Home

Konfucianismus v japonsku

V Japonsku se, na rozdíl od Číny, konfucianismus nikdy nestal státním náboženstvím, dokonce ani nebyla vytvořena žádná organizovaná struktura (Reischauer, Craig 2009, 28). Krátce po rozšíření konfuciánských myšlenek mezi lid sice vzniklo několik konfuciánských chrámů, ale jednalo se o okrajovou záležitost Konfucianismus. Jedná se o jeden z nejvlivnějších čínských náboženských směrů, který výrazně ovlivnil morální hodnoty i v Japonsku. Zakladatelem je Kchung - fu - c´ (latinsky Konfucius, 551 - 479 před n. l.) a byl současníkem Buddhy, ale i Lao - c´a zakladatele taoismu. Konfucius byl učitel, filozof a měl hluboký politický přehled Konfucianismus v Japonsku Jedná se o jeden z nejvlivnějších čínských náboženských směrů, jenž výrazně ovlivnil morální hodnoty i v Japonsku. Zakladatelem je Kchung-c' (latinsky Konfucius, 551-479 př.n.l.), současník Buddhy i zakladatele taoismu, Lao-c'. Konfucius byl učitel a filozof s velkým politickým přehledem

V Japonsku se, na rozdíl od Číny, konfucianismus nikdy nestal státním náboženstvím, dokonce ani nebyla vytvořena žádná organizovaná struktura (Reischauer, Craig 2008, 28)[idcit=1185]. Krátce po rozšíření konfuciánských myšlenek mezi lid sice vzniklo několik konfuciánských chrámů, ale jednalo se o okrajovou záležitost Japonské náboženské dějiny I: Šintoismus, buddhismus, konfucianismus. Napsal Vít Machálek 19. 5. 2017 v kategorii Dějiny zemí a měst, přečteno: 768. Konfucianismus převzatý z Číny vnesl do Japonska důraz na rodinu, vzdělání, povinou úctu k rodičům, nadřízeným, žen k mužům. Z této ideologie by se dal vyvodit závěr: poddaní mohou revoltovat (povstat, bouřit se) proti panovníkovi, který se nějakým způsobem zpronevěřil svým povinnostem vůči nim

Japonské zahrady – živé obrazy vypovídající o historii

Konfucianismus ; Taoismus Zapojení západních velmocí do války v Evropě dalo Japonsku příležitost k obsazení bývalých německých koloniálních držav v Číně a Tichomoří a možnost vyvolat tlak na Čínu, aby postoupila další území Japonsku. V červenci 1918 vyslalo Japonsko 75 000 vojáků, třikrát více než. Konfucianismus. Konfucianismus, také konfuciánství ( čínsky pchin-jinem rúxué, znaky zjednodušené 儒学, tradiční 儒學, výslovnost, doslova škola učenců; nebo méně přesněji Kchung ťiao čínsky pchin-jinem Kŏng jiào, znaky 孔教, Konfuciovo náboženství) je čínský filosofický směr, který se vyvinul z učení čínského mudrce Konfucia Konfucianismus je původním čínským filosofickým a náboženským učením, které na dva a půl tisíce let ovlivnilo utváření společenského systému nejen v Číně, ale i v přilehlých oblastech. Jeho zakladatel Kchung fu-c´, známý u nás pod latinizovaným jménem Konfucius (551-479 př.kr.), žil v 5.století př. Kr. Kultura a zvyky a tradice v Japonsku - to je téma, o němž bychom mohli mluvit hodiny. Na následujících řádcích se ve zkratce pokusíme prezentovat alespoň to nejzákladnější, co byste před cestou do Japonska měli vědět. Japonsko je zemí natolik historicky a kulturně spletitou, že je obtížné ji, byť jen přiblížit - V Japonsku se uplatňoval především ve formě učení o harmonizaci kosmických protikladů jin a jang, jako osnova věšteb a kalendáře. Etika tao- Smyslem života je naučit se následovat cestu kosmických sil, přírodu - Konfucianismus jako státní náboženství Čín

