Home

Shoda podmětu s přísudkem výjimky

Shoda přísudku s podmětem - Procvičování online - Umíme česk

Shoda přísudku s podmětem - Shoda podmětu s přísudkem, procvičování online, rozsáhlá sbírka příkladů, různé formy procvičování, atraktivní forma zpracování Shoda přísudku s podmětem 1. Podmět vyjádřený jedním slovem Pokud je součástí několikanásobného podmětu jméno rodu mužského životného a stojí před přísudkem, píšeme i - Jan s Janou odešli. U nevyjádřeného podmětu píšeme i - nemohli jsme s bratrem najít. Nástěnka Máte-li jakýkoli dotaz,. Pokud se podmět ve větě objevuje až za přísudkem, máme dvě možnosti. Je možné se řídit stejnými pravidly, jako když předmět předchází přísudku. Avšak běžnější je shoda přísudku s tím jménem z podmětu, které je u něj nejblíže. Představily se sólistky i sboristé. × Představili se sólistky i sboristé

Učírna - Shoda přísudku s podměte

Shoda přísudku s podmětem - velmi neoblíbené učivo ze základní školy. Jenže pro správně napsané texty je tato problematika velmi důležitá, proto se ji na Pravopisně.cz věnujeme a na shodu přísudku s podmětem u nás nalezenete řadu cvičení. Toto je poměrně krátné, obsahuje pouze 17 úloh Shoda několikanásobného podmětu s přísudkem Podmět je před přísudkem - i - platí shoda podle mužského životného rodu Chlapci a dívky pomáhali. Podmět je za přísudkem -i/-y - je možná shoda i podle nejbližšího podstatného jména Pomáhali dívky i chlapci. Pomáhaly dívky i chlapci Klikni na modrou šipku v okýnku a vyber správné písmeno. Stiskni pak KONTROLA přísudek, podmět, shoda podmětu s přísudkem, 5. ročník, křížovka: Relevantní materiály: Další materiály autora Další materiály stejné kategorie Další materiály školy: Vaše zkušenosti s využitím ve výuce. 1

3. Doplň I-Í, Y-Ý. Děti přišl do školy. Ve škole četl, psal a počítal.V poledne se naobědval a šl domů. Cestou se chlapci zastavil v parku u prolézaček. Hbitě se jimi protahoval a lákal k prolézání dívky. Ty se však zastavil u kočárků a díval se na miminka. Chlapci si umazal oblečení do školy. Děvčata zůstal čistá jak ze škatulky Shoda přísudku s několikanásobným podmětem. Přísudek s podmětem tvoří základní skladební dvojici. Přísudek je na podmětu mluvnicky závislý, shoduje se s ním. (odtut výraz shoda) Podmět je ve větě uveden před přísudkem. V pravidlech shody několikanásobného podmětu platí tato přednost Když je podmět až za přísudkem, je možná shoda s nejbližším podstatným jménem podmětu. Na louce se pásli/y ovce a berani. V této větě máte tedy na výběr ze dvou variant: Buď -y, protože hned za přísudkem následuje podstatné jméno ženského rodu, nebo -i, protože má přednost rod mužský životný Shoda přísudku s podmětem. Podmět a přísudek jsou základními větnými členy ve větě dvojčlenné. Podmět (subjekt) je ten člen věty, který není na žádném jiném členu mluvnicky závislý. Přísudek (predikát) tvoří s podmětem základní skladební (syntaktickou) dvojici a mluvnicky na něm závisí (shoduje se s ním)

Shoda podmětu s přísudkem - pravopis - český jazyk pro základní školy online - pravopis pro základní školy (6. - 9. třída SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM - 3.cvičení koťata. Děti si venku hrál. s m.

Shoda podmětu s přísudkem (jednoduchý podmět) - online test. 2. Několikanásobný podmět. je-li mezi podstatnými jmény v podmětu jméno rodu mužského životného a všechna podstatná jména jsou v čísle jednotném, píšeme v přísudku měkké - i; Tatínek, maminka i děti šli do divadla Shoda podmětu s přísudkem Pomůcka: TY - TI TI muži pracovali (mužský životný I) TI (všichni) muži a ženy pracovali (mužský životný je všemu nadřazen I) TY stromy padaly (mužský neživotný Y) TY ženy vařily (ženský Y) TA děcka spala (střední A) ALE: TY děti spaly (děti,oči,uši tvrdé Y jim sluší) Pokud je podmět v předchozí větě, musíme jej použít

