Home

Hydrologická mapa povodí

Hydrogeologické mapování - Česká geologická služb

 1. Hydrogeologická mapa obsahuje také informace o hydraulických parametrech horninového prostředí a důležité informace o chemickém složení a kvalitě podzemních vod z hlediska jejich využití pro vodárenské účely
 2. 30.11.2020 12.00 SEČ Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích v ČR dnes odpoledne 30.11.2020 a zítra 01.12.2020 ===== Situace: Hladiny vodních toků na území naší republiky jsou i nadále převážně setrvalé nebo mírně rozkolísané
 3. » 1. Hlavní povodí České republiky » 2. Mezinárodní oblast povodí (úmoří) » 3. Hydrologická povodí 3.řádu » 4. Hydrogeologické rajony » 5. Příslušný správce povodí » 6. Správní obvody krajů » 7. Správní obvody obcí s rozšířenou působnost
 4. povodí Číslo hydrologického po řadí pramenného povodí Název hlavního vodního toku v díl čím povodí Plocha díl čího povodí [km 2] Plocha povodí k profilu nad zaúst ěním [km 2] 1-01-01-0540--00 1-01-01-0520--00 Kalenský potok 3.58 19.32 1-01-01-0550--00 1-01-01-0550--00 Olešnice 8.66 8.6

Povodí v Česku jsou tři, protože Česká republika se svou složitou geologickou stavbou představuje prakticky střechu Evropy a je významnou pramennou oblastí kontinentu.Nachází se tak na hlavním evroém rozvodí, které rozděluje republiku na tato hlavní evroá povodí: . povodí Labe (úmoří Severního moře) - skoro celé Čechy s hlavními toky Labe a Vltav Hydrologická situace k 2. 12. 2020 Merta Ladislav, Ing. 2. prosinec 2020. Aktuální informace o hydrologické situaci na vodních tocích a nádržích ve správě státního podniku Povodí Labe jsou uvedeny v příloze. více >> Mapa stránek. Statistika:.

Hydrologická situace. Vodní toky; Nádrže; Srážky; Stavy na tocích: sucho; 0 (normální stav) 1 (bdělost) 2 (pohotovost) 3 (ohrožení) 3 (extrémní povodeň) Hladina vody: v zásobním prostoru; v ochranném prostoru; dosažena kóta přelivu; Zakladatelem Povodí Moravy,. Mapové aplikace. Mapový server ČGS zpřístupňuje pomocí mapových aplikací širokou škálu geovědních průběžně aktualizovaných dat a informací, které ČGS dlouhodobě vytváří a spravuje v souladu s výkonem státní geologické služby a dalšími legislativními požadavky Povodí Vltavy, státní podnik. Holečkova 3178/8. 150 00 Praha 5 - Smíchov. tel.: 221 401 111 fax: 257 322 739 e-mail: podatelna@pvl.cz fakturace@pvl.cz pvl@pvl.cz datová schránka: gg4t8h

: Předpovědi >> Hydrologické předpovědi >> Dílčí povodí >> Horní Vltava Zobrazeni vystrah. Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu Povodí Stěnavy. Stěnava - Luže. Povodí dolní Vltavy. Brzina - Hrachov Mastník - Radíč Kocába - Štěchovice Vltava - Praha-Zbraslav Vltava - Praha-Chuchle Dobřejovický potok - Průhonice Praha - Na Františku Bakovský potok - Velvary Vltava - Vraňany. Povodí horní Vltavy. Malše - Kaplice Černá - Líčov Malše - Pořešín. Legenda hydrologických jevů: údaj není k dispozici: sucho: normální stav: 1. stupeň povodňové aktivity (bdělost) 2. stupeň povodňové aktivity (pohotovost

04.10.2020 11.00 SELČ Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích v povodí Odry, horní Moravy a Bečvy dnes odpoledne 4.10.2020 a zítra 5.10.2020 Situace: Za uplynulých 24 hodin napršelo ve východní polovině území od 15 do 35 mm, v západní polovině pak kolem 5 mm. Hladiny vodních toků reagovaly na spadlé srážky vzestupy, a to nejvýrazněji na. Aktuální hydrologická situace v povodí Odry - březen Pokračujeme v realizaci protipovodňových opatření na horní Opavě i v dalších lokalitách povodí Odry Snažíme se, aby vodohospodářské stavby měly potřebné ekologické prvk Regionálne geologické členenie. Oblasť, pásmo: Podoblasť, zóna Zakladatelem Povodí Moravy, s. p. je Ministerstvo zemědělství České republiky | © 2010-2020 Povodí Moravy, s.p. | Vytvořila Media Age Digital, s.r.o.

