Home

Sněhuláci roztáli pravopis

Víte, kam patří měkké a kam tvrdé i/y? V dalším ze série testů z češtiny si můžete vyzkoušet, jak dobře ovládáte shodu přísudku s podmětem. Test i výklad připravila pro čtenáře redakce iDNES.cz ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český Proto píšeme: Sněhuláci táli, druhý den úplně roztáli. Papíroví draci létali po obloze. Strašáci v poli strašili ptáky. Plyšoví medvídci seděli mezi panenkami. Další výklad a příklady ke gramatické kategorii životnosti viz. 1. pád sněhulák sněhuláci 2. pád sněhuláka sněhuláků 3. pád sněhulákovi,-láku sněhulákům 4. pád sněhuláka sněhuláky 5. pád sněhuláku sněhuláci 6. pád sněhulákovi,-láku sněhulácích 7. pád sněhulákem sněhuláky příklad: Po oblevě všichni sněhuláci6 roztáli Pravopis - shoda přísudku s podmětem Autor: Mgr. Jiří Benda. Sněhuláci během několika dnů roztál-. Koroptve poplašeně vzlétl-. ? roztáli, vzlétly ? roztáli, vzlétli ? roztály, vzlétly ? roztály, vzlétli; Listy na podzim opadal- ze stromů. Brouci lezl- po stéblech trávy PRAVOPIS I/Y PO TVRDÝCH, MĚKKÝCH A OBOJETNÝCH SOUHLÁSKÁCH Sněhuláci roztáli. │ │ Slaneci nám chutnali. x Slaneky nám chutnaly. Hájové se │ │ zelenali. Hrobové se otevírali.) │.

Procvičte si shodu s přísudkem v novém (v pořadí už 11. cvičení), které jsme pro Vás připravili │ │I/Y│V KONCOVKÁCH PODSTATNÝCH JMEN se pravopis i/y │ │ (Ledoborci vypluli. x Ledoborce vypluly. Sněhuláci roztáli. │. panáci, strašáci, sněhuláci, mohou mít životné tvary, i když označují neživé věci. Příčestí minulé i trpné má v tom případě měkké zakončení: sněhuláci roztáli. Je-li ve větě podmětem slovo dni, má příčestí tvrdé zakončení, jako kdyby byl tvar dny: jeho dnové se krátily, na Vánoce byly dni/dny krátké

Sněhuláci v zimě mrzli, nebo mrzly? Zkuste si test - iDNES

 1. Shoda přísudku s podmětem je pravopisný jev, který se řídí přesnými pravidly, která je třeba dodržovat. Koncovka přísudku závisí na čísle a rodu podmětu. Je třeba si uvědomit, že tento jev se nazývá shoda přísudku s podmětem a ne shoda podmětu s přísudkem
 2. Pravopis, vyjmenovaná slova, vzory, rody, interpunkce ANOTACE Pracovní list slouží k procvičení základních pravidel českého pravopisu. METODICKÉ POKYNY Pracovní list je určen pro samostatnou práci žáků v hodině nebo jako domácí cvičení. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Tichá
 3. ce se kutálely Tvarosloví 1. Opakování slovních druhů strana 10-11 1. Příklad řešení: a) P: pět (4), pálit (5), pěkně (6), po (7), protože (8), prý (9), prásk (10
 4. Pravopis českého jazyka - kontrola. Hlavní strana. sněhuláci se už roztály Anonym Tubotac - 24.09.2015 16:44. 0 0 | Nahlásit. Reakce Anonym Nubarif - 24.09.2015 17:06. 0 0 | Nahlásit. Sněhuláci, strašáci a podobná slova jsou v češtině považována za životná (podle vzoru pán) a proto je správně sněhuláci roztáli. Jméno
 5. ulém čase, shoduje se také ve /např. sněhuláci roztáli, strašáci stáli, maňásci se honili/. Naopak existují živé věci, které mají neživotné tvary,.
 6. rozvěsit na pravidlech českého pravopisu. SLOVNÍ TVARY: rozvěsit ~ rozvěse ~ rozvěsí ~ rozvěsíc ~ rozvěsíce ~ rozvěsil ~ rozvěsila ~ rozvěsili ~ rozvěsilo ~ rozvěsily ~ rozvěsím ~ rozvěsíme ~ rozvěsíš ~ rozvěsíte ~ rozvěsiti ~ rozvěšen ~ rozvěšena ~ rozvěšeni ~ rozvěšeno ~ rozvěšenu ~ rozvěšen

