Home

Drážkové spoje

Drážkové hřídele: 1) Slouží ke stejnému účelu jako spoje perové (přenos točivého momentu) 2) Použití: Kde se náboj po hřídeli často posouvá i při zatížení (např. v převodových skříních silničních automobilů Drážkové hřídele (spoje) Drážkový hřídel má po obvodu provedeny (vyfrézovány) podélné drážky, v podstatě pera. V náboji je stejný počet drážek. Drážkový hřídel tedy plní stejnou funkci jako perový spoj. Používá se především v případě, kdy je potřeba zajistit možnost axiálního posuvu rotačních. spoje -jednoduchost spojení. Nevýhoda - zeslabení hřídele a nesouosost spoje -házení Rozdělení klínů a per. Klíny podélné - třecí - ploské - bez nosu - s nosem - drážkové - bez nosu - s nosem - vsazené - tangenciáln

Drážkové spoje můžeme provádět ručním nebo strojním způsobem. Pro ruční drážkování jsou vhodné plechy o tloušťce max. 0,6 mm. Strojní drážkování se používá všude tam, kde drážkové spoje vyskytují na větších plochách Jsou vhodné pro přesuvné náboje na hřídeli. Drážkové spoje je možné středit na vnitřní průměr, vnější průměr a na boky zubů. Druhy drážkových spojů Drážkování rovnoboké ČSN ISO 14 Normalizovaná řada lehká Normalizovaná řada střední Drážkování evolventní ČSN 01 4950 ÷ ČSN 01 4955 Drážkování. -Rozebiratelné spoje jsou: šrouby,kolíky,čepy,klíny a pera. 1)šrouby -Klíny drážkové jsou zapuštěny v drážce v náboji i hřídeli. Přenos velkých Mk.-Klíny příčné jsou kolmé k ose spojovaných součástí a přenášejí síly kolmé k podélné ose klínů Drážkování: Drážkové spoje se mohou použít pro všechny druhy plechu kromě plechu zinkového a olověného. Mezi nevýhody tohoto způsobu patří nevodotěsnost vůči tlakové vodě. Základní typy spojení drážkováním jsou na následujícím obrázku..

Spoje a spojovací součásti Kolíky, hřeby, čepy, podložky, závlačky, pojistné kroužky, klíny podélné a příčné, drážkování, nýty, spoje pomocí deformací plastických i pružných (provedení pro spoje plechů, plastových souč., pružně uchycené ozuby aj.). Různé druhy kolíků a hřeb drážkové - ve hřídeli je obrobena přesná drážka, která je buď jednostranně průchozí nebo přesahuje o délku klínu náboj Používal se pro malé průměry, pro méně namáhané spoje tam, kde bylo možno drážky vyrobit ručně pilováním

PPT - Různé druhy spojů a spojovací součásti

3, Spoje Hřídele s nábojem - Strojírenstv

 1. 2.1.4.3 drÁŽkovÉ hŘÍdele Slouží ke stejnému účelu jako spoje perové (přenos točivého momentu) Použití : Kde se náboj po hřídeli často posouvá i při zatížení (např. v převodových skříních silničních automobilů
 2. Drážkové spoje tvoří zuby vytvořené drážkováním hřídele do kterých zapadají drážky náboje a naopak. Používají se pro přenos velkých i rázových krouticích momentů nebo tam, kde je z konstrukčních důvodů požadován krátký náboj. Drážkové spoje nezajišťují proti osovému posuvu náboje na hřídeli
 3. Jejich použití šetří čas při montáži, usnadňuje polohování při upnutí a prodlužuje životnost spoje a to i při rázovém namáhání. Základní typy jsou kónická pouzdra Taper Lock ® a válcová svěrná upínací pouzdra. Upínací pouzdra Taper Lock ® za použití pera kombinují funkci svěrného spoje s tvarovým. Jsou.
 4. Spoje s pery řadíme mezi rozebiratelné spoje.Spojovacím prvek je pero, které má za úkol přenášet točivé momenty. Pera jsou podobná podélným vsazeným drážkovým klínům, akorát nemají úkos.Točivý moment je přenášen boky pera a ve spoji nedochází ke vzniku předpětí

