Home

Slovník stavebních pojmů

Slovník pojmů ze stavebnictví infoz

Slovník pojmů ze stavebnictví. Stavebnictví je hospodářský obor, jehož cílem je zajišťovat výstavbu, údržbu, modernizaci a demolici stavebních objektů. Může se jednat o stavby různého druhu - pro účely bydlení, práce, výroby, skladování a mnoha jiných Stavební slovník - přehled pojmů Stavební slovník nabízí vysvětlení některých pojmů ze stavebního zákona Slovník pojmů. Hlavní stránka; O stavebním spoření; Slovník pojmů; Pro zobrazení dalších informací klikněte na vybraný pojem. Akontace; Bonita; Bytové potřeby; Čekací doba; Celkový počet poskytnutých úvěrů; Celkový počet uzavřených smluv; Cílová částka; Dědic; Dlužník; Doba spoření; Fyzická osoba. Zorientujte se ve světě stínicí techniky díky našemu slovníku pojmů. Vysvětlili jsme pro vás méně známé termíny, produkty a jejich části. Slovník pojmů. Vysvětlení méně známých pojmů venkovní rolety do stavebních překladů.

Stavební slovník - přehled pojmů Mobestyl - stavební

Slovník stavebních pojmů. Co je to rekuperace, tepelné čerpadlo, vikýř, atika, hydroizolace, pasport stavby, zárubeň, sádrokarton, HS portál a mnohem více Slovník pojmů; Slovník pojmů různé úrovně stavebních úřadů odpovídají správnímu členění příslušné země (okresní stavební úřad, krajský stavební úřad a nejvyšší stavební úřad - ministerstvo stavebnictví). Stavební uzávěr Slovník stavebních pojmů. Částka, kterou tvoří zaplacené pojistné včetně přiznaných podílů na zisku po odpočtu rizikového pojistného a nákladů pojišťovny připadajících na jednotlivá pojištění za uplynulou dobu podle pojistně-technických zásad.Cílem finančních a investičních aktivit je zhodnocení kapitálu, který komerční pojišťovna vlastní nebo spravuje

Přijímání (pohlcování) plynů, par i tepelného a světelného záření pevnými tělesy nebo kapalinami. Při absorpci záření se energie záření mění na jiné formy energie, přičemž dochází ke zvýšení teploty a tepelné roztažnosti. Takto např. povrchové plochy stavebních dílců absorbuji vyzařovanou sluneční energii Na této stránce naleznete náš slovníček pojmů. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů

Den otevřených dřevostaveb 6

ProfiTender.cz - Slovník pojmů Forma zadávacího řízení využívaná v situacích, kdy nelze potřebu vývoje inovativní dodávky/služby nebo stavebních prací a jejich následné koupě uspokojit prostřednictvím řešení, které je na trhu již dostupné. S slovnik.cz - Multilingual Dictionar kap. 9. - Slovník pojmů : DS: Datová schránka : Databázový soubor obsahující údaje o dopravní a technické infrastruktuře a vybraných přírodních, stavebních a technických objektech a zařízeních, které zobrazují a popisují jejich skutečný stav, a údaje o záměrech na provedení změn dopravní a technické. Stavebnictví - slovník pojmů Průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy Je hodnotou, která charakterizuje tepelně technické vlastnosti všech stavebních konstrukcí budovy tvořících její obálku. To znamená všech částí budovy, které vnitřek budovy oddělují od exteriéru A; Administrátor: Fyzická osoba, kterou určila Oprávněná osoba, aby za ní mohla přidávat / odebírat další uživatele datové schránky (Pověřené osoby), včetně nastavení jejich přístupových práv.: Akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb: Poskytovatel certifikačních služeb, jemuž byla udělena akreditace podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu

Česko-anglický obousměrný slovník vybraných pojmů ze stavebnictví Brit. a am. smlouvy na dodávku stavebních prací obsahují liquidated damages, protože se penalty považuje za obtížně soudně vymahatelné, popřípadě je nevymahatelné vůbec); náhrada. Slovník pojmů. Slovník stavebních a izolatérských pojmů změny rozměrů stavebních dílců nebo stavebních prvků způsobené zvýšením teploty. Teplá střecha. ploché střechy jsou obecně zhotoveny jako teplé střechy (neodvětrávané, jednoplášťové střechy). Na rozdíl od studené střechy je teplá střecha. Slovník pojmů Bytové potřeby Bytovými potřebami se ve smyslu § 6 zákona o stavebním spoření č. 96/1993 Sb. v platném znění rozumí následující bytové potřeby na území České republiky 'stavební' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny.

