Home

Stepi v africe

Kdežto jméno stepi, platné původně pro jižní Rus, přikládá se krajinám ve střední Asii, v Mongolsku a částečně v již. Sibiři, na Íránu, v Syrii a v sev., vých. i jižní Africe, slují stepi v Sev. Americe prairie a savanny, v Již. Americe pampy a campos, ve Francii landes, v Německu Heide, v Uhrách puszty Afrika tak má velmi mladou populaci. V Africe například každoročně rodí 16 milionů mladistvých matek (ve věku 15 až 19 let) a obdobnému počtu dívek je zde odepřeno školní vzdělávání. Současně aktuální průměr počtu dětí je v Africe 5,2 na jednu matku (oproti 1,6 v Evropě)

Ve střední Africe můžeme nalézt deštné pralesy, které postupně směrem k jihu nebo severu přecházejí v savany, stepi, polopouště až v pouště. Savany, stepi, polopouště a pouště jsou pro Afriku typické, zabírají více jak 2/3 celého kontinentu a dále se šíří Naopak kukuřice je dnes velmi rozšířenou kulturní plodinou, zvláště v jižní Africe. Tyto tři obilniny úspěšně vytlačují původní tradiční plodiny. Mají větší výnosnost z hektaru a jsou chutnější. Přes poměrně příznivé fyzickogeografické podmínky se v Africe nepovedla zelená revoluce • Jediný druh baobabu v kontinentální Africe. Dalších 6 je na Madagaskaru • Výška: 10 - 15 m, max. 30 m. • Houbovité dřevo, chybí letokruhy, pr ůměr kmene 8 m = stáří 3000 let. Pojme až 120 m³ vody. • Kvetení - pouze 24 hod, opylují kaloni V Africe je nedostatek obživy pro lidi, natož pro zvířata. Africké savany a stepi jsou ideálními pastvinami. Paradoxně ale nemohou být pro chov dostatečně využívány. Dochází zde ke střetům mezi ochránci divoké přírody a pastevci. Dalším problémem je moucha tse-tse, která je přenašečkou spavé nemoci V horním toku protéká Viktoriiným jezerem (největší v Africe), ústí širokou deltou do Středozemního moře. Nejvodnatější řekou je Kongo, protékající rovníkovou oblastí. Další řeky: Niger, Zambezi (Viktoriiny vodopády) Jezera: Tanganika, Malawi, Viktoriino j., Čadské j

Místo leží v nadmořské výšce 112 m.n.m. na okraji Sahary. Světový rekord! Nejnižší absolutní teplota Nejnižší absolutní teplota v Africe byla naměřena 11.2.1935 v marockém Infrane: -23.9 o C. Toto místo leží v horách Vysokého Atlasu v nadmořské výšce 1,635 m.n.m. V marockých horách jsou poměrně tuhé zimy a. Pěstují se zde především obilniny (pšenice, kukuřice). Stepi jsou nejdůležitější oblastí pěstování obilí vůbec. Území, která se podobají stepím, ačkoliv se vyskytují v místech, ve kterých by měl být jiný vegetační pás, nazýváme kulturní stepi. Jedním z příkladů jsou např. úrodné nížiny České republiky SAVANY A STEPI ANETA SMOLÍKOVÁ 4.UBZ SAVANY A STEPI Jsou to oblasti s travnatými bylinami a občasnými keři a stromy Tyto oblasti jsou si dost podobné V Severní Americe se nazývají prérie, v Jižní Americe pampy a v Austrálii buš Relativně suché Domovem stovek druhů malých a velkých ptáků, savců . .

