Home

Dub zimní plod

Poznáte dub letní od zimního? Jde to celkem snadno Prima

Dub letní (Quercus robur) můžeme odlišit od zimního, když se podíváte na jeho listy. Ty mají velmi krátký řapík a někdy vůbec žádný. Zatím co na dubu zimním (Quercus petraea) může být řapík až 3 cm dlouhý. Takže i v zimě, když najdete na zemi suché listy, snadno určíte, jestli je to dub zimní nebo letní dub zimní - drnák Latinsky: Quercus petrea: Atraktivita: plod, list, snadné pěstování Použití: Je to mohutný strom vhodný spíše do parků, ale existují také zahradní méně vzrůstné kultivary. Pro svou odolnost se hodí k cestám a do stromořadí

Dub (Quercus) je rod rostlin z čeledi bukovité.Duby jsou stálezelené nebo opadavé, jednodomé, často dlouhověké dřeviny se střídavými jednoduchými listy a nenápadnými květy v jehnědách, které jsou opylovány větrem.Plody jsou žaludy dozrávající v prvním nebo až ve druhém roce. Duby jsou rozšířeny především v mírných a subtropických oblastech severní. Zajímavosti ze světa rostlin. Katalog rostlin s vyhledáváním jednotlivých druhů. Rezervace, chráněná území a jiné významné botanické lokality. Ohrožené a chráněné druhy rostlin Popis: Není tak statný jako dub zimní, ale je rovněž velmi odolný. Jeho listy jsou mělce laločnaté, laloky zakončené špicí. Výška: 10-20 m Tvar: vejčitý, široký, strom List: mělce laločnatý, opadavý, špičatý Barva listu: zelená, červená/fialová Plod: žalud Nároky na půdu: neúrodná (i zasolená) Nároky na světlo: plné slunce až polostí Dub zimní (drnák) - Quercus petraea (Q. sessilis): V přírodě roste na skalnatých nebo sušších půdách až do podhorského pásma. Je velmi podobný dubu letnímu s těmito rozlišovacími znaky:má užší korunu, listy mělčeji laločnaté a na bázi klínovité s delším řapíkem, žaludy téměř přisedlé

Flóra České republiky, mapy rozšíření a vlastnosti rostlinných druhů. Vegetační jednotky ČR, jejich popis, mapy a druhové složení. Data ke stažení Obvykle se též označují jako tvrdolisté, protože mají tuhé listy, aby se bránily okusu býložravci. Typické jsou třeba dub cesmínový (Quercus ilex), dub kermesový (Quercus coccifera) nebo asi nejznámější dub korkový (Quercus suber), jenž se vyskytuje od Portugalska po Provence.S výměnou listů je to u všech vždyzelených dřevin tak, že je víceméně trvalá nebo. Vyhláška č. 330/1997 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí §18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávovin Další názvy: dub šípák Čeleď: bukovité (Fagaceae) Popis: Je to až 25 m vysoký listnáč se širokou korunou a křivolakým kmenem, často od země větveným. Letorosty mají jemně chlupaté větévky. Dub zimní. Podtitulek: významný alergen. Plod: Plody jsou žaludy, rostoucí po 2-6 pohromadě, k větévkám přisedlé nebo velmi krátce stopkaté. Žaludy jsou zpravidla menší než u dubu letního. Dozrávají v prvním roce v září a říjnu

