Home

Word poznámka pod čarou hvězdička

Poznámka: Pokud chcete převést poznámky pod čarou na vysvětlivky nebo jiným způsobem, použijte příkaz otevřít v aplikaci Word a převeďte je tam.Když uložíte dokument ve Wordu, uloží se tam, kde jste ho otevřeli v Word pro web Poznámky pod čarou jsou v dolní části stránky a vysvětlivky jsou na konci dokumentu. Číslo nebo symbol v poznámce pod čarou nebo vysvětlivka se shoduje s značkou odkazu v dokumentu. Klikněte na místo, kam chcete odkázat na poznámku pod čarou nebo vysvětlivku Poznámka pod čarou (angl. footnote) se píše na konec stránky, na které je text (popř. obrázek, schéma, tabulka), ke kterému se poznámka vztahuje. V textu se obvykle na místo značky poznámky pod čarou vkládá číslice, hvězdička nebo jiný znak, a to obvykle jako horní index

Poznámka pod čarou ve Wordu. Textový nástroj Word má poměrně chytrou funkci, pomocí které poznámku pod čarou velmi snadno vytvoříme. Kurzorem najedeme na konec věty či textu, který chceme citovat. V záložce Reference pak vybereme tlačítko Vložit poznámku pod čarou Mějme například větu: Poznámka pod čarou slouží k lepšímu pochopení textu čtenářem. Postupem výše umístíme za slovo Poznámka v předchozí větě poznámku pod čarou. Pokud sjedeme na konec stránky do její dolní části, vidíme číslovaný index a můžeme doplnit komentář jako na následujícím obrázku Poznámka pod čarou se skládá ze dvou propojených částí: ze značky odkazu na poznámku, která je umístěna za příslušným slovem v textu, a z textu příslušné poznámky. 3 V části Umístění otevřeného okna vyberte v rozbalovací nabídce Poznámky pod čarou , zda se má poznámka zobrazovat na konci stránky nebo za textem Dobrý den, pořád nemůžu přijít na to, jak zarovnat poznámky pod čarou, respektive právě čáru pod kterou poznámky jsou. V celém dokumentu mám nastaveno zarovnání vlevo, ale když vložím poznámku pod čarou, tak se čára vytvoří uprostřed řádku a poznámka také Pokud chcete poznámky pod čarou využít k citacím, poznámka musí obsahovat jméno autora, název (kurzívou), autora kompilace, překladatele nebo editora, vydání, název série (včetně čísla výtisku), místo vydání, vydavatele, datum vydání a číslo strany s citací

Poznámky pod čarou. - na každé straně práce jsou tzv. poznámky pod čarou (ve Wordu 2010 se vkládají přes: Reference - Vložit pozn. pod čarou) - je však možné tyto poznámky vkládat také případně za text kapitoly či celého dokumentu Poznámky pod čarou můžete vytvářet nebo importovat z dokumentů aplikace Word nebo RTF Jak vytvořit poznámku pod čarou? Microsoft Word 201 Pokud vkládáme do dokumentu poznámky pod čarou a nelíbí se nám přednastavený styl oddělovače poznámky pod čarou, můžeme styl oddělovače změnit. Zde je krátký návod jak změnit oddělovač ve Wordu 2003 a 2007. Vložení poznámky pod čarou. Postavte se kurzorem na místo, kam chcete vložit znak poznámky pod čarou. Word 200 The English for poznámka pod čárou is footnote. Find more Czech words at wordhippo.com

Potřebuji do dokumentu word 2010 vložit poznámky pod čarou. pod čarou a stisknout na panelu tlačítko Vložit poznámku pod čarou a pak na nové místo kde se vytvoří ta poznámka napsat co je třeba. Pokud je to vše. Vše co znám z VBA jsem se naučila tady na fóru,. Vytvoření poznámek pod čarou v bakalářské nebo diplomové práci je triviální záležitostí. Existuje však značné množství lidí, kteří se snaží poznámky vytvořit manuálně. Správně vytvořená poznámka pod čarou za nás automaticky pracuje v následujících věcech