Slovník pojmů; Úschovna a úložiště vedení stavebních řízení, dopravní agenda, ochrana kulturních památek, vedení matrik, atd.). Veřejné korporace jsou při výkonu této působnosti podřízeny dalším nadřízeným orgánům, přičemž nejvyšším orgánem v této soustavě (hierarchii) je orgán státu (např. Slovník pojmů - okna a dveře (výplně stavebních otvorů) Jednostupňové těsnění O jednostupňovém těsnění otvorové výplně mluvíme tehdy, jsou-li dešťová zábrana a větrová zábrana sloučeny do jednoho celku Poradníček - Slovník pojmů ze stavby. Stupně projektové dokumentace • Slovník pojmů ze stavby • Na které pojmy se nás ptáte. AD - autorský dozor. Udává množství jednotlivých položek stavebních prací, tzn. že udává číselný kód položky, popis položky (co všechno obsahuje) a výpočet množství.. Rozumí se právo zadavatele na poskytnutí dalších dodávek, služeb či stavebních prací, jejichž zadání si zadavatel vyhradil v zadávacích podmínkách původní veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení, užším řízení nebo zjednodušeném podlimitním řízení, a v případě veřejné zakázky v oblasti obrany. A - B - C- Č - D - E - F - G - H - CH - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R- Ř - S- Š - T - U - V - W - X - Y - Z - Ž. A akropole - vnitřní nejvyšší část.

GEMA ART GROUP a. s. Haštalská 760/27 110 00 Praha 1. Sídlo provozovny: Hanusova 347/16, 140 00 Praha 4 - Michl Slovník pojmů. Vysvětlení méně známých pojmů. akrylová látka . odolná stálobarevná látka s UV ochranou, naimpregnovaná pro snazší stékání vody. bezpečnostní pojistka vnitřní žaluzie Slovník pojmů. +420 774 333 888 info@vyberpojisteni.cz. Pojištění vozidel. Nemovitými objekty - se rozumí budovy, ostatní stavby a jednotky včetně k ni příslušejících stavebních součástí a příslušenství. Nespotřebované pojistn.

Slovník pojmů - AČSS Asociace českých stavebních

 1. Slovník pojmů. Poradna; Inženýr architekt - ve stavebních oborech. J. JUDr. Doktor obojího práva, má povinnost projít rigorózní zkouškou. K. Kampus. Objekt, v němž se vyskytuje univerzita. Jedná se o celek několika budov, kde spadají jak budovy fakulty, tak menza a koleje
 2. Pojmy pro Facility management ASP (Application Service Providing) - poskytování služeb softwarových aplikací - forma outsourcingu IT; zákazník nekupuje aplikaci, ale pouze platí licence za její používání. Aplikace jako taková je provozována na infrastruktuře poskytovatele a zákazník k ní přistupuje přes internet, zpravidla přes webové rozhraní. Poskytovatel.
 3. Slovník realitních pojmů Advokátní úschova: slouží ke zvýšení jistoty a důvěry, že smluvní strany splní to, na čem se dohodly, je to úschova peněz, kterou skládá kupující pro prodávajícího u třetí osoby (advokáta) předtím, než dojde např. k zápisu do katastru nemovitých věcí

Slovník pojmů stínicí techniky Climax

Slovník pojmů: Nové stavby a stavební povolení Tento ukazatel měří počet rodinných domů, které začaly být ve sledovaném období stavěny a počet stavebních povolení v tomto období vydaných Slovník pojmů. Slovník pojmů. Potřebujete poradit s výběrem vhodné lišty či profilu? Připravili jsme pro Vás obsáhlý slovník pojmů, kde najdete nejčastější hledané termíny, popis vybraných komponent včetně ukázek z praxe a další užitečné informace. Pokud nenajdete odpověď, pošlete nám Váš dotaz

