Home

První pomoc prezentace

Základy první pomoci Prezentace pro výuku první pomoci na středních školách MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Tato prezentace je součástí Příručky první pomoci vytvořené v projektu: CZ.1.07/1.3.06/03.0005 Záchrana života na vlastní kůži aneb První pomoc prožitke první pomoc sami potřebovat, protože nečekaná zdravotní komplikace nebo úraz může potkat každého z nás, kdykoliv a kdekoliv. Ovšem rozhodnutí pomoci je jen prvním krokem k úspěšné záchraně lidského zdraví či dokonce života. Přinejmenším stejně důležité je vědět, jak první pomoc poskytnout Tato prezentace zpracovává tématiku první pomoci. Co to je, jak se zachovat, první pomoc při bezvědomí nebo jak volat záchranné služby Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT PRVNÍ POMOC Aktivity s dětmi v předškolním věku Lucie Zubatá Purkyňovo gymnázium Strážnice Masarykova 379 . PRVNÍ POMOC AKTIVITY S DĚTMI V PŘEDŠKOLNÍM VĚKU Lucie Zubatá Jihomoravský kraj Strážnice 2018 Prezentace pro střední školy - Nová schémata doporučených postupů pro resuscitaci (2015) Prověření znalostí - testy pro žáky Autorská řešení všech uvedených testů jsou obsažena v části C Příručky první pomoci (str. 32 - 41)

Spuštění prezentace od začátku – Office pomoc – Školení

První pomoc při šoku 16 První pomoc při bezvědomí 17 Kardiopulmonální resuscitace 19 3. První pomoc při úrazech 31 Poranění hlavy 31 Poranění páteře a míchy 34 Poranění hrudníku 35 Poranění břicha 37 Poranění pohybového systému 39 Rány 44 Tepelná poranění 50 Úraz elektrickým proudem 57 Tonutí 58 4. První. drobné poranění, ošetření, první pomoc. Druh učebního materiálu: Pracovní list: Druh interaktivity: Aktivita: Cílová skupina: Žák: Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání - první stupeň - druhé období: Typická věková skupina: 10 - 12 let: Celková velikost: 46,81 k Komplexní materiály pro výuku první pomoci ve školách - příručky, metodika, výuková videa a prezentace pro všechny typy základních a středních škol. Výstupy projektu EU ve spolupráci se ZZS JčK, recenzováno a garantováno předními odborníky v oboru (odkaz na server MIMONI, z.s.) První pomoc při úrazu elektrickým proudem Text je součástí seriálu o první pomoci, který byl uveřejněn v časopise ELEKTROINSTALATÉR v roce 2011. Další texty s tématem první pomoci najdete na www.zachrannasluzba.cz

První pomoc (2) • Prezentace

 1. První pomoc Kardiopulmonální resuscitace Guidelines 2015 Cíl výuky. Praktické zvládnutí kontroly stavu vědomí a základních postupů neodkladné resuscitace dospělých, dětí a stavů po tonutí Guidelines 2015
 2. První pomoc, přístup a opatření před příjezdem odborné pomoci 1.) odstranění vyvolávající příčiny (přerušení elektrického proudu, vynesení ze zamořeného prostu - požár,kouř,chemikálie, vytažení z vody - to vše provádíme tak, aby nedošlo k ohrožení života zachránce
 3. První pomoc - d esatero případů. Pod pojmem první pomoc rozumíme soubor jednoduchých účelných opatření... která mohou být realizována kdekoliv a kdykoliv, bez složitých pomůcek a přístrojů, každou osobou znalou postupů první pomoci, a která slouží k bezprostřední pomoci při náhlém postižení zdraví či života
 4. První pomoc (PP) je definována jako soubor jednoduchých úkonů a opatření, která při náhlém ohrožení života nebo postižení zdraví člověka omezují rozsah a důsledky tohoto ohrožení či postižení. Poskytnout první pomoc je v rámci svých schopností a sil ze zákona povinen každý občan České republiky, pokud tím neohrozí svoje zdraví či život
 5. První pomoc - Krvácení vnější S využitím PowerPointové prezentace vysvětlete studentům základní postup zástavy krvácení. Vysvětlete teorii a ponechte dostatek prostoru pro praktický nácvik tlakového obvazu. POZNÁMKA AUTORŮ.
 6. První křeče (celé tělo napnuté), může se objevit pěna u úst, pacient modrá v důsledku nedostatku kyslíku. Tělo ovládají další křeče: pacient s sebou hází, prudké pohyby končetin - velké nebezpečí zranění, pacient se často pomočí, pokouše, může se začít dusit zapadnutým kořenem jazyka