Podmětem je podstatné jméno rodu mužského životného v množném čísle → v přísudku je -i Další spojení:fotbalisté trénovali, kohouti budili vesnici, sněhuláci roztáli, ptáci zpívali, Kabáti vydali desku, Př.Počítače se staly nezbytnými pomocníky. Kamarádky se o mě dobře postaraly Doplňte nebo zakroužkujte správné písmeno a zdůvodněte pravopis. Podtrhněte podmět a přísudek. Vypište z textu věty, ve kterých je podmět nevyjádřený. řidiči skládali lidé navštěvovali maminky uspávaly miminka plakala košile se bělaly larvy se zakuklily sněhuláci roztáli padaly kroupy vysychaly močály. PRAVOPIS 1 SOŠ InterDact s.r o. bílí sněhuláci roztáli, duby se zazelenaly, četli Bezručovy verše, ryzí charakter, drzý chlapec, rysí zrak. 14. Velká písmena jsou správně napsána v bodě: a) Při pobytu v Karlových Varech jsme pili vodu z Mlýnského pramene rozezlít na pravidlech českého pravopisu. SLOVNÍ TVARY: rozezlít ~ rozezle ~ rozezleme ~ rozezlen ~ rozezlena ~ rozezleni ~ rozezleno ~ rozezlenu ~ rozezleny ~ rozezlete ~ rozezlí ~ rozezlíc ~ rozezlíce ~ rozezlil ~ rozezlila ~ rozezlili ~ rozezlilo ~ rozezlily ~ rozezlím ~ rozezlíme ~ rozezlíš ~ rozezlíte ~ rozezlít

Sněhuláci roztáli.-y . podmětem je podstatné jméno . rodu muž. neživ. v č. mn. Stromy se zazelenaly. podmětem je podstatné jméno . rodu žen. v č. mn. Ovce se pásly. Vě tve se nakláněly. POZOR: Podmětem je podstatné jméno rodu stř. v čísle množném → koncovka příčestí mi. nulého je -a: Děvčata tancovala Pozor na pravopis ! Koně se pásli. Rodiče odjeli. Lidé se scházeli. Lidičky seš seběhli. Sněhuláci roztáli. Podstatná jména v zákl.skl.dvojici mohou být zastoupena zájmenem - Žáci jeli na výlet. Při návratu byli všichni unaveni - ( v pravopisu platí stejná pravidla ) Pamatuj

Internetová jazyková příručka: Shoda přísudku s podmětem

Sněhuláci roztáli a děti vyběhly udělat další ze zbytku sněhu. Tamější obyvatelé obdivují Karlovu univerzitu a Univerzitu Palackého v Olomouci. Seschlý pařez ztrouchnivěl a spadl mezi listí. Vzpomínky na ztracené mládí zůstanou navždy. Hasiči hasící oheň používají zřídka hasicí přístroje Sněhuláci stojí bosí, zajíc ušáček je prosí, ať mu dají na křoupání, své mrkvové nosy. Sněhuláci naši, zajíček je straší, že jim nosy nastrouhá. na mrkvovou kaši. Sněhuláci bílí, v mrazu plní síly, před ušákem svoje nosy, hrdě ubránili. Prý - ani kdyby roztáli, tak by nosy nedali Přísudek s podmětem se shoduje v osobě, čísle a rodě. Určování koncovky u slovesa v příčestí minulém: Podmět: rodu mužského životného - v příčestí minulém i(Chlapci utekli Cviceni z ceskeho jazyka v kostc Pravopis českého jazyka - kontrola. Hlavní strana. Kočky hlasitě mňoukali.Pastelky se zlámaly.Orli létali vysoko.Sněhuláci na slunci roztáli.Města se nově opravily.Kuchařky uvařily oběd.Děti hlasitě výskali.Maminky vozily kočárky.Hokejisté vyhrály zápas.Kuřata pobíhaly po dvoře. Reakce Anonym Wumojow - 01.10.2016.