Slovník pojmů Naleznete zde vysvětlení všech základních i méně známých výrazů, frází a zkratek, na které můžete narazit při sjednávání pojištění na našem webu. Pokud máte dotazy a komentáře, napište nám na e-mail info@top-pojisteni.cz či na chat dole Slovník pojmů. Akce (při nastavování stavu střežení a klidu) (action) Pro hlídání průrazu stěn a stavebních konstrukcí.Tato čidla mají větší šířku pásma vyhodnocovaných kmitočtů, nastavitelnou citlivost a optickou indikací s pamětí

Pokračujte na mapy prodejních oblastí, stavebnin, stavebních firem i pokrývačů. Slovník pojmů týkající se střech Wienerberger skupina je největší světový výrobce cihel Největší výrobce keramických střešních krytin v Č Slovník odborných pojmů; Z pohledu stavebních konstrukcí je důležitá odolnost konstrukce vůči zvukům šířících se ze vzduchu- lidská řeč, televize, apod. (vzduchová neprůzvučnost). Druhým důležitým parametrem je. Praha - cenová mapa stavebních pozemků Základní informace: Mapa je oceňovací vyhláškou platnou na území hlavního města Prahy, avšak uvedené ocenění nijak neomezuje, ani neurčuje výši ceny pozemků, kterou si mezi sebou smluvně dohodnou kupující a prodávající

Stavební slovník stavimbydlim

Magazín krásy Slovník pojmů Keratin. Keratin patří do rodiny stavebních bílkovin, tzv. skleroproteinů. Keratin je tou bílkovinou, která chrání epitelové buňky před poškozením a stresem - obojí může buňku zničit. Je hlavním konstrukčním prvkem vlasů a nehtů, poskytuje nezbytnou sílu a tuhost žvýkacím. Podniky a ICT - Slovník pojmů . 3D tisk (aditivní výroba) a zabezpečení budov či jiného majetku firmy a jeho kontroly např. prostřednictvím dronů a nebo v oblasti stavebních či montážních prací a oprav. SCM (Supply Chain Management). Přinášíme Vám slovník dotačních pojmů a terminologie, který Vám pomůže zorientovat se ve složitém procesu čerpání dotací z EU. Zde Vám poradíme Slovník pojmů. asdsad vytváření stavebních molekul, svalovou kontrakci a Cirkadiánní rytmus. Cirkadiánní rytmus je fyziologický proces který probíhá v našem těle (z lat. circa = okolo, během, dies = den) a je regulovaný slunečním světlem. Udavačem rytmu jsou změny koncentrace melatoninu, hormonu. Úvod Ceníky produktů Katalogy Poradna Slovník pojmů. Katalogy. Úvod Ceník stavebních prací.

Slovník pojmů GSERVI

Inzerát Slovník pojmů ve výstavbě v okrese Brno-město, cena 40Kč, od Pavlína Černíková na Sbazar.cz. Popis: Slovník pojmů ve výstavbě Český svaz stavebních inženýrů, Praha 1995. Vydání I. 112 str. Měkká lepená vazba. Ve výborném stavu. Cena bez poštovného

Slovník stavebních pojmů, pro správné posouzení poskytnutí

Slovník pojmů. Betonit. Bentonit je jemnozrnná nehomogenní hornina složená z jílového minerálu montmorillonitu. Vysoká absorpční schopnost předurčuje bentonit k využití ve stavebnictví jako těsnicí a izolační materiál. Takový produkt se používá například jako izolace proti vlhkosti při zemních a stavebních. Slovník pojmů. Klasická vodní masáž Samonosný rám umožňuje instalaci masážní vany do již hotové koupelny bez dalších složitých stavebních úprav. Montáž masážní vany je se samonosným rámem velmi jednoduchá. Je standardní výbavou ve všech modelech SANTECH ENERGY Biochemický slovník Jak již název napovídá, biochemie je věda na pomezí biologie a chemie . Zkoumá chemické pochody v živých organismech a funkce základních stavebních kamenů živé hmoty jako jsou například sacharidy, tuky, bílkoviny, kyseliny a další Slovník pojmů, Barvy na dřevo.cz specialista na nátěry dřeva. tenkovrstvá lazura. Tenkovrstvou lazuru (slabovrstvou) lze aplikovat na vlhčí a méně vyschlé dřevo, spíše na ploty apod

