Home

Nazaréni

Kdo jsme - Salesiáni Dona Bosk

To jsou mladí dobrovolníci, kteří salesiánům pomáhají. Bez nich by to ani nešlo. Jsou plní energie, přináší nové nápady, mají citlivost pro témata, která mladým lidem leží na srdci nazaréni [podle města Nazaretu], též nazarejci - romant.-nacionalistické něm. hnutí; vytvářelo se 1809-10 ve Vídni jako reakce proti klasicismu, obracející se k náb. tematice a inspiraci um. středověku (hl. něm.) a rané it. renesance. Náměty děl čerpali hl. z bibl. příběhů, malba je charakteristická tvrdostí obrysů, chudými a mdlými barvami a statičností. Adam Hnojil / Nazaréni / GAVU Cheb: galerijní kavárna / Cheb / 29. 4. 2015 v 17h Adam Hnojil: Nazaréni V cyklu přednášek věnovaných umění 19. st. se historik umění Adam Hnojil bude zabývat směrem, který vznikl jako iniciativa několika německých studentů.. Nejaktivnější v tom byla sekta známá jako nazaréni, vedená Petrem a Jakubem. Protože tvrdili, že Ježíš je král, představovali hrozbu pro Římany i židovské vládnoucí vrstvy. Na nazarény se proto konaly štvanice, v nichž obzvláště vynikal jistý Saul (Šavel) z Tarsu

Nazaréni . The Fine Art Archive. The Fine Art Archivecollects, processes and makes available materials on contemporary art. Náměstí Smiřických 49, 281 63 Kostelec nad Černými lesy ID - 26639327, bank - 187566169/0300 office phone - 222 942 718 www.artarchiv.cz Adam Hnojil: Nazaréni - Kontakt. Galerie výtvarného umění v Chebu příspěvková organizace Karlovarského kraje náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 16 350 02 Cheb. telefon: +420 354 422 450 fax: +420 354 422 163 e-mail: info@gavu.cz. Links. Program září - prosinec 2020 CZ / DE Schnorr von Carolsfeld, Julius (1794-1872) Veit, Philipp (1793-1877) Skupina B Adam Hnojil / Nazaréni / GAVU Cheb: galerijní kavárna / Cheb / 29. 4. 2015 v 17h Adam Hnojil: Nazaréni V cyklu přednášek věnovaných umění 19. st. se historik umění Adam Hnojil bude zabývat směrem, který vznikl jako iniciativa několika německých studentů v Římě na začátku 19. st. Jejich cílem byla obnova umění nesen

Nazaréni

 1. Termíny mandejci a nazarejci nejsou vyloženě synonymní. Mandejci jsou jednou z nazarejských komunit, podobně jako byli esejci nebo therapeuti. Termín nazarejský se vztahuje k termínu nazarita, což je už ve Starém zákoně doložitelný specifický typ proroka, jehož učedníci se nazývali jako nazarejci nebo nazaréni
 2. Zdá se, že Essenští a Nazarité-Nazaréni jsou různými odnožemi stejné skupiny. Essenští nosili, podle judeánského historika jménem Josephus, bílou, ale Nazaréni nosili černou, stejně jako kněžstvo Isis v Egyptě. Černá je barvou Babylonského Bratrstva, které si razilo za pomoci manipulace cestu historií
 3. My nazaréni pokládáme lidský rozvoj za podstatně spojený s prací jako noty v partituře, jejichž znalost umožňuje zkomponování symfonie Božího Království. Symfonie, která zní v celém vesmíru. 4.2. Jednání nazarénů v kontextu. křesťansko - donboskovské kontemplace . 4.2.1. Intenzita dynamism

nazaréni: sekta gnostická → ofité: sekta husitská → orebité: sekta starořecká → orfikové: sekta lidová za feudalismu → pikarti: sekta husitská → pražané: sekta náboženská → raskot: sekta náboženská → rozkol: sekta náboženská → skopci: sekta → spolek: sekta husitská → táborité: sekta náboženská. nazaréni - křesťanská sekta, která vznikla během rozkolu původní křesťanské církve po smrti Ježíšova bratra Jakuba a působila až do 5. stol. Její členové uznávali závaznost Starého zákona

