Home

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie prezentace

Obnovitelné zdroje energie • Prezentace

Neobnovitelné zdroje energie Neobnovitelné zdroje energie jsou p řírodní zdroje, kteréspotřebováváním zanikají. Jsou tedy vy čerpatelné. Většina neobnovitelných zdrojůenergie másv ůj původ v energii slune čního záření, kteráse vnich ukládala vdávných dobách. Mezi neobnovitelnézdroje energie patřípředevším tzv PREZENTACE OBNOVITELNÉ A NEOBNOVITELNÉ ZDDROJE ENERGIE. Klikněte na odkaz OBNOVITELNÉ A NEOBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE.pdf pro zobrazení souboru ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ

2. Neobnovitelné zdroje. Za neobnovitelný zdroj je považován takový zdroj energie, s jehož vyčerpáním se počítá do několika stovek let, ale jehož obnova bude trvat mnohem déle. Druhy neobnovitelných zdrojů energie: a) Uhlí. Jsou ho 4 druhy; Získává se v hlubinných nebo povrchových dolech Dánská vláda chce podle Aukena na příkladu ostrova Samsö dokázat proveditelnost přechodu na obnovitelné zdroje energie. Výhody využití větrných elektráren-větrná energie je obnovitelným a nevyčerpatelným zdrojem energie. -při vlastní spotřebě elektrické energie se vyhneme přenosovým ztrátám V portfoliu energetických zdrojů, které využívá Skupina ČEZ, mají své nezastupitelné místo i obnovitelné zdroje. Z hlediska výroby elektrické energie sice nehrají rozhodující roli, jejich význam však spočívá v šetrném přístupu k životnímu prostředí a případně v možnostech budoucího využití ve větším rozsahu

zek1f_2020: PREZENTACE OBNOVITELNÉ A NEOBNOVITELNÉ ZDDROJE

 1. Energie - prezentace . Energie je schopnost hmoty (látka nebo pole) konat práci. Energie je slovo vytvořené fyziky v polovině devatenáctého století, z řeckého energeia (vůle, síla či schopnost k činům). A jelikož člověk je tvor VELMI líný, rá
 2. Nic není černobílé, proto jak obnovitelné , tak neobnovitelné zdroje , resp. Fosílne palivá sú neobnoviteľné zdroje energie , pretože raz sa vyčerpajú. Označte neobnovitelné zdroje energie. Téma hodiny: VY_32_INOVACE_CH9_10. Dnes víme, že jsou dva typy zdrojů energie , a to obnovitelné a neobnovitelné zdroje
 3. Za neobnovitelný zdroj energie je obvykle považován takový zdroj energie, jehož vyčerpání je očekáváno v horizontu maximálně stovek let, ale jeho případné obnovení by trvalo mnohonásobně déle.Předpokládá se, že do roku 2050 globálně vzroste spotřeba těchto zdrojů. Zdroje, v jejichž čerpání lze teoreticky pokračovat další tisíce až miliardy let, jsou.
 4. - 1 - 1. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. (Co k nim pat ří, jak dlouho vydrží, dostupnost, cena, atd.) 2. Fotovoltaická elektrárna (panely) (jak.
 5. Obnovitelná energie je energie vyrobená z obnovitelných zdrojů, které se v lidském časovém měřítku přirozeně obnovují, patří mezi ně uhlíkově neutrální zdroje, jako jsou sluneční záření, vítr, déšť, příliv, vlny a geotermální teplo. Mezi zdroje obnovitelné energie je často také zařazována biomasa, u které je diskutabilní uhlíková neutralita

Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon c. GCR_13 = za oba zdroje (tuto hodnotu je třeba vyplnit před tím, než kliknete na tlačítko Dopočítat u řádků GCR_4 a GCR_5) d. GCR_4= kliknout na tlačítko Dopočítat d. GCR_5= výrobce manuálně spočítá jako rozdíl GCR_2 (za oba zdroje)-GCR_3 (za oba zdroje) - GCR_6 nebo kliknout na tlačítko Dopočítat f Struktura prezentace. Výhody a nevýhody. Porovnání . obou druhů získávání energie. Jejich . klady. a . zápory. Rozdíly - obnovitelné X neobnovitelné. Alternativní zdroje energie Last modified by: Marek Hal.