Slovník pojmů. V personálních inzerátech se vyskutuje řada zktatek a pojmů, které nemusí být všem zcela jasné : Brand manager - zpracovává agendu svěřených značek, realizuje průzkum trhu v oblasti prodeje sortimentu svěřených značek, připravuje marketingové akce k podpoře prodeje v rámci svěřených značek. Developer - zajišťuje nákup, financování. Tento slovník RNDr. Václava Švamberka obsahuje 222 včelařsky významných pojmů s bohatým obrazovým doprovodem, jejich překlad do angličtiny a němčiny a výklad pojmu v češtině. Obsahuje také obrácené slovníky, tj. anglicko-český a. Slovník pojmů . Další služby - Otevřeno smí mít: optika (brýle, kontaktní čočky a související zboží) banky, včetně stavebních spořitelen, pojišťoven, cenné papíry, směnárny, hotovostní převody - transakce však musí probíhat přes okénko a dodržovat diskrétní zóny, aby se klienti neshlukovali ve frontác často s odkazem na řečtinu (antika) je chápáno jako vlastnictví, jako mýt. > habitus myjte vlažnou vodou! David Nesnídal: 12.04.2006 18:4

Tematická výstava Třináct komnat První republiky — Bydlení

Slovník pojmů z oblasti BOZP a PO Zpět na seznam Koordinátor BOZP Smyslem Koordinátora BOZP na staveništi je vzájemná koordinace všech účastníků výstavby vedoucí k eliminaci potenciálních rizik vzniklých výstavbou Slovník pojmů. Není nad to věci správně pojmenovat. Pokud si nejste jistí, využijte pro přesnou definici pojmů náš slovník. Většina bank a stavebních spořitelen v ČR akceptuje smlouvu o smlouvě budoucí kupní jako jeden z dokumentů dokazující účelovost použití úvěru. Stavební parcela: Parcela určené k. Potřebujete nové profesionální vybavení? Dražba zemědělské techniky a stavebních strojů je skvělou možností, jak ho snadno a levně získat. Prohlédněte si naši nabídku. Najdete v ní například dřevoobráběcí stroje, kovo stroje, lesní, silniční a další techniku, kterou můžete vydražit za příjemnou částku Slovník pojmů pro RC modely, RC soupravy, RC modely letadel, RC vrtulníky a dronů včetně potřebného příslušenství a stavebních materiálů. Dále u nás můžete zakoupit kreativní stavebnice LEGO, Merkur, Meccano, Hexbug a Fischertechnik. Z kovových modelům nabízíme kompletní sortiment značky Bburago

inženýr architekt, akademický titul uváděný před jménem udělovaný absolventům (navazujícího) magisterského studia na fakultách architektury či stavebních fakultách Ing. arch. - slovník pojmů - Poradna - Jobs.c Slovník chemických pojmů Autoři: KolektivVŠCHTPraha Editor: prof.RNDr.MilanKodíček,CSc. Elektronickáverze: KarelMatas Evroý sociální fon

Slovník realitních pojmů. Advokátní úschova - úschova peněz, kterou skládá kupující pro prodávajícího u třetí osoby (advokáta) předtím, než dojde např. k zápisu do katastru nemovitých věcí. Advokátní úschova slouží ke zvýšení jistoty a důvěry, že smluvní strany řádně splní to, na čem se dohodly. Slovník pojmů - Kancelářský nábytek Svět kancelářského nábytku je plný cizích a občas nejasných pojmů či odborných termínů. Rozhodli jsme se proto připravit slovník několika desítek těchto výrazů , které vám pomohou se lépe zorientovat při výběru vybavení nebo v diskuzích o kancelářských prostorech Slovník stavebních pojmů | Bydlení Raz Dva Slovník stavebních pojmů, stavební slovník, slova o bydlení, stavění, zařizování. Vysvětlené pojmy z oblasti stavebnictví. Široký rozsah frází a pojmů Aktuálně. 06.11.2020. Vývoj pojistného trhu ve 3. Q 2020. Další informace . 04.11.2020. Vývoj povinného ručení 2020: Průměrná škoda v povinném ručení roste o 5