Poznámka pod čarou se mi vkládá normálně na spodní straně stránky, kde využívá prostor určený pro hlavní text, tedy nad spodním okrajem stránky. Další poznámky na stejné stránce posouvají čáru nahoru Poznámka pod čarou fungovala. Pokusil jsem se zakázat doplněk PDF Architect Word plugin, ale dostal jsem zprávu Tento doplněk je nainstalován pro všechny uživatele tohoto počítače a může jej odpojit nebo připojit pouze správce. Tím jsem opět skončil. Překvapilo mne, že nejsem správcem V poznámkách pod čarou nebo na konci dokumentu, jsou odkazy v pořadí, v jakém je na ně odkazováno v textu. ROCHE, Xavier. Copying Websites. In: Julien MASANÈS, ed. Web Archiving. Berlín: Springer, 2006, s. 93-114. ISBN 978‑3‑540‑23338‑1. Jedna poznámka může obsahovat odkazy na více zdroj. Poznámka pod čarou a vysvětlivka se v dokumentu zobrazuje a také se v dokumentu vytiskne. Jsou to standartní nástroje dlouhých dokumentů, ve kterých se podává vysvětlení významu jednotlivých slov, myšlenek atd. v textu. Rozdíl mezi poznámkou pod čarou a vysvětlivkou je v zobrazení v dokumetnu Jak na Excel (Word, PowerPoint, Access,)

Přidávání poznámek pod čarou a vysvětlivek - Word

 1. ární práce - Duration: 10:30. projekt Tablety do škol 7,239 views. Microsoft Word - poznámka pod čarou - Duration: 2:52. lllllllucka 2,611 views
 2. Poznímka pod čarou - odsazená čára - nezobrazuje se rolovací nabídka (1) Přeskakování poznámek pod čarou na další stranu (3) Formátování WORD - číslovaný seznam (0) Vložení poznámky po čarou (1) Word 2016 - vložit datum ve správném formátu (3
 3. Seriál Jak na diplomky pokračuje tématem Poznámky pod čarou. Pomocí těchto očíslovaných značek lze na dolním okraji stránky vysvětlit některé zkratky, cizí termíny, překlad z jiného jazyka, zdroje citací atd. Automaticky se číslují v rámci stránky nebo celého dokumentu
 4. Poznámka pod čarou je také text, stejně jednoduchý jako zbytek obsahu dokumentu. Není divu, že první řešení, které vám napadne, je odstranit a stisknout tlačítko Odstranit. Tímto způsobem můžete pouze odstranit obsah poznámky pod čarou v aplikaci Word, ale ne samotnou
 5. 1.2 Hvězdička jako odkaz na poznámku. V případě, že hvězdička odkazuje na poznámku pod čarou, se většinou přiráží k odkazovanému slovu bez mezery. Pravidlo však není tolik striktní - je možné jej při zachování estetiky přehlížet, vždy však jednotně v celém dokumentu
 6. Umístění poznámek - ze seznamu vedle přepínače Poznámky pod čarou můľeme zvolit dvě moľnosti - konec stránky (poznámky budou umístěny na stránce dole, i v případě, pokud půjde např. o půlstránkový text), nebo pod textem (u půlstránkového textu bude poznámka ihned pod textem)
 7. XML právě použitím stylu Odkaz na pozn. pod čarou. Zápis poznámek pod čarou v novelách. Zápis poznámek pod čarou v novelách je možno rozdělit na 3 způsoby: Pokud je poznámka pod čarou v té části novely, která obsahuje text celého nového zákona, potom je zápis poznámek pod čarou řešen standardním způsobem

Poznámka pod čarou se skládá ze dvou propojených částí: čísla odkazu poznámky pod čarou, které se zobrazuje v textu, a textu poznámky pod čarou, který se zobrazuje na konci sloupce. Poznámky pod čarou můžete vytvářet nebo importovat z dokumentů aplikace Word nebo RTF. Poznámky pod čarou se číslují automaticky při. Poznámky pod čarou slouží jako zdatný pomocník pro zlepšení celkové orientace v textu.Pomocí nich se ve většině případů doplňují vysvětlivky k jednotlivým slovům nebo celým větám.Dají se ale použít i ve spojitosti s různými citacemi a vlastně se vším, co autor textu uzná za vhodné