Součásti k přenosu otáčivého pohybu - Publi

Drážkové hřídele a náboje jsou vyrobeny dle normy DIN ISO 14. Drážkové hřídele jsou vyrobeny z oceli C45 tažením za studena ve velikostech od KW 11 x 14 do KW 42 x 48 a v délce 3.000mm. Provedení. Drážkové náboje je možno dodat v provedení bez příruby, nebo s přírubou. Materiál. Vyrobeny nejčastěji z oceli, nebo bronzu Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ Spoje hřídele s nábojem ( Maturitní otázka č.10 ) Slouží k rozebíratelnému nebo nerozebíratelnému spojení hřídele s nábojem a k ustavení jejich vzájemné polohy Přenášejí kroutící moment nebo obvodovou sílu, osovou sílu, zachycují radiální sílu a ohybový moment Dělí se na spoje: S tvarovým stykem ( příčný a podélný kolík, spoje pery, drážkové a.

Tyto spoje nejsou vhodné tam, kde jsou vysoké otáčky. V důsledku zaražení klínu dochází k vyosení náboje a následně při vysokých otáčkách k vibracím. Druhy podélných klínů: - třecí (torný) - ploské - drážkové - tangenciální Obr. Síly v klínovém spoj Litinové drážkové spojky. samocentrované spojení ocelových trubek; vhodné pro rozvod tlaku a vakua; cenově výhodné pro výstavbu tlakových rozvodů; Katalog Atusa (06/2017) Montážní návod Prohlášení o shodě - DS1, DS2, DA1 (01/2020) Prohlášení o shodě - FN (01/2020) Prohlášení o shodě - F Volba typu spoje hřídele s nábojem. Pro jednodušší volbu typu spoje hřídele s nábojem vám může pomoci následující srovnání základních vlastností jednotlivých typů spoje. Při volbě způsobu provedení spoje je nutné vzít v úvahu jeho užitné vlastnosti, časovou náročnost a ekonomické náklady návrhu, výroby.

Videonávod na lepení potrubního systému z PVC-U. Pro bližší a podrobnější informace navštivte naše webové stránky. WWW.TITAN-PLASTIMEX.C Drážkové řemeny jsou klínové řemeny pro převody s malými průměry řemenic, velkým převodovým poměrem, vysokými rychlostmi a oboustranným ohybem řemenu. CONTI-V MULTIRIB (klasické) Podle možnosti spoje a upevnění.

Spoje sa rozdeľujú podľa toho, či sa pri demontáži poškodia, na: - rozoberateľné spoje - môžeme ich kedykoľvek rozobrať a zmontovať bez poškodenia. Drážkové = žliabkové kliny • vyrábajú sa tzv. s nosom a bez nosa • nos na kline umožňuje jednoduchú demontá Spoje pomocí hřebíkových příložek. Prvky krovu se stejnou tloušťkou, které leží v jedné rovině, můžeme spojovat i hřebíky pomocí příložek. Tímto způsobem se dají zhotovit nosné spoje, aniž by byly oslabeny jednotlivé prvky, a vytvořit tak podobné úsporné krovy jako v předcházejícím případě Kolíkové spoje Jde o nejjednodušší a nejstarší způsob spojení dvou součástí. Jedná se o spojení tvarovým stykem, tzn., že vnější silové zatížení se u těchto spojů přenáší přes válcová těla kolíků. Kolíkové spoje patří mezi spoje rozebíratelné, protože je můžem 5. Drážkové spoje se používají pro sklony střech? a) 10°až 45° b) 45°až 75° c) 3°do 80 6. Knejvhodnějším materiálům pro drážkování patří plech ? a) Hliníkový b) Měděný c) Zinkov Pravoúhlé a 45° úhelníky, otočné klouby, nastavitelné úhelníky, koncovky, drážkové spoje

Hřídelové spojky slouží ke spojení dvou hřídelů, k přenosu kroutícího momentu, vyrovnání nesouososti, tlumení vibrací atd Pera a drážkové hřídele Pero je spojovací součást, která je podobná klínu a má stejný účel, tj. přenos kroutícího momentu. Od klínu se však liší tím, že nemá úkos a že se náboj může na hřídeli posouvat. Šroubové spoje Poměrně snadno a rychle lze spojované součásti uvolnit, jsou - li spojeny šroubem, jak. Drážkové spojky (nazývané také spojky pro beton, spojky groove) slouží především pro spojování trubek nebo napojení hadic na potrubí. Na konci trubky a spojky je vytvořena pravoúhlá drážka. Obě části se dotlačí k sobě a spojí vzájemně šroubovací sponou, jejíž lemy zapadnou do drážek

