Home

Porostní mapa

Porostní mapa patří do skupiny lesnických map. Ukázka porostní mapy je například zde. Porostní mapa ukazuje především stáří lesních porostů a zakmenění. Porost je podle stáří rozdělen do věkových tříd. Jedna věková třída zahrnuje všechny porosty, jejichž věk patří do intervalu o délce 20 let DS Lho. Lesní hospodářské osnovy. Title: Porostní mapa prozatímní Author: Lesprojekt východní Čechy, s.r.o. Created Date: 6/15/2012 2:58:05 P Kůrovcová mapa je geografická vrstva vzniklá analýzou družicových snímků na základě automatizovaného vyhodnocení vegetačních indexů pro území pokryté smrkovými porosty v ČR. Monitoring porostů podle kůrovcové mapy je vhodný zejména v období, kdy není kůrovec aktivní a je nezbytné monitorovat stav porostů a.

Lesnická grafická evidence v terénu, zobrazení lesnických map a hospodářské knihy. Pro instalaci uživatel nebo taxační kancelář zajistí mapy LHP, všechny ostatní mapy jsou volně dostupné pro celou ČR: katastrální a typologická mapa, ortofoto, porostní mapa LČR i mapa půdních bloků Na základě své Zřizovací listiny ÚHÚL vede centrální databázi a archiv s informacemi o lesích, lesním hospodářství a myslivosti v České republice. Disponuje tak obrovskou datovou základnou. Veřejně přístupné části těchto dat jsou dostupné v mapovém a datovém katalogu v této sekci EXT_LCR_Prehled_Porostní. Chybová zpráva Close. Nastala chyba v modulu 'MapLegend' Služba 'ČÚZK - Základní mapy ČR' getCapabilities: Cannot read property 'Service' of undefined. Zavřít. Chybová zpráva Close. Nastala chyba v modulu 'MapLegend Lesní hospodářské osnovy (kniha a mapa). Přejít do aplikace (HTML5) Přejít do aplikace (Silverlight) Lesnické projekty Samostatné lesnické projekty zadané Ministerstvem zemědělství a zpracované ÚHÚL. Přejít na mapu (HTML5) Státní správa myslivost

Lesní hospodářský plán (LHP) je výsledným dílem hospodářské úpravy lesů (HÚL).Jedná se o nástroj vlastníka lesa jako pomůcka k hospodaření. Vypracovává se obvykle na časový horizont deseti let. Lesní hospodářské plány jsou legislativně zakotveny v paragrafech 24, 26 a 27 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon) a ve. Metoda: Kvalifikovaný odhad Pomůcky: laserový dálkoměr, výpis z LHE. Základní postup: projít skrz naskrz celou porostní skupinu; pokud není zanesena ve staré mapě, zaměřit laserovým dálkoměrem a zanést hranice do pracovní map d) obrysová nebo porostní mapa, e) typologická mapa, f) hospodářská kniha, g) oblastní plán rozvoje lesů. § 14. Zpracování osnov (1) Lesy na území zařizovacího obvodu se dělí na oddělení, dílce, porosty, případně se vyliší porostní skupiny a etáže. Pro návrh jednotek prostorového rozdělení lesa se přiměřeně. Datovy sklad, Lho - eAGR

Mapa pozemků ve správě Lesů ČR. Do vyhledávacího políčka níže zadejte název města, obce atp. Pokud obdržíte více výsledků, vyberte jeden z nich. Mapu můžete zvětšovat, zmenšovat a posouvat. Na vybraný objekt klikněte a zobrazí se všechny informace, které o něm máme Mapa porostní ~ : í ì ì ì je základní speciální lesnická mapa, která barevně odlišuje jednotlivé porostní skupiny podle věku. Barvy odpovídají jedné z několika věkových tříd, což jsou úseky po 20 letech. Klíč k barvám je následující: bílá holiny žlutá 1. věková třída 1 - 20 let červená 2 OprlMap. Oblastní plány rozvoje lesů. Singulární společnost Veverská Bítýška Na Bílém potoce 139 664 71 Veverská Bítýška singularnispolecnostvb@seznam.c Porostní mapa školního polesí Certifikáty Hlavním cílem organizace je zajištění výuky žáků České lesnické akademie Trutnov - střední školy a vyšší odborné školy v rámci akreditovaných oborů a jejich rozvoj při současném zajištění hospodaření na školním polesí