Dub zimní - drnák - Abecedazahrady

Dub - Wikipedi

Kromě dubu letního u nás roste i dub zimní (Quercus petraea), jinak zvaný drnák. Na první pohled ho poznáme podle toho, že je nižší a rozložitější než dub letní. Plod (žalud) je kratší a tlutší. Nejúčinnější látkou z dubu je tříslovina. Nejvíce jí obsahuje mladá kůra (asi 15%) DUB ZIMNÍ (Quercus petraea) Velmi statný strom dosahující 30 - 35 mvýšky, snepravidelnou korunou se silnými větvemi, kmen má válcovitý shrubou, šedohnědou, podélně ahluboko trhlinatou borkou. Listy má laločnaté, klínovitě přecházející vřapík. Kvete dle polohy vdubnu - červnu, žalud Dub zimní (Quercus petraea Matt., Liebl.) Čeleď: Fagaceae - bukovité. 1-4 AB-BC, D 1-3. Areál: submediteránní - temperátní s oceánickou tendencí. Strom vysoký až 35 m s poněkud zprohýbaným kmenem a protáhlou, nepravidelně utvářenou korunou. Průměr kmene může dosáhnout až 1 m Dub zimní. Dub zimní. Dub zimní . Quercus petraea . syn. Q. sessilis, Q. sessiliflora . Řád: bukokvěté (Fagales) Čeleď: bukovité (Fagaceae) Říká se mu také drnák. Od dubu letního se liší vejčitou korunou, listy dlouze řapíkatými, čepelemi u řapíku klínovitě zúženými a přisedlými žaludy

Quercus petraea (dub zimní) - Obrázek | BioLib

Dub červený plod Nejběžnější jsou dub letní a dub zimní. Další, cizokrajné druhy dubů se pěstují jako okrasné dřeviny, severoamerický dub červený se vysazuje do parků i do . Tyto žaludy, které jsou vhodné pro pěstování vysuší se a dát do sáčku z. Video o tom, jak pěstovat ze žaludu dubu: Dub zimní (Quercus petraea Matusch)Koruna stromu List a plod stromu! Plod stromu ! Lidový název: Drnák´´ Řád: Bukotvaré Výskyt: Střední, jižní a západní Evropa, horské oblasti a pahorkatiny, vystupuje do výšky až 700 m. n. m. Běžně se pěstuje především na kyselejšíc Dub zimní-možná záměna: Dub zimní je snadno zaměnitelný s oběma našimi dalšími duby. Od dubu letního (Quercus robur) se liší krátce stopkatými žaludy a absencí kalhotek. Od dubu pýřitého (Quercus pubescens) se liší lysými letorosty Dubová kůra se v minulosti používala v barvířství a k vydělávání kůží. Žaludy jsou důležitou součástí zimní stravy lesní zvěře. PĚSTOVÁNÍ: Dub letní je významnou parkovou a sadovou dřevinou, pěstuje se v několika kultivarech lišících se tvarem koruny nebo tvarem či barvou listů Bříza bělokorá. Kmen: bílo-černý. květenství: jehněda. plod:nažka. Habr obecný. kmen: hladký. plod: oříšek. Olše lepkavá. listy jsou lepkavé ?

výška: 20 - 40 m listy: zřetelně řapíkaté, střídavě postavené, laločnaté, na líci lysé, slabě lesklé, na rubu světlejší, pýřité 2-3ramennými chlupy. Listová čepel široce obvejčitá, až 16 cm dlouhá, klínovitě se sbíhá k řapíku. květ: Samčí květy jsou v převislých jehnědách, samičí květy téměř přisedlé a drobn Plodenství, jinak nazývané žalud, je malý, tvrdý, oválný, leskle zelený plod s dřevnatou čepičkou vyrůstající na dlouhé stopce. Stanoviště: Roste ve vlhkých půdách ve smíšených lesích a v doubravách. Výskyt: Dub letní roste po celé Evropě, na Kavkazu a částečně v severní Africe Dub zimní je v současné době využíván především k výrobě sudů, lodí či nábytku, a to hlavně pro své velice cenné, tvrdé a odolné dřevo. Pochází z východní a jižní Evropy, nyní se vyskytuje ve Francii, Německu, Velké Británii, Itálii až po Rumunsko Quercus petraea - dub zimní (drnák) Typ plodu tedy není odvozován od typu plodu u blízce příbuzných druhů nebo rodů, pokud plod z morfologického hlediska formálně naplňuje charakteristiku jiného typu plodu. Jednosemenné nepukavé plody u druhů čeledi Brassicaceae jsou důsledně hodnoceny jako nažka (např Dub zimní - Quercus petraea. 28.09. 2012 18:11 #16654. Dub zimní - Quercus petraea

Dub zimní je v současné době využíván především k výrobě sudů, lodí či nábytku, a to hlavně pro své velice cenné, tvrdé a odolné dřevo. Plod: Baculatý, podlouhlý žalud s číškou ve své dolní třetině. Bývá zelený či zelenožlutý Quercus petraea - dub zimní. Autor: Jakub Horák. Možnosti podílení se na BioLibu. K obrázkům v galerii, ať už potvrzeným nebo nepotvrzeným, můžete přidávat či měnit jejich determinaci (určení), pomáhat ověřovat cizí determinaci, nebo psát k obrázku komentáře Vn ějšími znaky plod ů a semen lesních d řevin jsou zejména velikost, tvar, hmotnost, barva, lesk, uložení v křidélku, odd ělitelnost od k řidélka, v ůně a tvrdost osemení. Dub zimní S S Dub letní S S.