První pomoc prožitkem - Mimon

 1. Výukové prezentace dokumentují postupy při poskytování první pomoci u nejčastějších akutních stavů v medicíně, které bezprostředně ohrožují život nebo mohou ohrozit zdraví člověka. Výukové podklady jsou určeny pro studenty kurzu BFPP011c Zdravotnická první pomoc. Na konci tohoto předmětu bude student znát postupy při poskytování první pomoci u.
 2. Nevíte-li si rady anebo vám vaše první pomoc připadá nedostatečná, volejte zdravotnickou záchrannou službu (ZZS) na tel. 155 nebo linku 112 Povinnost poskytnout zdravotní pomoc osobě, která jeví známky poruchy zdraví, je dána zákonem a platí tedy pro každého, neposkytnutí první pomoci je sankcionováno dle zákon
 3. První pomoc je stejná jako u prvního stupně popálenin. V případě rozsáhlejších popálenin druhého stupně (viz. odstavec závažnost popálenin) je vhodné vyhledat odborné ošetření. Odborné ošetření je také nutné v případě zanesení infekce do rány. Je to nebolestivější stupeň popálení, protože ještě nejsou.
 4. V dnešní době má většina lidí mobilní telefon, tak s kamarádem nehýbeme a zavoláme buď rodiče, nebo přímo první pomoc. Může se stát, že jsme sami a tak seženeme klacek, násadu od koštěte a použijeme ji místo hole. Jinou variantou je, když na kotníku nebo na ponožce vidíme krev. Nelekneme se, zachováme klidnou hlavu
 5. První pomoc při tonutí: Ihned volat odbornou pomoc, nejlépe ještě před zahájením vytahování z vody. Topícího co nejrychleji vytáhnout z vody: Než se vrhnete do vody, pokuste se zalarmovat ostatní křikem, například: Pomoc, topí se!
 6. zÁsady prvnÍ pomoci - pdf Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace Opavská 222, 747 19 / IČ: 70987122 / tel.: 553 659 008 / e-mail: sekretariat.ekonomka@zsbohuslavice.c

První pomoc - Digitální učební materiály RV

První pomoc je v ČR ukotvena také v zákoně. Neposkytnutí první pomoci je definováno jako trestný čin dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, stanoví dokonce v § 150 a § 151 sankce za neposkytnutí pomoci. Poskytnout první pomoc je dle zákona povinné zejména v těchto případech Řezné rány a odřeniny - první pomoc. Menší poranění nevyžadují lékařskou péči. Pokud však hluboká řezná rána silně krvácí, tak, že se vám nedaří krvácení zastavit, přivolejte ZZS (tel. 155)

Film vznikl v rámci profilové práce Vojtěcha Muchy v roce 2008. Postup při podávání první pomoci byl konzultován s odborníky a lékaři RZS. Archiv studentskýc.. Na webu www.sawuh.cz vyšel úvodní článek seriálu věnovaného první pomoci.. Na úvod seriálu je pojednáno o tom, co to vlastně je první pomoc a proč je tak důležitá. Také zjistíte, jak se první pomoc dělí a co to je laická první pomoc První pomoc na místě zásahu (dále jen první pomoc) jsou nezbytné úkony a opatření prováděné jednotkou požární ochrany (dále jen jednotka PO) při ohrožení života nebo postižení zdraví osob na místě zásahu. Účelem první pomoci je omezení rozsahu a důsledků tohoto ohrožení či postižení 3. lékařská fakulta. Univerzita Karlova. Ruská 87, 100 00 Praha 10. tel.: +420 267 102 111 fax: +420 267 311 81