Víme kdo jsou Johanité? Nazaréni? Co je lámaismus? Pochopíme muslimskou věrouku a víru v Alláha? Existuje nesmrtelnost duše? Přijde strašný soud a po něm ráj a peklo? Velmi silná a jedinečná knížka. Určitě doporučuji a hodnotím na 100%, třebaže ani do této knížky nemohli zkušení vědci, VŠ učitelé, novináři a. Nazaréni ovlivnili také dalšího významného českého malíře, učitele Josefa Mánesa a od r. 1837 ředitele pražské Akademie výtvarných umění - Františka Tkadlíka (1786-1840). I když mezi výtvarnými kritiky a historiky v případě Hellichově není na jeho ovlivnění nazarény dodnes jednotný názor Sekulární institut Volontarie Dona Boska. Kobyliské nám. 1 182 00 Praha 8 - Kobylisy. e-mail: si.vdb@seznam.c Salesiánská rodina je společenství laiků i řeholníků žijící salesiánskou spiritualitu a vychovávají mladé lidi v duchu zásad Jana Boska. Skládá se ze tří složek, které založil samotný don Bosko (Salesiáni, Dcery Panny Marie Pomocnice, Salesiáni spolupracovníci) a z dalších početných společenství, které spojuje duch dona Boska duch a jeho poslaní. Nazaréni, nazýváni po prvních Kristových učednících, byli němečtí a rakouští malíři usazení v Římě, kteří chtěli v Itálii vytvořit nové náboženské umění. Inspirovali se příkladem starých mistrů, Dürer a Raffael pro ně byli určujícími veličinami

Joomla! - nástroj pro dynamický portál a redakční systém. Milí přátelé, každý den ve 22.hod. opět se společně propojíme přes naši duchovní mandalu naší nepodmíněnou láskou nebo poznanou harmonií na řeku lásky a řeku něhy a vytvoříme společné propojení lásky našimi srdci a tuto krásnou energii společně posíláme Nazarener / Nazarene - 1989; Decorglas-Pyramide mit goldlackiertem Tampon, ca. 15x15x21 cm; decorative glass pyramid with.. Nazaréni sesnažili co nejméně ovlivňovat divácké smysly. Johann Nepomuk Schaller se stal posléze velice proslulým umělcem, a proto ho chtěl bavorský král Ludvík I. povolat nastálo do Mnichova, ale Schaller odmítl. Přesto vytvořil pro památník ve Walhalle u Donaustaufu několik bust. V roce 1823 se vrátil do Vídně a stal. Nazaréni různých životních stavů svědčí o kontemplativní dimenzi křestního zasvěcení tím, že žijí vnitřní život spojení s Bohem způsobem Dona Boska. Žijí a pracují v každodenním životě společnosti a snaží se mít srdce zakotvené v Bohu. Nazaréni působí a aktivně napomáhají tomu, aby časné skutečnosti. Křesťanství vzniklo v 4. desetiletí n. l., částečně navazovalo na judaismus (Židé čekali příchod mesiáše, křesťané mesiáše přivítali, víra se posouvá dál) První křesťané pocházeli z židovského prostředí a objevili se také první nepřátelé = Židé, tím vznikaly spory o víře

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním webu vyjadřujete souhlas. Ochrana soukromí - cookies. Kresba - disegno Kresbasedostaladoteorieuměnívranémnovověkuvsouvislostisevznikem moderního pojmuumění.Velmizáhyovšemzejménaveflorentském. nazaréni: sektor → obor: sektor → odvětví: sektář uctívající zvířata → ofita: sekta gnostická → ofité: sekta husitská → orebité: sekta starořecká → orfikové: sekta lidová za feudalismu, sekty lidové za feudalismu → pikarti: sekta husitská → pražané: sekta náboženská → raskot: sekta náboženská. Přidat komentář. Pokud chcete přidat komentář, zadejte jej do formuláře níže. Nejsou povoleny žádné formátovací značky. Adresy na web nebo emailové adresy budou automaticky transformovány na aktivní odkazy