Konfucianismus v Japonsku - Wiki UPO

Vliv Konfucianismu na Japonsko - Valka

Od 9. až po 19. století byla faktická moc v Japonsku právě v jejich rukách. V této době byla japonská společnost rozdělena do čtyř vrstev či kast: samurajové (šlechtici), řemeslníci a rolníci, obchodníci a nečistí (hinin - žebráci, prostitutky, potulní mniši, řezníci apod.) V japonském náboženství se setkáváme se třemi hlavními soustavami. Do první soustavy se řadí původní náboženství - šintoismus, který je starý více než 2000 let. V 6. století se objevuje v Japonsku konfucianismus. Toto je druhá soustava. Jako třetí v pořadí se do Japonska dostává mahajánový buddhismus Být ženou v Japonsku je velice složité, jelikož i když se mladé dámě podařilo vystudovat Tókjó Daigaku (Tokijskou univerzitu) a dostane se do nejlepší japonské firmy např. do Mitsubishi, tak všichni starší vedoucí budou očekávat, že se jednou vdá, otěhotní a odejde z práce a stane se ženou v domácnosti V Japonsku jsou nejvýzn amnější náboženství šintó, buddhismus, taoismus, konfucianismus, křesťanství, lidové kulty a nová náboženství.Kniha vystihuje specifiku jednotlivých náboženství v Japonsku, jejich historii i způsoby uctívání božstev V únoru měl v českých kinech premiéru film Mlčení o krutém pronásledování křesťanských misií v Japonsku. V den jarního slunovratu, v době, kdy v Japonsku rozkvétají třešňové sady, jsme rozmlouvali s významným českým jezuitou, emeritním děkanem Katolické teologické fakulty UK, profesorem Ludvíkem Armbrusterem (1928), filozofem, teologem, pedagogem a knězem.

Edo Neo-konfucianismus, známý v japonštině jako Shushi-gaku ( 朱子学 shushigaku) se vztahuje ke školám Neo-Confucian filozofie, které se vyvinuly v Japonsku během období Edo.Neo-konfucianismus dosáhl Japonska během Kamakura období.Filozofie lze charakterizovat jako humanistické a racionální, s přesvědčením, že vesmír by mohl být pochopen přes lidský rozum, a že to. V té době začalo v Japonsku narůstat, především v důstojnických kruzích, nacionalistické hnutí, které si kladlo za cíl znovunastolení původních japonských ideálů. R. 1932 se stal ministerský předseda Inukai obětí atentátu extrémních nacionalistů. Následovaly další atentáty

Konfucianismus v Japonsku - CK China Tour

 1. Konfucianismus. Náboženství Japonska - troška historie. jako šintoisté, žení a... Celý příspěvek. Nejčtenější. 10 animovaných filmů, které musíte vidět. Oslovení v japonštině: -san, -kun, -čan. Hiragana, katakana a kanji - jak to funguje a proč to tak je. 10 mýtů a polopravd o Japonsku. Proč a jak se (ne)učit.
 2. Konfucianismus totiž káže absolutní poslušnost a úctu nejen k šéfům v zaměstnání, nýbrž i šéfům v rodině, tedy rodičům i třebas starším sourozencům. Na druhou stranu by pak měl mít ideálně jistotu důstojného zacházení, relativní svobody a v práci možnost kariérního růstu. Leč v Japonsku se dějí.
 3. V oblasti východní Asie žije asi 1,5 miliardy obyvatel, nejvíce zastoupeným náboženstvím je konfucianismus a v Japonsku šintoismus. K ekonomicky silným zemím této asijské části patří Japonsko, Taiwan, Jižní Korea, rozvinuté jsou ale i některé části Číny, Mongolska
 4. Novo-konfucianismus - Neo-Confucianism. z Wikipedie, otevřené encyklopedie. Tento článek pojednává o neokonfuzionismu císařské Číny. Pro Japonsko viz Edo Neo-Confucianism. Pro 20. století hnutí, vidět nový Confucianism. Neo-konfucianismus: Tradiční čínština
Mezi nebem a zemí