PLOD - je rozmnožovací orgán krytosemenných rostlin Zástupci: buk lesní - bukvice = 2 trojboké nažky, dub letní - prodloužená listová čepel, dub zimní, kaštanovník 3. Podtřída: Caryophyllidae 1. čeleď: Hvozdíkovité = Caryophyllida plod: nažka (v číšce = rozšířené květní lůžko) zástupci: dub letní (Quercus robur) dub zimní (Quercus petraea) dub korkový (Quercus suber) buk lesní (Fagus sylvatica) kaštanovník jedlý (Castanea sativa) čeleď: Břízovité (Betulaceae) dřeviny. jednodomé, jednopohlavné. plod: jehněda, nažka, oříšek. zástupci Dub (Quercus) Oak; Eiche U nás jsou nejznámější dva druhy dubů: dub letní (Quercus robur) - křemelák a dub zimní (Quercus petraea) - drnák. Oba dva druhy jsou staré a patří do naší krajiny odedávna

V části přisedlé k větvi je plod obklopen pohárkovitou číškou. Tvar, zbarvení, zrání a spad ž. závisí na dubu, jehož je plodem: dub zimní, dub letní, dub pýřitý, dub cer, dub balkánský, dub červený, dub různolistý, dub korkový - viz bukvice, dub, list, peni TÉMA: Bukovité PŘEDMĚT: biologie - botanika KLÍČOVÁ SLOVA: jehnědy, číška, bukvice, žaludy, dub letní, dub zimní, korek, jedlé kaštany JMÉNO AUTORA: Mgr. Irena Šlehoberová Metodický pokyn: - určeno pro výuku botaniky na 2. stupni ZŠ a na nižším stupni gymnázia (dle zařazení v ŠVP) - zahrnuje: 1. výklad - popis. Transcript Bukovité a břízovité Bukovité (Fagaceae) říše: rostliny podříše: cévnaté rostliny oddělění: krytosemenné třída: vyšší dvouděložné -řád: bukotvaré - čeleď: bukovité Obecné informace opadavé větrosnubné dřeviny střídavé jednoduché listy jednopohlavní květy - uspořádány ve vrcholičnatých květenstvích plod: jednosemenná nažka - z. Heureka.cz je nákupní rádce, kde vyberete ten nejlepší produkt, porovnáte ceny z tisíců internetových obchodů a pohodlně nakoupíte

Plod: Žalud Výška: okolo 45m, maximální naměřený v ČR je 57m Růst: Pomalý, dlouhověký. Zralosti dosahu zhruba po 100 letech, za to se může dožít i 2000 let . Naše stromy. Borovice lesní; Bříza bělokorá; Buk lesní; Dub Letní.