Stepi - Encyklopedi

Afrika - Wikipedi

V severní Africe leží tři snadno odlišitelné přírodní oblasti: horská soustava Atlasu, Sahara a Sahel (známý i jako Súdán). Tyto tři oblasti splňují též naše základní vymezení, jelikož se jedná o suché a teplé oblasti, které plně vyhovují životním nárokům velblouda, či zde může být chován a využíván - Sahel- trnité savany, severní okraj savan v Africe- sucho, nemoci, hladomor - Pás po obou stranách rovníku (mezi 10° -15° s. š.) - 65% kontinentu - Národní park Serengeti, Masai Mara, Ngorongoro Austrálie= typickým stromem je blahovičník, dále scruby (suché pouštní křoviny) - Papoušci, emu hnědý, koal V jarním a podzimním období se jedná o denního živočicha, Africe, Austrálii, na Madagaskaru a Novém Zélandu. Spodní strana listu je hustě porostlá hvězdicovitými chlupy, které mají charakteristický tvar. Na snímku hvězdicovité chlupy druhu Pyrrosia lingua Savany, stepi, polopouště a pouště jsou pro Afriku typické, zabírají více jak 2/3 celého kontinentu a V deštných pralesích roste více druhů rostlin a žije i více druhů živočichů než kdekoliv jinde v Africe . Pol roka v Afrike - YouTub . Testi.cz - Geografie. test Pouště a polopouště. test Pouště a polopouště. Stepi a pouště mírného pásu . Pro stepi a pouště mírného pásu je charakteristické horké léto, studená zima a značná kontinentalita podnebí. V zimě tlaková výše brání přílivu vlhkého vzduchu z oceánu. Povrch se značně ochlazuje na velmi nízké teploty. V létě oceánský vzduch přináší nad pevninu srážky

Vyskytují se v aridních oblastech střídavě vlhkých tropů s množstvím srážek 300-400 mm za rok. V Africe jsou trnité savany rozšířeny v sahelské zóně na jižním okraji Sahary, dále pak v jihozápadní Africe a v oblasti Kalahari. Dřeviny mohou v trnité savaně zcela chybět, někde se mohou vyskytovat akácie. V deštných pralesích roste více druhů rostlin a žije i více druhů živočichů než kdekoliv jinde v Africe. V bažinách pralesa najdeme hrošíka zakrslého, v houštinkách kopytníka okapi pruhovanou. Madril a páv konžský jsou zbarveni tak, aby v prosvítajícím světle pralesa nebyli vidět Ureklama} Sahel. Sahel je území v severní Africe, které odděluje Saharu od afrických tropických pralesů. Pás travnatých stepí a savan se táhne od západu k východu podél 13. rovnoběžky přes území Mauritánie, Senegalu, Mali, Burkiny Faso, Nigeru, Čadu, Súdánu a Etiopie

Afrika - Galakti

Africká savana - Afrikaonline

Díky obrovské knihovně v Africe a touze po vědění se ale do vašeho hlavního města rozhodla nastěhovat třída vědců, kteří mají velmi vysoké nároky na životní standard, a je tak třeba zásobovat učence v tvídovém saku například kvalitním čajem nebo ilustrovanými knihami z Afriky, kam ovšem v mezičase musíte často. Abnormální srážky (př. Kamerunská hora v Africe) jsou pak důsledkem návětrného jevu vysokých pohoří. Rozdíly mezi kontinentálním a oceánským typem klimatu jsou nepodstatné. V rovníkových oblastech Indického a Tichého oceánu nepřesahují teplotní rozdíly nejteplejšího a nejchladnějšího měsíce 1,5 °C -mezi rovníkem a obratníky v Africe (Sahel), JižníAmerice (llanos a campos), částečněv JižníAsii a Austrálii-rok je rozdělen na obdobídešťůa sucha-travnatéoblasti s roztroušenými dřevinami -žijízde sloni, nosorožci, žirafy, zebry, lvi, antilopy, gepardi K rozpadu koloniálních mocností došlo až v 60. a 70. letech 20. století. I v Africe, zvláště v důsledku nízké vzdělanosti, je problémem překonání tradice mnoha dětných rodin. Důsledkem extrémně vysoké porodnosti- zvláště v subsaharské Africe- je současný přirozený přírůstek obyvatelstva 3% Sahel je název území v severní Africe na jižním okraji Sahary, kterou odděluje od afrických tropických pralesů, resp. savan. Zahrnuje pás semiaridních travnatých pastvin (stepí a savan), táhnoucích se tisíce kilometrů napříč kontinentem podél 13. rovnoběžky (od 12. po 18. stupeň severní zeměpisné šířky) od západu k východu, na území Mauritánie, Senegalu.