Obnovitelné zdroje energie; Další články z rubriky 'Energie' » Štítky: malé zdroje el energie, neobnovitelné zdroje energie, netradiční zdroje energie, obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. Tvůj komentář k článku Zrušit odpověď na koment. Obnoviteľné zdroje energie (OZE) sú také zdroje, ktoré sa prirodzene obnovujú v priebehu ich využívania.Ide o energetické toky, ktoré sa prirodzene vyskytujú v blízkosti zemského povrchu, zásoby, ktoré sa obnovujú aspoň tak rýchlo, ako sú spotrebuvávané energie. formy energie; obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie; zeměpis (geografie) životní prostředí. vztah příroda a společnost - trvale udržitelný život a rozvoj, ochrana přírody, chráněná území, globální ekologické a environmentální problémy lidstv

Zvítězí obnovitelné zdroje nebo jaderná energie? Ve světě převažuje v současné době názor, že emise oxidu uhličitého je potřeba v dohledné době celosvětově snížit asi na desetinu současné úrovně. Z energetických zdrojů mají přijatelné emise pouze obnovitelné zdroje a jaderná energie. Jak můžeme již delší. NEOBNOVITELNÉ ZDROJE OBNOVITELNÉ ZDROJE UHLÍ ROPA ZEMNÍ PLYN JADERNÁ ENERGIE SLUNEČNÁ VĚTRNÁ VODNÍ ZDROJE ENERGIE . UHLÍ Prezentace aplikace PowerPoint Author: Ernestová Alice Created Date: 1/13/2014 8:52:27 PM.

DUMY.CZ Materiál Obnovitelné a neobnovitelné zdroje ..

Prezentace . 2. - 6.11. Obnovitelné a neobnovitelné přírodní zdroje . Uč. Str. 22 . Film - obnovitelné a neobnovitelné zdroje . Prezentace - zdroje energie (do str.12) PL energie - přečíst text o energii a vypracovat PL (stáhnout a vytisknout nebo psát na papír), založit do portfolia . Film - obnovitelné zdroje energie Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. Neobnovitelné zdroje: Jsou zdroje, které se jednou vyčerpají. Energie se z nich uvolňuje spalováním. Patří sem: uhlí. ropa. zemní plyn. jaderná energie. Zápis do sešit

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

 1. ózne.
 2. Zdroje energie 24.4.2017 14:08:03 | Adriana Vacíková . Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie Žáci 9. ročníku si připravili projekt zaměřený na zdroje energie, rozlišili obnovitelné a neobnovitelné zdroje energií. Svoje referáty v hodinách prezentovali. Práce byly zajímavé a poučné
 3. Neobnovitelné a obnovitelné zdroje energie. Z ekologického hlediska rozlišujeme zdroje obnovitelné a neobnovitelné. Neobnovitelné zdroje energie. Jsou to energetické zdroje, jejichž množství je omezené a hrozí jejich brzké nebo úplné spotřebování (v řádech desítek nebo stovek let)
 4. Vláda omezuje podporu pro obnovitelné zdroje energie ČEZ: EU plánuje do roku 2020 dosáhnout 20% spotřeby energií z obnovitelných zdrojů SPOZE, společnost pro obnovitelné zdroje energie s.r.o. aktuálně - Změny a události ve společnost
 5. Obnovitelné zdroje. takové zdroje, které mají schopnost se i přes postupné spotřebovávání stále částečně nebo úplně obnovovat. v jejich čerpání lze teoreticky pokračovat dalších několik tisíc až miliard let. nejznámější druhy obnovitelných zdrojů energie
 6. a) Ze Slunce nepochází žádná energie. Š Ž b) Energii nemůžeme vytvořit. I Y c) Energii můžeme zničit. F V d) Energii můžeme přeměňovat na jiný druh energie. O A e) Zásoby energie mohou být obnovitelné (nevyčerpatelné ) T D a neobnovitelné (po vyčerpání se neobnoví)
 7. Název: Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie Ve třídě jsou vytvořeny skupiny, které pracují na daném typu energie. Výsledek je plakát formátu A2 - A0 nebo prezentace. Podmínky práce: - popis daného druhu energie - schéma elektrárny - rozmístění daného druhu elektráren na map

