Home

Stupňování přídavných jmen němčina pracovní list

Stupňování přídavných jmen. Existují dva stupně stupňování přídavných jmen - komparativ a superlativ. V komparativu a superlativu mají podstatná jména pravidelnou koncovku. V komparativu mají všechna přídavná jména koncovku -er a v superlativu mají koncovku -(e)st. Např. Er ist älter als ich. - Je starší než. Stupňování přídavných jmen v němčině na základě písně Besser werden. Samostatné odvození pravidel z písně a z textu a procvičení. Autor: Mgr Hana Hrochová (Autor) Jazyk: Němčina: Očekávaný výstu þasový rámec: 1. list - 30 minut, 2. list - 15 minut, 3. list - 20 minut Cíl lekce: procvičení znalosti přídavných jmen Oekávané výstupy: osvojení si protikladů přídavných jmen Roník: 7. Organizace: individuální práce Přílohy: pracovní listy Rozvíjené klíÿové kompetence: kompetence k učen Pracovní listy do hodin německého jazyka. Pracovních listů není nikdy dost. Obzvláště takových, které můžete vzít, rozmnožit a ihned použít ve výuce. stupňování přídavných jmen, přivlastňovacím zájmenům a tvorbě záporu.. Anotace: Žák si procvičí stupňování přídavných jmen. Autor: Mgr. Ivona Kindlová (Autor). Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov, rozpoznává přenesená pojmenování, zvláště ve frazémech další materiály k tomuto očekávanému výstupu

15.4 STUPŇOVÁNÍ PŘÍD.JMEN A PŘÍSLOVCÍ - vypracovala Mgr.Soňa Pavlíková 15.5 RUND UMS ESSEN - TEST - vypracovala Mgr.Soňa Pavlíková 16.1 DIE MÄRCHENWELT-SOVNÍ ZÁSOBA - vypracovala Mgr.Soňa Pavlíkov Žák se naučí tvary druhého a třetího stupně krátkých i dlouhých přídavných jmen. Pracovní list k procvičování stupňování přídavných jmen. Žák řeší uvedená cvičení. Pracovní list lze vytisknout pro jednotlivé žáky. Vy_22_Inovace_questions.32: 7.-9 Pracovní list - B. Němcová budu hodnotit, kdo mi jej pošle, tak si vytisknu, jinak zkontroluji ve škole. - Stupňování přídavných jmen - do sešitu vlepit níže uvedený materiál, popř. si jej opsat. Stupňování přídavných jmen - během pondělí, nebo úterý se podívat na výukové video ke stupňování přídavných. Stupňování přídavných jmen . Jméno: 1. Vyber správný tvar přídavného jména. taller -> the most favourite.

Gramatika NĚMECKY

 1. Přídavná jména - stupňování, pracovní list s řešením. 18. Y,I,Ý,Í u přídavných jmen, jak na to. 19. Y,I,Ý,Í u přídavných jmen - pracovní list s řešením. 20. Zájmena - druhy zájmen. 21. Vyhledám v textu zájmena a určím jejich druh - pracovní list s řešením. 22. Zájmeno JÁ - skloňování a pracovní list s.
 2. o přídavných jménech a v pravopise ve cv.3 a ve cv. 4 si procvičují lidová rčení. V závěru pracovního listu si opakují v tabulce stupňování přídavných jmen a jejich využití v charakteristice. Anotace: Pracovní list je určen k rozšíření a upevnění učiva - stupňování přídavných jmen
 3. ulý čas, slovesný způsob, vyjmenovaná slova, pády podstatných jmen: 5. VY_32_INOVACE_5_57.pdf (168,8 kB) VY_32_INOVACE_5/58: Pracovní list - opakování - koncovky

Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit Anotace (metodický list k použití ve výuce): pomocí tohoto pracovního listu si žáci procvičí pravopis, stupňování, tvoření správných tvarů přídavných jmen Očekávaný výstup: správně třídí přídavná jména, tvoří jejich spisovné tvary, tvoří stupně přídavných jmen Jazyk: Češtin Pomocí stupňování tedy můžete říci, že je něco vyšší, krásnější, menší, zábavnější, rychlejší atp. Pomocí různých stupňů můžete tedy klidně říci, že ŠKODA Superb je rychlejší než ŠKODA Rapid, ale zároveň ošklivější než Volvo S60. Stupňování přídavných jmen platí pouze pro přídavná jména. Pracovní list sloužící k procvničování stupňování přídavných jmen ID: 1307702 Idioma: checo Asignatura: Český jazyk Curso/nivel: 6. třída Edad: 12-13 Tema principal: Přídávná jména Otros contenidos: Stupňování přídavných jmen Añadir a mis cuadernos (1) Descargar archivo pdf Insertar en mi web o blog Añadir a Google. 4.1 HLÁSKOVÉ ZMĚNY PŘI STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN PRACOVNÍ LIST - PRAVOPIS PŘÍDAVNÝCH JMEN 1 _____ 5.6. PŘÍDAVNÁ JMÉNA ÚČELOVÁ A DĚJOVÁ: BALICÍ X BALÍCÍ . Tvar přídavného jména balicí představuje přídavné jméno účelové, které blíže.

Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ Náměšť - stupňování přídavných jmen. Pracovní list se soustřeďuje na stupňování přídavných jmen. Žáci z dané písně vybírají přídavná jména. Lenka Vrzáňová, publikováno 19.4.2011 9:30, zhlédnuto 3744×, hodnocení: zatím nehodnoceno, licence Creative Common STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN Author: Jiří Dočkal Last modified by: Jakub Created Date: 10/14/2012 5:52:00 PM Company: TOPMES, měřící stroje v.o.s Other titles: STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN

Přídavná jména - stupňování - Digitální učební materiály RV

Přídavná jména - pracovní list K dispozici je pracovní list na skloňování přídavných jmen - s přehlednou tabulkou a pomůckou pro začátečníky. Lze využít jako výklad, jako opakování, jako samostatnou práci - záleží na potřebách konkrétního žáka v konkrétní situaci V tomto videu si vysvětlíme, jak v němčině stupňovat přídavná jména, tentokrát bude řeč o superlativu, tedy o 3. stupni. Shrnutí obsahu videa jsem pro vás př..

Tento pracovní list je vytvořen pro hodinu konverzace s tématem Summer Holidays and travelling, článek z časopisu Hello! 1 - 2/2011 září - říjen, XXII. ročník, strana 28. Stupňování přídavných jmen. Tento pracovní list je určen pro procvičení gramatického jevu - stupňování přídavných jmen. 7 Pracovní list procvičující stupňování přídavných jmen a příslovcí, časová dotace 45 min. Inovace: možnost využití ICT technologií - dataprojektoru a interaktivní tabule. 9. VY_32_INOVACE_08_09. Relativpronomen, Relativsatz . Německý jazyk, 3. ročník. Vladimír Macků macku@gymjev.c

Pracovní listy do hodin německého jazyka - Fre

Pracovní list procvičuje utvoření tvarů přídavných jmen pro 2. a 3. stupeň. Teoretická část podává ucelený přehled gramatických pravidel pro tvorbu přídavných jmen pro 2. a 3. stupeň včetně výjimek Stupňování přídavných jmen- pracovní list. Anotace: Pracovní list je tvořen tabulkou, ve které je vyplněn vždy jeden ze tří stupňů přídavných jmen. Ostatní dva stupně žáci doplňují. Autor: Bc. Kateřina Najmanov STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN. Doplň chybějící stupně k daným přídavným jménům. 1. stupeň. Skloňování přídavných jmen - pracovní list Skloňování přídavných jmen - test Stupňování přídavných jmen Stupňování přídavných jmen - pracovní list Stupňování přídavných jmen - test Rozkazovací způsob v NEJ Rozkazovací způsob v NEJ - pracovní list Rozkazovací způsob v němčině - tes

Pracovní listy k procvičování gramatiky z okruhu adjectives. Autor Mgr. Ludmila Paděrová Jazyk Anglický jazyk Očekávaný výstup Žák se naučí používat přídavná jména ve větách, bude umět stupňování přídavných jmen. Třída 7 Pravopis přídavných jmen přivlastňovacích. Největší problémy v pravopise dělají přídavná jména přivlastňovací podle vzoru otcův v množném čísle. Pokud se jedná o přivlastňovací přídavné jméno rodu mužského životného podle vzoru otcův, píše se v 1. pádě množného čísla koncovka -i (například otcovi psi). Ve 4. pádě množného čísla je pak. 2) Pracovní list Word-order - seřaďte slova a napište větě správně (případná neznámá slovíčka si vyhledejte ve slovníku) středa 18.3.2020 1) již ve škole jste si měli vypsat všechna přídavná jména ze strany 59/5 a 6 a napsat k nim opaky a český překla