(4) V mapě porostní se barevně vyjadřuje věkové rozpětí porostů a hranice kategorií lesů. Dále tato mapa obsahuje zákres hranic souborů lesních typů a druh užívání. (5) Mapa provozně - technologická obsahuje zejména zákres úkolů podrobného plánování, klasifikaci lesní dopravní sítě a hranice terénních typů. Vs Pardubice 87 Porostní mapa revíru Hůrka http://www.chartae-antiquae.cz/maps/12788 Vs Pardubice 88 Porostní mapa revíru Hůrka http://www.chartae-antiquae.cz.

Porostní mapa; Obsah. Porostní mapa . období 2007 - 2016. Porostní mapa zde ke stažen. Oficiální stránky Městyse Přídolí. Vítejte na oficiálních www stránkách městyse Přídolí, který se skládá z 12 částí: Dubová, Machovice, Osek, Práčov-foto, Přídolí-foto, Sedlice-foto, Silniční domky, Spolí-foto, Všeměry-foto, Zahořánky-foto, Záluží-foto, Zátes.Kompletní katastrální mapy - zde. Informace pro občany Zkrácené údaje lesní hospodářské knihy a evidence. LHC 312404 Městské lesy Planá. Plocha v mapě (ha): Plocha porostu: Věk: Zakmenění

Porostní mapa polesí Ochoz 1 : 10000. Mapa vrchnostenského dvora Rychmburk a k němu náležejícím pozemkům 1 : 3512. Mapa vrchnostenského dvora Rychmburk a k němu náležejícím pozemkům 1 : 3448. Richenburg (Richunburk) - c6167-2-004 - Kaiserpflichtexemplar der Landkarten des stabilen Kataster Old map Porostní mapa revíru Zlatý Potok. Meßtischblatt 149 : Flossenbürg, 1936 1 : 250000 Flossenbürg. - Aufn. 1923, Ausg. 1926, Nachtr. 1936. - 1:25000 Výukový text - Pěstování lesa. Porost 345B4, 345 A1 . Postupné kroky řešení úkolu: analýza podmínek přirozené obnovy na modelové ploše 50 x 50 m a možností její podpor smlouvy.gov.c porostní; těžební; Kombinace lesnických map s mapovými daty ČÚZK (ortofoto, katastrální mapa a další) Zobrazení numerických dat LHP/O provázaných s mapou; Práce s náčrty: možnost tvorby náčrtů (bodů, ploch, linií) přímo v terénu; možnost vložení textové poznámky ke každému zakreslenému objekt

Každá mapa se stává historickým pramenem tehdy, jestliže její obsah, geografický nebo tématický, již neodpovídá současnému stavu zobrazené reality. Převážně se ale studují mapy a plány z 15.-19. století, neboť se již postupn nejedná o pouhé Horní Poříčí, základní informace o obci Horní Poříčí, firmy a osoby, administrativní rozdělení, mapa obce a katastrální mapa, statistiky. Horní Poříčí je obec v okrese Blansko, kraj Jihomoravský, PSČ 67962. V Horním Poříčí mají sídlo 4 firmy, v této obci je také 47 živností. V Horním Poříčí je jedno katastrální území, KÚ Horní Poříčí u Letovic. Porostní mapa Porostní Mapa | Mapa Lesnické mapy, zobrazení lesnických map, těžební a porostní mapa File:Porostni mapa legenda vekove tridy.png Wikimedia Commons Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Faceboo