Neobnovitelné energetické zdroje Zdroj Problémy související s využitím Výhody Uhlí: přeprava, nevýhody při těžbě, zábor půdy a její ničení, při spalování vznik SO 2, CO 2, únik popílku s obsahem jedovatých látek a jeho ukládání: značné zásoby,nenáročné skladování, možnost přímého využit neobnovitelné zdroje energie pára voda obnovitelné zdroje energie jsou přírodní zdroje, které se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovují. řadí se mezi ně energie ze slunce, větru, vody, biomasy a geotermální energie

Obnovitelné zdroje energie: referát - iReferaty

 1. Datakabinet - kabinet moderního učitele, vzdělávací portál, kvalitní elektronické materiály a data, prezentace, výukové materiály. Přejít na obsah stránky. Obnovitelné zdroje energie, neobnovitelné zdroje energie 900150 Fyzika. Výroba elektrické energie.
 2. Zdroje energie, vypracovala Mgr. Alena Havranová Základní pojmy: obnovitelné a neobnovitelné zdroje, bioplyn Pracovní list - paliva, vypracovala Mgr. Alena Havranov
 3. Obnovitelné a neobnovitelné zdroje - PowerPoint PPT Presentatio . Pro stanovení množství primární neobnovitelné energie se používají tzv. faktory neobnovitelné primární energie podle typů Obecně se dá říci, že čím více obnovitelných zdrojů energie daný dům používá, tím menší má vliv na životní prostředí

Obnovitelné zdroje energie mají větší potenciál pro budoucnost, ale momentálně máji omezené možnosti a dražší je energie která pochází z nich. Kvůli tomu uplyne ještě dost času dokud nezačne významnější spotřeba takových zdrojů energie. Do té doby musíme používat neobnovitelné zdroje energie Zdroje obnovitelné a neobnovitelné. Fotografie na titulní stránce je sice orámována logem Energie 21 a upoutávkami na obsah prvního letošního čísla, ale stejně dobře by se vyjímala na titulu magazínu o ekologii a přírodě. A není na tom nic překvapivého, vždyť souvislost mezi obnovitelnými zdroji energie a přírodou je. Téma prezentace: Obnovitelné zdroje energie. Typ souboru: prezentace PPTX. Přidal(a): klarakourilova. pObnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka je slovenský multikomoditní dodavatel energií Následuje prezentace Člověk a energie. Slide elektrická vodivost děti vyplňovaly na základě pokusu. Viz video, které je součástí digitálního materiálu. - Osvojení a upevnění znalostí týkajících se učiva o elektrické energii (paliva, elektrárny, obnovitelné a neobnovitelné zdroje, vodiče a nevodiče)

Obnovitelné zdroje energie, kromě hydroenergie, dávají méně než 1% celkově potřebné energie. V budoucností se to musí změnit proto že je neobnovitelných zdrojů energie stále méně, a i jejich škodlivé působení je mnohem větší v posledních několika desetiletí Neobnovitelné zdroje energie. Energetika je průmyslové odvětví, které se zabývá zdroji energie.. Neobnovitelné zdroje energie se pravděpodobně vyčerpají do několika desítek let.. Jsou to fosilní paliva: uhlí, ropa, zemní plyn a uraninit. Znečišťují životní prostředí, ovzduší, podílí se na skleníkovém efektu, znečišťují vodstvo Vzhledem k tomu, že neobnovitelné zdroje nejsou nevyčerpatelné, nabývají obnovitelné zdroje stále většího významu. Výroba energie za jejich pomoci je z velké míry ekologická, nenechávají za sebou žádné negativní vlivy na životní prostředí. Nevýhodou některých je náročnost výstavby elektráre zdroje se dělí do dvou skupin: obnovitelné zdroje a paliva. Druhotné suroviny znamenají energetické využití odpadu. 2.1 Obnovitelné zdroje Obnovitelné zdroje elektrické a tepelné energie jsou takové zdroje, které se tzv. obnovují. Největším zdrojem této energie jsou termojaderné fúze, které probíhají na Slunci Zdroje energie - Obnovitelné x neobnovitelné (jaderné, uhelné elektrárny, využití biomasy, solární, vodní a větrné energie) Radioaktivní odpady. neobnovitelný zdroj energie Za neobnovitelný zdroj energie je obvykle považován takový zdroj energie, jehož vyčerpání je očekáváno v horizontu maximálně stovek let, ale jeho.