Stupňování přídavných jmen - Digitální učební materiály RV

Opakování přídavných jmen - pracovní list: 6. VY_32_INOVACE_7_05.pdf (189,9 kB) VY_32_INOVACE_7/6: Život a dílo Bedřicha Smetany - pracovní list: 6. VY_32_INOVACE_7_06.pdf (187,5 kB) VY_32_INOVACE_7/7: Opakování číslovek - pracovní list: 6. VY_32_INOVACE_7_07.pdf (171,9 kB) VY_32_INOVACE_7/8: Opakování číslovek. Koncovky podstat. jmen - procvičování: Význam slov: Přídavná jména a jejich druh: Slovesný způsob: Přídavná jména tvrdá : Podmět a přísudek: Přídavná jména měkká: Shoda přísudku s podmětem: Přídavná jména přivlastňovací: Shoda přísudku s několikanás. podmětem Stupňování přídavných jmen Pracovní list slouží k procvičování stupňování přídavných jmen, tvorbě komparativu a superlativu přídavných jmen, procvičování slovní zásoby v oblasti přídavných jmen a tvorbě antonym Pracovní list - přídavná jména - druhy přídavných jmen, přídavná (37 items) list by Henny. Promoted 23 minutes, 17 seconds ago. 80 votes Přidej se k nám a získej přístup ke studijním materiálům, vyměňuj si zkušenosti s ostatními studenty a měj přehled o tom, co se zrovna děje Msza święta na żywo po polsku - strona z mszami Od 30. 11. 2020 probíhá rotační výuka žáků 6. ročníku. V týdnu od 30. 11. 2020 do 4. 12. 2020 budou žáci 6. ročníku na prezenční výuce ve škole. Vyučovací předměty budou vyučovány dle rozvrhů, které byly platné od začátku školního roku. V týdnu od 7. 12. 2020 do 11. 12. 2020 budou žáci 6. ročníku na distanční výuce a budou vyučování přes videokonference

Pokračujeme v procvičování stupňování přídavných jmen - tvorba druhého stupně. Máte tady nahraný pracovní list (dvě strany), pokud můžete, vytiskněte si ho, pokud ne, pište odpovědi do sešitu. Zatím je to procvičování jen druhého stupně, vše máme probrané, procvičené, všichni to určitě zvládnete 1) V PS na straně 74 si zopakuj tvoření přítomného času prostého a průběhového, na straně 75 minulý čas slovesa být, na straně 76 minulý prostý čas s pravidelnými i nepravidelnými slovesy a na straně 77 stupňování přídavných jmen. Toto jsou okruhy, které se objeví příští týden v závěrečném testu ZÁBAVNÉ A PRACOVNÍ SEŠITY, CD CD Zábavné a pracovní sešity Německo - tvary přídavných jmen Rakousko - druh, rod, číslo a pád přídavných jmen Pro koumáky - stupňování přídavných jmen. Ke stažení Přehledný seznam systémů Logico a LÜK. Související zboží 7

Stupňování přídavných jmen Soubor: VY_32_INOVACE_08C_Ur.odt, 31,7 KB: Datum: 05.03.2013: Autor: Mgr. Iveta Urbanová: Anotace: Žák správně třídí slovní druhy a tvoří spisovné tvary slov. Pracovní list slouží k procvičení tvoření 2. a 3. stupně přídavných jmen NĚMČINA. 7. třída. 8. třída. co budete procvičovat, číst, poslouchat....Pracovní listy bude vkládat do souborů dole, můžete si je stáhnout a vytisknout, a nebo můžete opisovat věty do sešitu. Je to na vás. Udělejte vše, co máte zadáno, pracujte postupně a pravidelně, abyste mohli navázat, až se zase uvidíme. Pracovní list nemusíte tisknout. Úkol zašlete nejpozději do další online hodiny, což je do čtvrtka 19. listopadu. Cestovatelský úkol - odvozování -cký, -ský 1 3. listopadu 2020 - Rekapitulace online hodiny - Dnes jsme si znovu probrali, co je metafora a personifikace a zkoušeli jsme si znovu metaforu na různých věcech

cvičení na stupňování, která teď vyplníte - kdo pracovní list nemá, napíše mi a je také vložen na GC 3) úkol na GC nebo ústně vyzkoušej v učebnici str. 22/ cv. 6 4) literatura - přečti si v čítance ukázku Romeo a Julie str. 41-46 a odpověz do sešitu · Publikace obsahuje základní poznatky z oblasti tvarosloví (skloňování podstatných jmen, skloňování a stupňování přídavných jmen, Přejít na celý popis U nás nakoupíte nejen dobré čtení, ale i vína a sekty Mucha, jejichž cenu jsme aktuálně snížili o 25 % Více informac Vedlejší věty, porovnávání, stupňování přídavných jmen, přivlastňovací zájmena ve 3. pádě, přídavná jména ve 3. pádě, 2. pád s koncovkou -s, zvratné zájmeno, časová příslovce, slovesa s předložkami, neurčitá zájmena, nepřímé otázky ve vedlejších větách, vedlejší věta vztažná, vztažná zájmena.