Porostní mapa Bělobranského hájenství Anotace: Rukopisná kolorovaná mapa o rozměrech 66,5 x 51 cm. Listnaté porosty značeny zeleně, jehličnaté odstíny šedé. Grafické, slovní a číselné měřítko. Digitalizaci provedl VÚGTK v rámci projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Výzkum nových metodik a. Mapa porostní Kristýna Hiršová 16.6.2017 Žádné komentáře Tvoří základní přílohu lesního hospodářského plánu, zpracovává se v měřítku zpravidla 1:10 000 Při pohledu na porostní mapu převládá žlutá a červená barva. Proti modelu nejvíce vybočuje první věková třída, jako následek větrných kalamit posledních let a exhalačních těžeb. Podzimní Kůrovcová mapa byla aktualizována 1 : 10 000 Platnost LHP 1.1.2014 - 31.12.2023 ZPRACOVAL: L.Ú. 5 - BOHNICE 117 201 - LHC HL. M. PRAHA Mapový podklad © ČÚZK, SMO 5 000 POROSTNÍ MAPA - část Karel Matějka: Zásah na Ptačím potoce povede k totálnímu rozpadu Lesnické mapy, zobrazení lesnických map, těžební a porostní mapa Porostní mapa - Wikipedie Městské lesy: Lesnické mapy Porostní Mapa | Mapa

1 : 10 000 Platnost LHP 1.1.2014 - 31.12.2023 ZPRACOVAL: L.Ú. 4 - HOSTIVAŘ 117 201 - LHC HL. M. PRAHA Mapový podklad © ČÚZK, SMO 5 000 POROSTNÍ MAPA - část Porostní mapa. Obrysová mapa, ve které jsou porosty barevně odlišené podle věkové kategorie. Šrafováním jsou označeny porosty s probíhající těžbou. Typologická mapa . Obrysová mapa ze zakreslením hranic lesních typů. Lze z ní snadno odvodit přírodní podmínky stanoviště, charakter půdy, případně podrostní vegetace Součástí osnov je i porostní mapa. V případě LHP hospodářská kniha a podrobnější plány. Lesní hospodářské osnovy (LHO) se zpracovávají pro vlastníky lesa s výměrou do 50 ha, a to na desetileté období. Vlastník si je může zdarma vyzvednout na odboru životního prostředí příslušné obce s rozšířenou působností Porostní mapa. Lesnická mapa s barevně odlišenými věkovými stupni, zobrazením výstavků a sníženého zakmenění. Doplňující linie: hranice lesů zvláštního určení, lesů ochranných, pásma PHO I., hranice zvláště chráněných území, národních parků a chráněných krajinných oblastí. Podklad mapy: SMO. Mapa se obvykle vyhotovuje s vrstevnicemi

Porostní mapa - Wikipedi

1823 - Porostní mapa Plasy (289 x 118 cm) 35 1823 - Porostní mapa Plasy (289 x 118 cm), detail. Závěr-Ve virtuální mapové sbírce Chartae-antiquae.cz je v současnosti zpřístupněno veřejnosti cca 7 000 map, které jsou různými předchůdci (včetně například i indikačních skic) Legenda mapy porostní bez soutisku, PDF, 140k. Příloha č. M4: Lesnická mapa typologická. Otázky k půdě, ceně půdy a dalším FARMY.CZ - odborníci na pole, louky, ornou půdu, farmy, statky, les

Úhúl: Lh

 1. Výsledkem je tedy mapa zobrazující aktuální rozšíření SM (+směsi) s porostní výškou nad 12 m, který představuje potenciálně atraktivní dříví pro lýkožrouta smrkového. Podkladová mapa výrazného poklesu indexu listové plochy (LAI
 2. Porostní mapa 1/4 Měřítko 1 : 10 000 Platnost LHP 1.1. 2014 - 31.12. 2023 LHP zpracoval: Vytiskl Příroda, s.r.o. se souhlasem všech zúčastněných vlastníků.
 3. Porostní mapa revíru Grosstschernitz: Kholl: 1901: SOA Třeboň - pob. Jindřichův Hradec: 206_V_L_171: Porostní mapa revíru Grosstschernitz: 1933: SOA Třeboň - pob. Jindřichův Hradec: 207_V_L_172: Porostní mapa revíru Svatý Hubert: Kholl: 1899: SOA Třeboň - pob. Jindřichův Hradec
 4. Do této dokumentace můžeme zahrnout Lesní hospodářský plán (LHP) případně Lesní hospodářskou osnovu (LHO), přičemž součástí by měla být porostní mapa. Pokud tyto dokumenty nemáte, je možné jejich zapůjčení či pořízení u Vašeho odboru životního prostředí na místním Městském či obecním úřadě s.
 5. tel.723 617198 /email: jellimetzkyjiri@gmail.com -- místy zaěpiněná, viz foto ,rozměr: 80 x 70.cm -- zásilka do 50