Neobnovitelné zdroje energie Anděla Nováková Svět - obnovitelné zdroje - energie - solární panely - větrná elektrárna - biomasa - Duration: 5:18. LeontynkaCZ 1,190 views Mezi obnovitelné zdroje energie patří především sluneční, větrná a vodní energie a biomasa. Další podrobnosti uvádí zákon č. 165/2012 Sb., § 2, odrážka a), kde je uvedeno, že obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie jsou: () energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy. Obnovitelné zdroje. Forms category World Česky Obchod a služby Energetika Obnovitelné zdroje Přírodní zdroje. Obnovitelné Půdy, voda, biomasa, sluneční energie Neobnovitelné Nerostné suroviny Bez aktivního přístupu může Česko přijít o evroé peníze na podporu nových obnovitelných zdrojů energie (OZE).Na dnešní on-line tiskové konferenci se na tom shodli zástupci. Jedná se o zdroje energie , které se obnovují velmi pomalu, a počítá se tedy s jejich vyčerpáním. Označují se mnohdy také jako klasické zdroje. Jako neobnovitelné zdroje energie označujeme ty zdroje, jejichž vyčerpání se dá očekávat maximálně v horizontu stovek let. Zdroje energie se dělí na obnovitelné a neobnovitelné

Zdroje energie • A) neobnovitelné (vyčerpatelné) -Fosilní paliva : ropa, uhlí, zemní plyn -Jaderná energie • B) obnovitelné (alternativní Hlavním tématem jsou obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. Dozvíme se, do které skupiny patří uhlí, ropa, zemní plyn, jaderné palivo, geotermální energie, slapová neboli přílivová energie, energie slunečního záření, elektrická, větrná a vodní energie www.zsrousinov.c

Obnovitelné zdroje Skupina ČEZ - O Společnost

 1. Současné elektrárny Z ekologického hlediska rozlišujeme zdroje obnovitelné a neobnovitelné. Jako neobnovitelné zdroje energie jsou označovány ty, jejichž množství je omezené, potenciální regenerace dlouhodobá a hrozí jejich brzké (v řádech desítek nebo stovek let) úplné spotřebování
 2. Dobrý den. Vaším úkolem je prostudovat přiložené materiály Obnovitelné a neobnovitelné zdroje. Z prezentace vyberte jeden obnovitelný a jeden neobnovitelný zdroj. Vybraný zdroj popište: jak pracuje, v čem spočívá jeho obnovitelnost a neobnovitelnost, zvažte, zda je možné jej nalézt - kde/ využít - jak atd. v naší republic
 3. This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Polic
 4. Jaromír Literák Zelená chemie - Obnovitelné a neobnovitelné zdroje surovin Spotřeba vody při produkci energie Spotřeba vody při produkci energie litr H2O/MWh energie Těžba ropy 10-40 Rafinace ropy 89-150 Rafinace ropných břidlic 170-680 Gasifikace uhlí asi 900 Jaderná elektrárna 950 Geotermální elektrárna 1.900-4.
 5. Obnovitelné zdroje energie pokrývají solární a fotovoltaické energie, vodní energie (včetně energie přílivu, vln a oceánů), větrnou, geotermální energii a všechny formy biomasy (včetně biologických odpadů a kapalných biopaliv). Podíl obnovitelných zdrojů energie z tepelných čerpadel se vztahuje na členské státy, u.

Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie - Blogge

Obnovitelné zdroje energie jsou přírodní zdroje primární energie, které se neustále obnovují a i při jejich využívání jsou buď okamžitě nebo pravidelně znovu k dispozici. K obnovitelných zdrojům energie (OZE) vhodných pro výrobu elektřiny v našich podmínkách zejména patří: energie vodních toků;. Obnovitelné zdroje energie. Obnovitelné zdroje energie jsou přírodní zdroje, které se při postupném spotřebování částečně nebo úplně obnovují, a to samy nebo za přispění člověka.. Mezi obnovitelné zdroje energie patří energie ze: slunce, větru, vody a biomasy. SOLÁRNÍ ENERGIE. Nejdostupnější obnovitelná energie je sluneční (solární) energie

Náklady na obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie v domácnostech. Energy Costs of Households for Renewable and Non-renewable Energy Sources. Aktuálně Akcie Dluhopisy Prezentace pro investory Hospodářské výsledky Informační povinnost Významné transakce Valné hromady Kalendář významných akcí IR Korporátní záležitosti Kontakty . Obnovitelné zdroje Voda. Tematické okruhy konference jsou zaměřené na nové trendy ve využití vodní energie, na konstrukci. Energetické zdroje Neobnovitelné Obnovitelné Fosilní paliva - uhlí, rašelina, energie vodní, sluneční, geotermální, ropa, zemní plyn energie větru, moří a oceánů energie biomasy - dřevo, rostliny, trus Primární Sekundární původ v přírodních silách původ v lidské činnost

Z ekologického hlediska rozlišujeme zdroje energie obnovitelné a neobnovitelné. Většina elektrické energie se dnes vyrábí z neobnovitelných zdrojů, zejména spalováním fosilních paliv v tepelných elektrárnách nebo štěpnou jadernou reakcí v elektrárnách jaderných. Množství neobnovitelné energie je však omezené, potenciální regenerace dlouhodobá a výhledově. Obnovitelné zdroje energie: Přeprava uhlí Neobnovitelné zdroje energie se označují jako klasické zdroje energie a jejich hlavní nevýhodou je produkce škodlivých látek, které vznikají při spalování. Výhodami jsou vysoká efektivita a relativně nízké investiční náklady Obnovitelné zdroje energie . Zmena globálnej klímy, ktorú spôsobuje neustále zvyšovanie koncentrácie skleníkových plynov v atmosfére v dôsledku ľudskej činnosti, je jedným z najvýznamnejších environmentálnych problémov v súčasnom svete. Narastajúca teplota vedie k zmenám v rôznych ekosystémoch, vrátane negatívnych.

Obnovitelný zdroj energie je označení některých vybraných, na Zemi přístupných forem energie, získané primárně především z jaderných přeměn v nitru Slunce.Definice obnovitelného zdroje podle českého zákona o životním prostředí je: Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy. Česká republika se zavázala Evroé unii, že do roku 2020 pokryje více než 13 procent své spotřeby energie obnovitelnými zdroji. Mezi nejvýznamnější obnovitelné zdroje energie patří solární, větrné a vodní elektrárny a také elektrárny na biomasu.Dalšími obnovitelnými zdroji jsou geotermální energie, tepelná čerpadla a přílivové elektrárny

znát zdroje elektrické energie a jejich výhody a nevýhody; Podle nich i dalších expertů by bylo prozatím vhodné neobnovitelné a obnovitelné zdroje kombinovat. Všechny strany vystupující v dokumentu se ale shodují na jednom - chceme-li být ekologičtí, musíme se především snažit s energií neplýtvat Nápady na další energetické zdroje . Vytvořte plakát PSA s vysvětlením, proč jsou obnovitelné zdroje energie lepší než neobnovitelné zdroje energie. Použijte T-graf k porovnání dvou různých energetických zdrojů. Nechte studenty, aby si vytvořili časový plán popisující hlavní fáze vývoje energetického inženýrství Tématem diplomové práce jsou náklady na obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie v domácnostech. Nejdříve je představeno euro-unijní i české právní prostředí energetické náročnosti budov, od kterého se přes objasnění základních pojmů energetické náročnosti přechází k problematice nákupu energie spotřebitelem a k rozebrání, z čeho se vlastně cena energie.