Adam Hnojil: Nazaréni - GAVU

- Nazaréni, esejci a Kumránci - nový pohled na význam esejců, kteří tvořili dlouhodobý přechod od judaismu ke křesťanství. Bez esejců by se křesťanství nerozšířilo, protože esejci se stali prvními křesťany. Pomazání olejem byla převzatá tradice z buddhismu do esejské komunity jako výraz náležitosti ke. Jako hluboce věřící a oddaný katolík poldádal náboženský obraz za nejvyšší stupeň umění a podobně jako ostatní nazaréni vyjadřoval svůj životní postoj s opravdovostí a až naivní upřímností. Rodný dům autora v Chrastavě - malba na dřevě (část z Iluzivního pokoje) Jan Ranzmayer (1814-1874

Malíři a grafici Veltruského zámku

Ježíš, nazaréni, esejci, Kumránci :: duchovnipoznatk

Bakalářská zkouška. Očekává se rámcová znalost uvedených pojmů, osobností, jejich časového a uměleckého zařazení. Kapitoly z dějin uměn Nazaréni, Velikonoce. Kuřecí mnohobarevná v ohradě, kuřátka. Drží barevné velikonoční vajíčko. Ježíš před Pilát, svatý týden v Seville, bratrstvo San Benito. Ježíš z Nazareta s křížkem na rameni. Průvod bratrstva štěně Sevilla Milí farníci, srdečně vás zveme v lednu, v měsíci oslavy svátku sv. Jana Boska a v roce, kdy si budeme připomínat výročí 200 let od jeho narození, v rámci cyklu Středy plné vědy na přednášky a besedy o Salesiánské rodině. Budete se moci více dozvědět o životě a poslání salesiánů (SDB), salesiánek (FMA), salesiánů spolupracovníků (ASC), ale také dalších. Nazaréni nazaréni - Spolek sv. Lukáše Názorové hnutí Přecitlivělí Nebiolo-Societá S.P.A. Nedivadlo Ivana Vyskočila Needcompany Neil Cummings & Marysia Lewandowska Německá společnost pro fotografii Německá společnost věd a umění NEO ARCAISMO Neočekávaný dýchánek Neokunst-Gruppe Neprakta Nepřichází v úvahu (N. V. Ú. va, později známých pod zjednodušeným názvem nazaréni.2 Tento tradiční námět křesťanské ikonografie se stal v jejich okruhu výrazným projevem sebeidentifikace současně umělecké a sociálně-psychologické, směřované částečně i vůči (tehdy poměrně úzké) skupině objednavatelů

N KŘESŤANÉ V IRÁKU PÁNSKÉ KHAKI | krestanskatricka

nazaréni • Wilhelm Heinrich Wackenroder, Herzensergiessungen eines kunstliebenden Klosterbruder (Srdečné výlevy uměnímilovného řeholníka) • vroce 1809 založilo několik studentů vídeňské Akademie pod vedením Friedricha Overbecka (1789-1869) a Franze Pforra (1788-1812) Spolek sv. Lukáše(Lukasbund Smyslem Wiki je obsahové a funkční doplnění ostatních modulů Metodického portálu RVP.CZ s akcentem na podporu online spolupráce a sdílení

Nazaret - Wikipedi

kdo jsme fraternidad-nazaren

N KŘESŤANÉ V IRÁKU DÁMSKÉ ČERNÉ DLOUHÝ RUKÁV

duchovnipoznatk

Figura, Figurální malířství 19. století, Josef Mánes, Romantismus, Pozdní romantismus, Nazaréni, Sebereprezentace, Antropomorfizace, Historické malířství. Čeští nazaréni v Itálii ve 20. letech 19. století: František Tkadlík a Josef Führich, in: Z. Hojda (ed.), Ach Italia, cara mia! Čechy a Itálie v české kultuře 19. století. Sborník příspěvků z 31. ročníku sympozia k problematice 19. století, Praha 2012, s. 442-452 Nazaréni, preraffaelité i nábožensky zaměřená filozofie 19. století spatřovali v tomto díle ideální zobrazení zbožného rozjímání, tiché vznešenosti i vnitřní křesťanské síly. Raffael byl od roku 1508 činný na papežském dvoře v Římě,. Datum / čas 28.01.2015 18:15-19:30. Milí farníci, srdečně vás zveme v lednu, v měsíci oslavy svátku sv. Jana Boska a v roce, kdy si budeme připomínat výročí 200 let od jeho narození, v rámci cyklu Středy plné vědy na přednášky a besedy o Salesiánské rodině