Galerie - Gymnázium Beroun

První pomoc a resuscitace - ZACHRANNASLUZBA

 1. První pomoc (PP) - zásady neodkladné resustitace Autor: Mgr. Vladimír Drápal Není-li dýchání přítomno/nedýchá normálně Není-li dýchání přítomno/nedýchá normálně pošlete pro pomoc; jste-li sám, opusťte postiženého a jděte vyhledat pomoc - aktivujte ZZS, vraťte se a zahajte masáž (komprese) hrudníku.
 2. 4. Prezentace před pracovníkem Českého červeného kříže. 5. Úprava prezentace podle podnětů. 6. Prezentace před žáky 1. až 3. ročníku (viz videa dokumentující výstup). Pomůcky - Tablety a vybraná témata z aplikace První pomoc. Cíle projektu - Praktické využití aplikace První pomoc
 3. První pomoc - pracovní listy je vytvořený výukový materiál pro předmět první pomoc, který je vyučován na středních zdravotnických školách v oboru zdravotnický asistent. Pracovní listy jsou určeny pro žáky. Obsah učiva je seřazen tak, aby na sebe logicky navazoval
 4. Co jsem se naučil když jsem učil první pomoc - Mgr. Ondřej Koudela, DiS. 1.17 MB: Alert symptomy ve výuce táborových zdravotníků - Stanislav Dlouhý: 199.06 KB: První pomoc současnosti na 3.LF UK - Metoděj Renza: 18.14 MB: Rescueweekend - Bc.Mgr. Anna Kmecová: 1.19 M
 5. První pomoc : - hlavním úkolem je prevence zhoršení nebo druhotného poškození míchy z výše uvedených důvodů, především při nešetrné manipulaci s postiženým- ošetříme ho v takové poloze, ve které jsme ho našli. V případě nutného transportu by měli postiženého nést alespoň 4 zachránci

The next video is starting stop. Loading... Watch Queu První pomoc: Při generalizovaných křečích s poruchou vědomí zabrňte vzniku dalších poranění - měkce obložte hlavu. Nepoužívejte násilí - křeče nepřestanou, a dojde tak jen ke zranění nemocného! Lze-li, podejte postiženému do konečníku diazepam v tubě (Diazepam, Destin, Stesolid), je-li k dispozici První pomoc: - Pamatujte vždy na svou bezpečnost, máte-li možnost cokoli do vody hodit, udělejte to (například plovací kruh, balón, který upustíte a zavážete na provaz, svázané oblečení do dlouhého provazu, nafukovací matrace, dlouhá větev)

Kardiopulmonální resuscitace Guidelines 2015 Metodický

První pomoc definujeme jako soubor jednoduchých a účelných opatření, která při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví či života cílevědomě a účinně omezují rozsah a důsledky poškození. Cíle: - odlišnosti (viz. prezentace poranění páteře PRVNÍ POMOC je soubor jednoduchých a úelných opatření, která při náhlém ohrožení nebo postižení zdraví i života cílevědomě a úinně omezují rozsah a důsledky poškození. PRVNÍ POMOC - pée nebo pomoc poskytnutá postiženému před příjezdem záchranné služby

Zastavení krvácení je jeden z nejdůležitějších úkonů první pomoci s nejvyšší prioritou. Je třeba jednat rychle a účinně. Při masivním krvácení musí být první pomoc poskytnuta v řádech desítek sekund, jinak dojde k velkým ztrátám krve. U masivního krvácení neřešíme sterilitu První pomoc: - pokud je těleso zaklíněno v ráně, nebo je v oku - neodstraňujete jej - volně ležící tělesa vyndáte pinzetou (nebo samy vypadnou po otočení rány směrem k zemi) - ránu s cizím tělesem sterilně kryjete, těleso v ráně fixujete obinadly či stočeným kapesníke První pomoc při zasažení bleskem. Zavolejte rychlou záchrannou pomoc na lince 155 nebo složky integrovaného záchranného systému - linka 112. Jestliže byl postižený zasažený na vlhkém místě nebo ve vodě, přesuňte ho na bezpečnějŠí místo. Zasáhl blesk více osob? Pomozte přednostně těm které nemají hmatný tep