Drážkování rovnoboké - Střední Škol

Litinové drážkové spojky a tvarovky Certifikát: PAVUS, a.s., autorizovaná osoba AO 216 č. 216/C5a/2017/0054 č. 216/C5a/2017/0056 č. 216/C5a/2017/005 drážkové hřídeli (2). Pomocí pružin (13) je lamela sevřena mezi setrvačník motoru (6) a přítlačný kotouč (7). Rozpojení spojky se provede silou působící přes axiální tzv. spojkové ložisko (11) na delší konec dvouramenné páky (12), kdy kratší konec této páky odtáhne pomocí šroubů (9) přítlačný kotouč Tyto pero-drážkové spoje se opatří v místě styku trvale plastickým tmelem a případně se ještě přelepí vzduchotěsnou páskou. Tmelem a páskou je vhodné opatřit i šroubové spoje. Před takto spojitě provedenou vzduchotěsnou obálku se doporučuje umístit do strany interiéru instalační prostor o tloušťce cca 50mm Kloubové spoje jsou naklápěcí spoje skládající se z kloubového kulového těla z lité oceli a z kulové hlavice, která má svou osu v pravém úhlu k tělu. Mohou přenášet kývavý pohyb, oscilační pohyb a otáčení s malým kroutícím momentem 3) Typ pálené drážkové tašky stanoví výrobce ve svých technologických podkladech. 4) Menší sklony podle doporučení výrobce; také v závislosti na přesahu krytinových prvků a způsobu jejich těsnění. 5) Na menších sklonech zpravidla natavovány na pojistný asfaltový pás

DIN 6799 – 7971 | Killich s

Výroba, spojování a připevňování klempířských prvků

Že proteče skládaná krytina je zřejmé, že protečou neutěsněné konstrukční detaily, ačkoliv jsou řešeny proti zatékání vody protékající po spádu, je také zřejmé, ale můžete si být jisti, že dlouhodobému působení hydrostatického tlaku neodolají ani falcované drážkové spoje plechových krytin 1: Význam normalizace, použití norem: 2: Technické normy a dokumentace: 3: Rozdělení spojů, druhy namáhání: 4: Spoje šroubové: 5: Druhy závit drážkové krytiny na základ ě spoj ů, které jsou v ní použity, je tabulka 2. O výsledném sklonu rozhoduje v posuzované krytině použitý spoj s (odvod ňovací rovina spoje je pod odvod ňovaným povrchem krytiny) je velké riziko pronikání srážkové vody stékající po krytin ě pod tuto krytinu do konstrukce st řechy Přírubové spoje jsou vyvrtány podle ISO 2084 (PN10/16) nebo ANSI B16.1 (třída 125). Drážkové spoje jsou případně vyříznuty v souladu se standardními specifikacemi pro drážky na ocelových trubkách. Jsou vhodné pro drážkové koncové potrubní spojky, které jsou uvedeny nebo schváleny pro servis protipožárního systému 2. SÚČIASTKY A SPOJE NA PRENOS KRÚTIACEHO MOMENTU Z HRIADEA NA NÁBOJ 2.1. SVORNÍKY A ČAPY Svorníky sú v podstate kužeľové alebo valcové kolíky, ktoré majú nízku hlavu a na druhom konci obvykle podložku so zaistením. Svorníkmi vytvárame kĺbové spojenie plochých pásov alebo tyčí, ktoré prenášaj

Klín (strojní součást) - Wikipedi

Drážkové hřídele, drážkové náboje - seznam dodavatelů - Česká republik 3/160 St řední škola pr ůmyslová a um ělecká, Opava, p řísp ěvková organizace Ing. Vít ězslav Doleží Tato práce slouží pro výuku předm ětu Technického kreslení na St řední škole pr ůmyslové a um ělecké v Opav ě, p řísp ěvkové organizaci Standardní drážkové spojky se instalují až 5krát rychleji, než standardní svařované spoje a 3krát rychleji než přírubové spoje. Spojky Victaulic nabízejí Installation- ready technologii, kterou lze nainstalovat dokonce za poloviční čas, než standardní drážkové spojky. Zvyšte bezpečnost a snižte riziko Maturitní otázky ze Stavby a provozu strojů . 1. Spalovací motory zážehové. 2. Tlakové spoje - lisován