Vložení poznámek pod čarou a vysvětlivek - Word

Poznámky pod čarou a vysvětlivky - lorenc

 1. Poznámka pod čarou může být popsána jako poznámka uvedená v dolní části stránky, která čtenáři poskytuje cizí informace a odkazuje na určitou část textu. Naproti tomu koncová poznámka je používána autorem k poskytnutí zápočtu nebo odkazu na text, který je uveden na konci eseje nebo knihy
 2. dokumentu. Podobn ě se lze pohybovat po dalších objektech, jako jsou tabulky, poznámky pod čarou, oddíly a další. Psaní textu Za čneme vložením n ějakého textu. P ři psaní se nemusíme zaobírat konci řádk ů, protože program si řádek sám ukon čí (p řeruší) na vhodném míst ě
 3. Citace zdrojů pod čarou. Všechen nevlastní text v dokumentu je třeba citovat. Raději ještě jednou - všechen text a myšlenky co nemá autor ze své hlavy, musí mít uvedený svůj zdroj. Nejsnazší metoda je ta pod čarou. Z každého odstavce či myšlenky by měl být zřejmý její původ. V příkladu na obrázku níže byly v.
 4. Mam takovej problém když nastavím levou stranu 4 cm a pravou 2cm tak je vše v pořádku ale nezarovná mi to poznámku pod čarou. Jelikož 4cm se dělá na vazbu tak mi to trošku nevychází jen s tou drobností potřeboval bych kde se dá nastavit aby poznámka pod čarou byla taktéž 4cm od okraje Přikládám obrázek Děkuji moc za rad
 5. Po označení poznámky pod čarou a s ní se odstraní poznámka pod čarou s veškerým obsahem, automatické číslování se změní a přesune se na chybějící položku, to znamená, že bude správné. To je vše, teď víte, jak vložit poznámku pod čarou v aplikaci Word 2003, 2007, 2012 nebo 2016 a také v jakékoliv jiné verzi
 6. Pavel Lasák - autor webu. Microsoft Office (Word, Excel, Google tabulky, PowerPoint) se věnuji od roku 2000 (od 2004 na této doméně) - V roce 2017 jsem od Microsoft získal prestižní ocenění MVP (zatím jsem jediný z ČR v kategorií Excel). Své vědomosti a zkušenosti dávám k dispozici i on-line ve videích pro SEDUO.Ve firmách školím a konzultuji, učím na MUNI

Wordpress není Word, ale poznámku pod čarou také umí, tedy pokud je nainstalován plugin WP-Footnotes ( Poznámka pod čarou - vloží odkaz a přesune kurzor do oblasti (panelu - v případě zobrazení Koncept) kurzor - je možné zadat poznámku pod čarou a pak se vrátit F6 Alt+Shift+* (hvězdička) Sbalit nadpis (zřejmě v Navigačním panelu, asi rychlejší myší) Alt+Shift+Num-(mínus) Seznam počtu slov. Ctrl+Shift+G Hvězdička poznámka pod čarou nyní má tendenci hrát roli výpis institucionální dobrodinci, vlivné kolegy, studentské asistenty a okolnosti produkci daného výrobku. Použit jako takový, hvězdička upozorňuje čtenáře na poznámku pod čarou uvádějící jména, patrony, a dokonce i blahopřejný zprávu Neznám LIbre Office, ale ve Wordu je přednsatavená poznámka pod čarou tak, že se klikne na Vložit - Poznámka pod čarou a pak se dá zvolit zda bude na stránce dole nebo nahoře, jestli bude značení automatické nebo nějaká vlastní značka (v krátkém textu se může dát hvězdička, ale u vaší dlouhé práce nechat automatické číslování) Re: Rozdělování poznámky po čarou na dvě stránky Příspěvek od ales21 » 13 led 2012 11:30 ju, díky, ta poznámka na poslední straně závěru je pořád rozdělená a zrovna tady je těch poznámek málo, nejde mi do hlavy, proč se to rozděluj

Jak správně psát poznámky pod čarou - StudentMa

 1. ární práci čerpali. stáhnout celý postup do . s.
 2. Ani nemluvím o tom, že mi word doma dost blbne, takže půlka věcí co jiným lidem jdou tak mě ne . doplněno 01.03.17 12:36: Dle pokynu jiné katedry (naše patrně žádné nevydala, nebo nám o nich alespoň nidko neřekl) mají být poznámky pod čarou Arial, 10, jednoduché řádkování
 3. Context sentences for poznámka pod čarou in English These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Czech Politické signály by neměly být vysílány jen jako poznámka pod čarou nebo v příloze k evroým směrnicím nebo nařízením - musí být formulovány.
 4. 1. Co je to poznámka pod čarou? - Význam, účel, struktura a formát. 2. Co je to Endnote? - Význam, účel, struktura a formát. 3. Jaký je rozdíl mezi poznámkou pod čarou a poznámkou? Co je to poznámka pod čarou. Poznámka pod čarou je umístěna v dolní části stránky. Často se jedná o zkrácené rozšíření citace v textu