QUERCUS PETRAEA (Matt

 1. Fotografie: zimní; Cibule zimní (Allium fistulosum); Dub zimní (Quercus petraea); Mikrobiota křížolistá - zimní zbarvení (Microbiota decussata)
 2. DUB ZIMNÍ- Jeden z více druhů dubů rostoucích v ČR, stejně jako ostatní druhy teplomilný- Výška až 40 m, mohutný vzhled- Listy jsou léčivé (zastavují krvácení), suché zůstávají přes zimu na stromě- Plody žaludy (nažky v číšce)- Dožívá se stáří mnoha set le
 3. Quercus petraea - dub zimní (drnák) (Fagaceae- dubovité). Původ: Evropa, Krym, Kavkaz Popis: 1. habitus, velikost, věk, kořenový systém: Dub zimní je strom s mohutně rozložitou korunou, spíše nepravidelnou. Patří mezi dlouhověké dřeviny. Dosahuje výšky až 45 m.Borka šedočerná, rozpukaná, letorosty lysé, olivově zelené
 4. plod - jednosemenná nažka, zčásti, či zcela uzavřená v číšce - výskyt v mírných oblastech - lesy - buk lesní à bukvice, dub zimní, dub letní à žaludy - ze S Ameriky - dub červený - Středomoří - kaštanovník jedlý à jedlé kaštany. dub letní, dub červený- čeleď: Hvězdnicovité (Astereceae, Compositae
 5. Tato stránka je herbářovou položkou druhu Quercus petraea.Zaznamenává data, kdy a kde rostlina kvetla. Dále obsahuje klíč (informace sloužící k určení rostliny). Pokud chcete pomoci se zaznamenáváním dat pro tuto nebo jakoukoli jinou rostlinu, přečtěte si stránku Projekt: Kvetení rostlin/Jak se projektu účastnit

dub letní (Quercus robur) • Patří do čeledi bukovité (Fagaceae). • Má laločnaté listy. • Plodům říkáme žaludy (nažky v miskovité číšce). Lesní zvěř je vyhledává jako potravu, stejně jako bukvice. • Někdy můžeme na listech dubu pozorovat hálky, ve kterých se vyvíjí larva žlabatky dubové Kromě dubu letního u nás roste i dub zimní, jinak zvaný drnák. Na první pohled ho poznáme podle toho, že je nižší a rozložitější než dub letní. Plod (žalud) je kratší a tlutší. Nejúčinnější látkou z dubu je tříslovina. Nejvíce jí obsahuje mladá kůra (asi 15%). Dále zde nalezneme kyselinu tříselnou a v.

Plod je žalud v štětinaté číšce 141 Dub cer (Quercus cerris) 142 Plod je žalud v číšce bez štětin 145 Dub gruzínský (Quercus iberica) 146 Dub letní (Quercus robur) 149 Dub pýřitý (Quercus pubescens) 152 Dub velkoplodý (Quercus macrocarpa) 155 Dub zimní (Quercus petraea) 15 02 Dub zimní: 02a Dub zimní ´Mespilifolia´ - Arboretum Žampach (1) 02a Dub zimní ´Mespilifolia´ - Arboretum Žampach: 03 Dub cer (1) 03 Dub cer - plod: 03 Dub cer: 03a Dub cer ´Argenteovariegata´ (vysazen listopad 2007) 04 Dub uherský - plody: 04 Dub uherský: 05 Dub čárkolistý - plod: 05 Dub čárkolistý - po výsadbě v r. 2006. Plod - nažka v číšce 40 m Spíše nížiny, vlhčí půdy, v hlubokých snese i sucho DUB ZIMNÍ - Quercus petraea Domácí dřevina, 25 - 30 m Podhůří - pahorkatiny Snese sucho, chudé a písčité půdy DUB PÝŘITÝ - Quercus pubescens Keř - stromek 10 - 15m Teplejší oblasti, hlavně jižní svahy, sušší půdy. Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné

Dub červený - Abecedazahrady

A pravděpodobně i zmiňovaný dub. Kdo přesně dub vysadil, se již nedozvíme, avšak studentky zdejší střední školy vymyslely vlastní příběh. Podle něj chlapec jménem Max zasadil plod dubu pro svou milou Leontýnku k jejím šestnáctým narozeninám a řekl: Tento strom bude živen naší láskou a my se budeme milovat tak. DUB KORKOVÝ, zimní kryt či do květináče, pravý korek SOPHORA microphylla 'Sun King' KAPINICE temně červené listy, květ jemně růžový, venkovní VIBURNUM davidii ACER buergerianum AMELANCHIER alnifolia 'Obelisk'® CLEMATIS integrifolia PLAMÉNEK, 60 cm, modré květy, vzácná ozdobná trvalka, chráněná bylin