Obnovitelne a neobnovitelne zdroje energie Peter Odorčák energie obnovitelné neobnovitelné ekofond. Category Sláva a prokletí obnovitelných zdrojů energie a energetických. Zdroje energie v ČR. Česká republika Životní prostředí Obnovitelné zdroje Současné problémy a změna klimatu Neobnovitelné zdroje Neobnovitelné zdroje Více k tomuto tématu 20:15. Zabezpečení jaderných elektráren NEOBNOVITELNÉ PŘÍRODNÍ ZDROJE = nerostné suroviny, které vznikaly velmi dlouho, jejich množství je omezen Elektrická energie, neobnovitelné a obnovitelné zdroje pracovní list.odt (16k) Markéta Davídková, 6. 11. 2017 10:12. v.1 Obnovitelné zdroje energie - prezentace jihoèeských èlenù Ökoenergieclusteru, která se koná ve vstupní hale Krajského úøadu Jihoèeského kraje a poskytne reprezentativní prùøez nabídkou firem a sdruení èinných v oblasti obnovitelných zdrojù energie v Jihoèeském kraji, které jsou èleny Ökoenergieclusteru

Energetická transformace z fosilních paliv na obnovitelné zdroje doprovází obava, zda změna nezpůsobí problémy v plynulosti dodávek elektřiny. Hlavní otázkou je, jak řešit akumulaci energie, aby se vyrovnala nestálá výroba energie na straně obnovitelných zdrojů a proměnný odběr na straně druhé Obnoviteľné zdroje energie tvoria v mnohých krajinách pomerne významnú časť primárnych energetických zdrojov a vďaka nespochybniteľným výhodám ich využívania, tvoria čoraz vyšší podiel na celkovej výrobe energie aj na Slovensku. Mapa obnoviteľných zdrojov energie Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie Rozdělení témat: Úvod - Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie Miloš Uhlí Míra M. Ropa Dana a Ondra Zemní plyn Tomáš Elektrárny v ČR Jaruška Sluneční energie Hanča Energie větru Matěj Energie vody Anička Biomasa Karolína Geotermální energie Míra K Arial Calibri Motiv sady Office Neobnovitelné zdroje energie Uhlí Ropa Zemní plyn Rašelina Obnovitelné zdroje energie Sluneční energie Využití sluneční energie Větrná energie Vodní energie Energie přílivu Geotermální energie Biomasa.

Téma: Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie: Skupiny a témata: 1. Uhlí - Jakub, Sam 2. Ropa - Erik, Filip 3. Zemní plyn - elestýna, Luis Úkol Obnovitelné zdroje energie - Otevři a vypracuj zde přiložený úkol : Úkol - Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie.doc (24,5 kB) Nezapomeň napsat postup výroby energie ve tvé elektrárně

Video: Neobnovitelný zdroj energie - Wikipedi

Svět energie

Obnovitelná energie - Wikipedi

Energie větru. Sluneční. NEOBNOVITELNÉ zdroje. OBNOVITELNÉ zdroje. Tepelná reakce. Exotermická reakce. Endotermická reakce. Reakce, při které se teplo uvolňuje. Reakce, které probíhají až po dodání tepla. Rychlost chemické reakce ovlivňuje: Velikost povrchu - čím větší povrch, tím rychlejší reakce Nedělní editorial - Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. 21.4.2002. redakce. Využívání obnovitelných zdrojů energie je dnes již obvyklé mediální téma. To má výhody i nevýhody. Výhodou je, že informace o této problematice se postupně rozšiřuje z úzké skupiny ekologů, kteří jsou současně nadšenci a. VY_32_INOVACE_CH.8.20 -ENERGIE - prezentace Název šablony Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Arial Arial Black Wingdings Calibri Vrstvy skla 1_Vrstvy skla Snímek 1 Vyčerpatelné a nevyčerpatelné zdroje energie Neobnovitelné energetické zdroje Snímek 4 Snímek 5 Snímek 6 Obnovitelné energetické zdroje Snímek.