Smíšené porosty buku s modřínem patří mezi nejproduktivnější, neboť v dospělosti jejich porostní zásoba přesahuje i 1.000 m3.ha-1. Tradice ŠLP spočívá především v užití jemnějších způsobů obhospodařování lesních porostů, s minimálními holosečnými prvky a s využitím přirozené obnovy Porostní mapa revíru Hůrky: Josef Zenker: 1877: SOA Třeboň - SOKA Písek: 14_V_L_11: Porostní mapa revíru Buda: K. Knapp: 1890: SOA Třeboň - SOKA Písek: 15_V_L_11: Porostní mapa revíru Buda: J. Zenker: 1879: SOA Třeboň - SOKA Písek: 16_V_L_12: Mapa kostelního lesa v Bílsku 1. vyhotovení. Skladba porostní cílová - druhová skladba na konci vývoje porostu, kterou je nutno dosáhnout hospodářskými opatřeními v období vytváření a vyspívání porostu. Jde o zastoupení dřevin v mýtném věku optimalizované ekologicky, funkčně i ekonomicky v rámci hospodářského souboru, popřípadě souboru lesních typů Mapa potenciálního poškození lesních porostů ČR nekrózou jasanu Specializovaná mapa s odborným obsahem Autoři: 2013), míra napadení porostů a vybrané porostní charakteristiky. Celkem byly po vyčištění dat získány informace k 1169 modelovým porostům se za M3 - Lesnická porostní mapa celková: M4 - Lesnická mapa typologická: M5 - Mapa přirozenosti lesních porostů: M6 - Mapa dílčích ploch mimo les: M7 - Mapa navrhovaného bezlesí: M8a - Mapa turistických tras (ortofoto) M8b - Mapa turistických tras (základní mapa 1 : 10 000) M9 - Lesnická mapa těžebn

Porostní mapa revíru TýnecPorostní Mapa | Mapapestovani lesaSlužby odborného lesního hospodáře - Hlavní menuPlán péče o navrhovanou Přírodní památku Kněžpolský les

Podobné jednotky. Porostní mapa polesí Přibyslavice dle stavu 1. ledna 1930 Hlavní autor: Podička Vydáno: (1930) [Hospodářská mapa polesí Domašov] Vydáno: (mezi 1901 a 1930]) Hospodářská mapa polesí Příbyslavice s osadou Otmarov na Moravě Berniční okres Byteš Velká Vydáno: ([mezi 1901 a 1920] POROSTNÍ MAPA Měřítko 1:10 000 LHC MUTĚJOVICE Platnost: 1.1.2008 - 31.12.2017 Mapový podklad: © ČÚZK, SMO 1:5000 Zpracoval a vytiskl: © EKOLES-PROJEKT s.r.o.

Porostní mapa vojenské lesní správy Padrť podle stavu počátkem roku 193 Porostní mapa evidentně z katastrální mapy vychází a hranice porostů as to vedou po hranicích parcel, byly však zpřesněny a proto s katastrální mapou mírně kolidují. U některých parcel není proto zcela jednoznaþné, zda spadají do navrhované NP Vlastní LHP Ostatní majetky 1. frÏda frÏda 6 frÏda 7. bTda 8 frÏda Le enda HraniceLHC H-anice revfu, Hmnice LS IZ Honice Hranice StåthÍ hranic Porostní mapa zvoleného výřezu je na obr. 4. Na celém území bylo hodnoceno 663 etáží se skutečnou plochou 1 509,18 ha. Z technologického hlediska je v daném území pro nasazení HT vhodných 306 etáží na ploše 939,29 ha (graf 1). Výřez mapy je na obrázku 5

