Home

Školní dotazník ppp

ŠkolnÍ dotaznÍk Tento dotazník slouží jako podklad pro vyšetření dítěte v PPP. Aby vyšetření (i kontrolní) mohlo být realizováno, je nutná písemná nebo telefonická žádost rodiče (zákonného zástupc ŠkolnÍ dotaznÍk pro zŠ praktickÉ a speciÁlnÍ (54.5 kb) DOTAZNÍK PRO ŠKOLU - k žádosti o vypracování posudku pro uzpůsobení podmínek státní maturitní zkoušky (68.5 KB) DOTAZNÍK PRO RODIČE K VOLBĚ POVOLÁNÍ (76.0 KB Stáhnout zde › Školní dotazník, přikládají školy k žádosti o vyšetření PDF k vytištění Název dokumentu › ŠKOLNÍ DOTAZNÍK_PPP.pdf Textový soubor typu pdf. Tento soubor lze zobrazit v prohlížečí Acrobat Reader

 1. Aktuality Vyšetření dětí, žáků a studentů s poruchami učení a podobnými výukovými obtížemi a nadaných 22. 8. 2020 Prosíme vždy si přečtěte Důležité informace a na stránce Ke stažení si stáhněte si dotazník pro školu
 2. Pro komunikaci s PPP upřednostňujte kontakt telefonicky a emailem (viz kontakty). Příjem nových žádostí je pozastaven. Aktuálně jsou přednostně vyřizována posouzení školní zralosti. Konzultace PAS PPP Středočeského kraje je zapojena do projektu Implementace krajského akčního plánu II Středočeského kraje Detail projekt
 3. Metodik prevence v PPP; Kontakty ŠKOLNÍ ZRALOST Základní informace. a Anamnestický dotazník pro rodiče předškoláka. Vyšetření probíhá většinou bez přítomnosti rodiče, zaměřuje se na posouzení všech aspektů školní zralosti - tělesného, rozumového, pracovního i sociálně-emočního..
 4. Služby PPP Hodonín budou poskytovány i v době uzavření ZŠ a SŠ, tj. mezi 14. 10. až 30. 10. 2020 dle objednaných termínů. Provoz bude probíhat za..
 5. Vážení rodiče, při návštěvě naší PPP je třeba dodržovat hygienická opatření: Při vstupu do budovy použít dezinfekci rukou, vstupovat s nasazenou rouškou - týká se i pobytu uvnitř prostředí poradny, a dodržovat bezpečné 2m rozestupy.Po příchodu do poradny je nutné nejprve navštívit sekretariát, kde podepíšete prohlášení o bezinfekčnosti
 6. Při pohybu v našem zařízení i při poskytování poradenských služeb postupujeme v souladu s doporučením MŠMT Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID - 19 uveřejněném dne 24. 8. 2020 - celý dokument naleznete na našich webových stránkách www.poradnazl.cz a zároveň bude k dispozici na všech našich pracovištích
 7. Školní rok 2020/21 byl v PPP Brno zahájen v plném rozsahu činností v souladu se školskými právními předpisy. Od 10.9. platí nařízení užívat při pohybu a pobytu ve školských zařízeních ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako respirátor, rouška, ústenka, šátek apod., které brání šíření kapének

Dotazník MŠ (PDF) Manuál k dotazníku MŠ; Dotazník MŠ integrace s asistentem; ZŠ. Dotazník mimořádně nadaného žáka s IVP; ŠD ZŠ bez PLPP (Word) ŠD ZŠ bez PLPP (PDF) ŠD ZŠ s PLPP (WORD) ŠD ZŠ s PLPP (PDF) Aktuální info o podmínkách školy; Vyhodnocení podpůrných opatření 2.-5. st. Vyhodnocení DiB; SŠ. Školní. ŠKOLNÍ DOTAZNÍK - ZŠ . DŮVĚRNÉ! Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, děkujeme za vaši pedagogickou diagnostiku, která je pro nás cenným zdrojem informací k posouzení speciálních vzdělávacích potřeb žáka. k prvotnímu vyšetření ke kontrolnímu vyšetření.