 1. Žijí pouze v stepi nebo v horských biotopech střední a jižní Afriky. Tento druh šakala je jediným, který žije i jinde než v Africe. 42.6kB, 432x288. hroch oboj. Celým názvem hroch obojživelný. Žije v Africe poblíž řek, sladkovodních jezer zhruba do dvou tisíc metrů nad mořem. Dříve býval rozšířen prakticky po.
 2. Stepi mírného pásma. Biom s převládajícími porosty trav a bylin vyskytující se v Evropě, Asii, Severní a Jižní Americe a v jižní Africe. Dlouhé letní období sucha se střídá s chladnou zimou. Zvětšují se rozdíly mezi letními a zimními teplotami (kontinentalita podnebí), velké jsou také amplitudy teplot mezi dnem a.
 3. Převládají v ní savany a tropické deštné lesy. Obyvatelstvo je převážně negroidní rasy (černoši). Střední Afrika má mnoho ložisek nerostných surovin. JIŽNÍ AFRIKA. K Jižní Africe náležejí státy ležící jižně od 10° jižní šířky. Na severu jsou savany, které k jihu přecházejí v polopoušť

- v polovině 50. let 20. století nastala dekolonizace Libérie - největší obchodní loďstvo na světě - levná vlajka libérijská - stala se první nezávislou republikou v Africe - 1847 - vyváží kaučuk a diamanty Nigérie - rozloha - 924 000 km2 - obyv. - 156.5 mil. - nejlidnatější stát Afriky - Hausové, Jorubové, Ibov Savany - travnaté ob, oblasti tropických a subtropických oblastí, střídá se zde období dešťů a sucha, zřídka zde rostou stromy jako např. baobaby nebo akácie, nacházejí se v Africe (suché savany), jižní Americe a Austrálii Stepi - travnaté oblasti mírného pásma, prší zde 2x do roka na jaře a na podzim, nejsou zde. Území: Nejvíce v Africe(Safari),Brazílie,Indie,Austrálie. Podnebí: střídá se období deštů a sucha(v období deštů krajiny zelené,v suchých obdobích rostliny usychají a jsou časté požáry),tropické klima. Flora: travnaté porosty,křoviny,baobab,sukulenty,akácie,eukalyptu V létě je tu kolem -10 o C a v zimě cca 65 o C. Nechladnějším místem na Zemi je stanice Vostok, ve které dosahuje teplota téměř -90 o C. oceánský: Roční výkyv teplot není velký. Vanou tu pravidelné východní větry a srážky jsou rovnoměrně rozmístěné do celého roku V oblasti převažuje černošské obyvatelstvo. Urbanizace se teprve dostává do svého vrcholného stádia. Hlavním odvětvím průmyslu je těžba vzácných stromů např. eben. Kromě stromů se zde pěstují i banány, cukrová třtina, káva, kakao, kaučuk. V savanách je omezenější sortiment: bavlník, arašídy, tabák ad

Gepard štíhlý Acinonyx jubatus

Skupiny. Žijí v koloniích o velikosti do 80 jedinců, které se skládají z menších rodinných skupin.Ty sestávají z 3 až 15 zvířat: dominantního samce, několika nedospělých samců a samic s mláďaty. Samec skupinu chrání, značí si teritorium a brání ho před rivaly. Jako úkryty jim slouží úzké skalní štěrbiny a díry pod kameny, ty jsou na povrchu spojené. Například počet slonů v Africe byl v první polovině minulého století odhadován na 10 milionů kusů a dnes jich podle některých vědců přežívá přes 400 000 tisíc. Stavy nosorožců byly odhadovány až na 1 milion jedinců, dnes jich zbývá několik tisíc a tak bychom mohli pokračovat i s jinými druhy zvířat Stepi jsou oranžováni téměř všude. V stepní zóně nejsou téměř žádné stepi! V nesplněných oblastech stepí pasou skot. Někdy se velké stáda zvířat na jednom místě pasou dlouhou dobu, dochází k nadměrnému hromadění. Nabídněte opatření na ochranu přírody pro diskusi ve třídě, která pomůže vyřešit tyto. Naleznete zde také největší jezero v Africe - Ukerewe. Ve vnitrozemí můžete vidět stepi a savany, u pobřeží a na západě zase tropické pralesy. Záleží jen na vás, kam se rozhodnete vyrazit. Setkejte se s přátelským Masajem, který vám poví vše o místních zvycích či tradicích, a odneste si originální, ručně. Pampy: v zimě se nevyskytují mrazy, vysoké úhrny srážek až 1000 mm . Poznámka: Savany jsou také travnaté oblasti (v Africe), ale mimo mírné pásmo, proto o nich tato prezentace dále nepojednává. Proč je takové klima? Stepi se obvykle nacházejí ve vnitrozemí, proto mají kontinentální charakter počasí.