Slovník pojmů. Amortizace - postupné snižování hodnoty věci pro její opotřebení.. Běžné pojistné - pojistné, které se platí za dohodnutá pojistná období, např. měsíc, čtvrtletí, pololetí, rok. Údaj o délce pojistných období je podstatnou součástí pojistné smlouvy.. Bonifikace - zvýhodnění účastníka pojištění Indexy cen stavebních prací představují efektivní pomůcku, jak promítnout vliv inflace do cen stavebních prací. Prostřednictvím stanovených indexů lze historická data upravit na současná. Indexy vydávají dvě organizace Český statistický úřad a ÚRS Praha, a.s. Stanovené indexy jso Slovník pojmů PO. Hořlavá látka . Hořlavá látka. Ohlašovna požárů . systémy a prvky zajišťujicí zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí nebo snížení hořlavosti stavebních hmot, vodní clony, požární přepážky a ucpávky) Slovník pojmů. Keratin. Rohovina. Keratin patří do rodiny stavebních bílkovin, tzv. skleroproteinů. Keratin je tou bílkovinou, která chrání epitelové buňky před poškozením a stresem - obojí může buňku zničit. Je hlavním konstrukčním prvkem vlasů a nehtů, poskytuje nezbytnou sílu a tuhost žvýkacím orgánům jako.

Stavební slovník - stavebnikomunita

 1. Slovník realitních pojmů: Nízkoenergetický dům. 05.06.2012 / REALCITY / Rubriky: Nezařazené. Nízkoenergetický dům je běžná stavba, která má spotřebu energie na vytápění v rozmezí 15-50 kWh/m² za rok. Těchto úspor se dosahuje zejména kvalitním návrhem a provedením stavebních postupů (např. bez Zobrazit víc
 2. átové tyčky a trubičky, uhlíkové tyčky, trubičky, pásoviny a profily. Největší výber skladem
 3. Slovník pojmů; Důležité odkazy; Pojištění pro případ poškození nebo zničení strojů nebo strojních zařízení, stavebních přístrolů, elektroniky atd. K poškození nebo zničení může dojít například chybou konstrukce, vadou materiálu nebo výrobní vadou, přetlakem plynu nebo kapaliny či podtlakem, pádem nebo.
 4. Nyní se můžete něco přiučit, protože jsme pro vás našli dokonalý slovník pojmů od A až po Z, který by měl znát každý pěstitel a znalec konopí. 12/12 - Označení světelného cyklu pro vyvolání kvetení. 12 hodin světla následovaných 12-ti hodinami tmy
 5. Užitečný slovník pojmů pro stínící techniku. Zorientujte se ve světě stínící techniky díky našemu slovníku pojmů. Zjistěte, jaký typ stínění je pro vás nejvhodnější a jaké technické parametry je potřeba při výběru sledovat. Budovy mohou být energeticky úsporné použitím kvalitních stavebních a.

Slovník vybraných pojmů v oblasti realit a oceňování - obestavěný prostor stavebních objektů (žumpy, septiky, podzemní nádrže a bazény, podzemní kanály pro vedení (kolektory) a podobně) - obestavěný prostor je ohraničen po stranách vnějším lícem obvodových konstrukcí včetně izolací a přizdívek; nejsou-li. Slovník pojmů pro pojištění podnikání Jednotlivé části a díly dveří, oken, okenních nebo balkónových dveří a ostatních stavebních prvků, jejichž demontáží ztrácí uzamčený prostor odolnost proti vniknutí pachatele, musí být ze strany venkovní-ho prostoru zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji. Slovník pojmů. Slovník pojmů S kombinovaným vrtacím kladivem je možné vrtat s příklepem do stavebních materiálů, bez příklepu pak i do dřeva a kovů. V režimu sekání lze s kombinovaným vrtacím kladivem provádět lehké sekací práce, jako sekání obkladů nebo vysekávání drážek.. Nářadí Metabo » Slovník pojmů Hmoždinka - Hmoždinka je spojovací prvek, který slouží k upevnění stavebních prvků na zeď nebo dřevo. Pro každé použití existuje správný typ hmoždinky. Použití hmoždinky je velmi jednoduché: vyvrte..