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 1 - PPP Prah

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovarského kraj

ŠKOLNÍ DOTAZNÍK - ZŠ ( jen pro potřebu PPP) Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, prosíme Vás o vyplnění školního dotazníku Vašeho žáka/žákyně z důvodu žádosti o vyšetření v Pedagogicko - psychologické poradně v Lounech ZŠ - dotazník. Určeno pro Microsoft Word 2007 a novější. 33.73 KB Vyhodnocení podpůrných opatření 21.25 KB. Souhlas s orientačním zjišťováním úrovně školní zralostI v MŠ 34.00 KB. Ochrana osobních údajů 207.54 KB. MŠ - dotazník ŠKOLNÍ DOTAZNÍK. PRO STŘEDNÍ ŠKOLY. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosíme o důsledné vyplnění následujícího dotazníku, které je podmínkou pro poskytnutí kvalitních poradenských služeb. Vaše PPP: jméno a příjmení datum narození. PPP 3 - Školní dotazník. PPP 3 - Dotazník pro SŠ, pro učitele . PPP 3 - Prohlášení o zdravotním stavu. PPP 3 - Anamnestický dotazník. PPP 3 - Dopis rodičům PROFI. PPP 3 - Žádost o přeposlání spisu . 561/2004 Sb. - Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. ŠKOLNÍ DOTAZNÍK. PRO 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosíme o důsledné vyplnění následujícího dotazníku, které je podmínkou pro poskytnutí kvalitních poradenských služeb. Vaše PPP: jméno a příjmení datum narození.

Pražská pedagogicko-psychologická poradna - Pražská

ŠKOLNÍ DOTAZNÍK Tento dotazník slouží jako podklad pro vyšetření dítěte v PPP. Aby vyšetření (i kontrolní) mohlo být realizováno, je nutná písemná nebo telefonická žádost rodiče (zákonného zástupce). Vyplněný laskavě zašlete do 10 dnů na adresu pracoviště PPP. Vážené paní učitelky a páni učitelé DOTAZNÍK PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ Vážení rodiče, Vyplňte, prosím, co nejpečlivěji tento dotazník a přineste jej s sebou k vyšetření do PPP. Vámi uvedené informace jsou pro nás důležité při posouzení školní zralosti Vašeho dítěte. *zaškrtněte, co se hodí Jméno a příjmení dítěte: Datum narození

Title: ŠKOLNÍ DOTAZNÍK Author: Zdena Created Date: 4/21/2016 11:04:26 A ŠKOLNÍ DOTAZNÍK (podklady pro návrh podpůrných opatření dle vyhlášky 27/2016 Sb., § 12) Dotazník je určen pro potřeby PPP Znojmo. Prosíme o zodpovědné vyplnění, slouží k podkladům pro odbornou poradenskou intervenci. Proto je potřeba, aby pedagog otevřeně mluvil o žákových obtížích s jeho rodiči a vysvětlil jim. Dotazník se skládal ze dvou částí, první část byla zaměřena na zjištění, jaké konkrétní diagnostické nástroje jsou v PPP nejvíce užívány, druhá část dotazníku byla zaměřena na zjištění, pro které z oblastí diagnostiky respondenti v současné době nejvíce postrádají kvalitní diagnostické nástroje

Video: PPP středočesk

Pracuje tedy jak na prevenci, tak na diagnostice a řešení problémů, které souvisejí se školní či předškolní docházkou. Pokud vás cokoli trápí v souvislosti z psycho-sociálním vývojem dítěte, máte podezření, že dítě není v nějakém ohledu normální, obraťte se na PPP V době trvání nouzového stavu jsou všechna pracoviště PPP otevřena pro veřejnost do 14:00 hod. Děkujeme za pochopení - 19.8. 2020. Od 19.8.2020 jsou vypnuty všechny pevné telefonní linky na pracovišti PPP Jindřichův Hradec. Prosím kontaktujte jednotlivé kolegyně na mobilních telefonních číslech, která jsou uvedena v.