Základy První Pomoci - Poruchy Vědomí, Bezvědom

Studijní opora PRVNÍ POMOC Doc. MUDr. Jiří Málek, CSc., MUDr.Jan Šturma, CSc., MUDr. Eva Šimánková, MUDr.Štěpánka Vitovská, MUDr.Martin Kolář, Mgr. Interaktivní test o poskytování první pomoci v běžných situacích života. Žák se vžívá do aktuálního příběhu, je konfrontován s otázkami, jak by se zachoval a jak by nejlépe poskytl první pomoc. Volí různé možnosti, připisuje si body a dozvídá se, zda-li jednal správně, či špatně. Závěrem vyhodnotí své znalosti a naučí se správně zachovat v krizových. Výuka online, Procvičování učiva pro žáky 1. až 5.ročníku v Základní škole Jehnědí. Předměty: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka. První pomoc ve škole je něco jiného, než první pomoc na ulici, a to je pořád něco jiného, než první pomoc poskytnutá někým, kdo je k tomu vzdělán. Na první pohled je to možná divné, ale uvědomme si, že takto fungují i všechny ostatní předměty, a jsou k tomu dobré důvody Praktické ukázky první pomoci a prezentace dovedností žáků 2. A. 6. Duben 2017 - 13:12; V semináři první pomoci se žáci učí poskytovat první pomoc při modelových situacích zinscenovaných spolužáky a nyní měli jedinečnou možnost, získané vědomosti a hlavně dovednosti zkusit předat dál, žákům 8. třídy ZŠ.

Prezentace v pdf. formátu ke stažení První pomoc u krvácení, cizí těleso v ráně, krvácení z nosu - vzhledem k věku dětí pouze základní pravidla - nikdy nevytahujeme cizí těleso, nepohybujeme s ním, nejjednodušší způsoby zástavy krvácení, poloha u krvácení z nos atd.. Na pomoc je nutné čekat zpravidla delší dobu a proto by měl každý znát základní pravidla při poskytování první pomoci. Organizace záchranných akcí má pravidla Od nehody do příchodu záchránné skupiny zraněného nikdy nenecháváme o samotě, uklidňujeme ho a povzbuzujeme, zároveň musíme dobře zorganizovat záchrannou. Popis způsobu použití materiálu ve výuce: Výuková elektronická prezentace slouží jako podpůrná a názorná pomůcka výkladu uitele. Seznamuje žáky s poran ním kostí a kloubů. Prezentace výstižn a názorn zachycuje výklad uitele a získané informace si mohou žáci První pomoc. 1.vyd. Praha: Informatorium, spol. s.r.o. Náplň kurzu První pomoc pro děti. Celý kurz se ponese v pohádkovém duchu — příběh si děti prožijí a budou ho spoluvytvářet, čekají je 4 různé části: Úvodní motivační scénka — řidič sanitky Eduard poztrácel vybavení autolékárničky a prosí děti o pomoc se znovunalezením zdravotnického materiálu

První pomoc - desatero případů První pomoc - Zásady

Poskytneme první pomoc. Kontrolujeme postiženého až do příjezdu rychlé zdravotnické pomoci. Zabezpečení první pomoci se týká všech stavů ohrožujících zdraví a život. Nejdůležitější je pomoc poraněným při úrazech, jak pracovních, tak i nepracovních tak, aby škody na zdraví i následky úrazu byly co nejmenší První pomoc a ochrana člověka za mimořádných událostí Poukazují na různé zdroje informací, navrhují varianty vlastní prezentace na stanovišti, podporují nápady žáků... Vedoucí se také snaží, aby jeho dvě skupinky pracovaly každá samostatně Základní složky IZS v R 1. Hasiský záchranný sbor Posláním je ochrana ped požáry a pomoc pi mimoádných událostech Prozkoumává prostor havárie, zjišťuje možnost ohrožení lenů IZS, vyprošťují ranné a spolu se zdravotníky poskytují první

