojové vybavení do odborných učeben a laboratoří, které zajistí zvýšení kvality odborného vzdělávání žáků v oboru Potravinářství a.

Vlastnosti látek - pracovní list - RV

Sloužící epidemiolog po zhodnocení dostupných informací vydal opatření k ochraně veřejného zdraví a požádal složky IZS o spolupráci při zajištění přepravy pacienta do pražské Nemocnice Na Bulovce. Společné cvičení složek IZS Středočeského kraje Nákaza vysoce nakažlivou nemocí - EBOLA 2015 prověřilo 17. Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) chrání životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytuje pomoc při mimořádných událostech (živelních pohromách, průmyslových haváriích nebo teroristických útocích). V rámci integrovaného záchranného systému (IZS) koordinuje pomoc při mimořádných událostech, záchranných a likvidačních pracech Tyto učební pomůcky souvisejí se záměrem školy zaměřit výuku zemědělských oborů na mechanizaci. Celkové náklady: 1,893 milionu korun. Předpokládaný termín realizace: září 2017 - říjen 2017 Dosažitelnost v mimopracovní době soudu k rozhodování o vazbě, domovní prohlídce, prohlídce jiných prostor a pozemků, ustanovení obhájce, případně k dalším neodkladným rozhodnutím, souhlasům či povolením v přípravném řízení trestním, dále k účasti na úkonu podle § 158a tr. ř. a k rozhodnutí o předběžném. Čas generovania start 0.00053286552429199 sekúnd! Čas generovania includes 0.00062990188598633 sekúnd! Čas generovania includes2 0.00090694427490234 sekúnd

Přístroje a pomůcky pro vybavení odběrového pracoviště. Pracoviště pro odběr žilní krve musí být k tomuto účelu náležitě vybaveno. K výbavě patří: nastavitelné odběrové křeslo, event. odběrové lůžko, kontejner s víčkem na odkládání použitých jehel a stříkaček označený Odpady ze zdravotnictví Sloužící laborant/ka je na oddělení klinické biochemie k zastižení na telefonním čísle 491. b) OKM-bakteriologie: Sobota od 6,00-14,30. Neděle a svátky od 6,00-9,00. V tuto dobu je sortiment vyšetření shodný s rutinním provozem

Laboratorní přístroje a pomůcky

školkovací k. - k. sloužící k vylíhnutí mladé matky v izolaci (ft) trojhranná k. - typ přidávací k. (ft) vana sloužící k zachycení voskových víček a oddělení medu (ft) jeho dílčích složek, což znamená, že jeho jednotlivé části není možno libovolně přesouvat či. Krajská oddělení Centra pro regionální rozvoj České republiky Nově na krajských pobočkách specialisti pro SC 2.4 IROP Projekty, u kterých jsou žadateli příspěvkové organizace organizačních složek státu, budou administrovány na Oddělení hodnocení projektů OSS v Praze

Tehdy nastoupil k HZS HZS Spolana a.s. Neratovice, kde zastával nejprve funkci hasiče a posléze se vypracoval na velitele jednotky. Příslušníkem HZS České republiky je od 1. prosince 2004, kdy nastoupil do funkce náměstka krajského ředitele pro Integrovaný záchranný systém (IZS) a operační řízení Oddělení Vztahů k veřejnosti Budějovická 7 Praha 4 nažehlovací nálepky a další pomůcky sloužící k nažehlování nebo našívání ochranných značek na textil. Škoda způsobená majitelům ochranných značek ze zajištěného zboží činí 9 milionů 425 tisíc korun. V souvislosti s případem jsou 2 osoby. Odstředivka (centrifuga) - slouží k rychlému oddělení jednotlivých složek tekutin pomocí odstředivé síly. Zkumavka se vzorkem (krve, moči ) se vloží do odstředivky a po několika minutách točení se na jejím dně usadí těžší (tuhé) částice a nad nimi zůstane tekutina V Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnici Děčín, o. z. v úterý 2. června 2015 mezi 13 a 14 hodinou proběhlo taktické cvičení Integrovaného záchranného systému (IZS) pod vedením Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, a to ve spolupráci s Krajskou zdravotní, a. s. - Nemocnicí Děčín, o.z. a Střední zdravotnickou školou Děčín