DUMY.CZ Materiál Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie

Blok obnovitelné zdroje energie II. 11:00 Prezentace výsledků studie Optimalizace emisí CO 2 prostřednictvím OZE - Ing. Dušan Princ, CityPlan spol. s r. o. 11:30 Prezentace výsledků studie Analýza konkurenceschopnosti OZE při výrobě tepla - Ing. Dušan Princ, CityPlan spol. s r. o 3. 1 Zdroje energie. Přírodní zdroje energie se nejčastěji dělí na obnovitelné a neobnovitelné. Toto víceméně ekonomické dělení je však zcela zavádějící a v podstatě jen jakousi reklamou na méně využívané zdroje. Za neobnovitelný zdroj jsou zpravidla označována fosilní paliva - ropa, zemní plyn a uhlí Obnovitelné zdroje energie. Vodní elektrárny Energie vody je historicky nejstarším využívaným zdrojem energie a využívá se zejména k výrobě elektrické energie. Ta může být použita k vlastní spotřebě výrobce např. k osvětlení, vytápění objektů, k ohřevu vody nebo může být využívána lokálně více odběrateli. 11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11. Obnovitelné zdroje energie, energie vody a větru 11.1 Obnovitelný a neobnovitelný zdroj energie K velkým problémům lidstva v současné době patří zajišťování jeho energetických potřeb. Energetická potřeba lidstva přitom stále narůstá

Obnovitelné zdroje — Češtin

(především o mořskou a vzduch) Obnovitelné zdroje energie Veškerá tato energie má původ ve Slunci: sluneční energie. energie biomasy. vodní energie. větrné energie. energie vln (energii příboje). energie přílivu. geotermální energie. i energie jaderná (platí pro většinu států) Obnovitelné zdroje energie představují jeden z důležitých prvků budoucí udržitelné energetiky. Národní akční plán pro obnovitelné zdroje energie (PDF, 2 MB) vychází ze směrnice Evroého parlamentu a Rady č. 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů Prezentace používané pro výuku . NEOBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. Neobnovitelné zdroje 1; Uhlí; Ropa; Neobnovitelné zdroje 2; Zemní plyn; Elektrárny v České republice; Tepelné elektrárny; Jaderné elektrárny; OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE. Sluneční energie. Fotovoltaické elektrárny; Energie větru. Větrné elektrárny. Milí žáci, v příloze naleznete pracovní list Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie jako procvičení k testu, který nás v nejbližších hodinách čeká. Štěstí přeje připraveným! Stáhnout. zdroje-energie-prac.list.docx 26.48 KiB. zdroje-energie-prac. Ing V zemích, kde obnovitelné zdroje energie podporují - například v Rakousku, kde biomasou, zejména dřevem, topí zhruba 20 % domácností - se ukazují i další významné přínosy. Pro mnoho rakouských sedláků dnes pěstování palivového dřeva představuje významný doplněk jejich celkové produkce a tedy i zdroje obživy

Obnovitelné zdroje energie - elektracek

Obnovitelné zdroje energie v ČR Obsah Obsah Obnovitelné zdroje energie v ČR 13 1. Úvod 13 1. 1. Systémy a mechanismy podpor výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 16 1. 2. Pohled do nedávné minulosti podpory obnovitelných zdrojů 16 1. 3. Současná legislativa 17 Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií 18 1. 4 Neobnovitelné zdroje. Spotřeba energie přináší řadu problémů - její výroba je zajišťována z valné části spalováním fosilních paliv (tedy spotřebou neobnovitelného zdroje) a typicky s sebou nese produkci skleníkových plynů. Obnovitelné zdroje dosud představují ve světové výrobě energie nepodstatný zlomek Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie Elektrickou energii můžeme vyrobit různými způsoby. Můžeme využít neobnovitelné zdroje energie (např. uhlí, ropu, zemní plyn a uran), ale jejich zásoba na Zemi je omezená, člověk je může za nějaký čas vyčerpat (např. zásoby ropy vydrží podle odhadů pár desítek let) Prezentace doplňuje výukový materiál o uhl uspokojení jeho potřeb v širším slova smyslu zdroje surovin, paliva, energie nebo zdroje využitelné jako spotřební předměty (jako např. pitná voda) obnovitelné neobnovitelné. Neobnovitelné zdroje