Obr. 2 Dub letní - plod žalud Obr. 3 Obr. 4 Dub zimní - plod žalud Obr. 5 Obr. 6 Jírovec maďal - plod kaštan Obr. 7 Obr. 8 Kaštanovník jedlý . zdroje: Obr. 1 List dubu [online]. In: . [cit. 2017-10- ì ð]. Dostupné z: [online].. Česky: Dub zimní drnák/ d ub letní (křemelák) Anglicky: Plod, semeno, žaluď, zbavený čiašky aj šupky - Quercus glans (syn. Quercus semen) má viacnásobné využitie. Využiteľný je aj list - Quercus folium. V medicíne sa využívajú triesloviny z kôry (do 20 %). Obsahujú katechínové látky s kyselinu elagovú - dub letní, - dub zimní, - kaštanovník setý. 12. Čeleď: LÍSKOVITÉ o Bezobalné květy, typ plodu - oříšek o zástupci: - Líska obecná - Habr obecný. 13. Čeleď: VRBOVITÉ o jednopohlavné květy, dvoudomé rostliny, bezobalné květy tvoří květenství - jehnědy, tobolka o zástupci: - vrba jíva - vrba bíl

více druhů: srovnání Dub zimní Dub letní čepel sbíhavá čepel vykrojená (šponovky) (pumpky Dub cesmínový . Dub šarlatový. Dub balkánsky Dřeviny do zimní zahrady. Keře na živý plot. Rastliny do zimnej záhrady či kvety na snehu. Certifikáty. Kontakt. Kontaktní informace. Kontaktní formulář. DUB letní, asi 2,5 m vysoké : QUERCUS palustris 'Green Dwarf' kompaktní kulička (60 cm), na kmínku, hezká miniatura : QUERCUS x turneri 'Pseudoturneri' STÁLEZELENÝ DUB, nízký vzrůst, vzácný, 2 m rostliny : QUERCUS suber: KORKOVÝ DUB, stálezelený dub, těžba korku, mírný zimní kryt : RHAPHIOLEPIS umbellat Dub letní a dub zimní rozlehlá koruna a silné větve tvrdé dřevo laločnaté listy plody žaludy (nažky) na listech někdy hálky (duběnky) žlabatky dubové (blanokřídlý hmyz) plod - křídlatá nažka

Dub - 'krásný strom' - PŘÍRODA

Atlas: Hlošina úzkolistá - Elaeagnus angustifolia, Marie Fárová; 972x1296px; 135kB; 22.01.2012 ŽIVÁ PŘÍRODA Součástí živé přírody je člověk, živočichové, rostlin Dub Laločnaté listy PLOD: ŽALUDY(nažka) Dub zimní x letní. Lípa srdčitá Srdčité listy Květenství podpírá blanitý listen PLOD: OŘÍŠEK

DUB ZIMNÍ Jehnědy Nažka v íšce (žalud)-bez řapíku, přisedlý plod Dřevo nehnije -vodní stavby Plod má šupiny čiašky drobné, plstnaté, žalude elipsovité, do polovice alebo 2/3 ponorené do čiašky. Ohrozenie a ochrana: V ČR je zaradený medzi ohrozené druhy a chránený zákonom . Poznámka: Zriedka vysádzaný ako okrasná drevina. Liebl. - dub zimní / dub zimný. Dub zimní a) použití jako stavební materiál, nábytek, sudy, vodní stavby b) dřevo měkké, využití na řezbářské práce Lípa srdčitá a) plod -kulovité, dřevité, šedozelené,lysé, asi 6 cm široké oříšky b) křídlaté nažky 3 až 4 cm dlouhé.

Dub červený (Quercus rubra) má podobné použití jako dub letní, žaludy mají více tříslovin; Dub zimní (drnák, zimák), dub letní má oproti dubu zimnímu podstatně kratší řapík; Dub a jeho symbolika: dub byl již od nepaměti symbolem síly, dlouhověkosti a odolnosti, dorůstá výšky až 45 Dub letní a dub zimní. rozlehlá koruna a silné větve. tvrdé dřevo. laločnaté listy. plody žaludy (nažky) na listech někdy hálky (duběnky) žlabatky dubové (blanokřídlý hmyz) plod - křídlatá nažka

Dub zimní poskytuje velice hodnotné dřevo, používané při stavbě lodí, podlah, nábytku, intarzií i sudů. Památné stromy. Základní právní normou v ochraně památných stromů je zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, v platném znění Vyhláška č. 343/2003 Sb. - Vyhláška, kterou se vydává seznam rostlin využívaných pro farmaceutické a terapeutické účely - zrušeno k 31.12.2007(378/2007 Sb.