Sněhulák - stupňování přídavných jmen malý/velký Věková skupina: 5-6 let Cíl: Cílem je děti naučit novou slovní zásobu, nebo slovní zásobu zopakovat. Dále je cílem děti seznámit se stupňováním přídavných jmen, v tomto případě slov velký a malý. Dalším cílem j Stupňování přídavných jmen. krátká přídavná jména - jednoslabičná nebo dvojslabičná končící na -Y ( hot, happy ) 2. stupeň: přidáme koncovku -er. 3. stupeň: přidáme the a koncovku -est . pravidla připojení koncovek: 1) pouze připojím tyto pracovní listy se věnují přídavným jménům a také jejich skloňování - krátké seznámení se přídavnými jmény a jednoduché úkoly - vysvětlení gramatiky zaměřené na stupňování přídavných jmen - pracovní listy na popisování různých objektů - pracovní list na skupinovou aktivitu - slovníček, včetně výslovnosti zaměřený na nejrůznější. Stupňování přídavných jmen. Přídavná jména (Klikni pro výslovnost adjectives) mohou mít v angličtině tři stupně stejně jako v češtině.Stupňování přídavných jmen není těžké, ale je třeba si zapamatovat, že existují výjimky, které se stupňují nepravidelně, a některá přídavná jména jsou nestupňovatelná

Téma: Přídavná jména tvrdá, měkká, přivlastňovací, stupňování přídavných jmen. Na www.drillandskill.com máte úkol. Pracovní sešit str. 10 - 11. Do školního sešitu si opiš poučku na str. 10. Vyplň všechna cvičení na str. 10. Přídavná jména si procvičuj ZDE. Literatura. Téma: Romance - práce s texte Téma: Stupňování přídavných jmen. Ročník: 3. Anotace: Materiál slouží k procvičení stupňování přídavných jmen. Materiál je určen pro práci jednotlivce. Očekávaný výstup a klíčové kompetence: Žák je schopen stupňovat přídavná jména. Žák rozumí zadání a je schopen spolupráce s ostatními

Vypracujte pracovní list: Těžiště tělesa (úkoly s pokusy budeme společně plnit ve středu) Nové téma: rovnovážná poloha těles, uč. 52 - 53 Němčina - 23.11.-27.11.2020. prostudujte si dokument Stupňování přídavných jmen, který je uložen ve složce Soubory-výukové materiály na Teams,. Pracovní list - stupňování adjektiv Pracovní list sloužící k procvičování stupňování přídavných jmen. ID: 1256675 Language: Czech School subject: Český jazyk Grade/level: 6. třída Age: 12-13 Main content: Slovní druhy Other contents: adjektiv V týdnu od 7. 12. do 11. 12. se uvidíme v úterý a ve středu od 8.00 do 8.45 a ve čtvrtek od 11.50 do 12.35 hodin. Procvičíme jmenné tvary přídavných jmen, naučíme se druhy zájmen, jejich skloňování podle vzorů a užívání správných tvarů. Na vyučování si připravíme učebnici a pracovní sešit jako obvykle. H. Šustov Modrý pracovní sešit Pravopis přídavných jmen str. 20 - 22. Vynecháváme kapitolu stupňování přídavných jmen str. 23 - 27 a Poznámky k přídavným jménům str. 28 - 29. Doporučuji žákům, kteří se chystají na přijímací zkoušky na víceleté gymnázium, aby si tyto dvě části alespoň pročetli Stupňování přídavných jmen, Vedlejší věta: dass, wenn, Skloňování přídavných jmen I: Umím porovnávat. Jsem schopen hovořit o určitých výhodách a nevýhodách. Dokážu vyjádřit vlastní názor. Dokážu formulovat názor na zhlédnutý film. Umím poděkovat. Jsem schopen mluvit o různých událostech a oslavách

Výukový portál [NJ] 2

Pracovní list procvičující stupňování přídavných jmen, jejich pořadí ve větě se zaměřením na obtížnější pravidla v dané oblasti. Inovace: mezipředmětové vztahy- využití ICT technologií- interaktivní tabule a dataprojektoru. 18. VY_32_INOVACE_06_18. Present perfect simpl stupňování přídavných jmen a příslovcí list několika dalších podstatných jmen, která mají stejný tvar pro jednotné a množné číslo moose bison pike trout salmon swine Japanese Chinese Některá podstatná jména nemají tvar jednotného čísla, pouze formu množného čísla