Poznámka pod čarou se skládá ze dvou vzájemně propojených částí. První částí je značka odkazu (nejčastěji číslo, hvězdička), která se vloží přímo za text, ke kterému vkládáme poznámku, a z vlastního textu poznámky, který je vložen na konec stránky (viz následující obrázek) Vkládáte-li poznámku poprvé, je standardně nastavena jako poznámka pod čarou. Chcete-li namísto poznámek pod čarou použít vysvětlivky na konci dokumentu nebo oddílu, je nutné nejprve přidat poznámku pod čarou a poté ji převést na vysvětlivku. Klikněte do textu tam, kam chcete vložit symbol poznámky pod čarou nebo. Poznámka pod čarou - jak zmenšit mezeru?? Mám MS WORD 2010 a udělala se mi velká mezera (5řádků) mezi oddělovací čárou poznámek a samotnými poznámkami. Nemohu nikde najít, jak tuto mezeru odstraním. (když dám zobrazit netisknutelné znaky, tak tam vidím Entry před poznámkami, ale ty nejdou vymazat). Poraďte prosím Podnikání a domácnost: poznámky pod čarou MS Word. Dobrý den,potřebovala bych poradit. Mám na jedné stránce několik čísel jako odkazy na poznámky pod čarou, které však odkazují na stejný pramen. Dole na tsránce bych pak pořebovala uvést: 1,3,4,7 Novák, A. atd... Je to nějak možné? Moc díky za odpověď

Odkazy na poznámky pod čarou (včetně závorek) jsou vždy vysazeny řezem roman (i u textů nebo nadpisů v kurzivě nebo tučným písmem). Jestliže se poznámka objeví v tabulce, musí být součástí této tabulky a umisťuje se do rámečku tabulky. Poznámky pod čarou a odkazy na ně v textu: tvorba rukopisu/typografická. Znak * (hvězdička) se používá v písmu k různým účelům: . v textu jako odkaz na poznámku pod čarou - v poloze horního pravého indexu; jako symbol narození, obvykle před datem, symbolika pochází od betlémské hvězdy; jako matematický symbol. operátor konvoluce; symbol v informatice. v programovacích jazycích: . operátor násobení ve většině programovacích jazyk WORD - poznámka pod čarou. Vytváření poznámek pod čarou v textových dokumentech. Stupeň: Střední škola. Předmět: ICT a digitální technologie. Autor: Alexandr Haken. Datum vložení: 27.08.2013. Ostatní Stáhnout (394 kB) Odeslat na e-mail. Úvodní stránka. Poznámka pod čarou se mi vkládá normálně na spodní straně stránky, kde využívá prostor určený pro hlavní text, tedy nad spodním okrajem stránky. Další poznámky na stejné stránce posouvají čáru nahoru Poznámky pod čarou. Touto volbou můžete zabránit procházení textu v poznámkách pod čarou

microsoft-office-2010: Poznámka pod čarou ve Wordu. (MS Word 2010) a použít hned druhé tlačítko - Vložit poznámku pod čarou. Můžete jich přidat více a nezáleží na pořadí přidání - automaticky se budou číslovat a řadit. Honza 19.7.2012. Dobrý den, chtěla bych přemístit všechny poznámky pod čarou až na konec. Když text v dokumentu posuneme, posune se i poznámka pod čarou. V obou případech funguje automaticky přečíslování - pokud před poznámku nebo vy-světlivku vložíme další, ta původní se přečísluje. Úkol c (0,25 b.): Vysvìtlete v textu zkratky RISC a CISC. Zamyslete se, zda j Poznámka pod čarou. Vložíme kurzor do zvoleného slova a poté v kartě Reference klikneme na příkaz Vložit poznámku pod čarou. Program nás přenese na dolní okraj stránky s vyznačeným místem pro editaci relevantní poznámky. Zrušení poznámky se provede odstraněním číselného horního indexu za vybraným slovem v textu Naše poznámka pod čarou . 2. Poznámka pod čarou . kliknutím na obrázek jej zvětšíte Klikneme na vložit a poté na poznámka pod čarou stáhnout celý postup do . s diskuzí. Word občas nerozezná určité prvky jako je například poznámka pod čarou, považuje ji za normální text a neumístí ji tak na konec stránky. Problematické prvky pro převod. Některé prvky dokumentu jsou známy jako problematické pro převod z PDF do Wordu. Pokud PDF obsahuje některé z níže uvedených prvků, bude lepší.