Laboratorní práce

4. Snížení administrativní zátěže soudů a dalších organizačních složek pomocí elektronických nástrojů; resp. realizace opatření, které povedou k usnadnění a k zefektivnění práce všech složek spravedlnosti. 5. Rozšířit rozsah poskytovaných informací a zajistit snadný a bezpečný přístup k těmto informacím Oddělení silniční a lodní dopravy 10. 3. 2. Oddělení letecké dopravy 20. Koncepce sbírkotvorné činnosti Průmyslového muzea NTM 24. 4. 1. Oddělení hornictví a hutnictví 24. 4. 2. Oddělení strojírenství a chemie 30. 4. 3. Oddělení exaktních věd 39. 4. 4. Oddělení techniky v domácnosti a textilního průmyslu 4 prostory, vybavení, nástroje a pracovní pomůcky nesmí být používány k jiným účelům, než ke zpracování vaječných výrobků. Výjimku může udělit pouze okresní (krajská) veterinární správa. 5. HYGIENA OSO pomůcky také po předchozím souhlasu ŘO IROP a to i v případě, kdy to nebylo uvedeno v žádosti o podporu. Pokud dojde k zapůjčení kompenzační pomůcky bez přechozího souhlasu ŘO IROP, vystavuje se příjemce riziku krácení dotace dle přílohy č. 2E - 2H těchto Pravidel

Lékové formy Pomůcky část 3 slideum

Pro simulaci spekter je využita DFT metoda s funkcionálem B3LYP a bází 6-311++g v rámci programového balíku Gaussian09. Z optimalizované geometrie a analytických druhých derivací jsou vypočtené spektroskopické konstanty sloužící k vytvoření vibračně rotačního spektra. Výpočet je proveden v plynné i kondenzované fázi Právě dnes 12. 5. 2020 vrcholí kampaň Nursing now, která má za cíl podpořit postavení zdravotních sester. Dnes uplynulo 200 let od narození zakladatelky moderního ošetřovatelství Florence Nightingale. Byla hrdinkou své doby, zlepšila zdravotnickou péči, pomáhala zachraňovat životy vojákům v krymské válce. I dnešní doba má své hrdiny, koronavirus je těžkou. Ověř možnost využití tří různých filtračních materiálů na oddělení složek suspenze. Pomůcky: 4 kádinky, skleněná tyčinka, 3 filtrační nálevky, třecí miska, filtrační papír, gáza, vata, odměrný válec, 3 stojany s filtračním kruhem, hodinky, nůžky, křída a voda aby vznikla suspenze. Směs promíchej. Cementová maltovina z oddělených složek: Pružná spára pro oddělení keramického obkladu od sousedních stavebních prvků Jemné správkové hmoty, sloužící k finální povrchové úpravě podkladů (podlahových) se schopností samovytvářet vodorovný povrch

Lékové formy Pomůcky - část 1 Strategie je proto jednou ze složek logické posloupnosti mezi posláním a činnostmi vykonávanými zaměstnanci, kterými jsou zajišťovány požadované výstupy či aktivity související s jejich podporou. který je završen vytvořením zpětné vazby sloužící k monitorování vlastních nedostatků a provádění.

Lékové formy Pomůcky část K případné nápravě postupů složek justice slouží odvolací řízení či jiné procesní postupy, nikoliv elektronické spisy nastavené ministerstvem, tedy orgánem moci výkonné. Otázkou, kterou bude nutné řešit, je počítačová gramotnost pracovníků justice a možnost je přimět pracovat s elektronickým spisem suspenze (pevná látka v kapalině). emulze (kapalina v kapalině). pěna (plyn v kapalině: bublinky plynu v kapalině). Usazování nám slouží pro oddělení složek, které jsou vzájemně nerozpustné, to jsou například směsi složené z nemísitlených kapalin nebo nerozpustné látky v kapalin

 • Loris games.
 • Fuerteventura trip.
 • Diane cilento manželé.
 • Ryniofyty.
 • Co dělat při akutní bolesti zad.
 • Kalimantan mapa.
 • Od kdy jsou vánoce státní svátek.
 • Vykládací karty prodej.
 • Šestihran passat b6.
 • Mrazuvzdorná dlažba 60x60.
 • Národní galerie vichrová.
 • Vestec park.
 • Samsung s8 dex.
 • Soustružení nože.
 • Hla b27.
 • Aruncus sylvestris.
 • Rendl.
 • Jak začít s hula hoop.
 • Karel marx kapitál antikvariát.
 • Ekologické faktory abiotické.
 • Jack lemmon dabing.
 • Mangalarga marchador limbach.
 • Hunové maďaři.
 • Homolice.
 • Bušení srdce od páteře.
 • Ploche bricho dychani.
 • Renovace starých fotek.
 • Ibišek súdánský pěstování.
 • Vegan barvy na vlasy.
 • Zš přeštice fotky 2017/2018.
 • Komaxit plzen.
 • Francouzsky beran kralik.
 • Routovací tabulka windows 10.
 • Richard branson kristen tomassi.
 • Angry ip scanner download.
 • Buddy supertooth.
 • Messenger praha.
 • Herpangina homeopatie.
 • Jihlava akce 2017.
 • Palmový olej cena.
 • Kez se v nasich domech tanci.