Těmito vzory se řídí psaní i/y a í/ý v koncovkách. Pro psaní těchto samohlásek po obojetných souhláskách v Příčestí minulé i trpné má v tom případě měkké zakončení: sněhuláci roztáli. Je-li ve větě podmětem slovo dni, má příčestí tvrdé zakončení.. Slabiky: měkké a tvrdé. Měkké a tvrdé i / y. Rozlišování i/y a í/ý patří k nemnoha historickým prvkům českého pravopisu.Toto rozlišení nemá v současné češtině (s výjimkou některých nářečí na severní Moravě a ve Slezsku) oporu ve výslovnosti, proto je třeba znát pravidla psaní těchto písmen Sněhuláci roztáli. j eště horší podměty jsou ty, které mají dvě podoby: třeba LEDOBORCE (ale i LEDOBORCI), SLANEČKY(ale i SLANEČCI), UZENÁČE (i UZENÁČI) - je možné napsat LEDOBOR CI VYPLU LI, stejně tak ale i neživotnou formu LEDOBOR CE VYPLU LY Téměř každá věta, pomineme-li věty diktátové (a jejich varianty) typu Sněhuláci roztáli, Tatranští velikáni se těšili veliké oblibě, které budou bezesporu součástí složky A, je originální. Pokusíme se však vytipovat heslová slova a k nim dodat takové příklady, popř. dílčí poučení (zdůvodnění), aby. lem. a Na jarním sluníčku sněhuláci . roztál-. patří správně: a) vznášeli, roztáli b) vznášeli, roztály c) vznášely, roztály d) vznášeli, roztály 27. Ve větách Dni se začínal- prodlu. žovat. a Koně přešl- do cvalu. patří . správně

jak si pravopis můžeš lehčeji odůvodnit a zapamatovat, opět si můžeme pomoci ukazovacími Sněhuláci brzy roztál-. Rodiče odjel- na dovolenou. Uzenáči nám velmi chutnali. Ledoborce si rozrážely cestu ledem. Sněhuláci brzy roztáli Shoda přísudku s podmětem, Pravopisná cvičení pro střední školy, Pravopisná cvičení pro 9. třídu, Pravopisná cvičení pro 7. třídu, Diktáty pro 7. třídu ZŠ, Podmět, Rozvitý podmět, Pravopis my / mi, Cvičení na zájmena, Vedlejší věta přísudková - cvičení, Diktát Shoda přísudku s podmětem, Diktáty pro 7. třídu ZŠ, Diktáty pro střední odborná učiliště, Diktáty na vyjmenovaná slova po b, Pravopisná cvičení pro střední školy, Pravopisná cvičení pro 9. třídu, Pravopisná cvičení pro 7. třídu, Diktáty na velká písmena pr Doplňte a odůvodněte pravopis. 1. Severní větry přinesly mrazy. 2. Naši sportovci vybojovali zlato. 3. Nad obzorem se stahovala mračna. 4. Poštolky létaly vysoko nad kopci. 5. V proutěném koši leželi dva plazi. 6. Sněhuláci roztáli. Na okraji města vyrostl

sněhuláci roztály? - Ontol

Tvrdé a měkké souhlásky test. Velikonoční počítání do 10, 20 bez přechodu, 20 s přechodem, násobilka, písmena, tvrdé a měkké souhlásky, vzory podstatných jmen https Párové souhlásky - mobil. 289 kartiček ve tvaru mobilu k procvičování párových souhlásek na konci i uprostřed slova. 14 tabletů se souhláskami V přejatých slovech však respektujeme původní. Shoda podmětu s přísudkem chytáky. Je‑li přítomno vlastní jméno, lze připustit dvojí shodu: Markrabata Ottonové byli nuceni (i byla nucena) vzdát se majetku Závodní koně zdolávali všechny překážky. Dni se nekonečně vlekly. Ledoborce razily cestu ostatním. V orientaci nám pomohli ukazatelé. Rodiče odjeli na služební cestu. Sněhuláci se brzy roztáli. Dny se krátily a noci se prodlužovaly. Slanečky ležely na pultě. Houpací koně stály v dětském pokoji. Dnové pomalu ubíhali

lem. a Na jarním sluníčku sněhuláci roztál-. patří správně: a) vznášeli, roztáli b) vznášeli, roztály c) vznášely, roztály d) vznášeli, roztály 27. Ve větách Dni se začínal- prodlu-žovat. a Koně přešl- do cvalu. patří správně: a) začínali, přešli b) začínaly, přešli c) začínaly, přešly d) začínali. Žáci si připomenou pravidla pro pravopis v koncovkách sloves v přísudku v minulém čase noci se krátily, motýli poletovali, drahokamy se blýskaly, včely bzučely, kreslili jste si, kola brzdila, sněhuláci roztáli, slepice kdákaly, koně řehtali, plakali jsme, vejce se vařila, zajíci běželi, obrazy visely, ovce se pásly. Sněhuláci roztáli. • MN: -y: Domy byly omítnuty. • Dny i dni se krátily. X Dnové se krátili. • Děti běhaly po hřišti. • Ž: -y: Studentky tančily. • STŘ: -a: Děvčata tančila. SHODA NĚKOLIKANÁSOBNÉHO PODMĚTU S PŘÍSUDKEM • Alespoň 1 podst.jm. MUŽSKÉ ŽIVOTNÉ: • Podmět předchází přísudku: -i.