Obnoviteľný zdroj energie - Wikipédi

Obnovitelné zdroje energie. Šetříme přírodu. Úvodní stránka > Webová prezentace byla spuštěna. Webová prezentace byla spuštěna. 26.03.2012 13:56. Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. V tomto článku popište, proč jste spustili novou prezentaci a co přinese návštěvníkům. Uveďte jaké máte cíle s. Obnovitelné zdroje energie jako nový sociáln ě-prostorový fenomén Většinou evroých států včetně ČR byly ratifikovány plány na postupné zvyšování podílu energetické produkce zobnovitelných zdrojů. Podle sm ěrnice Evroého parlamentu a rady č. 2009/28/ES ze dn Dánská vláda chce podle Aukena na příkladu ostrova Samsö dokázat proveditelnost přechodu na obnovitelné zdroje energie. Výhody využití větrných elektráren větrná energie je obnovitelným nevyčerpatelným zdrojem energie. při vlastní spotřebě elektrické energie se vyhneme přenosovým ztrátám Obnovitelné zdroje jsou nedostatečné, alespoň v dnešním stavu vývoje vědy. Pokud se podaří najít jiný způsob získávání dostatečného množství energie potřebné pro fungování společnosti, které nebude závislé na zdrojích, které máme nyní k dispozici, bude se lidská společnost dále rozvíjet Domů Obnovitelné zdroje Biomasa - využítí, zpracování, výhody a nevýhody, energetické využití v ČR Současnou snahou celosvětové energetiky je co nejčistší výroba energie. Snižování emisí uhlíku, boj se změnou klimatu - to jsou témata, která určují, jakým směrem se ubírá současná energetika

ENERGIE :: Volny-cas-uceni-cz

Obnovitelné zdroje energie. Napsal alena85 datum Srp 30, 2013 rubrika Energie | 0 komentářů. K obnovitelným zdrojům energie patří zejména solární energie, větrná energie, vodní energie a biomasa. Za obnovitelný zdroj energie lze přitom označit takový zdroj, v jehož čerpání lze pokračovat následující tisíce až. Fyzika 8. (Energie (Formy energie (Práce, Výkon, Účinnost, Pohybová a: Fyzika 8. (Energie (Formy energie, Přeměny skupenství, Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie), Elektro magnetické a světelné děje Obnovitelné zdroje energie . Úvodní stránka > Webová prezentace byla spuštěna. Webová prezentace byla spuštěna. 12.04.2011 20:33. Dnes byla spuštěna naše nová webová prezentace. V tomto článku popište, proč jste spustili novou prezentaci a co přinese návštěvníkům. Uveďte jaké máte cíle s projektem a co přinese. Neobnovitelné zdroje E.ON Energie - výkup elektřiny z tepláren Společnost E.ON Energie, a.s. vykupuje elektřinu od 10 velkých tepláren na území České republiky, jejichž instalovaný elektrický výkon je cca 400 MW 2. Které zdroje energie označujeme jako obnovitelné a které jako neobnovitelné? obnovitelný neobnovitelný biomasa geotermální sluneční záření uhlí vítr zemní plyn ropa jaderná energie 3. Které zdroje energie označujeme jako fosilní

 • Talar cena.
 • Restart lenovo tablet.
 • Rournatec červovitý.
 • Kyanid cena.
 • Co s mrtvým morčetem.
 • Jak zadlabat zámek.
 • Navody online.
 • Vychuchol povolžský.
 • Domácí kino s dvd.
 • Hlavní města evropských států.
 • Ford raptor video.
 • Mpz guyany.
 • Sázení jahod do pyramidy.
 • Švédsko informace pro turisty.
 • Cites dřevo.
 • Nejlepší vosí hnízda.
 • I dnes most.
 • Vůně do vysavače eta.
 • Boční zvedák na auto.
 • Jak zvýraznit barvu očí.
 • Bezdrátový gamepad pc.
 • Ryan hurst filmy a televizní pořady.
 • 50 centu na koruny.
 • Jak odhlasit iphone.
 • Plochá baterie nabíjecí.
 • Sheppard european countries.
 • Seznam věcí k moři.
 • Furunkl ichtoxyl.
 • Domino kirke.
 • Divizní znaky wehrmacht.
 • Maroon 5 v praze.
 • Butan zeme.
 • Smo orlová bazén.
 • Charles manson vraždy.
 • Jak smazat fotky z google plus.
 • Půlmaraton české budějovice 2017 trasa.
 • Gravírování praha 9.
 • Barevné značení kabelů elektroinstalace.
 • Stříbrné třpytivé lodičky.
 • Gitlab ci java.
 • Jak zapálit františka.