Pedagogicko-psychologická poradna Hradec Králové

Škola na základě souhlasu neprodleně vyplní školní dotazník a zašle poradně uvedené v souhlasu. Zákonný zástupce, který má zájem o zohlednění žáka na základě jeho vzdělávacích potřeb, informuje školu o výsledku vyšetření a zajistí doručení doporučení z PPP. Kontakty na pedagogicko-psychologické poradny v Brn Podrobné informace o SPC a PPP a jejich o činnostech a aktivitách a také o průběhu vyšetření jsou k dispozici také na webových stránkách www.specped.cz. Hlavní služby, které nabízíme: speciálně pedagogickou a psychologickou diagnostiku; Školní dotazník pro SŠ. Informace k posuzování školní zralosti předškolních dětí. Informace pro rodiče žáků 9. ročníků k volbě jejich další vzdělávací cesty. Další informace o vzájemném vztahu pracovníků PPP a klientů. Ochrana osobních údajů klientů. 1. Kdo se na pracovníky PPP může obrátit s žádostí o spolupráci DOTAZNÍK o žákovi (Určeno: základní a střední školy) DOTAZNÍK o dítěti k posouzení odkladu školní docházky (Určeno: rodiče, zákonní zástupci) DOTAZNÍK o žákovi k posouzení uzpůsobení podmínek maturitní zkoušky (Určeno: střední školy) DOTAZNÍK o dítěti (Určeno: mateřské školy

Pedagogicko-psychologická poradna Hodoní

 1. Nový školní dotazník. Vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi upozornění na právě zveřejněný nový školní dotazník sloužící ke spolupráci a výměně potřebných informací o žákovi základní.
 2. Rychlejším je postup, kdy pedagog vyplní dotazník (viz Formuláře), s uvedenými informacemi zákonného zástupce seznámí a vyžádá jeho podpis jako souhlas s odesláním dotazníku do PPP. Tento vyplněný dotazník je v poradně vnímán jako žádost o vyšetření
 3. Školní poradenské pracoviště Rybníkářství Pohořelice - elektrikář. Úno 28 2019. Školní dotazník pro PPP Nemáte oprávnění pro zobrazení příspěvku. zaměstnanci přihlášení.
 4. Dotazník pro SŠ (1. - 4. ročník) (Žádost o psychologické nebo speciálně pedagogické vyšetření v PPP) - žádají rodiče či student, vyplňuje zpravidla třídní učitel ve spolupráci s ostatními. Jméno žáka: Škola
 5. ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Fráni Šrámka 37, 150 21 Praha 5 tel. : +420 251 023 127 e-mail: posta@csicr.cz Úřední hodiny: pondělí, středa 7.45 - 17.00 ID datové schránky ČŠI: g7zais9 IČO: 00638994 Podatelna ústředí
 6. Informovaný souhlas PPP Liberec - s dg. 2019 nový.doc Zobrazit Stáhnout Školní dotazník pro SŠ.pdf Zobrazit Stáhnout.
 7. Úvod > Školní poradenské pracoviště > Péče o žáky se SVP > Vyšetření žáka v PPP Vyšetření žáka v pedagogicko-psychologické poradně probíhá buď na doporučení školy (vyučující zaznamená potíže žáka - pomalé tempo, nesoustředěnost, chyby v diktátu, opisu či přepisu), nebo na žádost rodičů

Aktuální informace Pedagogicko-psychologická poradna pro

Školní dotazník. Dětská a dorostová psychiatrická ambulance-MUDr.Mílková Pavlíková Kristýna . Poliklinika Kostelní. Kostelní 96/23 . Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00 * Zkratky: PPP - pedagogicko-psychologická poradna SPC - speciálně pedagogické centru PPP SK - pracoviště Kutná Hora. +420 731 417 146 +420 327 311 362 . pro telefonické objednání denně mezi 9. a 11. hodinou dopoledn ŠKOLNÍ DOTAZNÍK ŽÁKA SŠ Očekávání od poradenské služby v PPP, případně navrhovaná opatření ze strany školy (upřesněte): Další (upřesněte): Jméno a podpis učitele: Datum: Razítko školy: Děkujeme za spolupráci! Title: ŠKOLNÍ DOTAZNÍK ŽÁKA S

DOTAZNÍK PRO RODIČE. Vážení rodiče, vyplňte prosím co nejpečlivěji tento dotazník a přineste jej s sebou k vyšetření do PPP. Vámi uvedené informace jsou pro nás důležité při posouzení školní zralosti Vašeho dítěte. *zaškrtněte, co se hodí. PPP SK je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Její činnost je legislativně zakotvena ve Vyšetření školní zralosti v PPP. Komu je vyšetření určeno: Dětem v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u nichž si rodiče nejsou jistí, zda jsou připravené pro nástup do školy a zvažují odklad školní docházky.Návrh k vyšetření může vyslovit i učitelka v mateřské škole, případně doporučit dětský nebo specializovaný lékař Domů » Témata » Školní a školské poradenské služby » diagnostické a intervenční nástroje » Doporučené nástroje pro PPP. Doporučené nástroje pro PPP. Jedná se o doporučení z roku 2011, v současné době připravujeme jejich aktualizaci. předškolní věk. mladší školní věk vnější vztahy a spolupráce s rodiči (zájem rodičů, provozní doba, spolupráce s SPC, PPP apod.); školní nej (co učitelé a rodiče považují na své školce za to nejlepší a co by se naopak mělo změnit). Učitelský dotazník