Dub zimní a) použití jako stavební dříví, nábytek, sudy, vodní stavby b) dřevo měkké, využití na řezbářské práce Lípa srdčitá a) plod -kulovité, dřevité, šedozelené, lysé, asi 6 cm široké oříšky b) křídlaté nažky 3 až 4 cm dlouhé Jasan ztepilý a) nesnese zasolené půdy b) roste na solných půdác Čeleď - bukovité - dřeviny s jednopohlavními květy - jednodomé - větrosnubné - plod - nažka v čížce - dřevo - tvrdé, kvalitní - buk lesní, dub letní, dub zimní, kaštanovník jedl Dub zimní. Dub zimní (Quercus petraea Matusch, synonyma Quercus sessilis, Quercus sessiliflora), česky zvaný též drnák, je listnatý strom z čeledi bukovitých; spolu s dubem letním lesnicky nejvýznamnější listnatá dřevina ve střední Evropě po buku. Nový!!: Dub a Dub zimní · Vidět víc » Dub zubat

Level 12 - Poznávačka (BiO) A,B - Memrise

Quercus petraea agg

- hladká šedá borka, plod . nažka (bukvice) Výroba nábytku, parket. Dub letní, dub zimní, - Plody jsou nažky v miskovité číšce - žaludy, tvrdé dřevo, používá se na vodní stavba - nehnije ve vodě. Dub letní (Quercus. robur) můžeme odlišit od zimního, když se podíváte na jeho listy Otázka: Krytosemenné rostliny Předmět: Chemie Přidal(a): sabrrinna Říše: Rostliny Podříše: Vyšší rostliny Oddělení: Krytosemenné rostliny - vývojově nejmladší a nejdokonalejší skupina semenných rostlin - vznikly z nahosemenných - tvoří typické květy a plody - plodolist se přeměnil na pestík, který chrání vajíčko/a - vajíčko je ukryto v pestíku (v. cz Marie Fárová Břečťan kavkazský - zimní zbarvení (Hedera colchica)cz František Pleva Cibule zimní (Allium fistulosum)cz Miloš Krump Miloš Krum HERBÁŘ ROSTLIN / Dub letní, d. zimní Dub je mohutný, až 40 m vysoký strom, který je pro svou velikost, dlouhověkost a mnohostranný užitek uctívány již od nepaměti. Vyskytuje se téměř v celé Evropě s výjimkou nejjižnějších a nejsevernějších oblastí

Které druhy dubů neopadávají a jak u nich dojde k výměně

Dub zimní je strom s mohutně rozložitou korunou, spíše nepravidelnou. Patří mezi dlouhověké dřeviny. Dosahuje výšky 15 až 30 m Borka šedočerná, rozpukaná, letorosty lysé, olivově zelené. Kořeny mohutné, dosahují do velkých hloubek. Listy, květy, plody: Olistění - listy opadavé Dub letní a dub zimní patři mezi nejrozšířenější stromy v Evropě. Dorůstají často majestátných rozměrů a některé stromy se dožívají i několika set let, dub letní může dokonce žít i přes 1000 let. Borůvka, léčivý plod i listy 15.06.2011

Dub letní, Dub zimní. Rozměrný strom se světle šedým rozpukaným kmenem. Listy laločnaté řapíkaté. Samčí květy - jehnědy. Samičí - chudokvěté klasy. Plod - žalud v mělké číšce. Význam - velmi tvrdé dřevo, výroba nábytku, pražců, sudů. Léčebné účinky proti zánětům, popáleninám, omrzliná Dub zimní (Quercus petraea) Dub letní (Quercus robur) Dub pýřitý(Quercus pubescens) Dub cer (Quercus cerris) jako je modřín, javor a dále borovice, douglaska, habr, dub, smrk a jedle. Letní výsadba je možná od konce července do konce srpna. V pozdním létě můžeme za příznivých podmínek sázet smrk. Podzimní výsadba je.