Deutsch: Als Nazarenische Kunst wird eine romantisch-religiöse Kunstrichtung bezeichnet, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts deutsche Künstler in Wien und Rom begründeten. Sie hatten sich zum Ziel gesetzt, die Kunst aus der Wiederentdeckung alter italienischer und deutscher Kunst heraus im Geist des Christentums zu erneuern Nazaréni jako nespokojení žáci vídeňské Akademie založili spolek roku 1809 a inspiraci čerpali z umění křesťanského pozdního středověku a rané renesance. Richterovým cílem nebyly figurální obrazy, ale krajinářství, které objevil v obrazech tyrolského umělce Josepha Antona Kocha Tak nás křesťany muslimové nazývají. Především proto, že tak je to psáno v Koránu: Nazaréni. Proto zvláště tyto nejvíce extremistické skupiny jako ISIS, když přijdou do měst, vesnic, čtvrtí, označují domy křesťanů písmenem nún. Označují tak domy křesťanů, kam lze vstoupit a zabíjet

Portaro - Webový katalog knihovny. Národní galerie v Praze. KATALOG PORTAR nazaréni jsou v lidových spisech a časopisech rabínů označeni spíše za stoupence celkem neškodného cizího kultu, jemuž mohl holdovat i Abrahám. Dále pak Tal-mud Sab. 82a říká: Rabín Akiba praví: Odkud víme, že Aboda zara svého nositel

Salesiáni Dona Bosk

Nazaréni . Spanish Nazarenes Artists in Rome. Štěpánek, Pavel. In Spain, the Nazarene movement was represented by a group of painters who worked in Rome: Luis de Madrazo, Eduardo Rosales, Alejo Vera and Domingo Valdivieso, but after all (known as the Catalans/all of them Catalans) the Catalans. The most important figure in this group was. Nazareni ili Nazarenska sekta (ἡ τῶν Ναζωραίων αἵρεσις) je izraz koji se koristi u dva različita konteksta vezana uz rano kršćanstvo: . jedan od naziva za ranohrišćansku zajednicu iz 1. vijeka.Pominje se u Djelima 24:5 kada je apostol Pavao optužen pred Feliksom u Cezareji (glavnom gradu Rimske Judeje) od Tertula kao vođa sekte Nazarena Hlavní malířské hnutí spojované s nástupem romantismu v německy mluvících zemích p ředstavovali Nazaréni, kte ří se po čátkem 19. století soust ředili v Římě, odmítajíce eklektismus panující na stávajících akademiích um ění

Církev československá husitská. Edice Blahoslav. Praha 2000 Milan Salajka. Slovník náboženských. a teologických výrazů a pojmů (pro školu, pracovnu a dům 1. kapitola - Nazaréni 13 2. kapitola - Adventisté 15 2.1 Adventismus 15 2.2 Adventisté a odpírání vojenské sluţby v ýeskoslovensku 1918-1938 16 2.3 Reakce státního aparátu 18 3. kapitola - Mezinárodní sdruţení badatelů bible (svědci Jehovovi) 2

Nejaktivnější v tom byla sekta známá jako nazaréni a vedená Petrem a Jakubem, bratrem Ježíšovým. Protože tvrdili, že Ježíš je král, představovali hrozbu pro Římany i židovské vládnoucí vrstvy. Na nazarény se proto konaly štvanice, v nichž obzvláště vynikal jistý Saul (Šavel) z Tarsu. Když se opět jednou. Study 50 Nazaréni, Prerafaelité, symbolismus flashcards from Dominik M. on StudyBlue Jméno Nazaréni bylo čestné. Pro jejich chudobu jim také říkali ebionité, hebrejsky chudí. Progress Of The Christian Religion b) Trojici propagovali na filosofických a křesťanských školách v Alexandrii. Jejich touha po kuriozitách je vedla k odhalování tajemství onoho světa Ve Vídni působili nazaréni, kteří zpracovávali náměty z německého středověku. Ilustrátor Carl Spitzweg (1808-1885) měl blízko k biedermeieru. Historie Německo bylo rozděleno na drobné státečky až do roku 1871. Stále většího významu nabývalo Prusko Obsah : Politologie 6. Vývoj politického myšlení 6. Mezinárodní vztahy 8. Vznik a podstata státu a práva 9. Státní moc a státní mechanismus 1