Školní a studentské batohy pro malé a velké školáky. Topgal, Belmil, Bagmaster to jsou prověřené značky školních a studentských batohů. Školní batohy.cz jednička na trhu se školními batohy Přijímací řízení na školní rok 2020/2021; Výsledky příjímacího řízení 2020; Úspěšní absolventi; Kde vystavujeme; Žáci a rodiče . Informace o studiu; Studijní oddělení; ISIC; Stravování; Třídní kniha; Průběžná klasifikace; Omlouvání; Konzultační a třídnické hodiny; Potřebuji poradit a pomoct . Školní. KA 1_Diagnostika ve ŠPP - dotazník Ad A) Obecné aspekty diagnostiky - diagnostika ve škole: 1. Co za ní považuji? (s jakými vstupními daty pracuji, které činnosti považuji za součást diagnostického procesu) Za diagnostiku považuji jakýkoliv proces, kdy se o dítěti a jeho způsobech školní práce něco podstatného.

Společné informace - KPPP a ZDVPP Zlí

 1. Magistrát města Kladna nám. Starosty Pavla 44 272 52 Kladno Zobrazit v mapě Tel: +420 312 604 111 (CALL CENTRUM) Fax: +420 312 240 540 Telefonní sezna
 2. - Žádost o odklad školní docházky podává rodič řediteli školy nejpozději do 31. května, žádost musí být doložena vyjádřením lékaře nebo školského poradenského zařízení. - Mateřská škola, kterou dítě navštěvuje, vyplní dotazník, kde uvede charakteristiku dítěte a návrh doporučovaného opatření
 3. Kdy jít k zápisu do základní školy? Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. K zápisu do základní školy musíte jít s každým dítětem, které do 31.8. tohoto roku dovrší věk 6 let
 4. Vážení klienti, PPP pro Prahu 11 a 12 nadále pokračuje v provozu v oblasti individuální práce s klientem v souladu s hygienickými opatřeními a prostorovými a personálními možnostmi PPP.. Po dobu trvání nouzového stavu s ohledem na ochranu zdraví všech zúčastněných však není doporučeno vykonávat činnosti skupinové (zejména depistáže, testy profesní orientace.
 5. Školní dotazník SPC PPP pro žáky SOU a OU Stáhnout. 4. SPC a PPP Koloběžka IČO: 07 979 959 IZO: 651 036 062 Statutární orgán: PhDr. Jana Čern
 6. ŠKOLNÍ DOTAZNÍK (pro MŠ) Jméno:... Datum narozen
 7. Zákonný zástupce požádá telefonicky vedení MŠ, kterou jeho dítě za běžných podmínek navštěvuje, aby si na stránkách poradny www.ppphodonin.cz v sekci Ke stažení stáhlo a vyplnilo školní Dotazník pro učitele MŠ. Po vyplnění jej MŠ datovou schránkou odešle poradně, případně emailem rodičům

Metodik prevence v PPP; Kontakty ŠKOLNÍ ZRALOST Základní informace. Dítě, které dovrší do 31. srpna daného kalendářího roku 6 let, musí v září zahájit povinnou školní docházku. a Anamnestický dotazník pro rodiče předškoláka. Vyšetření probíhá většinou bez přítomnosti rodiče, zaměřuje se na. Druhá část následuje bezprostředně po úvodní a spočívá v administrování sociometrického dotazníku. Žáci zhruba na 15-20 minut opouštějí vyučování a v přítomnosti pracovníka PPP vyplňují dotazník. Po zpracování dotazníku, nejlépe do 14 dní, následuje závěrečné setkání

Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 10. Jabloňová 3141/30a. Tel.: 272 651 082, 272 657 712, e-mail: ppp@ppp10.e Dobrý den syn dostal odklad školní docházky na doporučení z ppp a zároveň doporučení,aby docházel do mš,předtím jsme měli individualni plán a přezkoušení dopadlo mš dobře.V ppp,ale tvrdi že syn neumi spoustu věcí a doporučují dochazeni do mš.Vzhledem k tomu že jsem velmi casove vytížena pracovně němužu každý den odvádět syna do školky ,max 3 dny v tydnu Plán školního metodika prevence - školní rok 2020/2021- ZŠ Vémyslice. Hlavní úkoly školního metodika prevence: 1.Spolupracovat se všemi pedagogickými a nepedagogickými spolupracovníky v rámci prevence sociálně-patologických jevů ve škole (záškoláctví,závislosti, násilí, vandalismus,sexuální zneužívání.

Pedagogicko-psychologická poradna Brno, p

 1. Spádové území poradny MČ Praha 5 - Smíchov, Barrandov, Košíře, Motol, Jinonice, Radlice, Slivenec, Hlubočepy MČ Praha 13 - Jihozápadní město, Řeporyje MČ Praha 16 - Radotín, Velká Chuchle, Lochkov, Zbraslav, Lipence MČ Praha 17 - Zličín, Sobín, Řepy (stará část) Zahrnuje cca 100 školských zařízení - z toho j
 2. Školní dotazník Součást diagnostiky, vyplňuje učitel, podklad pro PPP Obsah Údaje o žákovi Prospěch podle posledního vysvědčení Obtíže ve čtení, psaní, počítání, ostatní předměty Řeč Práceschopnost Chování, případné poruchy (hyperaktivita, agresivita, atd.) Vztah k vrstevníkům, vztah ke školní prác
 3. Školní zralost. Co všechno má už vlastně zvládat dítě, které je pro školu zralé? A je vhodné uvažovat u toho našeho dítěte o odkladu školní docházky? Tyto otázky trápí mnohé rodiče dětí předškolního věku. K lepší orientaci v dané problematice by měl posloužit níže uvedený text

Kohoutova Pedagogicko-psychologická poradna Brno, p

Školní dotazník pro 2. stupeň ZŠ (6. - 9. tř.) (Žádost o psychologické nebo speciálně pedagogické vyšetření v PPP) - žádají rodiče, vyplňuje zpravidla třídní učitel ve spolupráci s ostatními Jméno žáka:Klepněte sem a zadejte text. Škola: Klepněte sem a zadejte text. Datum narození: Klepněte sem a zadejte text Dotazník pro zájemce o program školské primární prevence rizikového chování. Tento dotazník Vám byl zaslán zařízením, které Vaší organizaci poskytuje programy školské primární prevence a nyní žádá o certifikaci svých programů Obec Popelín Telefon a fax: 384 397 554 Mobil: 723 134 461 E-mail: ou@popelin.cz; starosta@popelin.cz Adresa: Popelín č.p. 93 378 55 Popelí (způsobilost pro zahájení školní docházky) ppp.semily@worldonline.cz Title: DOTAZNÍK ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE Author: PPP Semily Last modified by: Peťa Created Date: 10/6/2008 9:07:00 AM Other titles: DOTAZNÍK ZPŮSOBILOSTI DÍTĚTE. ŠKOLNÍ DOTAZNÍK K VYŠETŘENÍ ŽÁKA V SPC Vážená paní učitelko, vážený pane učiteli, žádáme Vás o vyplnění dotazníku, který poslouží jako podklad k našemu vyšetření a stanovení diagnózy. PPP, jiné SPC Uveďte prosím název poradenského zařízení, datum posledního vyšetření a uvedený dg. závěr:.

Školní Dotazník - Z

PPP opravdu mají spádové oblasti a k návštěvě je dobré, někdy i nutné, mít doporučení od třídního učitele, k návštěvě v poradně ještě doporučuji vzít i školní sešity. Některé poradny, pokud do nich dítě spádově nespadá, vyžadují tuto návštěvu zaplatit, píše jedna z maminek v diskuzi o pedagogicko. Dotazník se skládal ze dvou částí, první část byla zaměřena na konkrétní diagnostické nástroje, které jsou v PPP nejvíce užívány. Kromě dalších obsahovala i výše uvedených 10 kategorií diagnostických nástrojů pro hodnocení obecných a speciálních schopností Dotazník o dítěti - zpráva školy. Dotazník školní zralosti dítěte . dotazník k maturitě . Návrh na vyšetření školní zralosti v MŠ . Žádost a souhlas s logopedickým vyšetřením . Žádost o depistáž . Plná moc. Podmínky školy pro poskytování PO Loading Pag