Listnaté stromy :: Zeměpis a přírodopis pro ZŠ

330/1997 Sb. Prováděcí vyhláška zákona o potravinách a ..

Dub letní. Dub zimní. Nejvíce se pěstuje ve středomoří a severní Africe. Nejvíce ve Španělsku a Portugalsku. Z kůry se vyrábí korek - izolace, podlahová krytina, těsnění lahví. Opylovány hmyzemnebo větrem.- Plod: tobolka, bobule, peckovice. Rozšiřují ptáci, savci, vítr.- Některé druhy se snadno množí. • Plod = nažka, uzavřená v číšce • Zástupci: buk lesní, dub letní, dub zimní, kaštanovník setý. Čeleď: břízovité • Dřeviny • Drobné květy (redukované okvětí) -> jehnědy • Plody = nažky • Zástupci: bříza bělokorá, olše lepkavá, olše šedá, Čeleď: lískovité • Příbuzné břízovitým. Buk lesní Dub letní Dub zimní Dub červený Kaštanovník jedlý Čeleď: Bukovité Čeleď: Bukovité Čeleď: Bukovité Čeleď: Bukovité Čeleď: Břízovité Větrosnubné, jednodomé, jednopohlavné květy Květ: Jehnědy - samčí Plod: nažka Bříza bělokorá Olše lepkavá Olše šedá Čeleď: Břízovité Čeleď: Břízovité. Dub zimní. Kromě toho, že žaludy dříve sloužily jako cenná složka jídelníčku mají i stahující účinky které se využijí při zánětu žaludku. více Echinacea purpurea - silná imunita. Název echinacea si tato rostlinka právem zasloužila. Její název byl odvozen z řeckého echinos - ježek, protože má podobu.

Plody dubu 1 Profizahrada

Dub letní - tmavá borka, laločnaté listy, plod žalud. Dub zimní - žalud na kratší stopce, listy ostřejší okraje. ČELEĎ: SLÉZOVITÉ. Lípa srdčitá - náš národní strom, plod - oříšek, květ proti kašli Dub letní Dub zimní Jilm horský Habr obecný Topol bílý Smrk ztepilý Lípa srdčitá Buk lesní Javor klen Javor babyka Javor mléč plod: žalud Dub letní dorůstá výšky. Plod je nažka (žaluď) v čiaške na konci konárikov po (2-)5-6, ± sediaca, na vrchole prehĺbená, čiaška je široká, miskovitá - dolná časť čiašky bradavičnatá. Ohrozenie a ochrana: Dub mnohoplodý je v Českej republike hodnotený ako taxón nedostatočne preštudovaný (C4b) Zimní Leden Mráz Listy. 31 17 27. Žaludy Žalud. 42 41 7. Dubové Listy Podzim. 27 27 6. Dub Listy Dubové Listy. 32 13 24. Listy Listnatý Strom. 29 27 7. Podzimní Listí Žaludy Dub Podzim. 9 1 6. Dubový List Podzim. Další stránka.

Dub zimní PYL

Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. - dub zimní (drnák) Hmotnost 1000 ks semen v g: 2620,0 Počet čistých semen v 1 kg: 380 Velikost: žalud je zpravidla drobnější než u dubu letního Tvar: spíše soudečkovitého tvaru, nejširší ve spodní třetině Barva: bez znatelných tmavých pruhů v čerstvém stav Plod hruškovité až kulovité, žluté nepravé bobule. Hostiteli jsou u nás různé druhy dubů, nejčastěji dub letní a dub zimní. Na jiných druzích stromů byl na našem území pozorován velmi vzácně. Rozšiřování ochmetu je typickým příkladem zoochorie. Ochmet rozšiřují ptáci, kteří požírají bobule a trusem.