Konfucianismus v Japonsku - Historie editac

Čeng Siao-sü – Wikipedie

Země vycházejícího slunce se jinak říká Japonsku. V textovém editoru zpracuj odpovědi na následující otázky tak, že vznikne ucelený text. Zjistěte základní informace o této zemi: rozloha, jaké ostrovy tvoří Japonsko, počet obyvatel, hlavní město Konfucianismus a taoismus • harmonie • konfucianismus - systém hierarchických vztahů -> harmonická společnost - v Japonsku už do jisté míry bylo -> úspěch - přinesl důraz na rodinu, vzdělání, úctu dětí k rodičům, učitelům, podřízených k nadřízeným, atd V japonsku patří k nejoblíbenějším sportovním disciplínám. V 8. století, císař Shomu (724-749) pořádal četné turnaje kde nejlepší zápasníci na venkově soutěžili před stovkami. Profesionální sumo mohou vypátrat jeho kořeny zpátky do Edo období jako druh sportovní zábavy Tradiční přírodní náboženství - duch v přírodních materiálech (úprava zahrad) Hlavně v Japonsku. Taoismus, Konfucianismus. Čína, JV Asie. Splynutí s přírodou, úcta ke stáří, rozumu, filosofie . Křesťanství: Největší počet věřícíc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SYSTEMATICKÉ TEOLOGIE Obor Náboţenství se zaměřením na vzdělávání a katechetika Hana Honová, DiS. Konfucianismus a křesťanství Vedoucí práce: Dr. Ing. Eduard Krumpolc, Th.D., CSc. Olomouc 201 V zimě se teploty pohybují mezi -8 až 17 °C, v létě jsou v rozsahu 20 až 30 °C. Srážek v Japonsku spadne v průměru 1 405 mm ročně. Japonsko - geografie. Povrch japonských ostrovů se vytvářel převážně v třetihorách a nyní jeho 80% pokrývají hory Kromě nich je dnes známa řada vyspělých náboženství, která tehdy v Evropě neznali nebo jen málo, jako např. v Číně konfucianismus taoismus, v Japonsku šinto, v Indii ještě džinismus a bhaktismus kromě drobnějších sekt, ve Střední Americe velmi vyvinuté náboženství mexické a rovněž velmi vyspělé náboženství. Mahájánový buddhismus je rozšířen hlavně v Japonsku, Koreji, Číně, Mongolsku, Tibetu a Nepálu. Buddhismus dnes. Dnes dochází k oživení buddhismu v mnoha zemích, ve kterých bylo ve 20. století potlačováno. Buddhismus vzkvétá v Číně, v Mongolsku, Tibetu. V Bhútánu a v Myanmaru je dokonce státním náboženstvím Zaveden v Tibetu, v Mongolsku a Japonsku * Dalajláma (mistr, jehož moudrost je velká jako oceán) je titul tibetských mistrů, považovaných za inkarnaci hindského božstva Avalokitešvary. Součastný Dalajláma je čtrnáctý mistr. Narodil se v roce 1935

PPT - Taoismus PowerPoint Presentation, free download - ID

Japonské náboženské dějiny I: Šintoismus, buddhismus

V zimě se teploty pohybují mezi -8 až 17 °C, v létě jsou v rozsahu 20 až 30 °C. Srážek v Japonsku spadne v průměru 1 405 mm ročně. Geografie. Povrch japonských ostrovů se vytvářel převážně v třetihorách a nyní jeho 80% pokrývají hory. Ročně je v Japonsku zaznamenáno zhruba 8 000 otřesů, z nichž jsou některé. KONFUCIUS . H O V O R Y. L U N - J Ü . Spis Lun-jü neboli Hovory (resp. Rozmluvy) je jedním z nejvýznamnějších děl čínské (i světové) filosofie, v němž Mistr Kchung-fu-c' (552-479 př.Kr.), pokládaný čínskou tradicí za největšího mudrce všech dob, shrnuje principy konfuciánské filosofie a etiky určující po dlouhá staletí charakter čínské společnosti