Gerbrich

Slovníček pojmů - BusinessCenter

Vyhledávání pojmů dle počátečního písmene. SOUVISEJÍCÍ ODKAZY Ústav územního rozvoje Portál územního plánování Principy a pravidla územního plánování. Slovník územního rozvoje Verze k 12. 6. 2020 (6 396 kB) Cenová mapa stavebních pozemků ( Viz Oceňování pozemku) Certifikac Hmoždinka je spojovací prvek, který slouží k upevnění stavebních prvků na zeď nebo dřevo. Pro každé použití existuje správný typ hmoždinky. Použití hmoždinky je velmi jednoduché: vyvrtejte otvor, z.. Slovník pojmů; Soutěže; Zavolejte nám: po-pá 8:00-20:00 226 289 029; Kalkulačka stavebního spoření. Velký slovník finančních, ekonomických a bankovních pojmů. Nalezněte význam termínů, o kterých jen slýcháte

slovník pojmů; Slovník pojmů při němž proud blesku zcela nebo z části prochází pojištěnou věcí a zanechá viditelné stopy na stavebních součástech nebo elektroinstalaci v místě pojištění. úmyslné zavinění. SLOVNÍK POJMŮ POUŽÍVANÝ V RÁMCI POJIŠTĚNÍ MAJETKU SPM-02/2016 Chápeme, že jazyk pojišťoven není jednoduchý pro čtení. I když používáme slova v jejich obvyklém významu, pro snazší orientaci uvádíme slovníček pojmů, abyste věděli, co konkrétně znamenají: 1. Asistenční služby jsou služby, jež v rozsahu. CAD/CAM - slovník, výrazy, pojmy a zkratky od B - vysvětlivky akronymů a zkratek z oblasti CAD (glossary - online služba firmy CAD Studio Problematika oboru stavebních výplní otvorů, jenž obsahuje veškeré dodávky materiálu a prací oken a dveří, je nesmírně široká. Na těchto stránkách se vás pokusíme seznámit srozumitelnou formou s pojmy a termíny z oboru výroby a montáže plastových, hlikových a dřevěných oken a dveří V případě, že neznáte nějaký pojem a termín, přečtěte si slovník pojmů. Jaké jsou výhody stavebního spoření v roce 2018? Většina stavebních spoření na současném trhu je spojena s poplatkem za sjednání. Vedle pár výjimek v podobě nižší platby je to částka v hodnotě 1 % z celkové výše stavebního spoření

ProfiTender.cz - Slovník pojmů

Slovník pojmů. A. Akciová společnost. Alokační efektivnost. Apreciace měny. Akcie na majitele. Arbitráž Indexy cen stavebních prací. Slovník pojmů. Kontakt. Volejte: 255 78 55 80. zadavatelů předem dostatečně konkrétně určit předpokládanou dobu a rozsah poskytnutí nových služeb či stavebních prací v zadávací dokumentaci, je otázka, kterou nám zodpoví až rozhodovací praxe ÚOHS a správních soudů KOUCKÝ, Roman a kol. Slovník. Návrat k přirozenému jazyku a objasnění základních pojmů Metropolitního plánu [online]. Praha: Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, 2014, 22 s. [cit. 2014-09-23]. Dostupné z: Slovník Metropolitního plánu hl. m. Prahy. Seznam pojmů. parter měst OEM -výrobce stavebních strojů, plynových a stabilních průmyslových / Oleje, maziva, prodej a servis. Zavolejte, napište +420-602730308, info@optilube.c Ve stejném smyslu je důsledně užíváno i v jiných stavebních normách. Ať právních nebo technických. Stavebník je ten, kdo žádá ve správním (stavebním) řízení o povolení stavby dle § 104 - 110 StZ. Slovník pojmů ve výstavb.