Nazaréni navázali na teoretiky 16. století, Lodovica Dolce a Karla van Mandera, a spojili malířství a poezii do jednoho celku. Celý složitý vývoj završuje Overbeckův obraz Italie a Germanie (1815-1828). Kompozičně vychází z alegorie umělecké tvorby, chápané jako jednota dvou protějšků, poezie a malířství (ut pictura. ADJÚRO ergo te, omnis immundíssime spíritus, omne phantásma, omnis incúrsio sátanae, in nómine Jesu Christi + Nazaréni, qui post lavácrum Joánnis in desértum ductus est, et te in tuis sédibus vicit: ut, quem ille de limo terrae ad honórem gloriae suae formávit, tu désinas impugnáre: et in hómine miserábili non humánam. Katolické televize v Madridu, stařičký betlémář v Odrách a netradiční pohled do Svaté země v magazínu nejen pro věřící, který uvádí Aleš Juchelk Německou skupinu zvanou nazaréni, která se usadila v Římě, vedl Johann Friedrich Overbeck. Zpočátku se setkávali s nepochopením a posměchem, ale postupem času si dobyli v Římě uznání. Tito malíři se snažili o vzkříšení stylové čistoty - v jejich tvorbě vládne nehybnost, chybí jim duch a jakákoli spontánnost

nazaréni Vševěd

Adam Hnojil, Nazaréni 29. dubna V cyklu přednášek věnovaných umění 19. st. se Adam Hnojil bude zabývat směrem, který vznikl jako iniciativa několika německých studentů v Římě na začátku 19. st. Jejich cílem byla obnova umění nesená křesťanskými ideály, inspirovali se gotikou a ranou renesancí V očích mladého farizea neexistuje ani jediná oblast, v níž by Nazaréni nepošlapávali Tóru - domněle modlářským uctíváním Ježíše počínaje a účastí žen na synagogální bohoslužbě konče. A tak obhájce Božího Zákona, pln spravedlivého hněvu, znovu a znovu přichází mezi rouhače, aby se na ně vrhal s. V rámci historických výzkumů se věnuje jak námětům profánním (tiskárenské a kancelářské provozy První republiky, korporátní historie aj.), tak i religionistickým (Jednota bratrská a její Malá stránka, Husité, problematika neoprotestantských minorit - Nazaréni, odpírači vojenské služby, Badatelé Bible. The book of texts from the international conference organized by Katarína Beňová, Department of Fine Arts at the Faculty of Arts, Comenius University and Slovak national gallery at the occasion of the exhibition Biedermeier

Nazaréni - Artalk.c

2.2 Doplněk I - Nazaréni 3 1 2.3 Doplněk II - Elkasaité 32 3. Pohanské deformac 3e 5 3.1 Gnosticismu 3s 5 3 .1.1 Původ gnosticism au jeho základn tezí e 36 3.1.1.1 Mýtus o vzniku světa 38 3.1.1.2 Základn kamení y gnostickéh učeno í 3 9 3.1.2 Gnose a křesťanstv 4í 1 3.2 Basilides 45 3.3 Doplněk III - Doketismus 4 romantismus [-tyz-, fr.], myšlenkové a um. hnutí, které vzniklo v Evropě na přelomu 18. a 19.st. jako reakce na hluboký rozpor mezi realitou soudobé spol. a human. ideály, které proklamovala fr. burž. rev. konce 18.st. R. odrážel prohloubení protikladů mezi individuem a společností, ideálem a skutečností, uměním a životem, v um. odpor proti strnulým normám předchozí.

Historie křesťanství: referát - iReferaty

Nazaréni tudíž nebyli nijak zvlášť moc pronásledováni, byli prostě trpěni, vždyť dodržovali židovské zákony, nebyl důvod proti nim zakročovat. A takových podobných sekt se napočítalo osmdesát! Jak se tedy mohl nadmíru vzdělaný Pavel kamarádit s nějakou sektou nazarénů? Pavel jimi mohl nanejvýš pohrdat (nebo. Předmětová kategorizace Thema, Vícejazyčná klasifikace knih podle témat a předmětů, Češtin V r. 1810 přišli Lukasbrüder do Říma, kde byli známi také jako Nazaréni a kde se ke skupině r. 1812 připoji Peter von Cornelius. Cornelius byl později Peteru Lenzovi vzorem. Do Katalánska se myšlenky této skupiny poprvé dostaly prostřednictvím Paula Milà i Fontanals, který v r. 1832 přišel do Říma, kde poznal Overbecka, a.