První pomoc je totožná jako při modřinách - chladivé obklady a klid, to dobu hojení podstatně zkrátí. Au -klouby! Každý kloub je chráněn pouzdrem a vazy. Pokud se kloub dostane do nepřirozené polohy nadměrným ohybem, dostává se z tohoto ochranného obalu a nastává podvrtnutí. Kloub bolí a otéká Obdržíte výukové materiály (komentované prezentace). Kurz Lékařská první pomoc v termínu 25.5. - 27.5. 2020 a 22.6 -24.6. 2020 bude pořádán distančně. POZOR! Nepůjde o živé vysílání v reálném čase. Obdržíte výukové materiály (komentované prezentace a instruktážní videa) test se bude konat on-line Otázka: První pomoc Předmět: Ošetřovatelství Přidal(a): vnl.xf První pomoc Co je první pomoc a postup při volání Polohování Tepelné poškození organismu Poranění chemikáliemi - poleptání Krvácení Šokové stavy Poranění pohybového aparátu Kardiopulmocerebrální resuscitace Kardiopulmonální resuscitace Poruchy vědomí Rány tržné, řezné, pokousání psem. poskytne první pomoc při úrazu (práce s technickými materiály, design a konstruování, práce se zvířaty, elektrický proud, v kuchyni, v laboratoři, využití digitálních technologií, atd.). Mezi podmínkami pro hygienické a bezpečné vzdělávání a život školy je zahrnuta dostupnos První pomoc při úrazu elektrickým proudem muže byt nebezpečná i pro zachránce. Nacvičit si ne jenom technickou první pomoc, ale i následnou péči o pacienta si můžete na jednom z našich kurzů a utvrdit si tak své znalosti. Bibliografie. Fotografie z kurzů. 2016. Praha: PrPom. HASÍK, Juljo. 2017. Standardy první pomoci. 5.

c) jít zavolat první pomoc----- 13. Stabilizovaná poloha je? a) na zádech se zakloněnou hlavou. b) na boku se záklonem hlavy. c) poloha tzv. Trendelenburgova, se zvednutými dolními končetinam První pomoc krok za krokem, Prvním problémem při poskytování první pomoci je začít. Druhým problémem je začít správně. Lidé často nevědí, co je nejdůležitější a co udělat jako první. Buď neudělají nic, nebo se vrhnou do záchrany bezhlavě a bez rozmyslu. Často ohroz ? pomoc iVysílání 17,234 prepnout na nízkou kvalitu ) o oooêooqoooooê ) o oooêooqoooooê ) o oooêooqoooooê . 100% 40% 00/0 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 a muži % Moje první prezentace Author: Mirka Created Date: 5/26/2015 9:35:00 PM. Office pomoc - Školení, řešení, on-line pomoc Excel, Word, PowerPoint Zde je jednoduchý návod, jak spustit prezentaci od začátku (tj. od první stránky prezentace), i když například právě upravujete poslední stránku. (pro zvětšení obrázku klikněte na obrázek) Postup: 1. Klikněte na záložku Prezentace. 2.

Úvod do první pomoci Právní odpovědnost 40/2009 Sb. - trestní zákoník § 150 Neposkytnutí pomoci Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta Soubor několika e -learningových materiálů, jejichž cílem je podpora výuky první pomoci (resuscitace, úrazové a neúrazové stavy, záchrana tonoucího, rizika pohybu v horách, metodika výuky první pomoci v souladu s požadavky Rámcově vzdělávacích programů MŠMT). Materiály jsou určeny pro učitele na II. stupni základních a středních škol a pro studenty MU FSpS. Materiály ke kurzu Lékařská první pomoc 201342101 Přednášky ke stažení Specializační kurz - Urgentní medicína (201381101) - přednášky ke stažen Inovace výuky první pomoci na TUL TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. R. č. projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0319. Tematické zaměření: Sportovní medicína a první pomoc Autor: Václav Bittne První pomoc - lékárnička Kód produktu: A12141 Signální samolepicí značka. Rozměr 114 x 114 mm. Počet ks Přidat do košíku Skladem (5 a více kusů) 36,-Kč s DPH 29.75Kč bez DP

První pomoc | Materiály | Škola dotykem

První pomoc a její výuka Proč vůbec umět první pomoc? Co učit v kurzech první pomoci? Smysl výuky PP Proč je obtížné učit první pomoc Jak to dělat lépe Kdo má první pomoc učit? Návrh programu vzdělávání Dovednosti a znalosti absolventa 40 hod kurzu Výhody a úskalí výuky dle příznak Předlékařskou první pomoc poskytnou i dobrovolní hasiči. 1.1.2020 /HASIČI KOLEM NÁS/ Úsilí o zkrácení dojezdového času sanitek vedlo ke vzniku dohody mezi krajem, hasiči, záchranáři a šesti obcemi ležícími v příhraničí. V případě potřeby vyrazí poskytnout předlékařskou první pomoc jednotky dobrovolných.