slovnik.cz - Multilingual Dictionar

Připravili jsme pro Vás tento slovník pojmů k dřevostavbám! A. Arkýř soulad s přírodou i využití ekologických stavebních materiálů. Časový plán stavby časový plán výstavby je přehled jednotlivých termínů provádění dodavatelských prací na stavbě. D CAD/CAM - slovník, výrazy, pojmy a zkratky od I - vysvětlivky akronymů a zkratek z oblasti CAD (glossary - online služba firmy CAD Studio Slovník pojmů +420 312 547 380. Vše o nákupu Pro firmy Kontakty. Pryžová směs odolná vůči proříznutí, často používaná u stavebních vozidel. CSi. CSi = Conti Silent. Pneumatika s omezením vnitřního hluku . Profil Continental Sport Contact 5P. pro Audi RS6 285/30ZR21 100Y XL Vybírejte z více než 50 projektů pasivních domů, nízkoenergetických domů a aktivních domů. Myslete do budoucna a plaťte méně za vaše bydlení

Slovník pojmů. Veřejná zakázka na stavební práce. Veřejnou zakázkou na stavební práce je veřejná zakázka, jejímž předmětem je provedení stavebních prací či zhotovení stavby. Seznam stavebních prací, které Zákon o veřejných zakázkách pokládá za veřejnou zakázku na stavební práce, je detailně popsán v. Slovník pojmů - stránka 3. Slovník pojmu je seznam různých termínů ze světa stěhování s jejich popisem a vysvětlením. Podle hodnot typ Vyhledat Jedná se o úplatné poskytnutí dodávek či služeb nebo úplatné provedení stavebních prací. Jednou ze stran uzavírající smlouvu je veřejný zadavatel Slovník pojmů pro výběr betonové střešní krytiny. 16. 05. 2016 | Doba čtení 6 minut. vyjadřuje vliv stavebních výrobků na rozvoj požáru. Může vás zajímat. Domov a bydlení. Definice pojmů pergola a přístřešek Stavební zákon1 ani jeho prováděcí předpisy, pojem pergola ani pojem přístřešek nedefinují. Definici těchto pojmů lze však najít v odborné literatuře, např.: Architektura - naučný slovník autora Doc. Ing. Arch. Dr. Bohuslava Syrového (Státn Nízkoenergetický dům je běžná stavba, která má spotřebu energie na vytápění v rozmezí 15-50 kWh/m² za rok. Těchto úspor se dosahuje zejména kvalitním návrhem a provedením stavebních postupů (např. bez tepelných mostů). Izolační schopnosti objektu jsou dimenzovány podle doporučených hodnot normy ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. Cirkulace vzduchu může být i.

Ostrava - cenová mapa stavebních pozemků - CPM

Forex slovník pojmů | FXstreet.cz Fond pojištění vkladů (FPV) by měl zajistit, aby v případě krachu některé finanční instituce získali její klienti zpět své finanční prostředky. FPV se vztahuje vklady klientů bank, stavebních. Defektologický slovník (Edelsberger 1984, s 69) říká, že slovo defekt pochází z latinského slova defectus, což znamená úbytek. Jesenský (2000, s 58) definuje tento pojem jako ztrátu nebo poškození v anatomické stavbě organismu a poruchy ve funkcích organismu Přepravník stavebních strojů 355 x 183 x 20 cm , 3500kg 107 390 Kč 99 990 Kč Prodej přívěsů a náhradních dílů NEPTUN, BRENDERUP, NIEWIADOW,TEMARED, PONGRATZ, FRACHT, VAPP, WIOLA Centrální zadavatel je veřejný zadavatel, který pro jiné zadavatele pořizuje zboží, služby nebo stavební práce. Centrální zadavatel je povinen se zadavateli uzavřít písemnou smlouvu, kde upravují svá vzájemná práva a povinnosti