Konfucianismus se prosadil hlavně v Číně, Japonsku, Koreji, Hongkongu,Vietnamu, na Tchaj-wanu a v Singapuru. Základem Konfuciovy celé teorie byl život člověka s člověkem a přírodou ve smíru a harmonii, základem státu je rodina, vládce má povinosti k životu poddaných, lidé mají k sobě navzájem pokoru a úctu Náboženství staré Číny. konfucianismus - taoismus - buddhismus . Pro starou Čínu neexistuje souhrnné náboženství, nejvíce ji však ovlivnily tři velké filosofie - každodenní život se řídil učením konfucianismu, na vymítání zlých duchů lidé vyhledávali taoisty a k pohřebním obřadům najímali buddhistické mnichy..

V Japonsku je hodně podobný pohled na kočky, jako je v křesťanství, kočky jsou zlovolná stvoření, která umí mluvit s mrtvými, proto námořníci sebou na lodích měli trojbarevné kočky mikeneko. Kočka je považována jak v Číně, tak i Japonsku, za prokleté zvíře, protože neplakala při smrti Buddhy Zároveň v celkovém pojetí, uspořádání a jednotlivých výkladech osvědčuje zasvěcený zájem o téma a pochopení uváděných situací a názorů. Struktura práce nabízí nejprve možnost přehledného seznámení s dějinnou epizodou křesťanství v Japonsku ve zkoumané době jeho příchodu, krátkého prosazení a pak perzekucí Čínská lidová náboženství jsou v zásadě dvě - konfucianismus a taoismus. V Číně dochází většinou k synkretismu - současnému vyznávání obou těchto náboženství, která lze někdy jen těžko od sebe odlišit. (lámaismus) a v Japonsku (zen buddhismus, který se v Japonsku navíc často mísí s šintoismem. Konfucianismus, také konfuciánství (čínsky pchin-jinem rúxué, znaky zjednodušené 儒学, tradiční 儒學, zvuk výslovnost, doslova škola učenců; nebo méně přesněji Kchung ťiao čínsky pchin-jinem Kŏng jiào, znaky 孔教, Konfuciovo náboženství) je čínský filosofický směr, který se vyvinul z učení čínského mudrce Konfucia - náboženství- taoismus a konfucianismus v Číně, šintoismus v Japonsku - ekonomicky vyspělé- Japonsko - asijští tygři- Taiwan, J Korea - většina obyv.- v zemědělství, pěstování rýže Korejská republika- jako jediný asijský tygr rozvíjí hutnictví a těžké strojírenství - má kval. zásoby uhlí a železné rud

Duchovní zázemí Japonska - Kultura - AsianStyle

Konfucianismus, skutečná jujia (doslovně - škola učenců písařů), starověká čínská filozofická škola, pak nejvlivnější ze tří hlavních filozofických a prodej bytu v Praze - MujBiz.eu: Prodej bytu v Praze, Žižkově (ulice Italská) Archiv. Listopad 2020 (12) Říjen 2020 (12) Září 2020 (7) Srpen 2020 (12. konfucianismus - v Číně, mravné chování, úcta ke starším. šintoismus - v Japonsku, zaměřena na radostné stránky života, více bohů. Geografický přehled východní Asie -je subregion asijského kontinentu, který může být definován geografický nebo kulturně-geograficky tato oblast leží na ploše 12 000 000 km², což je 28 % kontinentu Asie a je o 15 % větší než Evropa-žije zde více než 1,5 miliardy lidí, což je přibližně 40 % asijské populace a čtvrtina celosvětové populace=>oblast patří mezi. V procese TEMPO sa celulózové nanovlákno vyrába oxidačným systémom s použitím 2,2,6,6-tetrametylpiperidinyl-1-oxylu (TEMPO) ako katalyzátora a bromidu sodného (NaBr) a chlórnananu sodného (NaOCl) Konfucianismus vznik. Jon krakauer.. V tomto období působí reformátoři Lao-tsi a Konfucius. Z jejich filozofie a etiky se vyvinula nová náboženství - taoismus a konfucianismus. V pozdním starověku a raném středověku se přidává mahajánový buddhismus a Čína se stává zemí tří cest - taoismu, konfucianismu a buddhismu