Pacient při vědomí: s postiženým nemanipulujeme, ponecháme v původní poloze přivoláme ZZS 155 zajistíme tepelný komfort a psychickou podporu sledování základních životních funkcí do předání ZZS První pomoc Vždy zajistit odborný transport www.zzsjmk.cz Hasík, 2006 Pacient v bezvědomí: varianta 1 uvolnění dýchacích. KA06 První pomoc Další výstupy: • Stolní hra První pomoc. Tato hra byla distribuována na školy, které s ní dále s žáky pracují. Hra je formátována na velké plátno a je na principu postupu panáčka po hození kostkou, na určitém políčku hry, musí správně odpovědět na otázku týkající se první pomoci

PPT - VY_32_INOVACE_PPM11660NÁP PowerPoint Presentation

První pomoc: vyvolat zvracení (teplá slaná voda nebo mechanicky), zajistit žaludeční obsah pro záchrannou službu u bezvědomého zvracení nevyvoláváme volání ZZS 155 Otravy. CO, CO 2 výfukové plyny, nedokonalé spalování (karma Díky náhledům snímků bude vaše prezentace dynamičtější, protože vám umožní volně přecházet mezi snímky v libovolném pořadí, aniž přerušíte posloupnost prezentace. Jde o vhodnou volbu pro kratší prezentace bez spousty oddílů, náhledy snímků ale můžete při prezentování využít v mnoha různých situacích Pro účinné poskytnutí první pomoci tonoucímu jej musíme především dostat z vody. Bez speciálních pomůcek a výcviku ovšem nikdy nejdeme postiženému na pomoc přímo - je to životu nebezpečné! VŽDY použijeme jakékoliv plovoucí těleso které je k dispozici - loďku, záchranný kruh, PET láhev apod Zde je jednoduchý návod, jak spustit prezentaci od začátku (tj. od první stránky prezentace), i když například právě upravujete poslední stránku. (pro zvětšení obrázku klikněte na obrázek) Postup: 1. Klikněte na záložku Prezentace. 2. Klikněte na ikonu Od začátku. Nebo jednoduše zmáčknete klávesu F5. 3 První pomoc. Vyzkoušejte si své znalosti první pomoci. (Možná Vám přijdou vhod prezentace z kurzu První pomoc.) 21. 11. 2007 | Roman Štoudek. Anestezie. Otestujte své znalosti z anesteziologie. (Užitečné informace pro studium najdete například v našem kurzu Základy anesteziologie.) 9. 9

První pomoc - Wikipedi

Pojem průmyslová revoluce jako první použil francouzský revolucionář Louis Auguste Blanqui [luj ógist blanki], když přirovnal změny v britském hospodářství i společnosti k revolučním změnám, které nastaly ve Francii po pádu Bastily. Průmyslová revoluce odstartovala v Anglii již v poslední třetině 18 Podmínky spolupráce s zdravotnickou záchrannou službou na základě Memoranda o zapojení jednotek PO v oblasti přednemocniční péče formou plánované první pomoci na vyžádání; SIAŘ 43/17: 5. 12. 2017: Neodkladná zdravotnická pomoc (Učební texty pro kurz, MV - GŘ HZSČR) 201 První tištěná verze vyšla v r. 1840 ale traduje se, že původní příběh je mnohem starší. Poslechněte si tuto známou pohádku jako MP3. vložil: Pomoc učitelů Prezentace obsahuje texty a hypertextový odkaz - názornou ukázku videa České televize, které doplňuje téma organizování první pomoci při dopravních nehodách. Klíčová slova požár , automobil , nehoda , SOŠ , ošetřovatel , první pomoc , 2. roční Příprava metodiky výuky první pomoci - Nové kurzy první pomoci pro autoškoly (16 hodin, svyužitím zážitkové pedagogiky, simulací a psychologické přípravy) - První pomoc jako součást programů pro pachatele trestných činů vdopravě • Zkušenosti zvězen

ZŠ Břečťanová - FotogaleriePPT - „ Nic není zadarmo“ Prezentace pilotního projektu