Kůrovcová mapa

Z roku 1814 pochází porostní mapa - pro Waldhöfler Revier (Lesnov) už v praktičtějším měřítku (přibližně 1:10000), pro další revíry se ale mapy nedochovaly. V roce 1815 získalo město od Štockého panství lesní části Vogelberg (Ptačí vrch), Schnitzelberg, část přední Kopulei (dnes lesnický úsek Zborná) POROSTNÍ MAPA Měřítko 1:10 000 LHC SYCHROV Platnost: 1.1.2015 - 31.12.2024 Mapový podklad: © ČÚZK, SMO 1:5000 Zpracoval a vytiskl: © EKOLES-PROJEKT s.r.o. Porostní mapa PR Borek u Velhartic . oog 23 24 1 --07L d z It,kem or 101 12 23 11 . Author: PS Created Date: 12/28/2010 10:25:39 A Předmětem veřejné zakázky je těžba a přiblížení dříví v oddělení 1-8 (viz příloha č. 4 - Porostní mapa) na odvozní místa (dále jen P-OM) definovaná v průběhu plnění zakázky zadavatelem. Přibližovací vzdálenost do 500m. Předpokládaný objem na rok 2018 cca 8000 plnometrů (dále jen plm) dříví, z. překlad porostní zápoj ve slovníku češtino-angličtina. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte

Lesnické mapy, zobrazení lesnických map, těžební a

TopoL xT - Porostní mapa MB Author: TopoL xT - Porostní mapa MB Created Date: 2/20/2017 11:03:57 PM Keywords (). Obr.10 Hranice NPP Medník, podklad porostní mapa LHP 1992-2001. V roce 2004 byl připraven (nerealizovaný) návrh na p řehlášení NPP zahrnující Velký Medník jako ochranné pásmo ( červená p řerušovaná čára). Zelen ě je vyzna čena kosená plocha z r.2004. (Molíková, 2005 lesnické mapy (v měřítku 1:10 000 - porostní mapa, obrysová mapa, typologická mapa, těžební mapa, a dále v měřítku 1:5 000 - hospodářská mapa) a mapa katastru nemovitostí pro dané pracoviště; hospodářská kniha a všeobecná část Lesního hospodářského plánování (LHP) pro dané pracovišt POROSTNÍ MAPA Mapovýpodklad SMO 5000©ČÚZK Praha. 5 1 0 5 0 0 0 4 9 0 4 70 5 1 0 490 4 80 4 7 0 504 513 503 499 496 504 492 507 485 486 503 505 497 505 503 508 506 515 489 504 476 462 481 486 487 465 457 101 1 0 2a 1a 3a 12 11 2a 10 12 1 2 3 1a 2a 10 10 11 1b 1c 2b 7 14 6 2/1 10 3 1a 3 4 2a 2a 2b 10a 1 1 2b 12 11 3 15 15 15 7 6 8 5 12 0 12 3

Mapy a data - uhul.c

- Lesnická porostní mapa - mapa M5 (M 1 : 5 000) e) péče o rostliny. V PP je žádoucí nevysazovat ani nepodporovat přirozenou obnovu geograficky nepůvodního dubu červeného (Quercus rubra). V dílčí ploše 5 (mapa M3), jejíž lesy jsou určeny (převážně) k samovolnému vývoji, je nezbytné během platnosti tohoto plánu. Times New Roman Arial Wingdings Vzletný Vyhodnocení výskytu kůrovce a nalezení rizikových ploch s využitím DMT a dalších datových zdrojů Cíle práce Úkoly Kůrovec Data z Úřadu kraje Vysočina DMT Výpis těžby kůrovcového dříví Porostní mapa Programové prostředky Ovlivňující faktory Srážky, podzemní voda, imise. Mapa lesního majetku - Lesů města Olomouce, a.s. Lesní majetek statutárního města Olomouce náleží pod působnost čtyř pověřených obcí, níže můžete vidět kolik majetku patří jednotlivým obcím 2x porostní mapa souvislého zobrazení pro celý LHP, nefoliovaná, v měřítku 1:10000. 2x technologická mapa souvislého zobrazení pro každý lesnický úsek (1-5) zvlášť, oboustranné foliovaná, v měřítku 1:10000. 1x hospodářská mapa pro celý LHP na volných listech, v měřítku 1:500 Jelikož porostní skupiny byly vylišeny podle příslušnosti k jednomu ze 4 typů porostu (a ne k věkové třídě), je podoba nové porostní mapy zásadním způsobem odlišná od doposud užívané. Více informací naleznete zde: Textová část LHP (3,18 MB) Porostní mapa - ukázka (712,21 KB), Legenda (100,58 KB