Pedagogicko-psychologická poradna České Budějovic

Závažnost příslušného postižení (znevýhodnění) vyžaduje různou intenzitu poskytovaných podpůrných opatření. Například žák s diagnózou dětská mozková obrna může mít drobné postižení hybnosti ruky, které se projeví zhoršeným grafickým projevem, stejně tak může jít o žáka zcela nehybného, plně závislého na podpoře další osoby Dotazník B-3 (Braun, Audendo, 1998) je dotazník vhodný od 4. třídy ZŠ po středoškoláky. Má podobnou konstrukci jako B-4, přidává však hodnotící škálu, na které dítě uvádí, jak se ve třídě cítí v bezpečí, jak vidí spolupráci, přátelství a toleranci ve třídě Dotazník k vyšetření školní zralosti. Jméno a příjmení dítěte: Datum narození: Dotazník vyplnil: Dne: Čitelný podpis zákonného zástupce: (V případě, že dítě objednává přímo MŠ, je tento formulář podepsaný zákonným zástupcem zároveň žádostí o vyšetření.) PPP Other title Schola Viva. Základní škola pro žáky se specifickými poruchami učení a mateřská škola logopedická Schola Viva, o.p.s. Erbenova 16, 787 01 Šumper

ZŠ ŽITOMÍŘSKÁ 885, ČESKÝ BROD | Základní škola ŽitomířskáPPP Brno | Pedagogicko-psychologická poradna Brno

Dotazníky PPPJB

 1. Lexik, vzdělávací centrum a pedagogicko-psychologická poradna, s.r.o. Obránců míru 2348, 252 63 Roztoky u Prahy, telefon: 739 034 000, e-mail: poradna@lexik.c
 2. ulý rok kvuli odkladu do školy. Myslíte že to nebude vadit když nepřinesu vyplněný ten dotazník
 3. Dokumenty prosím stahujte, nevpisujte on-line, formátování pak není adekvátní. Děkujeme. Dotazník MŠ. PPP- Informovaný souhlas 2020. školní dotazník pro poradnu 1. stupeň Z
 4. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole
 5. stáhli tzv. školní dotazník, u kterého vyplníte hlavičku a obejdete vyučující, aby Vám ho doplnili, týká se to zejména vyučujících českého jazyka, cizího jazyka, matematiky a třídního učitele. Poté ho přinesete k doplnění školnímu výchovnému poradci. Vyplněný dotazník předáte pracovníkovi PPP

Školní družina: +420 797 971 790. Školní jídelna: +420 733 534 813. ŠJ vedoucí: +420 773 678 695. Vyšetření žáka v PPP. Třídní učitel ve spolupráci s dalšími vyučujícími vyplní dotazník o dítěti, který se spolu se souhlasem s vyšetřením odesílá do poradny.. školní dotazník rediagnostika Je klientem jiného ŠPZ (PPP či SPC): ano (název )-ne Další péče (odborný lékař, logoped, psychoterapeut, SVP, OSPOD): Je žák zařazen do předmětu speciálně pedagogické péče: ano-ne. Jedná se o předškolní dotazník, který vyplňují třídní učitelky, které dítě nejvíce znají. Informace z dotazníku si prosím neberte vůbec osobně. Musíme poradně poskytnout co nejvěrnější obraz žáka, aby mu mohla být poskytnuta správná terapie či doporučení. Pro zajímavost si můžete dotazník prohlédnout zde. 3 proto sledovat VAÚ v jednotlivých školních předmětech. Vytvořen byl jeden dotazník, který může být použit pro různé školní předměty (v rámci tohoto výzkumu byl sledován český jazyk a matematika), takže zadavatel získá informace o VAÚ přímo v konkrétním předmětu