Zvířata Afriky - Afrika - Zemědělství a průmys

Bývaly tu písečné duny a dokonce i bouře podobné těm v Africe. Na projektu se podílela Akademie věd i přírodovědci z evroých zemí. Z Moravské Sahary, patřící původně mezi panonské písečné stepi, zbyly jen zlomky, a to díky vojákům a železničářům Podnebí se ještě více ochladilo a jak klesala teplota, rozšířily se stepi téměř po celé Africe, Asii, Evropě a Severní a Jižní Americe. Stále víc býložravců V průběhu miocénu se vyskytovalo ještě větší množství druhů savců včetně mnoha býložravců Sahel •Sahel je název krajinného typu v severní Africe na jižním okraji Sahary, kterou odděluje od afrických tropických pralesů •Zahrnuje pás stepí a savan táhnoucích se napříč kontinentem podél 13. rovnoběžky od západu k východ Chapananga je malá oblast v Malawi, s kterou jsme se seznámili na našich cestách do Afriky a která nás inspirovala zaměřit se na pomoc v těchto částech světa. Zvláště nás oslovila vesnička, kterou přezdíváme John village, kde se v tuto chvíli starají o 75 sirotků

26. Afrika - přírodní podmínky :: Zeměpisný we

Okolo roku 2050 budou negativně zasaženy hlavní oblasti po celé Africe, kde se pěstuje obilí. WMO předpovídá pokles výnosu pěstování plodin, a to o třináct procent v západní a střední Africe, o jedenáct procent v severní části kontinentu a o osm procent ve východní a jižní části světadílu Sloni v Africe odedávna plní roli architektů krajiny. Ve sloních výkalech se totiž rozšiřují semena spolykaných rostlin a podél sloních stezek se tak šíří zelený porost. Sloní trus je navíc zdrojem živin pro mnoho druhů hmyzu, který je zase nezbytný třeba pro přežití hmyzožravých ptáků

V Severní Americe se jim říká prérie. Evropa má svoje stepi v Ma ďarsku (pusty) a na Ukrajin ě a v Rusku (celiny). V Asii lemují poušt ě v Rusku, Mongolsku a Čín ě. V Africe a Austrálii je na stepi p říliš teplo, v Antarktid ě chladno Flora Starček Na stepi ji poprvé v roce 1858 nalezl botanik Carl Roemer (1818-1891) V Africe žije stále mnoho lidí, pro které je nejdůležitější zahnat hlad. Proto se v Africe často konzumují přílohy, které mají především zaplnit žaludek, ale protože toto jídlo nemá dostatečné výživové hodnoty pro tělo, nejčastějším projevem jsou vypouklá bříška afrických dětí, které tak trpí podvýživou zdroj: wikimedia Moderní člověk anatomicky vznikl v Africe. Mapa ukazuje prostorové šíření moderního člověka, druhu Homo sapiens, z jádrové oblasti ve východní Africe (dnešní Etiopii) do ostatních částí planety. Lidé nejprve osídlili další části Afriky a přibližně před 100 000 lety se dali na.. Všemi uznávaný pán tvorstva je i přes svůj majestát poněkud lenivý. Své teritorium chrání ohromným řvaním, které se nese až na vzdálenost 8 kilometrů. Má přehled o svém teritoriu, protože žije v otevřené stepi. Samec prospí až 20 hodin denně. Loví v noci, ale většinou tuto práci přenechá lvicím Sahel. Sahel je území v severní Africe, které odděluje Saharu od afrických tropických pralesů. Pás travnatých stepí a savan se táhne od západu k východu podél 13. rovnoběžky přes území Mauritánie, Senegalu, Mali, Burkiny Faso, Nigeru, Čadu, Súdánu a Etiopie

Jeden z týmů, který si toto téma vylosoval, začíná zpracovávat poster s názvem Stepi a lesostepi. Učivo si procvičíme v sedmi testících. Pracovat na nich můžeme nejprve v týmu, poté samostatně s možností klasifikace. Procentní výsledky si každý žák zapíše do svého sešitu a poté se sám ohodnotí V různých oblastech mají stepi rozdílné názvy. Napište k vlajkám název státu a přiřaďte správné pojmenování stepi v dané oblasti. B. v Africe v povodí řeky _____. C. v jihovýchodní _____ (Indonésie). 24. Pojmenujte zvířata žijící v tropickém deštném lese..