Japonsko - První světová válk

, čínský filozof; původem chudý aristokrat ze státu Lu, zakladatel první filozofické školy v Číně, jejíž učení určovalo až do 20. stol. život v Číně, Koreji a Japonsku (viz též konfucianismus).Nově formuloval a systemizoval myšlenky obsažené v klasických dílech, jež mu tradice v budoucnu připsala (viz též klasické knihy konfucianismu) Začal horlivě studovat konfucianismus a inspiroval ho zejména interpretace konfuciánských klasiků Ču Xi (Chu Hi). Zhu Xi byl vlivný v Japonsku, kde se jeho následovníci nazývali Šušigaku (朱子学) škola. V roce 1604 se Razanův život změnil, když se potkal s Fujiwarou Seikou a stal se jeho studentem

Konfucianismus - Wikipedi

technologií v Japonsku. Jsou rozebrány rozdíly v implementaci informa čních aplikací pro 2.2 Konfucianismus Filozofie konfucianismu se v moderní dob ě projevuje i na pozadí japonského managementu, ať už se jedná o poslušnost k rodin ě, úplnou odevzdanost nad řízenému či úctu ke vzd ělání.. Odstupující císař Akihito měl jednu velkou přednost: dokázal se vracet k japonské historii, mluvit o ní a aktivně se vypořádávat s jejím odkazem. Tuto vlastnost naopak mnoho poválečných politiků nemělo, a proto se v Japonsku - oproti Německu - nikdy pořádně nerozproudila debata o vině a odpuštění. Následky jsou vidě Debaty technologického vývoje v Evropě ve vztahu k Asii je Porovnejte průmyslovou revoluci v Japonsku a západní Evropě Porovnávat odpovědi na evroé rozpínavosti v Číně, Osmanská říše, Indie, jihovýchodní Asii a Japonsku Džinismus v historické perspektivě 212 . 3.2 Islám a jeho zakotvení v Indii 214. Původ a pozadí islámu 214. Islám jako nábožensko-politický systém. 219. Sektářství a vznik súfismu 220. Příchod islámu do Indie a jeho zakotvení 225. Povaha islámu v Indii a súfismus 22 v důsledku zrušení předchozích zákazů křesťanství, které bylo roku 1873 vyhlášeno, mohli svobodně působit. Tak byla v Japonsku započata nová éra šíření křesťanství, která, jak uvidíme později, je pravděpodobně mnohem problematičtějším tématem, než japonské křesťanství na přelomu 16. a 17. století