Z níže vyobrazených map (mapa Stabilního katastru z roku 1837, porostní mapa revíru Březník z roku 1863, hospodářská mapa revíru Březník z roku 1893) je patrné, že největšího osídlení dosáhla osada podle mapy z roku 1863 - Josefstadt je zde rozdělen na 6 částí, přičemž 2 části jsou při cestě odbočující na. POROSTNÍ MAPA Měřítko 1:10 000 LHC OHNÍČ Platnost: 1.1.2017 - 31.12.2026 Mapový podklad: © ČÚZK, SMO 1:5000 Zpracoval a vytiskl: © EKOLES-PROJEKT s.r.o. Mapa porostní s polohou demonstratni plochy 201703A 11 . Created Date: 1/27/2019 10:18:05 AM. • Vstup: polygony (porostní mapa) • Překrývající: polygony (čtverce) • Výsledek: polygony uvnitřhranice čtverců, v atributech sloupce z porostní mapy. MERGE nepřekrývající se vrstvy Atributy podle 1 zvolené vrstvy 1 vrstva SPATIAL JOIN (Point inside) Který tetřívek byl pozorován v které nadále zůstává tzv. mapa porostní, která tyto barvy v závislosti na věku obsahuje. Vyhláška č. 84 o lesním hospodářském plánování stanovila, že lesnickými mapami jsou mapa obry-sová, porostní, typologická, těžební nebo těžebně technologická, které se vyhotovují zpravidla v mě

Lesnická Mapa

ITC - Lesy České republiky, s

1823 - Porostní mapa Plasy (289 x 118 cm), detail. Závěr - Ve virtuální mapové sbírce Chartae-antiquae.cz je v současnosti zpřístupněno veřejnosti cca 7 000 map, které jsou různými předchůdci (včetně například i indikačních skic) Tato mapa Umísti Zobraz Přepi Vytvoř veřejný odkaz... Pro vytvoření odkazu musíš být přihlášen... Porostní mapa lesů v katastru obce Tlučná.

Katalog mapových informac

Lesní hospodářský plán - Wikipedi

HÚL_HÚL_porostní mapa_výřez: HÚL_HÚL_lesnické mapy MZLU: HÚL_HÚL_mapové značky lesnických map: HÚL_HÚL_test_lesnické mapy.pdf: HÚL_HÚL_přírodní lesní oblast Krkonoše: HÚL_HÚL_OPRL_účel a legislativa: HÚL_HÚL_OPRL_obsah: HÚL_HÚL_OPRL_využití dat z OPRL: HÚL_HÚL_LHP_náležitosti lesního hospodářského plán Hospodářská mapa z roku 1924 byla vypracována lesním Krausem, dochovaly se jak porostní, tak obrysová a pracovní mapy. V severozápadním cípu je zakreslena část majetku ležící na německé straně hranice v okolí Treppensteinu, kterou město přikoupilo někdy kolem roku 1908 P Yíloha M6 - Porostní mapa PR Peklo 0 200 400 600 800 1 000 m 1:10 000 2 S PR Peklo v ková t Yída I. (1 - 20 let) II. (21 - 40 let) III. (41 - 60 let) IV Mapa je zmenšené, zevšeobecněné a vysvětlené znázornění objektů a jevů na Zemi, ostatních nebeských tělesech nebo nebeské sféře, sestrojené obvykle podle některého ze zobrazení na rovině a vyjadřující pomocí smluvených znaků rozmístění a vlastnosti objektů a jevů vázaných na jmenované povrchy

Popis porostu - HÚL I a Základy dendrometrie a HÚL na

Velkostatek Kunštát, porostní mapy • porostní mapa čtvrtého lesa, druhá část • Velikost: 640 x 450 mm • Rukopisná mapa. Autor: Jan Richter • Doba vniku: konec 18. století • Moravský zemský archiv Brno, Velkostatek Kunštát, inv. č. 1342 Sv ědectví map - Mapy lesa, Mapa č. 3 Po korekci údaje průměrné porostní zásoby hroubí bez kůry 335,3 m3/ha publikovaného ÚHÚL vyřazením stojících souší a snížením o 3,3 % se dostáváme k hodnotě 319,5 m3/ha. To je samozřejmě jen odhad, který vychází z nezávislého testovacího souboru. Skutečná hodnota bude známa po zpracování dat NIL ČR PR Rybníky: Lesnická mapa porostní. 987 100 616 H taniœ shp 500 metry . Title: Příloha M4.cdr Created Date: 2/22/2012 10:10:50 AM.