Pracovní listy - zs

skloňování přídavných jmen přivlastňovacích Základní škola Karviná - Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 - Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu: EU Peníze školám Název vzdělávacího materiálu Skloňování přídavných jmen přivlastňovacích. V pracovním sešitu procvičte stupňování přídavných jmen na straně 47 cvičení 4, 5, 6. Inspirujte se cvičením 8 na straně 59 a vyberte si dvě věci, které se vám budou dobře porovnávat (nemusí být z učebnice) a napište alespoň 4 porovnání tento týden ukončíme stupňování přídavných jmen: na Teams máte zadaný pracovní list na stupňování přídavných jmen. Zpět neposílejte, zkontrolujeme společně na on-line hodině v pátek (budete mít zadáno v kalendáři Teams) v PS si vypracujte celou str. 2- stuňování přídavných jmen Stupňování. Stupňování přídavných jmen má 3 stupně - první, druhý a třetí. 1. stupeň = základní tvar. zmrzlý, známý, mladý, křehk

Základní škola Zdounk

Český jazyk-koncovky přídavných jmen Čeština ø 84.7% / 5241 × vyzkoušeno; Druhy zájmen Čeština ø 83.7% / 47573 × vyzkoušeno; Podmět a přísudek Čeština ø 76.3% / 47741 × vyzkoušeno; ČJ - zájmena ( 6. ročníky ) Čeština ø 68.5% / 9148 × vyzkoušeno; psaní bje, bě Čeština ø 90.8% / 15070 × vyzkoušeno. VY_32_INOVACE_AJ_UMC17, Stupňování přídavných jmen - 2 Pracovní list 17 Jazyk / jazyková úroveň: Anglický jazyk - začátečníci Stupňování přídavných jmen - 2. stupeň Název aktivity: Procvičovaná látka: Mezipředmětové vztahy: Cílová skupina: Cíl aktivity: Forma práce: Časová dotace: Pomůcky: Zpracovala: Příprava: Tvoření a užití druhého stupně.

1) Vypracovat pracovní list na stupňování přídavných jmen - odeslat ho do pátku 1.5. na email 2) Tento týden je konferenční hovor ve čtvrtek 11:30 - 12:00 Týden 20.4. - 24.4 - pracovní list Stupňování přídavných jmen - buď vytisknout a vypracovat, nebo výsledky napsat do sešitu AJ - gramatika - pracovní učebnice - s. 45, 46 - Project 2 fourth edition - online - internet (Unit 5 - gramatika, slovní zásoba. 5.lekce - stupňování přídavných jmen, tvoření příslovcí. PROBÍRÁME 4.LEKCI - PROJECT 2 - some a any, počitatelná a nepočitatelná podstatná jména a jídlo, proto procvičování bude zaměřeno tímto směrem. - zopakujte si počitatelnost a nepočitatelnost podstatných jmen - použití some a any ve větě a v otázc 1) Doplňte pracovní list na stupňování přídavných jmen 2) Vypracujte Writing about my last holiday - pročtěte a udělejte všechna cvičení z listu - podle tipů v textu napište krátký příběh o Vašich prázdninách (do školního sešitu

 • Pochozí plexisklo.
 • Alabai 130 kg.
 • Svatba praha.
 • Prezidentští kandidáti 2013.
 • The walking dead glenn.
 • Styl humoru.
 • Vedlejší vchodové dveře 70.
 • Umele slzy.
 • Gletovaný beton cena.
 • Qr platba.
 • Vypouštění odpadních vod z domácností.
 • Pandora usa.
 • Entropie míra neuspořádanosti.
 • Štěstí film.
 • Včelaření v klátech.
 • Whitney portal.
 • Lilek s mletým masem paleo.
 • 3df zephyr free download.
 • Rostliny pokojové.
 • Cestovatelé časem čsfd.
 • Acrobat formular.
 • Dtest med.
 • Ccm p28.
 • Proskurník lékařský použití.
 • Jedlý papír jak vycvičit draka 3.
 • Lun pag.
 • Isonzo front.
 • Plochá baterie nabíjecí.
 • Kříženec labradora a retrívra.
 • Hackovany kosik s drevenym dnem.
 • O myších a lidech.
 • Děkovný dopis kamarádce.
 • Nikol b a niki v.
 • Jan kalous herec.
 • Canon eos 1200d ef s 18 55mm dc iii value up kit recenze.
 • Svět vířivek.
 • Musica bohemica.
 • Chrome flags android 2018.
 • Bengálská kočka wikipedie.
 • Pivo a akne.
 • Salsa kluby praha.