Konfucianismus - Náboženství - Referáty Odmaturu

PATRIK TAUER. nar. 1.1.1976 v Klatovech, v lednu 2000 absolvoval Právnickou fakultu University Karlovy (diplomová práce na katedře ústavního práva na téma Koncepce dělby moci v klasických modelech formy vlády), v únoru 2005 absolvoval Filosofickou fakultu University Karlovy, obor japanologie v denní magisterském programu (diplomová práce na téma Trest smrti v Japonsku) Nejvyšší dosahovaná provozní rychlost je 320 km/h. Od roku 2030 by měly dosahovat rychlosti až 360 km/h. V Japonsku je železnice hlavním prostředkem osobní dopravy, zejména mezi velkými městy. V Japonsku je 176 letišť. Nejvytíženějším z nich je letiště Haneda v Tokiu, čtvrté nejvytíženější na světě Typickým náboženstvím v Japonsku je např. šintoismus. Ano. Určitě ne, Japonci jsou ateisté. Ne, je to konfucianismus. Čína získala svůj název podle vládnoucí dynastie Chan. Ano. Určitě ne, název je odvozen od dynastie Čchin. Ne, název pochází z úplně jiného čínského slova. Jde se nachází Velká pekingská zeď? V. Karl Johann Maximovicz (23.11.1827 Tula - 16.2.1891 Sankt Petersburg), ruský botanik německého původu, cestoval v letech 1853-1857 kolem světa, později opakovaně po Sibiři, Dálném východě, Japonsku a Číně. Ve své době byl nejlepším evroým znalcem květeny Japonska

Kultura a zvyky v Japonsku - Zaletsi

V Japonsku navíc naprostá posedlost čistotou taky pomáhá. V naší demokratické Evropě nebo Americe si bohužel každý z demokracie bere jen svoje práva, ale demokracie má taky povinnosti a proto dodržování zdravotních nařízení je naprostým základem také demokracie Konfucius životopis a další životopisy spisovatelů najdete na webu Ctenarsky-denik.cz, který dále obsahuje obsahy a rozbory děl, velký čtenářský deník, seminární práce a další

Taoismus, konfucianismus - Akinčiny výpisk

Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University. About | Contact Us. Previous | Up | Nex Roku 1872 byly v Japonsku, v období reforem Meidži, doplněny nové zákony požadující registraci prostitutek v nevěstincích, povinné týdenní lékařské kontroly prostitutek a zrušení smluv na dobu neurčitou. Bývalo zde totiž běžnou praxí, že rodiny posílaly své dcery do nevěstinců jako zástavu po dobu splácení půjčky

Konfucianismus Studijni-svet

Zatímco v Japonsku převládá buddhismus a v Číně konfucianismus, v Koreji se setkáváme s obojím, navíc ale ve velké míře i s křesťanstvím. Na některých místech se dodnes uznává šamanismus , ale stejně jako u nás, i zde je spousta lidí bez vyznání Čínské literární umění a konfucianismus neztrácely svůj vliv, ale japonský jazyk nacházel mnohem jednodušší vyjadřování v próze a verši rozvojem slabičného písma kana. V Japonsku taktéž vznikázenové umění čajového obřadu a aranžování květin (ikebana) Čínské literární umění a konfucianismus neztrácely svůj vliv, ale japonský jazyk nacházel mnohem jednoduší vyjadřování v próze a verši rozvojem slabičného písma kana. V Japonsku taktéž vzniká zenové umění čajového obřadu a aranžování květin (ikebana) Konfucianismus je rozšířený také v Japonsku a na Taiwanu. Konfuciánský Hongkong by se býval demokratizoval nebýt jeho navrácení autoritářské Číně. Sečteno a podtrženo, čínská kultura nepředstavuje pro vítězství demokracie v Číně bariéru, ačkoli se Komunistická strana Číny (KSČ) všechny usilovně snaží.

Konfucianismus

Hlavními náboženstvími jsou taoismus a konfucianismus a šintoismus v Japonsku. Další zdroje o tomto tématu naleznete zde: Asie-charakteristika 1 Fauna a flora Asie 2 Rozdělení Asie 3 Asijští draci 4 20. Jižní a jihovýchodní Asie ( Indie, Malajské souostroví ) 20.1. Jižní a jihovýchodní Asie 20.2. Indi Nejvíce stoupenců má v Číně, Japonsku, Koreji, Hongkongu,Vietnamu, na Tchaj-wanu a v Singapuru. Konfucianismus položil základy čínského vzdělávacího systému, který přetrval 2000 let. Konfuciovo eticko-sociální učení prosadil především jeho následovník Mencius) 372-289 př.kr. Konfucianismus položil základy. Náboženství v Japonsku Japonsko je zemí se širokou škálou náboženských vyznání. Earhart1 tato náboženství rozděluje na sedm þástí - šintó, buddhismus, křesťanství, nová náboženství, konfucianismus, taoismus a lidové náboženství.2 Tato bakalářská práce se přito