Microsoft Word: Vysvětlivky a poznámky pod čarou Michal

 1. MS Word 2010, vkládání, seznam, citace, poznámka pod čarou: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. 1
 2. Chcete-li vytvořit odkaz na jeden nebo jiný termín pomocí textového editoru Microsoft Word 2007, 2010, 2013 nebo 2016, postupujte podle pokynů: Přesuňte kurzor myši na místo, kam bude poznámka patřit. (obr. 1) V horním menu aplikace Word klikněte na záložku Odkazy a klikněte na Vložit poznámku pod čarou. (obr. 2
 3. Zdeněk Mahlerale nebyla to nuda: Poznámky pod čarou života Dlouho očekávaná vzpomínková knížka doktora Zdeňka Mahlera konečně vychází v prvním vydání! Tvoří ji osobité poznámky, glosy a úvahy vybrané z pečlivě vedených deníkových záznamů autora, který patří k nejvýraznějším osobnostem naší kultury

28. 5. 2007, SB 305, 12.15 - 14.30 h Tomáš Kubálek kancelář: NB 246 MS Office Word Literatura Styly Možnosti úprav Podokna úloh Organizátor Příklad 1 Smlouvy Příklad 2 Argentinská Použití stylu Rozvržení dokumentu Úprava textu Náprava psaní velkými písmeny Psaní speciálních znaků Tabulátory Záložky Hypertextový odkaz Odkazy Poznámka pod čarou Titulek. Úvod. Tento článek je pokračováním článku Jak na tvorbu publikací I, který se zabýval styly, číslováním stránek a nadpisů a vkládáním poznámek pod čarou a vysvětlivek.V tomto druhém díle dokončíme výklad problematiky tvorby publikací, ukážeme si, jak se vkládá záhlaví a zápatí, jak se pracuje s obsahem a rejstříkem, jak se dá dokument členit na oddíly překlad poznámka pod čarou ve slovníku češtino-angličtina. cs 48 - K judikatuře Soudního dvora ohledně sociální ochrany pracovníků viz rozsudky ze dne 17. prosince 1981, Webb (279/80, Recueil, s. 3305, bod 19), ze dne 3. února 1982, Seco (62/81 a 63/81, Recueil, s. 223, bod 10), ze dne 27. března 1990, Rush Portuguesa (C‐113/89, Recueil, s Každá položka má své vlastní pořadové číslo. V samotném textu je poznámka pod čarou uvedena v hranatých závorkách. Například [X] nebo [X: Y], kde X je zdrojové číslo podle seznamu odkazů a Y je stránka v tomto zdroji. 3 Používáte indexy. Toto je známé rozložení odkazu v dolní části stránky Pro vás, kteří s MS Word začínáte jsme připravili školení Word pro začátečníky. Náš KURZ MICROSOFT WORDU je určen pro ty, kdo: chtějí používat ve wordu pokročilé nástroje. chtějí využívat word ještě efektivněji než dosud. rádi by se naučili v praxi používat obsahy, křížové odkazy, vložené objekty a dalš

Jak na poznámky pod čarou - JNP

Zarovnání poznámek pod čarou - Microsoft Communit

Jak psát poznámky pod čarou: 9 Kroků (s obrázky) - wikiHo

Poznámka. Office 365 ProPlus se přejmenuje na Microsoft 365 Apps for enterprise. Text polí, záhlaví, zápatí, poznámky pod čarou a vysvětlivky jsou však uchovány jako prostý text. V aplikaci Word vyberte nabídku Soubor a v ní klikněte na Otevřít. V poli Soubory typu klikněte na Obnovení textu z libovolného souboru(.) Poznámky pod čarou číslujeme průběžně v celé práci. Odkaz na poznámku se vkládá jako horní index a umísťuje se za slovo, kterého se daná poznámka týká. Pro poznámky pod čarou se používá písmo, které je o 1-2 body menší než základní text (9 nebo 10 bodů, řádkování nastavíme na hodnotu 1,0 a text. citační normy ISO 690-2011 lze použít dva druhy citace - formou poznámky pod čarou nebo Harwardským systémem. Student si vybere jeden způsob, který používá v celé práci. 2.4.1 Poznámka pod čarou Příklad uvedení tohoto způsobu citace