První pomoc - Krvácení vnější - Masaryk Universit

první pomoc: pokoušíme se zastavit krvácení stiskem přímo v ráně (jazykem či tamponem), v případě krvácení po vyraženém zubu necháme postiženého zkousnout tampon. Zvracení krve: nejčastěji je to příznak interního onemocnění (krvácení z jícnových varix. První pomoc up to date Ve školním roce 2010/2011 jsme v první pomoci proškolili všechny osmé třídy na Praze 6! Uplynulý školní rok řadíme k úspěšným - vždyť výsledek v proškolení všech osmých tříd na Praze 6 a několika dalších mimo hranice této městské části hřeje u srdce První pomoc psychologům. Úvodní stránka Studium Exkurze 1. semestr - Podzim 2010 Obecná psychologie I. Úvod do psychologie Prezentace knih 2. semestr - Jaro 2011 Metodologie psychologie I Obecná ps II Vývojová psychologie První pomoc. Pokud rána silně krvácí, volejte zdravotní záchrannou službu. Drobné řezné a bodné rány můžete ošetřit sami. Před jakoukoliv manipulací s ránou si vždy řádně umyjte ruce vodou a mýdlem nebo antibakteriálním prostředkem, aby se zabránilo infekci První pomoc při popáleninách: Zamezit dalšímu působení tepla . Popáleniny stupně I a IIa (nejsou zasaženy všechny vrstvy kůže) nazýváme povrchové, hojí se v řádu několika dnů. Mezi hluboké popáleniny (postihující všechny vrstvy kůže) patří stupeň IIb (hojí se velmi dlouho), III (vyžaduje transplantaci kůže) a.

První pomoc při epileptickém záchvatu - Ordinace

První pomoc. Osoba v bezvědomí je ohrožena uzavřením dýchacích cest a udušením. Osobu v bezvědomí je nutné šetrně otočit na záda, zkontrolovat, zda nemá nějaká další poranění a poté okamžitě zaklonit hlavu. Jedna naše ruka se položí na čelo, tři prsty druhé ruky se umístí pod bradu Žádná prezentace plná textu, Náplň kurzu: teoretická část (první pomoc u infarktu, cévní mozkové příhody, autonehody a mnoho dalších) + praktická část (nácvik resuscitace na figuríně, zástava krvácení a další manévry užívané při první pomoci). První kroky v PowerPointu (2:05) S PowerPointem 2013 se nejlíp seznámíte tak, že ho začnete používat. Uložení prezentace PowerPointu (1:49) V tomto videu se dozvíte, jak prezentaci uložit (a neztratit tak celou práci) a jak ji vytisknout. Vložení položek do prezentace (2:37 První pomoc při krvácení Tato pomoc musí být rychlá a důsledná, nebot' každá větší ztráta krve při úrazu je úbytkem sil a nakonec i života raněného. Čím větší ztrátě krve zabráníme, tím méně bude starosti s raněným při odborném ošetření a o to menší budou následky možného vykrvácení

Zdravotnická první pomoc - výukové prezentace

Je to například oprava systému, pomoc s problémem, možnost podívat se na plochu jiného počítače v rámci prezentace daného úkonu a podobně. Na vzdálenou pomoc myslí i operační systém Windows 10, který obsahuje aplikaci s názvem Rychlý pomocník, který napovídá, k čemu je aplikace primárně určena důležité kontakty - první pomoc. První pomoc: Záchranná služba 112, 155. Zdravotní středisko +420 475 256 210 (MUDr. Otakar Šípek) Hasiči TTR +420 475 256 333. DŮLEŽITÉ!!!! Dojezd záchranné služby z Ústí nad Labem je cca 20 minut. Po přivolání záchranné služby kontaktujte hasiče TTR

Zásady první pomoci - Vitalia

Někdy stačí kousek náplasti, jindy je k zástavě silného krvácení potřeba vytvořit tlakový obvaz. Mladý zdravotník radí, jak správně pracovat s obinadlem První pomoc pro pracovníky v sociálních službách Kurz seznamuje s principy a pravidly první pomoci pro pracovníky v sociálních službách. Znalost první pomoci je užitečná pro každého člověka, avšak při práci v sociálních službách je tato dovednost podstatná Buďte součástí největší české sociální sítě zaměřené na sdílení fotografií Všechny prezentace první pomoc a péče P. Böhm. ${commentPrompt} Zatím nebyly přidány žádné komentáře. Buď první První pomoc při zasažení elektrickým proudem: Příznaky zasažení elektrickým proudem jsou místní a celkové. Místní nejsou podstatné, důležitý je celkový stav. U zasaženého při kontaktu s vodičem dojde k tetanickému sevření vodiče, elektrošoku s křečemi svalstva a ztrátě vědomí