Pravopis - shoda přísudku s podměte

mněl nebo Měl. Cristiano Ronaldo chlapec který mněl sen 5/6 - YouTube; dobry den, mam problem mel jsem definitivni fimozu musel js. jit na operaci prvni operaci my mel jsem na zaludu sinechie je my 34 uz jsem prodelal druhou operaci po 2mesicich aby my rozrusily sinechie vysledek kuzicka cela pryc zasily my to. Slovesa v textu jsou v čase _____ 9. Spoj slova tak, aby platilo pravidlo o shodě podmětu s přísudkem davy roztáli chlapci tleskaly oči se pásla sněhuláci sportovali housata slzely METODICKÝ POKYN: Pracovní list vyplní žáci samostatně /popř. ve dvojicích/. Vyhledávají a třídí potřebné informace Český jazyk Opakování UČ str. 87 cv. 2 - doplňte vhodný podmět do vět a určete slovní druhy - projděte ústně cv. 3 - vyhledejte ve cvičení v každé větě podmět a přísudek a řekněte je v množném čísle - ústně cv. 4 - opište do školního sešitu a podtrhněte podmět rovnou čarou a přísudek vlnovkou PS str. 10 - procvičování shody přísudku s podmětem rodu.

8.b . ŘeŠenÍ Úloh (zpracovÁnÍ do 20. 3.) 1) cviČnÉ vĚty vh a vv, souŘadnÉ a podŘadnÉ vztahy. vv = vĚta vedlejŠÍ, vh = vĚta hlavn 5.3 Poznávání jazyka a pravopis 62. 5.3.1 Vyjmenovaná slova a slova příbuzná 62. 5.3.2 Základ věty, významově určovaný a určující člen větné dvojice, rozvíjení základu věty 62. 5.3.3 Spisovné tvary podstatných jmen 62. 5.3.4 Pravopis -li/-ly u sloves v minulém čase 6 X. Pravopis XI. Slohové útvary - slohové práce XII. Světové jazyky a čeština jako národní jazyk I. Starověká literatura ZPĚT II. Středověká literatura i renesance a humanismus ZPĚT III. Literatura do pol. 19. stol. ZPĚT IV. Literatura 2. pol. 19. stol. - česká i světová ZPĚT V. Světová literatura 1. pol. 20. stol. Některá slova vyjadřují neživou věc, jsou ale rodu mužského životného: Sněhuláci táli, druhý den úplně roztáli. Strašáci v poli strašili ptáky. Papíroví draví létali po obloze. Plyšoví medvídci seděli mezi panenkami Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_280 Jméno autora: Mgr. Eva Svárovská Třída/ročník

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Český jazyk }]);DDG.duckbar.load('images');DDG.duckbar.load('news');DDG.duckbar.load('videos');DDG.duckbar.loadModule('related_searches');if (DDG.pageLayout) DDG.pageLayout.initialize(

 1. Diktát se shodou přísudku s podmětem 11 (16 úloh
 2. Čeština/Psaní i/y - Wikiknih
 3. Shoda přísudku s podmětem - Pravopis česk

Pravopis, vyjmenovaná slova, vzory, rody, interpunkce

Učivo českého jazyka od 11

 • Akce se psy 2019.
 • Party reproduktory recenze.
 • Barcarole.
 • Double barrel shotgun airsoft cz.
 • Zimolez kamčatský morena.
 • Muconasal plus závislost.
 • Nemoci z povolání v čr.
 • Canon ef 50mm f/1 8 stm bazar.
 • Vyčerpání organismu projevy.
 • Isonzo front.
 • Silný vitamín c.
 • Talar cena.
 • Durian bonbon.
 • 8. listopadu 1620.
 • Jezdecké potřeby.
 • Desetiboj loh 2016.
 • Idnes liga.
 • Výpověď podnájemní smlouvy 2018.
 • Energetický upír partner.
 • Ace ventura zvířecí detektiv bombuj.
 • Aqualung jethro tull wikipedia.
 • Jak snížit hladinu kortizolu.
 • Atypické sprchové dveře.
 • Lingea anglicko český.
 • Hackovany svetr postup.
 • The orville online titulky.
 • Dorty na přání plzeň.
 • Losy balik penez.
 • Rhinocort aqua 64 cena.
 • Engine check software.
 • Alkalické kovy pracovní list.
 • Trhák tona.
 • Pralinky koruna.
 • Jak omezit šneky v akvariu.
 • Radegast 12 akce penny.
 • Nato a kosovo.
 • Bio žvýkačky.
 • Maroon 5 v praze.
 • Vsco girls.
 • Tango 6 6.
 • Holden monaro.