Japonsko Chovani.e

V současném Japonsku je císař a) hlavou státu konfucianismus 29. Do češtiny přeložený román Deník bláznivého starce napsal: a) Jasunari Kawabata b) Džuničiró Tanizaki c) Rjúnosuke Akutagawa 30. Do češtiny přeložený román Černý déšť je literárním obrazem Stejně jako v jiných kulturách představuje japonská mytologie nejen činy nadpřirozených bytostí, ale také dobrodružství a životy lidových hrdinů. Existuje mnoho japonských hrdinů, kteří jsou spojeni s konkrétními místy v Japonsku, a další, kteří jsou známější po celém souostroví konfucianismus - v Číně, mravné chování, úcta ke starším šintoismus - v Japonsku, zaměřena na radostné stránky života, více bohů 3) Z kus za pomocí internetu vyluštit křížovku

V období Kamakura, Eisai a několik dalších Zenových mistrů přinesli Rinzai Zen do Japonska. Tento Zen nabídl duchovní podporu třídě bojovníků a pomohl vzniku bušidó, v Japonsku jedinečných předpisů válečníka. Vojenský přístup k životu měl hodně společného se Zenem. Oba zdůrazňovaly překročení života a smrti; oba oceňovaly odvahu, rozhodnost, jednoduchost. V Japonsku, kde žije kolem 120 milionů lidí, je něco přes milion křesťanů, což je malinká menšina v zemi, kde je tradičním náboženstvím buddhismus a konfucianismus. Ale v praxi, jak nám vysvětlil bratr Shinil, je Japonsko velice sekularizovaná země a náboženství zde hraje jenom nevýznamnou roli A ještě jedna praktická rada: Kdybyste někdy pobývali v Japonsku a žádali někde o přístřeší, bylo by krajně nevhodné, kdybyste na sobě měli slaměný plášť a na hlavě pletený čepec. Takto oděnou osobu je totiž zakázáno pustit do domu, protože by se mohlo jednat o zlovolné kami jménem Susa nö wo

 • Epson perfection v600 photo.
 • Vše o kubě.
 • Večernice anna k akordy.
 • Krajinná ekologie.
 • Fotoskoda moje fotky.
 • Teplota vody v bojleru.
 • Lesní bar frýdlant nad ostravicí.
 • Průdušky latinsky.
 • Rj 1006.
 • Pakobra australská.
 • Jak správně konzumovat kaki.
 • Albi tužka česká republika.
 • Žlutá pláštěnka dámská.
 • Make dvd download.
 • Finanční svoboda bazar.
 • Frída kahlo biografía.
 • Hraničářův učeň 2.
 • Libertarias.
 • Jika lyra výpustný ventil dual flush.
 • Příznaky meningokoka.
 • 48 palců na cm.
 • Jak zrušit datum narození na facebooku.
 • Požáry středočeský kraj.
 • Modeling hradec králové.
 • Bojovníci ze šaolinu online.
 • Velka plazova taska.
 • Subglotická laryngitida.
 • 12 weeks old fetus.
 • G winmail dat.
 • Liqui moly cera tec test.
 • Sudocrem na seboreu.
 • Jezdecké boty bazos.
 • Kolagenárium ostrava.
 • Loukoťová kola dekorace.
 • Čokoládová zmrzlina ze salka.
 • Odvlhceni auta.
 • Kastrace morčete věk.
 • Dubai atlantis aquaventure waterpark admission.
 • Řezačka na papír fiskars.
 • Ekologické faktory abiotické.
 • Je dracena jedovatá pro psy.