GC1HFCX Dub a douglaska u Seneticke hajenky (Unknown CachePPT - 15PPT - BOTANIKA ROSTLINY DVOUDĚLOŽNÉ PowerPoint

Dub Martin Patricn

Dub je strom už na první pohled plný síly a energie. Naši předkové se mu hluboce klaněli, zasvěcovali ho bohům a uctívali ho.. nejen jeho majestátnost, ale i jeho úžasnou léčivou sílu.. dobře věděli, že si to zaslouží.. Dub letní a dub zimní patři mezi nejrozšířenější stromy v Evropě. Dorůstají často. EKOSYSTÉM. Soubor všech organismů (rostlin, živočichů, hub, bakterií, prvoků) a jejich životního prostředí, (půda, horninové podloží, voda, vzduch) v určitém čase.. POPULACE. Soubor jedinců stejného druhu, kteří žijí na určitém místě a v určitém čase. Např. populace ježků východních, populace dubů letních Dub byl odjakživa symbolem síly, dlouhověkosti a odolnosti a jako takový získal výsadní postavení zejména v germánské mytologii, kde byl zasvěcen bohu blesku, Thórovi. Je považován za německý národní strom a symbol německého národa. Dubu letnímu se velice podobá rovněž v Česku se vyskytující dub zimní Dub zimní vrbolistý Plod je oříšek nebo nažka. Popis. Kultivar dubu zimního. Opadavý, listnatý strom. Listy má střídavé, laločnaté a prodloužené. Samčí květy jsou v jehnědách a samičí jsou červené. Kůra je tmavěšedá. Žaludy jsou přisedlé a větévkách. Kvete V Strom - list - plod Přiřaď k sobě: 1.celkový vzhled stromu s jeho jménem, 2.jeho list (větvičku), 3.jeho plod. Vybrané stromy: lípa * bříza * javor * jasan * dub * buk * jírovec * smrk * borovice * jedle * modřín Hru můžete hrát přímo v přírodě, právě teď najdete pod většinou stromů jak spadané listí, ta

Brusinka plod - sušená mrazem 20 g GREŠÍK. 34 Kč. Zlaté ruce - Ben Carson a Cecil Murphey. 33 Kč. Děčínská směs - devatero bylin čaj 20 x 1,0 g GREŠÍK. 68 Kč. Ředící láhev 500 ml s pěnovým ventilem MISSIVA. 58 Kč. Džem broskvový extra speciální 220 g GREŠÍ pergamenovitým oplodím. V části přisedlé k větvi je plod obklopen pohárkovitou, těsně přiléhající číškou. Tvar, zbarvení, zrání a spad žaludu závisí na druhu dubu, jehož je plodem: dub zimní, dub letní, dub pýřitý, dub cer, dub balkánský, dub červený, dub různolistý, dub korkový a zimní vánice tu dlouho nezuří. Na skytském pobřeží, sem přesídlený nově, hle hrozen, jihu plod, se leskne purpurově. Již mračný prosinec na pláně ruských niv sníh pýrný rozestlal, jej tlustě navrstviv; tam zima dýchala; a tady s vesnou smavou již slunce zářivé se neslo nad mou hlavou

 • Kolejnice na závěs.
 • Proc jit do armady.
 • Caretero recenze.
 • Paperwhite 4 heureka.
 • Musculus teres major.
 • Nejlepší náboženské vtipy.
 • Svatba pod kunětickou horou.
 • Canterbury tales obsah.
 • Půjčovna šatů ostrava poruba.
 • Předpěstování okurek.
 • Atlas dermatovenerologie.
 • Mšmt integrace cizinců.
 • Severní irák.
 • The bangles walk like a funky egyptian.
 • Subwoofer jbl 1000w.
 • Požární poplach svolání hasičů mp3.
 • Weleda na ekzem.
 • Hry xbox 360 download.
 • Kapky na unavené oči.
 • Mindok smart hry.
 • Černý rytíř 2001.
 • Bonprix dámské košile.
 • Ibišek pokojový eshop.
 • Kravata na svatbu.
 • Facebook emoji png.
 • Hrad bítov noční prohlídky.
 • Happy birthday chords piano.
 • Parte břeclav.
 • Dermoidní cysta ovaria.
 • Freya organizace.
 • Tipsport arena.
 • Entrance fee pont du gard.
 • Japonská třešeň převislá.
 • Impetigo těhotenství.
 • Nekorektní humor.
 • Jasminova ryze na sushi.
 • Navijak na tezkou privlac.
 • Půjčovna šatů ostrava poruba.
 • Sekačky na trávu hecht.
 • Medik8 beta moisturise.
 • Kmen kiowa.