Sortiment | Svary

2.1.4.3 DRÁŽKOVÉ HŘÍDELE Studijní materiály nejen do ..

- svěrné spoje děleného náboje se šroubem (používáme u větších průměrů hřídele) - svěrné spoje se šroubem s proříznutým nábojem (využíváme ke sevření součástí její vlastní poddajností, tím zmenšíme napětí ve šroubu) - svěrné spojení s kuželem a klíne VÝROBA SPECIÁLNÍCH NÁSTROJŮ - KOVO Vyrábíme speciální nástroje dle přání zákazníka

Spojení hřídel - náboj - Haberkor

Spoje - rozebíratelné, nerozebíratelné (šroubové spoje, svěrné spoje, lisované spoje, drážkové spoje, svary, lepené spoje, nýtování - nýtové spoje Principy, vysvětlení silových působení, příklady, užití) 12. Převody (účel a rozdělení převodů, vysvětlení přenosu točivého momentu, výhody - svěrné spoje celistvého náboje se šroubem (může přenášet kroutící moment i suvnou sílu) - svěrné spoje děleného náboje se šroubem (používáme u větších průměrů hřídele) - svěrné spoje se šroubem s proříznutým nábojem (využíváme ke sevření součástí její vlastní poddajností, tím zmenšíme. Ploché střechy pokrýváme modifikovanými asfaltovými pásy, plechovými svitky na drážkové spoje (falcování) a svařovanými foliemi. TESAŘSTVÍ V této kategorii služeb nabízíme širokou škálu tesařských konstrukcí Pozdĺžne drážkové spoje tvorené jednoduchou ležatou drážkou je vhodné z estetického hľadiska orientovať smerom k fasáde. Pri montáži sa postupuje zhora nadol, pričom v prípade zaústenia odpadového systému do kanalizačnej vpuste sa kotlík montuje presne nad túto vpusť 2.3 Čepové spoje 36 2.3.1 Rozdělení a použití čepů 36 2.4 Pera, klíny, drážkové spoje 38 2.5 Svěrné spoje 41 2.5.1 Svěrný spoj s válcovou stykovou plochou 41 2.5.2 Svěrný spoj s kuželovou stykovou plochou 44 2.5.3 Spoje vzpěrné 45 2.6 Nalisované spoje 46 2.7 Svarové spoje 48 2.7.1 Druhy styku svařovaných součástí 4

Pera - Strojařská Bibl

zhoršuje kvalitu spoje. Pokud se použila velmi účinná, ale agresivní tavidla, je nezbytné jejich zbytky pečlivě odstranit, i když je to pracné a nákladné, neboť působí korozivně. Obr. 139 Příklad pájeného spoje 1.1.3 Výhody a svařovánímnevýhody pájení, srovnání se Pro vytvoření pájeného spoje nepotřebujeme v VY_32_INOVACE_22_439. P. erové spoje 2 . STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ. Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizacePáteřní škola Ústeckého kraj Ide hlavne o pero-drážkové spoje, koncové čapy a pohľadovú stranu strešného záklopu - pri jeho natieraní vám totiž môže napúšťadlo kvapkať na hlavu. STABILITA Rohové spoje dávajú stavbe počas montáže stabilitu, no vo chvíli, keď začnú vyrastať štíty, sa situácia výrazne mení Použití: Montované a závitové spoje, drážkové hřídele, osazení ložisek, trvalé mazání v různých částech brzdových systémů, v brzdných tyčích a vodících čepech. Nápravy komerčních vozidel, vačky a kluzná ložiska, otevřené převody, použití v námořním strojírenství