Vyskytují se v aridních oblastech střídavě vlhkých tropů s množstvím srážek 300-400 mm za rok. V Africe jsou trnité savany rozšířeny na jižním okraji Sahary, dále pak v jihozápadní Africe a v oblasti Kalahari. Dřeviny mohou v trnité savaně zcela chybět, někde se mohou vyskytovat akácie Akácie jsou velice důležitou složkou suchých lesů v tropických oblastech, které známe třeba z jižní Afriky nebo savan ve východní Africe, stepí a savan jižně od Sahary, tam, kde už tráva začíná trochu růst, pokud se tam vyskytují stromy, obvykle to bývají akácie Z těchto jedinců zřejmě pochází i malá hnízdící populace čápa bílého v jižní Africe. Migrační trasa čápů černých je výrazně kratší - u ptáků táhnoucích jihozápadním směrem je to cca 10 000 km tam a zpět, u jedinců táhnoucích na jihovýchod pak cca 14 000 km. Většina ptáků zimuje již v pásu.

stepi jižní Ameriky se nazývají prérie. téměř se nevyskytují v Africe. v Americe se velká část stepí využívá jako pastviny pro skot STEPI travnatá krajina v mírném pásu prérie - stepi v Severní Americe pampy - stepi v Jižní Americe kvalitní půda černozem - velmi úrodná, a proto byly velké plochy stepí rozorány na pole (např.: na Ukrajině, v Kazachstánu) Obr. SAVANY A STEPI ANETA SMOLÍKOVÁ 4.UBZ SAVANY A STEPI Jsou to oblasti s travnatými bylinami a občasnými keři a stromy Tyto oblasti jsou si dost podobné V Severní Americe se nazývají prérie, v Jižní Americe pampy a v Austrálii buš Relativně suché Domovem stovek druhů malých a velkých ptáků, savců . Gepard dosahuje hmotnosti 35-75 kg, délka těla činí 110 až 150 cm, délka ocasu 70-90cm. Jeho výskyt byl v Africe a střední Asii až po Přední. Indii. Na mnoha místech je však dnes vyhubený. V Africe je nejpočetnější v severní a jižní části jeho výskytu, poslední zbytky v Asii snad ještě žijí v Iráku a A. fghánistánu Jaroše získala v rámci grantových projektů ESF 4 441 019,42,- Kč na realizaci dvou projektů. Školní a webové informační centrum Cílem projektu je umožnit žákům přístup k učivu, které bude zpracováno v elektronické podobě a zpřístupněno ve školním nebo webovém informačním centru

PPT - PŘÍRODNÍ ZEMSKÉ PÁSY PowerPoint Presentation, free

Stepi Charakteristika: Step je prevážne travnatý ekosystém mírného pásu. Podobá se savanám, ale ekologicky jde o ruzné ekosystémy. Rozdíl je v množství srážek, délce slunecního dne a vetšími teplotními výkyvy mezi létem a zimou. Klima: Podnebí je sušší než v savanách - srážky behe V Africe a v Austrálii se v této oblasti nachází rozsáhlé savany, které se vyznačují převážně travnatým společenstvem s roztroušenými stromy a trnitými keři. V Africe je stromový porost savany tvořen převážně akáciemi, baobaby, stromovitými pryšci a palmami duma. v Austrálii např. blahovičníky a přesličníky Informace o hlodavcích a jiných. Poslední fotografie Fotoalbu Vegetaci v parku tvoří zejména igelie (salámové stromy), mahagony, tamarindy, krotony, datlovníky a fíkovníky. Počasí. Národní park Lake Manyara je situován v severní části Tanzanie, kterou ovlivňují monzuny. V létě jde o severozápadní monzun a v zimě jihovýchodní pasát