Dotazník školní atmosféry pro rodi če - vyhodnocení řed. školy Rozdáno bylo v březnu 2007 58 dotazník ů, 46 dotazník ů bylo rodi či vypln ěno a vráceno. (79%). l. část dotazníku Rodi če jsou spokojeni se školními výsledky svého dít ěte (41 rodi čů,90%), jsou p řesv ědčeni Pracovišt ě: PPP Prachatice Zlatá stezka 245, 383 01 Prachatice tel. č. 388 313 519, mob.: 777 897 109 DOTAZNÍK PRO RODI ČE . Vývoj dít ěte (vhodné zakroužkujte, pop řípad ě dopl ňte) Školní vývoj dít ěte (vhodné zakroužkujte, pop řípad ě dopl ňte Česká školní inspekce Tematická zpráva Čj.: ČŠIG-3923/15-G2 Problematika péče poskytované školskými poradenskými zařízeními žákům s lehkým mentálním postižením ve školním roce 2014/2015 4/12 Výsledky jsou uváděny v členění na PPP a SPC z důvodu rozdílnosti jejich specifického zaměření a odborných činností Školní dotazník k žádosti o vyšetření v PPP Olomouc (zjednodušená novější verze) Výkaz pedagogické praxe. Dohoda o provedení práce (smlouva s PdF UP Naše PPP : PPP pro Prahu 1, 2 a 4, Francouzská 56, Praha 10 Psycholog: pí K. Fo řtová, speciální pedagog: pí L. Novotná - do PPP (jiného PP zejména u závažn ějších postižení) žáka objednávají rodi če, s sebou nesou Školní dotazník , který vyplní a podepíše t řídní u čitel, p říp. další pedagogové ( čí

každou návštěvou PPP nebo SPC vyplňuje Školní poradenské pracoviště (ŠPP) ve spolupráci s třídním učitelem školní dotazník a zasílá Plán pedagogické podpory (PLPP) nebo Individuálně vzdělávací plán (IVP). Žák je PPP či SPC vyšetřen. Na toto vyšetření navazuj Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 3 a 9 Lucemburská 40, Praha 3, tel./fax: 222 717 193, 222 714 077, 702 087 107 E-mail: poradna3@ppp3a9.c Žádost o poradenskou službu - školní dotazník předškolní (ke stažení) SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM při Základní škole praktické a Základní škole speciální Lužiny Praha 5, Trávníčkova 1743, PSČ 155 00 tel. 235 516 651. Žádost o poradenskou službu - školní dotazník: Předškolní zařízení Samozřejmě na to nejsem sama. Máme ve škole plně funkční tým školního poradenského pracoviště Korálek, který tvoří školní psycholog, speciální pedagogové, metodik prevence sociálně patologických jevů, metodik nadání a kariérový poradce. Nastavení systému péče o žáky se SV zde - PPP Brno. Školní dotazník SŠ žáka. žádost o uvolnění z výuky - ssstav. Žádost o uvolnění žáka. ŽÁDOST O UKONČENÍ STUDIA. Žádost o uvolnění z hodin tělesné výchovy. Pracoviště PPP pro Brno a Brno. Jak pracovat v HR SÁM SE SEBOU. Žádost o opakování ročníku-Z

 • Csr příklady.
 • Priyanka chopra wiki.
 • Philips respironics maska.
 • Anamorficky adapter.
 • Cena nove avie.
 • Pochozí plexisklo.
 • Plumeria.
 • Elity sveta.
 • Malování na obličej kladno.
 • Ponorka seawolf.
 • Forward fitness mozolniky.
 • Princezna nevěsta online.
 • Jak zapnout airdrop ios 11.
 • Carpisa trolley.
 • Mr president live.
 • Kognitivní změny ve stáří.
 • Donna karan parfém.
 • London pass česky.
 • Koncertní ukulele brno.
 • Pařížská dohoda česká republika.
 • Parkside® aku přímočará pila pstda 20 li a2.
 • Dubai aquarium.
 • Nábytek africký styl.
 • Tůma hokejista.
 • Lightroom vodoznak.
 • Gumballův úžasný svět youtube.
 • Kabát živě.
 • Jakou sony bezzrcadlovku.
 • Alergie na kočky.
 • Darek pro muze 70 let.
 • Jak uložit chat z facebooku.
 • Alenka v říši divů 2 zkouknito.
 • Pepřovník pokojová rostlina.
 • Naďa haberová zuzana haberová.
 • Ikea postele rozkládací.
 • Monster truck 2019.
 • Tupac žije 2019.
 • Co je aristokracie.
 • Autocad oříznout obrázek.
 • Dvousloupový zvedák levne.
 • Sochy ve skalách brniště.