84/1996 Sb. Vyhláška o lesním hospodářském plánován

Lesnatost (podíl lesní porostní půdy na celkové rozloze kraje), 2004. Lesnatost poškozených porostů (podíl porostní půdy poškozených lesů na celkové rozloze kraje), 2004. Průřezové statistiky. Cizinci; Genderové statistiky; Mapa webu Tisk. Aktualizováno dne: 24.01.2012. Georeferencer is an online tool that assigns geographical location to any image Mapové kompozice. Lesnatost v obcích Libereckého kraje - mapa znázorňuje lesnatost obci Libereckého kraje. Skládá se ze dvou vrstev - jednoduchá podkladová mapa (stín reliéfu, centra obci, silnice, železnice) a tematický podklad - lesnatost obci znázorněna technikou kartogramu - větší lesnatost - tmavší zelená, menši lesnatost - světlejší zelená Titulní foto: Standardní uspořádání feromonových lapačů. Systém instalace feromonových lapačů. Standardně se feromonové lapače instalují podél porostní stěny v bezpečnostní vzdálenosti 10-25 m v blíže nedefinovaných rozestupech, a to na ohrožených holinách po kalamitní těžbě (kůrovcové, větrné apod.) nebo na jiných ohrožených lokalitách porostnÍ mapa lhc obec paseky nad jizerou 1 :10000 topol 14.10.201

Mapa LesůMapa: September 2016PP Špičatý vrch - Barrandovy jámyPraha 10 Mapa

dokumentace k lesu, porostová mapa. Some of these cookies are essential to the operation of the site, while others help to improve your experience by providing insights into how the site is being used výpis z lesního hospodářského plánu či lesní hospodářské osnovy (porostní mapa, hospodářská kniha) - pokud je máte Poznámka : dle dohody je znalec schopen zajistit nezbytné podklady sám typ v příslušné porostní skupině. Hospodářské soubory 22.12.2011 Projekt MV, modul , lesnická typologie 2 . Hospodářské soubory Typologická mapa Převládající LT je 4D5 22.12.2011 Projekt MV, modul , lesnická typologie 3 . Ve vyhlášce 83/1996 Sb.(příloha č. 4) určíme příslušný H Mapa katastru nemovitostí: 3500 Přístup do nahlížení do KN: 1500 Mapa pozemkového katastru 3100 Definiční body parcel Hospodářská kniha Porostní mapa Těžební mapa Obrysová mapa Typologická mapa Ortofoto: 2500 Provádění vlastních zákresů Měření ploch a délek Poloha a zákresy pomocí GPS Základní mapa ® 1000 Práce.

 • Trička bez potisku.
 • Erika píseň.
 • Lil xan prague.
 • Synestezie podle rimského korsakova.
 • Lattante zimní kombinéza.
 • La ink tattoos.
 • Přístřešek pro 2 auta.
 • Svatebni salon ceske budejovice.
 • Bmw e60 1 18.
 • Účesy pro malé slečny.
 • Zásahy policie.
 • Žertovné polštáře.
 • Wasabi účinky.
 • Kibera příběh slumu online.
 • Odber krvi na laktát.
 • Refit cena.
 • Rozvod levně.
 • Pérák online.
 • Sinice v praze.
 • Winmerge.
 • Teplota u psa 40.
 • Gordonsetr chovná stanice.
 • Skolaonline ctz.
 • Lineární perspektiva renesance.
 • Kouzelná školka s jitkou.
 • Žahavci 6 třída.
 • Koncert debbi 2019.
 • Plážové tuniky přes plavky.
 • Sestava psg 2018.
 • Průdušky latinsky.
 • Pérák online.
 • Vlajky cr.
 • Promlčení darovací daně.
 • Podlahové lampy.
 • Vestec park.
 • Optimizilla.
 • Scythe návod.
 • Alice cooper freedom.
 • Dolar znak zkratka.
 • Armádní generál usa.
 • Anime girl.