Zeměpisné rekordy Afriky II

Spásáním a sešlapáváním ničili bizoni mladé stromové porosty. Když staré stromy zahynuly, nebyly tu pak žádné, které by je nahradily. Na rozdíl od stromů spasená tráva opět rychle dorostla a obsadila uvolněný prostor. Něco podobného můžeme dnes pozorovat v Africe využitelná v textilním pr ůmyslu. 3 2. Podzemnice olejná Podzemnice olejná s plody, které se nazývají burské o říšky (buráky, arašídy) Podzemnice olejná arašídy . Title: savany Author: Administrator Created Date C-295 už má jednu akci v Africe za sebou. V roce 2014 evakuovali pracovníky našeho a švýcarského velvyslanectví. (boj ve městské zástavbě, ve vegetaci, v horách, na pláních jako stepi a poušť ). Dál to ovlivňuje kvalita výstroje a vybavení, používané technologie a míra podpory z týlu (on-line spojení s operačním.

Tygří svět | Další kočkovité šelmyKdyž hoří Afrika, fotografování pod palbou! | CestováníNigérie

Stepi - referát - Seminárky, referáty, maturitní otázky

2. v Austrálii v Arnhemské zemi a ve vnitrozemí Queenslandu-vegetace: blahovičníky. Trnité savany. v sahelské zóně na jižním okraji Sahary, v jihozápadní Africe a v oblasti Kalahari => v aridních oblastech střídavě vlhkých tropů množství srážek 300-400 mm za ro Video: Savany 9. Tropický deštný les. Výskyt: v rovníkových oblastech Amazonie, v rovníkové Africe, v JV Asii Podnebí - teplé a vlhké (teploty kolem 25°C, každodenní odpolední déšť. Vegetace - husté porosty v několika patrech:. a) bylinné patro. b) keřové patro. c) stromové patro. Nejvyšší stromy až 70 m. Globální problém: úbytek ploch tropických deštných. VY_32_INOVACE_Z6 14 Téma: Biomy - závěrečný tes Daman stepní patří mezi nebližší příbuzné slonů. Autor: Petr Hamerník, Zoo Praha Damani stepní (Heterohyrax brucei) se v přirozeném prostředí vyskytují zejména ve východní Africe, izolované populace se pak nacházejí také v Angole a Kongu. Tam zpravidla žijí ve skalnatém prostředí obklopeném porosty akácií, které tvoří základ jejich jídelníčku

Afrika: referát - iReferaty

Nejambicióznější projekt zalesnění na světě - africkou Velkou zelenou zeď - se zatím podařilo zrealizovat pouze ze čtyř procent, i když už uběhla více než polovina původně plánované doby, píše deník The Guardian. Velká zelená zeď je iniciativa států Africké unie zahájená v roce 2007. Cílem je vytvořit do roku 2030 přirozenou bariéru proti rozšiřující se.

Živočichové savan a stepíPakůň běloocasý | Zoo Olomouc - Svatý Kopeček
 • Moderní oblečení pro ženy.
 • Nemuzu ji dostat z hlavy.
 • Responsive images.
 • Tuberkulóza léky.
 • Den matek darek.
 • Dafne eshop.
 • Koláč z avokáda.
 • Milionová cesta jeseníky.
 • Línání.
 • Leslie nielsen best movies.
 • Botanická zahrada fata morgana.
 • Talichova beroun.
 • Sully online hd.
 • Čivava počet štěňat.
 • Kuchyň na jih.
 • Průměrná výška žen.
 • Zubní implantáty jindřichův hradec.
 • Černé nehty inspirace.
 • Zmije růžkatá vyskyt.
 • Jak zhubnout do 3 dnů.
 • Hp pavilion beats audio.
 • Mince eu.
 • Mapa opevnění 1938.
 • Školní dotazník ppp.
 • Iphone pri nabijeni nejde zapnout.
 • Vlk z wall street herecka.
 • Co je to hardware a software.
 • Neratovice městský úřad.
 • Hyundai motor manufacturing czech sro nižní lhoty.
 • Zeleny zákal.
 • Mlb scores.
 • Jumanji vítejte v džungli morgan jeanette turner.
 • Délka čípku tabulka.
 • 9tt ultrazvuk.
 • Resort u vody.
 • Jarní chlebíčky.
 • Viscum album.
 • Neléčený pásový opar.
 • Planetova automaticka prevodovka.
 • Barrandov tv/prihlaseni.
 • Kešu ořechy.