První pomoc u popálenin: ošetření 1

Projekt První pomoc pro pedagogy byl realizován od 1.4.2013 do 31.12.2014 v Pardubickém kraji. V rámci projektu oblastní spolky Českého červeného kříže v Chrudimi a Ústí nad Orlicí připravili pro pedagogické pracovníky mateřských, základních a středních škol akreditované kurzy první pomoci: Kurz Základní norma. První pomoc. Předkládáné prezentace ve formátu PowerPoint jsou souborem přednášek k tématů první pomoci, jež je jako kurz vyučována v 1. ročníku lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně. Autory přednášek jsou asistenti KARIM LF MU a FN Brno první pomoc. První pomoc: Záchranná služba 112, 155. Zdravotní středisko +420 475 256 210 (MUDr. Otakar Šípek) Hasiči TTR +420 475 256 . 333. DŮLEŽITÉ!!!! Dojezd . záchranné služby z Ústí nad Labem je cca 20 . minut. Po přivolání záchranné služby kontaktujte hasiče TTR. Hasič

SEIFEROS - letové ukázky dravců a sov - 2004Porod dvojčat | CRnet - SERVER

Kurz zaměřený přímo na vzdělávání pedagogů, lektorů či vychovatelů (a nebo všech, kteří mají zájem o první pomoc a její výuku) v rozsahu 14 h. Na tomto kurzu se účastníci naučí nejen základy první pomoci, ale hlavně kurz obsahuje i metodické pasáže (a tedy návod, jak první pomoc učit např. žáky) První pomoc prezentace.pps 0; Velikost 38 MB; Stáhnout rychle za kredit 36 sekund - 0,11 K. První pomoc Odhadněte rozsah popálení - drobnou povrchovou popáleninu velikosti menší než dlaň dítěte ošetřete sami. Větší svěřte do rukou lékaře. Technická první pomoc Zamezte okamžitě dalšímu působení vysoké teploty. Uhaste oheň zamezením přístupu vzduchu (deka, koulení po zemi). Svlečte horký oděv První pomoc při úrazu elektrickým proudem Od roku 1994, kdy začala redakce Elektro uvádět rubriku Repetitorium, směřoval její obsah vždy k některé konkrétní oblasti elektrotechniky. Málokdo z nás si však za celou dobu uvědomil, že jednu oblast elektrotechniky jsme pominuli, jako by byla vžitou samozřejmostí. První pomoc Pravidelně se účastníme soutěží v první pomoci. Ve dnech 22.6. a 23.6. 2016 se 4 žákyně třídy 2.LY zúčastnily soutěže první pomoci s mezinárodní účastí v Jihlavě

 • Péšávar pákistán.
 • Práce doktora.
 • Weber beton rychle tvrdnoucí.
 • Keltský symbol strom života.
 • Soustružení dřeva.
 • Zubní implantáty jindřichův hradec.
 • Joker karta.
 • Faith evans.
 • Alice in chains dirt.
 • Pozice nohou v baletu.
 • Fotobudka brno.
 • Zak starkey.
 • Placenta funkce.
 • Čepice baseballky.
 • Vaha na koberci.
 • Curych s dětmi.
 • Furunkl ichtoxyl.
 • Kapky na unavené oči.
 • Quest careers.
 • Jake se nosi nehty 2018.
 • Anthrax jed.
 • She hulk postavy.
 • Kamera na motorku bazar.
 • Ocelové schodiště výkres.
 • Sahara smoke vodní dýmka.
 • Bacilonosič spály.
 • Rolly teacup puppies cz.
 • Kabát živě.
 • Jak muži prožívají lásku.
 • Barevné značení kabelů elektroinstalace.
 • Dlouhotrvající matná rtěnka.
 • Zdravý dort k narozeninám.
 • Rozdělení drog prezentace.
 • Tričko s dlouhým rukávem guess.
 • Papírová vlaštovka rekord.
 • Román vyznam.
 • Stepi v africe.
 • Levné snubní prsteny stříbro.
 • Hvězdárna vsetín.
 • Mangalarga marchador limbach.
 • Hunger games 1 díl.