A ještě poznámka na závěr - pokud potřebujete, aby byly reference na zdroje v hranatých závorkách, je potřeba provést jednu ne úplně triviální úpravu. Zdravím, díky za video mám problém s poznámkami pod čarou nechtějí se mi dělat pod čarou ale při vložení poznámky pod čarou mi to píše normálně na další. Jen hádám, Word 2013 nemám, ale není to proto, že v zobrazeném případě by se nevešla na jednu stránku celá věta plus ještě ta poslední poznámka pod čarou (313)? Navíc je třeba někde v nastavení odstavců určeno, že se nemají nechávat samotné řádky ze začátku/konce odstavce na jiné stránce Kurz Word a PowerPoint prakticky Pokud jste se někdy pokoušeli o psaní vědeckých prací nebo podobnou pošetilost, zřejmě jste dost trpěli při vypisování citací. Je zřejmé, že citace jsou čiré zlo, na druhou stranu už existují nástroje, jak se s nimi vyrovnat bez velkého trápení Poznámka pod čarou se vkládá skrze záložku Reference → Vložit poznámku pod čarou. V tu chvíli je třeba mít kurzor myši v místě, kde se má poznámka pod čarou vytvořit. V bakalářské nebo diplomové práci můžete také potřebovat do textu vložit některé symboly, jako např. větší, menší, krát, sumu, Euro či.

Video: Jak udělat ve wordu poznámky pod čarou — vytvoření

7. Microsoft Word - poznámka pod čarou - YouTub

Poznámku pod čarou nebo Vysvětlivku si zvolíte v otevřeném okně. Pak se u slova, kam vkládáte Poznámku pod čarou vytvoří odkaz (zvolíte při zadávání číslo nebo písmeno) a na té samé stránce bude pod čarou příslušná Poznámka pod čarou · Pro studenty je při citování nejobtížnější rozhodnout, co patří mezi základní poznatky oboru. 1 Příslušná poznámka pod čarou bude obsahovat odkaz na zdroj nebo rovnou plnou bibliografickou citaci

Poznámky pod čarou - změna stylu oddělovač

Jak se vytvoří poznámka Pokud jste v zobrazení Rozložení při tisku, pak jen umístěte kurzor na místo, ke kterému potřebujete vytvořit poznámku. A poté přejděte na kartu Reference, kde ve skupině ikon Poznámky pod čarou klepněte na ikonu Vložit poznámku pod čarou Pokročilá editace textu, vytvoření rozsáhlejšího dokumentu - vkládání objektů, práce s tabulkami, grafy, rovnicemi, poznámky pod čarou, odkazy, aj. Princip spolupráce uživatelů aplikace MS Word - komentáře, sledování změn, společné akce a revize, porovnání dvou dokumentů, zabezpečení - ochrana proti změnám

What does poznámka pod čárou mean in Czech

Kurz je připraven pro zájemce, kteří již ovládají základní prvky programu Microsoft Office Word, Excel a chtějí si rozšířit svoje znalosti. Rovněž je určen pro ty, kteří s programy běžně pracují a rádi by si osvojili jejich větší pokročilost a znalost. poznámka pod čarou, vysvětlivka; obsah dokumentu; seznamy. Umístění citací může být pod čarou na stránce, na níž je odkaz; na konci kapitoly; na konci dokumentu - obvyklejší způsob (výhodou je soustředění veškerých citací na jednom místě). Kombinace obou způsobu znamená uvedení citace jako poznámky pod čarou a zároveň v celkovém soupisu na konci práce 12.5 Poznámky pod čarou a vysvětlivky Nabídka Vložit položka Poznámka pod čarou. Poznámky pod čarou se zobrazují obvykle na konci každé stránky pod oddělujícím znakem, vysvětlivky se zobrazují obvykle na konci dokumentu. Oba tyto prvky jsou označeny značkou. 12.6 Titulky. Nabídka Vložit položka Titulek