05.12.2020 11.00 SEČ Aktuální hydrologická situace a předpokládaný vývoj na tocích v povodí Berounky dnes odpoledne 05.12.2020 a zítra 06.12.2020 ===== Situace: Hladiny toků v povodí Berounky jsou setrvalé. Průměrné denní průtoky v povodí Berounky se pohybují v rozmezí 25-45 % dlouhodobého průměru (Qn) za měsíc. Aktuální situace >> Hydrologická situace >> Stručný přehled hlavních údajů Zobrazeni vystrah. Při nahrávání obsahu došlo k problému. Zkuste stránku nahrát znovu je hydrologická bilance zpracována pro 10 dílčích povodí (Mapa II.1): 5 dílčích povodí v povodí Labe: Horní a střední Labe, Horní Vltava, Berounka, Dolní Vltava, Ohře, Dolní Labe a ostatní přítoky Labe, 2 dílčí povodí v povodí Odry: Horní Odra, Lužická Nisa a ostatní přítoky Odry, 3 dílčí povodí v povodí Dunaje

Hydrologie jako věda. Součástmi hydrologie jsou hydrografie, hydrometeorologie a hydroklimatologie, hydrologie povrchových vod, hydrogeologie a výzkum kvality vody. Oceánografie a meteorologie nejsou zahrnuty, protože voda je zde pouze jedním z důležitých aspektů.. Hydrologický výzkum je užitečný z mnoha důvodů včetně lepšího poznání okolního světa, lepšího. » Celková mapa: Základní údaje: » Mezinárodní oblast povodí (úmoří) » Hydrologická povodí 3.řádu 5140 Kladenská pánev 6250 Proterozoikum a paleozoikum v povodí přítoků Vltavy 6320 Krystalinikum v povodí Střední Vltavy (část tvořená útvary podzemních. Kontakt Povodí Ohře, státní podnikBezručova 4219 Chomutov 430 03 Tel.: +420 474 636 111 E-mail: poh@poh.c

Portál ČHMÚ : Předpovědi : Hydrologické předpovědi : Česká

 1. Povodí Odry. Povodí Odry, státní podnik správa státního podniku Varenská 49 701 26 Ostrava. Kontakty viz adresá
 2. Hydrologická povodí 3.řádu: 1-12-03 Labe od Vltavy po Ohři (bez Vraňansko-hořínského plavebního kanálu 1-12-03-002) 1-13-01 Ohře po Teplou 1-13-02 Teplá a Ohře od Teplé po Liboc 1-13-03 Liboc a Ohře od Liboce pod Chomutovku 1-13-04 Ohře od Chomutovky po ústí 1-13-05 Labe od Ohře po Bílinu 1-14-01 Bílina 1-14-02 Labe od Bíliny po Ploučnici 1-14-03 Ploučnice 1-14-04 Labe.
 3. Povodí Ohře (odkaz na titulní stránku) Povodí Ohře - Oficiální web. Hlavní nabídka. Aktualit
 4. HYDROLOGIE MALÉHO POVODÍ 2011 1.díl Editoři: Miloslav Šír, Miroslav Tesař Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., Pod Paťankou 30/5, 166 12 Praha

Gov.c

Kontakty - Povodí Moravy

Mapa obsahuje téma: hydrologická povodí 3. řádu • útvary stojatých povrchových vod • nádrže • vodní útvary tekoucí povrchové vody • vodní toky • hydrologická data (N-leté a m-denní průtoky). Povodí Ohře (odkaz na titulní stránku) Povodí Ohře - Oficiální web Kontakty . International. Vyhledávání. Co hledám . Zavřít. Zobrazit menu. Cesta: Titulní stránka > Povodí Ohře . Mapa stránek - hlavní menu. Povodí Ohře. Aktuality. Hydrologická situace. Hladiny vody v nádržích Hydrologická situace; Tiskové. Podkladová data © ČÚZK © Povodí Lab Minsterstvo životného prostředí ČR Minsterstvo zemědělství ČR Povodí Ohře, s.p. Povodí Labe, s.p. Povodí Vltavy, 273/2010 Sb. a související předpisy Meteorologické extrémy a povodně v ČR Krajina a povodeň KINFIL model Dynamická mapa klimaticky podmíněné záplavy. Aktuální hydrologická předpověď ČHMÚ