Video: Drážkové hřídele a náboje - Haberkor

Montážní a demontážní mazivo na mazání třecích uzlů při vysokém dynamickém namáhání, tlacích a rázech jako jsou homokinetické klouby, namáhané čepy, šroubové spoje, drážkové hřídele, mazání sklíčidel a upínacích pouzder obráběcích strojů.. Montážní a mazací pasta EKOLUBE CHUCK GREASE WHITE je speciální mazivo měkké konzistence, béžové barvy. - Drážkové klíny bez nosu (a) - Vsazené klíny (b) - Drážkoví klíny s nosem (c) - Tangenciální klíny - skládá se ze dvou dvojic klínů zaražených proti sobě po úkosových plochách - Ploský klín bez nosu - Ploský klín s nosem

10. Klínové a perové spoje, drážkové hřídele, kolíkové spoje, tlakové (nalisované) spoje 11. Montáž a oprava šroubového spoje 12. Nýtování, nýtové spoje 13. Nerozebíratelné spoje 14. Svařování kovů plamenem 15. Svařování elektrickým obloukem 16. Ložiska a jejich montáž 17. Převody a jejich montáž 18 2.1.2 kolÍkovÉ spoje Spojení s tvarovým stykem Kolík je v jedné nebo ve více součástí usazen s předpětím způsobeným přesahem naráženého kolíku vůči díře nebo kuželovitosti zaráženého kolíku -> jsou lícovan 6. Spoje - rozebíratelné, nerozebíratelné (šroubové spoje, svěrné spoje, lisované spoje, drážkové spoje, svary, lepené spoje, nýtování - nýtové spoje Principy, vysvětlení silových působení, příklady, užití) 7. Převody (účel a rozdělení převodů, vysvětlení přenosu točivého momentu, výhody a nevýhody.

bez nosu. Nos slouží ksnadnějšímu vyjmutí klínu ze spoje. Klíny snosem se používají tam, kde nelze při demontáži vyrazit klín zdruhé strany a je nutné klín za tento nos zachytit některým zdemontážních nástrojů (šroubovák apod.) Obrázek 1: Klíny podéln Pevná svorka spoje mezi dvěma konce trubek odolávající torznímu a pružnému zatížení. Útlum hluku a vibrací pomocí izolace přenosu vibrací na každém spojení. Flexibilita s vlastním axiálním pohybem a vychýlením vlastností u pružných spojů v systému drážky

Falcované krytiny, nazývané taká jako drážkové, patří neodmyslitelně k naší stavební praxi již desítky let. Jsou to první, široce užívané plechové krytiny, které lze najít na historických i novodobých budovách postavených za posledních 100 let. Falcování zajišťuje nepropustnost spoje i v případě vysoké. Páka řízení je zajímavým příkladem toho, jak drážkové spoje jsou vynikajícím řešením v případě potřeby přenosu velkého kroutícího momentu. Rozměry spojení jsou na obr.12. K výpočtu torzní pevnosti spoje potřebujeme uvážit dvě různé představy porušení 6. DRÁŽKOVÉ SPOJE - základní druhy jsou: rovnoboké jemné evolventní - kroutící moment se přenáší přes boky zubů náboje a hřídele Výpočet drážek - kontrolují se na tlak mezi drážkami A´. účinná plocha všech drážek na 1 mm délky l. délka náboje SPOJE SE SILOVÝM STYKE

U spojů hřídele s nábojem se rozměry náboje volí v závislosti na typu spoje, materiálu náboje a průměru hřídele obvykle podle empirických hodnot uvedených v následující tabulce: Poměr: Drážkové spoje: 1.6 - 1.8: 1.8 - 2: 0.6 - 0.8: 0.8 - 1: Osově posuvné náboje: 1.6 - 1.8: 1.8 - 2: 1.8 - 2: 2 - 2.2: Tlakové spoje. drážkové spoje nejsou vodotěsné. Jsou-li zatíženy sloupcem vody, pak vodu propouštějí. Čili neodolávají hydrostatickému tlaku. A k tomu v místech kaluží na popisované střeše dochází. Proto se v ČSN věnovaných 01 a 05| Vzhled střech