Historie křesťanství - Dějepis - Referáty Odmaturu

Friedrich), anglická krajinomalba, Nazaréni, česká romantická a historická malba (Mánesové, Rubenova škola, Haushoferova škola, Mařákova škola), generace Národního divadla 15/ Evroé a české umění konce 19. a první poloviny 20. stolet Gnóze jako myšlenkový komplex krystalizovala kolem přelomu našeho letopočtu a za přímé předchůdce gnostiků bývají považováni židovští nazaréni a esejci. Za prvního přímého učitele a šiřitele gnostických myšlenek bývá považován Ježíš Nazarénský V první polovině 19. století nazaréni a prerafaelité (např. Gabriel Rosseti) hledali při zobrazování andělů inspiraci ve středověku a renesanci. V našem prostředí se setkáváme s.

Groups abar

ců, kteří spolu úzce spolupracovali, byli Nazaréni v Římě v letech 1810-1830. Velmi správně zdůrazňuje, že tento druh umělecké spolu-práce se mohl vyvinout do podoby uvědomělé strategie až po vymi-zení cechů, kdy se do popředí dostalo romantické pojetí individuální-ho umělce Salesiánská rodina je hnutí v katolické církvi, sdružuje společenství laiků i řeholníků, která žijí salesiánskou spiritualitu a vychovávají mladé lidi v duchu salesiánské výchovy. Některá z nich založil sám Don Bosco. Salesiánská rodina má dnes ve světě kolem 400 000 členů Čeští nazaréni v Itálii ve 20. letech 19. století: František Tkadlík a Josef Führich [The Czech Nazarenes in Italy in the 1820s: F. Tkadlík and J. Führich], in: Z. Hojda (ed.), Ach Italia, cara mia! Čechy a Itálie v české kultuře 19. století Kromě Delacroixe patřili k předním představitelům romantismu ve Francii Géricault a P. P. Prudhon; romantismus v Německu představují nazaréni, Ph. O. Runge, M. von Schwind a krajinář C. D. Friedrich, v Anglii W. Blake a H. Füssli

Adam Hnojil: Nazaréni - GAVU

Václav Mánes (1793 - 31. ledna 1858, Praha farnost při kostele sv.Štěpána na Novém Městě pražském) byl český malíř, mladší bratr krajináře Antonína Mánesa a strýc malířů Josefa, Quida a Amalie Mánesových. 13 vztahy Ve Vídni působili nazaréni, kteří zpracovávali náměty z německého středověku. Ilustrátor Carl Spitzweg (1808-1885) měl blízko k biedermeieru. Historie. Německo bylo rozděleno na drobné státečky až do roku 1871. Stále většího významu nabývalo Prusko

 • Zásahové jednotky křížovka.
 • Pásky na moly.
 • Raspberry pi zero w koupit.
 • Cites dřevo.
 • Jak zabránit střídavé péči.
 • Bakterie koky v moči.
 • Inkubační doba bse.
 • Baumax stojací lampa.
 • Suchý kašel v noci.
 • Scenicky tanec deti.
 • O2 family vypadek.
 • Filmy o mutantech.
 • Šmoulové omalovánky.
 • Pádla ostrava.
 • Sa 58.
 • Dodge viper cena.
 • Log 3.
 • Noční král historie.
 • Subwoofer jbl 1000w.
 • Holka obrázek.
 • Bublinková folie 100cmx100m.
 • Dreamworks filmy seznam.
 • Kosmetické studio natur.
 • 12 weeks old fetus.
 • Youtube hypnos.
 • Lvi kral 2019.
 • Klavirista liberace.
 • Kratkozrakost dedicnost.
 • Terorismus úvaha.
 • Pudl střední aprikot.
 • Fenologie rostlin.
 • Cvičení joga české budějovice.
 • Sahara smoke vodní dýmka.
 • Volkswagen eos recenze.
 • Pink what about us chords.
 • Icloud drive macbook.
 • Kuřecí maso se smetanovou omáčkou a špenátem.
 • Smenarna polsky.
 • Lední brusle wikipedie.
 • Mrkvová nať do polévky.
 • Komunikace v českém jazyce pro střední školy odpovědi.