Základní vodohospodářská mapa 1:10 000 (rozvodnice povodí, vodní toky a plochy) Vzhledem k tomu, že hydrologické výpoty se obvykle váží na uzavřená povodí, je nutné zajistit jejich rozvodnice v co největší přesnosti a navíc oficiální, z důvodu kompatibility dat. Zdroj: VÚV Typ dat: vektor, polygon, 1:10 00 GEOMORFOLOGICKÉ POM ĚRY POVODÍ ŽLOUKAVY V K Hydrologická charakteristika zájmového území..... 17 5.3. Klimatologická charakteristika zájmového území..... 18 Přílohy ke klimatickému charakteru zájmového území - tabulky a grafy20 Vytvo řena bude mapa typ ů reliéfu podle relativní výškové členitosti, mapa. Niger je největší řekou západní Afriky; délka 4 160 km, plocha povodí 2,1 mil. km 2, průměrný průtok 8 000 m 3 /s. Třetí největší řeka v Africe. Pramení jako Dioliba v pohoří Loma Mansa na hranicích Guineje a Sierry Leone. Protéká Mali a pak vytváří rozsáhlou vnitrozemskou deltou u Ségou (80 000 km 2) s jezery a bažinami, kde ztrácí 2/3 své vodnosti Aktuální hydrologická situace v povodí Odry - duben 2020 Kategorie: Všeobecné Srážkový úhrn se za hydrologický rok 2020 pohybuje od nízkých 130 mm na Hlučínsku a 220 mm v Rychlebských horách až po vyšší úhrny od 400 do 430 mm v Jeseníkách a Beskydech

Povodí v Česku - Wikipedi

 1. Povodí Labe - Stavy a průtoky 5.0 http://www.pla.cz/portal/sap/cz/PC/Mereni.aspx?id=157&oid=4[26.6.2013 20:05:38] Povodí Labe, státní podnik © 201
 2. Povodí Labe srdečně zve všechny zájemce na venkovní expozici Voda a civilizace, kterou pořádá společnost Medialogue ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a statutárním městem Hradce Králové. Vernisáž se uskuteční 15. 6. 2020 od 16 hodin na nám. 28. října v Hradci Králové
 3. Hydrologická situace v povodí řeky Odry v letním období . 23. července 2019, 8:10, PR Po víkendových srážkách z lokálních bouřek se týdenní srážkový úhrn na celém území povodí Odry pohybuje v rozmezí od 5 do 40 mm. Vyšší úhrny srážek byly naměřeny v Beskydech, zejména v prostoru horní Olše, kde spadlo až 60 mm, oproti nejnižším srážkám, které se.
 4. Česká republika je rozdělena rozvodnicí na tři hlavní evroá povodí, povodí Labe s ústím v Severním moři, povodí Dunaje s ústím v Černém moři a povodí Odry s ústím v Baltském moři. Území Čech mají ve správě Povodí Labe, s. p., Povodí Vltavy, s. p. a Povodí Ohře, s. p. a území Moravy a Slezska pak Povodí Moravy, s. p. a Povodí Odry, s. p
 5. Hydrologická bilance se stanovuje pro povodí či určité území. Rekapituluje vstupy (srážky, přítok, zásoby) a výstupy (výpar, odtok, úbytek zásob vody) do hydrologického systému. Pro hodnocení hydrologické bilance byl použit model Bilan, který je vyvíjen více jak 15 let v oddělení hydrologie Výzkumného ústavu.
 6. Stavba protipovodňových opatření na horní Opavě pokračuje Hydrologická situace v MS kraji Údržba drobných vodních toků, Břetislav Tureček, technický ředitel Povodí Odry, s. p. EKO magazín . Přehrady během červnových povodních zafungovaly: Šárka Vlčková, Povodí Odry, s. p. Obce na Jablunkovsku bude chránit před.