jak ve wordu 2010 vložit poznámky pod čarou - PC-HELP

Poznámka pod čarou. Jak? Levý ALT + Levý SHIFT + B. Word - Poznámky pod čarou_1. Pro odstranění poznámky musíte odstranit danou číslici z textu. Upravit nastavení poznámek lze v příslušné sekci. Jak? Domů => Reference => Poznámky pod čarou Dvoudenní kurz je určen pro všechny běžné uživatele, kteří již pracují s aplikací MS Office Word a chtějí si rozšířit své základní znalosti. Výklad je zaměřen na nejčastější a nejužitečnější funkce, které při své práci uživatelé používají. V průběhu kurzu lektor upozorní na zajímavá nastavení a triky, které uživateli v mnohých případech. Poznámkový aparát připojte na stranách pod čarou, jak umožňuje program MS Word: přes příkazy vložit → poznámka pod čarou → značení automaticky; v novějších verzích programu reference → vložit poznámku pod čarou. V textu pište horní index odkazu za interpunkþní znaménka

návod Formatovani-dokumentu

Vpřípadě, kdy je složka již uvedena v seznamu jako složka vyrobená ze sóji nebo kukuřice, mohou být slova vyrobeno z geneticky modifikované zkrácena na geneticky modifikované; pokud se použije zkrácená forma slov jako poznámka pod čarou, musí být příslušná hvězdička připojena přímo ke slovu sója. jiná osoba (podepisuje žadatel), viz poznámka pod čarou č. 1, o že při podání žádosti je a po celou dobu čerpání dotace byl OSVČ na hlavní činnost, o že splňuje definici malého a středního podniku uvedenou v Příloze č. 1 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 8 Poznámka pod čarou označená hvězdičkou se označuje číslicí 5 a zní: 5) § 11 odst. 6 zákona č. 505/1990 Sb.. 12. V § 6 odst. 3 se odkaz na poznámku pod čarou označený dvěma hvězdičkami označuje číslicí 6. 13. Poznámka pod čarou označená dvěma hvězdičkami se označuje číslicí 6 a zní

Naučte se, jak vyjádřit slovo 'poznámka pod čarou' ve znakovém jazyce. Najděte jeho ekvivalent až ve 30 jazycích. Videa se znaky Mezinárodní znaky Podívejte se, jak se znakuje 'poznámka pod čarou' POZNÁMKA: Zobrazí se zpráva, která vás pozorní na skutečnost, že načtení větších souborů může trvat delší dobu a že rozložení textu a objektů v dokumentu nemusí přesně odpovídat tomu v souboru PDF. Příčinou je skutečnost, že okraje, sloupce, tabulky, konce stránek, poznámky pod čarou, koncové poznámky, rámce. Zdravím, potřebuji poradit ohledně citací pod čarou. Jde mi o následující - pokud napíšu odstavec, jsem zvyklá ihned na konci napsat do závorky autora a rok vydání, př. (Novák, 2006), přičemž pak na konci ve zdrojích mám kompletní citaci zdroje

 • Ficus natasja.
 • Damascénska.
 • Noční král historie.
 • Ms v hokeji 2019 soupiska.
 • Dětské fotbalové dresy repliky.
 • Log 3.
 • Wolf head.
 • Zapečené bataty s cuketou.
 • Guatemala měna.
 • Font písma co to je.
 • Důsledky neléčené celiakie.
 • Kouzelná školka s michalem díl 1.
 • Horní černá studnice restaurace.
 • Alpha centauri.
 • Dorty na přání plzeň.
 • Betonovy krb bazos.
 • Kojenecký ústav brno dobrovolníci.
 • Červená skvrna na lýtku.
 • Nohavica když mě brali za vojáka akordy.
 • Vinohradský parlament.
 • Pufovaný amarant.
 • Keramický ateliér praha.
 • Kinofilm rozměry.
 • Přikrývky mikulov.
 • Smrt řidičky.
 • Hrubozrnná hořčice recept.
 • Footlocker.
 • Žoldnéř 2013.
 • Fotbalové stadiony kniha.
 • Shotcut how to.
 • Dimenze synonymum.
 • Druhy půd.
 • Vestavný odpadkový koš 60l.
 • Big bird.
 • Nickelback členové.
 • Santa cruz blur.
 • Marie fredriksson 2019.
 • Renault megane 1.5 dci výměna rozvodů.
 • Půlmaraton české budějovice 2017 trasa.
 • Technologie betonu 2019.
 • Evita děj.