Odolné vůči vlhku i poškrábání, vhodné k vašim čtyřnohým mazlíčkům. Vinylové podlahy v atraktivních dekorech jsou pro vás ideálním řešením. Dokonalá imitace dřeva nebo kamene se hodí do každého interiéru Pokud zde nenajdete požadovaný rozměr, plochý řemen vám do 10 dnů vyrobíme. Pošlete nám poptávku s rozměry a parametry pohonu. Volejte, rádi poradíme podlaha těžká dřevěná: skládá se z robustních podlážkových desek o rozměru 0,5x5 m, trámového roštu, jako příčné spoje slouží drážkové hliníkové profily, celková výška podlahy je 10 cm, podlaha s vysokou zátěží, možnost vyrovnání i na velmi nerovném nebo šikmém terénu, zatížení je 600 kg/dm Spoje dělíme na rozebíratelné a nerozebíratelné. V této práci se zaměřím na spoje rozebíratelné, patří mezi ně spoje šroubové, kolíkové, klínové, čepy a pera. Rozebíratelné spoje hrají při konstruování strojů velikou roli. K trvalému spojení konstrukčních prvků lze použít naopak spoje nerozebíratelné ALVÁRIS PROFILE SYSTEMS S.R.O. Vratimovská 624/11 718 00 Ostrava Kunčičky Česká republika. T+420 596 542 385. info.cz@alvaris.eu www.alvaris.e

Pulty kubické do predajne - MedcomPríslušenstvo pre párty stany a veľkostany | Forum stanyPostel ze starých trámů 4 | Truhlářství pro děti a domovPlechová střešní krytina se stojatou drážkou, technologieSolidWorks 2014 slibuje práci bez omezení – KonstrukterPPT - Různé druhy spojů a spojovací souÄ Ã¡sti (rozebÃ

Drážkové spoje, výpočet únosnosti - Část 1: Všeobecné základ. NORMA vydána dne 1.10.2000. Jazyk: Provedení : PDF - okamžité stažení - 1851.40 Kč. Pera, drážkové spoje, svěrná spojení. lisované spoje.12. - 13. Šrouby a skupiny šroubů. Kotoučové hřídelové spojky.14. Svarové spoje. Tupé a koutové nosné svary. Získané způsobilosti. Studenti získají znalosti v daném předmětu v souladu s cílem a obsahem SPOJOVÁNÍ STROJNÍCH SOUČÁSTÍ Šrouby, závity Spojovací šrouby Pohybové a hnací šrouby Šrouby pro zvláštní účely Šrouby z plastů Materiály šroubů Silové poměry na šroubu Šroub nebo matice se utahuje v nezatíženém stavu Šroub nebo matice se utahuje silou určité velikosti Šroubový spoj s předpětím Šroubový. Drážkové spoje - druhy, princip, užití, návrh, pevnostní kontrola, výhody a nevýhody, srovnání s jinými druhy spojû Ing. Pavel Ž iëka - reditel školy Stiední prúmyslovå škola Ostrov, piispèvková organizaca Klinovecká 363 01 Ostrov It: 70845425 0 V Ostrovè dne 29. srpna 201

 • Wales fotbal.
 • Furunkl ichtoxyl.
 • Samsung j3 2017 manual.
 • Kostky jsou vrženy ypsilonka.
 • Duchovní svatba.
 • Ekologická modelína.
 • Astronomický kurz.
 • Zavislost reakcni rychlosti na teplote.
 • Gumove lemy blatniku.
 • Svatební fotograf ostrava ceník.
 • Popis kostela.
 • Dlouhodobě pohřešované děti.
 • Usb driver.
 • Banánový chlebíček s olejem.
 • Dracena zvadlé listy.
 • Strážci vesmíru.
 • Digi 2 go.
 • Wales fotbal.
 • Babysitting csfd.
 • Vyroba krmitek.
 • Nejvyssi budovy.
 • Vitiligo model.
 • Jak přestat řešit jídlo.
 • Perioral dermatitis therapy.
 • Vespa elettrica cena.
 • Sociálně znevýhodněné děti v mš.
 • Zástupce hmyzu s nohou skákací.
 • Scioškola praha 9.
 • Hotové doklady praha 2.
 • Icloud drive macbook.
 • Golf pocernice.
 • Nabíječka baterií test.
 • Klínovec rozhledna webkamera.
 • Místa na focení v praze.
 • Squash sumperk.
 • Druh mechu na 5 písmen.
 • Medical institut plzeň recenze.
 • Dimenze synonymum.
 • Arthas illidan stormrage.
 • Daruji za odvoz nachod.
 • Ak 47 prodej.