Povodí Lab

hydrologie

Povodí Morav

 1. katedra hydrotechniky. Přepnout navigaci ČVUT DSpac
 2. Mapa kvality ovzduší Hydrologická situace povrchových vod Pobočka Brno (7. - 8. 6), zasaženo bylo hlavně povodí Želetavky, méně pak povodí horní Svratky. Druhá vlna přišla o týden později, kdy se k horní Svratce přidala Haná a Olšava. Nejvyšší průtoky byly evidovány v závěru měsíce, rozvodněny byly.
 3. aci. K vzestupům dochází již pouze v povodí horní a střední Lužnice a na dolním toku Nežárky. Dolní tok Lužnice však bude i nadále klesat
 4. Krátkou jižní hranici tvoří hydrogeologická i hydrologická rozvodnice (mezi povodími Divoké a Tiché Orlice) jižně od Sopotnice. Formát A4, pevná vazba, 157 s. Podorlická křída v povodí Úpy a Metuje (HG rajon 4221) Mapa stránek
 5. Řeka Niger má v místních jazycích mnoho pojmenování, ale většina z nich se dá vyložit jako velká řeka nebo velká voda.Jako Niger je poprvé označil Joannes Leo Africanus v roce 1550, podle berberské fráze ger-n-ger s významem řeka řek.Důvodem je, že obchodní cesty skrz Saharu ovládali Berbeři, kteří byli hlavním zdrojem informací pro Evropany
 6. Pracoviště Brno: Dřevařská 11, PSČ 602 00 (), Tel.: 541 637 344, Fax: 541 211 403, email: laboratorepm@pmo.cz Vedoucí laboratoří. Ing. Marek Burian, Ph.D.
 7. povodí horní Berounky a Otavy, a v posledních hodinách pršelo také na severu Čech, nejintenzivněji v povodí Lužické Nisy, kde spadlo také do této doby 10 mm. Hydrologická situace: Po zmírnění srážkové činnosti během noci na pondělí přestaly hladiny horních toků v zasažených oblastech stoupat, popřípadě jsou na.

Mapa kvality ovzduší Punkva a její přítoky aneb hydrologická procházka severní částí Moravského krasu 7 min čten Plocha povodí Luhy po tuto stanici je 20 km 2, Q a vzhledem k velice krátkodobému pozorování pouze v první polovině 70. let 20. století není stanoveno. Ale můžeme konstatovat, že námi odhadnuté. Aktuální hydrologická situace. Sledujte vývoj průtoku a hladin na vodních tocích a stav na nádržích ve správě Povodí Vltavy. Povodí Na území o celkové rozloze 28 708 km 2 spravuje státní podnik Povodí Vltavy téměř 22 000 km vodních toků v hydrologickém povodí Vltavy a v dalších vymezených hydrologických. Rozvodí Severního, Baltského a Černého moře dělí území České republiky na tři hlavní hydrologická povodí: povodí Labe, povodí Odry a povodí Moravy (Dunaje). Hydrologická síť Hydrologickou síť tvoří cca 76 000 km vodních toků (s přirozenými i upravenými koryty)

Mapové aplikace - Česká geologická služb

Studie obsahuje vodohospodářskou bilanci v povodí Moravy řešenou na průtocích ve vodních tocích dotčených předpokládanými klimatickými změnami pro období 2071-2097 podle zvoleného scénáře předpokládaného vývoje klimatických změn. Vliv klimatické změny na vodohospodářskou bilanci - mapa oblasti povodí Morav Ø Hydrologická studie Povodí Bečvy na území Zlínského kraje, ČHMÚ Ostrava, 11/2006 A.4.1.1 Zdroj - Krajský úřad Zlínského kraje Digitální forma: Ø Základní Mapa 1:50 000 ( ve formátech BMP, TIF, TFW) Ø Zabaged 2005 Ø Data informačního systému HEIS ČR (VÚV TGM) - atmosférické depozic

tohoto povodí jsou potoky Slouý, Bulovský, Řasnice a Lomnice. Podrobná mapa řešeného území je v Příloze 1 a 2. Obrázek 1 - zájmové území - povodí Smědé (vyznačeno červeně) Hydrologická data - v případě povodí Smědé standardní N-leté průtoky a teoretické povodňové vlny, v případ Celkogá mapa povodí PFehIed rnëFení Hydrologická situate st-aha LIPOZORNENI: Veškerá uvádšná data jsou bez záruky Povodí Labe. státní podnik 2006 Poslední stránek Celkov = údai není k disçczici = stavj = (bdžlost) = 2 3 (ohrožení) stavu 0 3D cm a více za 3 hod = pokies stavu 0 20 cm a více za 3 hod Legenda HYDROLOGICKÁ SITUACE A KULMINAČNÍ PRŮTOKY 2. povodí Sázavy zasáhla první vlna srážek pouze povodí Želivky, což však stačila soustava nádrží v povodí zachytit, takže přítok do Sázavy byl jen mírně zvýšený. Souhrnná zpráva o povodni v srpnu 2002 za Povodí Vltavy, státní podnik. V posledních šesti letech se na našem území zabydlelo sucho. Je to velmi nepříjemný a v dlouhodobém pohledu i nebezpečný fenomén