EuBV: Politika ECB poškozuje evroé střadatele - Tiskové

Slovník finančních pojmů. Akcie. Akcie je malý kousek firmy ve formě cenného papíru. Umožní vám kontrolovat část společnosti. Ať už jde o rozhodování o fungování podniku, nárok na odměnu za vlastnictví (nárok na podíl ze zisku společnosti - dividenda) nebo nárok na část majetku v případě krachu společnosti Wüstenrot Internet Banka Běžné i spořicí účty a termínované vklady Portál pro klienty a poradce Stavební spoření a hypotéky Kontaktní informace Máte dotaz nebo hledáte poradce Postavte si svůj vlastní tank. Klasická česká stavebnice Cheva je variabilní a polytechnická stavebnice složena z řady stavebních dílů a doplňků. Stavebnice Cheva povzbuzuje dětskou zručnost, představivost a kreativitu Mobestyl - příprava a dozorování staveb, realizace stavebních prací a poradenství v oblasti realit

Za Opavu

Nakupte knihy za dobré ceny v internetovém knihkupectví Kosmas.cz. První díl dlouho očekávané práce, který vychází více než 30 let po vydání odeonského Slovníku spisovatelů německého jazyka Bazar stavebních strojů Václav Matoušek. adresa: Silnice E49, Plzen - K Vary 12 km od Plzně 301 00 telefon: 603 229 110, 731 568 628. volat. 603 229 1.. zobrazit číslo. zobrazit číslo volat. e-mail: matousek.v@volny.cz. slovník pojmů. zásady zpracování osobních údajů. Slovník pojmů půjčky a hypotéky P.a. Je zkratka Per annum - latinsky ročně. Úrok např. 7,99% více » Vítejte na Půjčky a je nový portál, který se zabývá problematikou půjček, hypoték a úvěrů. Pomůže vám nají

Elektronický meteorologický slovník. Pro zatížení stavebních konstrukcí se používají jednotky kg.m —2 nebo kPa. Viz též sněhoměr. pranostik má jen regionální význam a pro jejich pochopení je nutné znát, kde a kdy vznikly, popř. obsah pojmů v době jejich zrodu Slovník pojmů z dějin umění Přehled vývoje stavebních slohů na našem území od románského až do období české moderní architektury (Kotěra, Plečnik, Gočár). Bohatý obrazový materiál, nákresy stavebních prvků, fotodokumentace, jmenný a věcný rejstřík. CAD Fórum - výkladový slovníček CAD pojmů a zkratek - tisíce tipů a další technickou podporu poskytuje firma CAD Studio, Autodesk Platinum Partne Slovník pojmů ve výstavbě - Obecná část je určen stavební (případně související) odborné veřejnosti a vychází proto z praktických potřeb činností a procesů ve výstavbě. Proto jsou také ve Slovníku zařazeny také definice (výklady) pojmů používané v právních předpisech Bazar stavebních strojů Václav Matoušek, 12 km od Plzně DUNLOP AT20 GRANDTREK 245/70 R. 2 500 Kč slovník pojmů. zásady zpracování osobních údajů.

 • Triad blog.
 • Křik obraz.
 • Golf parada.
 • Restaurace na kotlářce.
 • Minimální rozlišitelná vzdálenost.
 • Komerční banka můj účet gold.
 • Vana rosa 2.
 • Nit z přízraků online cz dabing.
 • Marimex solární sprcha.
 • O'bag batoh.
 • Kobra obojková.
 • Pobřeží slonoviny počasí.
 • Trhák tona.
 • Most s nejvyššími pilíři na světě.
 • Belaz 75710 cena.
 • Beach strahov trenéři.
 • Ptolemaios iv.
 • Teleskop s kamerou.
 • Nože nůž.
 • Yamaha yz 85 2006.
 • Prostření slavnostní tabule.
 • Vystaviste flora pavilon a.
 • Mcculloch cse 1835 test.
 • Přístřešek pro 2 auta.
 • Rafale letadlo.
 • Cigarety petry.
 • Routovací tabulka windows 10.
 • Antidepresiva pro deti.
 • Jeffree star nathan schwandt.
 • Nejkvalitnější káva žebříček.
 • Eagle low drag gt.
 • Jillian michaels workout 1.
 • Bohemia chips složení.
 • Prodej levneho tabaku.
 • Nože nůž.
 • Výkup odznaků.
 • Hlasová cvičení pro děti.
 • Responzivní šablona.
 • Lamborghini models.
 • Shoptet classic bannery.
 • Dvousloupový zvedák levne.