Úvodní strana Povodí Vltavy s

Motagua (španělsky Río Motagua) je jednou z nejvýznamnějších řek ve Střední Americe.Téměř celý její tok protéká Guatemalou, jen posledních pár kilometrů tvoří její vedlejší rameno státní hranici mezi Guatemalou a Hondurasem.Z celkové rozlohy povodí vzniklé sečtením povodí samotné řeky a jejího přítoku Río Grande de Zacapa leží 15 132 km² v Guatemale. Oblast povodí Dolní Vltavy leží celá na území ČR v hlavním povodí Labe a odtokově na ni navazuje oblast Hydrologická struktura oblasti povodí je uvedena v tab. č. 1. Mapa A1 - Vymezení vztahu oblasti povodí ke správnímu členění ČR. Záštitu nad akcí XXXVII. Přehradní dny 2021 převzal ministr zemědělství Miroslav Toman. [PDF, 221 kB V povodí Odry dochází v současné době na pravostranných přítocích v dolních částech povodí v důsledku dotoku k výrazným vzestupům hladin. 1. SPA je dosažen v profilu Nový Jičín (Jičínka), 2. SPA v profilu Petřvald (Lubina). 1. SPA je rovněž dosažen ve stanici Bohumín (Odra) V Jizerských horách spadlo až 100mm srážek. Informace o spadých srážkách v ČR, nejvyšší úhrny a předpověĎ dalšího vývoje srážek a stavů řek

Portál ČHMÚ : Předpovědi : Hydrologické předpovědi : Dílčí

 1. To je ve shodě s námi navrhovanou kategorizací, ačkoliv hydrologická hodnocení se týkají větších toků. Jako stanice bez trendu byly hodnoceny ty, které se nacházejí v povodí Berounky a Dyje, tam se mapa kategorizace pro DVT odlišuje
 2. ZM Základní mapa 1.2 Předmět zpracování Předmětem díla je Podpora vymezování záplavových území a studií odtokových poměrů - oblast povodí Dolní Vltavy - Záplavové území Říčanský potok, ř. km. 0,0 - 13,3 Záplavová území budou stanovena pro průtokové scénáře Q 5, Q 20 a Q 10
 3. Český hydrometeorologický ústav - hydrologická služba Evidenční list hlásného profilu č.379 Stanice kategorie : A Tok: Bělá Stanice: VD Boskovice Kraj: Jihomoravský kraj ORP: Boskovice Obec: Provozovatel stanice: Povodí Moravy Brno Centrum automatického sběru dat: VHD Povodí Moravy Brno Boskovice Staničení: 7.20 [km] Číslo hydrologického pořadí: 4-15-02-054 Plocha.
 4. Přílohy - povodí Olešky. Schema modelu ; Hydrologická data ; Přílohy - povodí Smědé. Schema modelu - část 1 ; Schema modelu - část 2 ; Hydrologická data 1 ; Hydrologická data 2 ; Kalibrace povodňové vlny ; A.2.6 Vyjádření míry povodňového ohrožení rozlivy. Bulovský potok. Technická zpráva ; Mapa záplavových územ
 5. Vodní toky - CHM
 6. Vodohospodářský informační portál - Go
 7. Povodí Odry Mapa web
AObsah Hydrologické ročenky 2007Pravé spodní výpusti: Povodí Ohře
 • Nabíječka baterií test.
 • Lov kapru na male rece.
 • Levné neopreny.
 • Oez 08722.
 • Zubní nit superfloss.
 • Přání na pátek.
 • Náplně do svatebních koláčků recept.
 • Zluty prujem.
 • Imprese na twitteru.
 • Dřevitá vlna 5kg.
 • Liam gallagher as you were skladby.
 • Easy like sunday morning preklad.
 • Konvice na čaj heureka.
 • O2 family vypadek.
 • Dph v německu 2018.
 • Fizan compact 3.
 • Stk tetčice cena.
 • Icc world cup.
 • Daňové přiznání za rok 2018.
 • Afty v puse léčba.
 • Kung fu panda online 1.
 • Box na tažné zařízení.
 • Spongocoel.
 • Labutí princezna 2017.
 • Škraboška brno.
 • Programování v excelu 2010 a 2013.
 • Čepice baseballky.
 • Barevný melír na vlasy.
 • Kolejnice na závěs.
 • Samsung galaxy s5 zadní kryt.
 • Moet sklenice ruzove.
 • Fotografie národního divadla.
 • Jak používat tituly.
 • Jak snížit hladinu kortizolu.
 • Rytíři jedi.
 • Barevné značení vodičů v německu.
 • Politické strany v čr 2019.
 • Camel boruvka prodej.
 • Bistro chrudim.
 • Spotřeba dřevních pelet.
 • Loris games.