Jak se určuje shoda přísudku s podmětem - PRAVIDLA

 1. Online diktáty formou doplňování chybějících písmen. Široké pokrytí témat z celého pravopisu, zajímavé a vtipné texty, okamžitá kontrola, grafické znázornění postupu
 2. Didaktická hra zaměřená na procvičování shody přísudku s podmětem. Žáci pracují ve skupinách, každá skupina pracuje se souborem karet. Díky řešení na druhé straně karty mají žáci okamžitou zpětnou vazbu
 3. [11] Tohle je v případě shody podmětu s přísudkem absolutně neuplatnitelný. Obě varianty se totiž vyskytují, takže Tě to do očí nijak nepraští. I sám to občas napíšu špatně, ne proto, že bych pravidla neznal, ale prostě to přehlídnu
 4. ulého Další . znovu.
 5. Test 6. shoda podmětu s přísudkem . Popis stránky * • Chytáky a časté chyby 6. shoda podmětu s přísudkem, koncovka dle vzoru • Vyberte správná písmena. Každý řádek není začátkem nové věty, ale nachází se v jejím středu!

Shoda podmětu s přísudkem. Kvíz. Kvíz nabízí sadu jednoduchých úloh, v nichž vybíráš z nabízených odpovědí. Ale pozor - správných odpovědí může být i více. A pokud je, vždy vás na to upozorníme v zadání. Spusti Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon

Pravopisný diktát - shoda přísudku s podmětem Pravopisně

Shoda podmětu s přísudkem a jak na ni | ichiLAND

Shoda přísudku s podmětem je pravopisný jev, který se řídí přesnými pravidly, která je třeba dodržovat. Koncovka přísudku závisí na čísle a rodu podmětu. Je třeba si uvědomit, že tento jev se nazývá shoda přísudku s podmětem a ne shoda podmětu s přísudkem, jak se občas mylně objevuje Shoda přísudku s podmětem - procvičování Od Helena Malášková 18.5.2016 Žádné komentáře. Mezi podmětem a přísudkem, základní skladební dvojicí ve větě, existuje vztah shody. Znamená to, že na přísudku (slovese) je podle koncovky patrný rod podmětu - podstatného jména. Mnohým Čechům dělá problém napsat. KUCIÁNOVÁ, Hana. Shoda přísudku s podmětem (všechny rody). Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 02. 04. 2008, [cit. 2020-12-05]

Jakmile je v podmětu prvek rodu mužského životného (v plurálu či singuláru), vždy dáváme koncovku -li. U několikanásobného podmětu se může přísudek shodovat jen s prvním prvkem podmětu, ale to platí jen tehdy, stojí-li přísudek PŘED podmětem! Snad se tedy v budoucnu s onou kongruencí popasujete zase o něco lépe Shoda přísudku s podmětem základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 2. období Statistik Někdy je shoda podmětu s přísudkem dána územ. Například u názvu společnosti British Airways se v úzu setkáme s koncovkou ‑y (ve významu ‚aerolinie'): British Airways zahájily novou reklamní kampaň

Shoda podmětu s přísudkem. Sdílet Sdílet podle Pavelcovamichae. Jako. Upravit obsah. Vložit. Více. Téma. Přepnout šablonu Interaktivní prvky Zobrazit vše. PDF Tisknutelné. Zobrazit vše. Shoda podmětu s přísudkem. Share Share by Mikovamartina. Like. Edit Content. Embed. More. Theme. Switch template Interactives Show all. PDF Printables. Show all. Log in required. Options. Leaderboard. Show more Show less . This leaderboard is currently private. Click Share to. SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM - PROCVIČOVÁNÍ 1. Vybarvěte stejnou barvou rámečky, které k sobě patří. Všímejte si nejen obsahu vět, ale také shody přísudku s podmětem. Vytvořené věty přepište na volné linky. POSKAKOVALY VRABCI JABLKA DĚTI POSKAKOVALI SE ČERVENALA SE ČERVENALY DÍVKY SE KOUPALY SE KOUPALA SE KOUPAL Shoda přísudku s podmětem 2 Čeština ø 91.7% / 7652 × vyzkoušeno; y/i (shoda přísudku s podmětem) Čeština ø 83% / 3617 × vyzkoušeno; Podmět a přísudek Čeština ø 76.3% / 47737 × vyzkoušeno; Slovní druhy ČJ Čeština ø 58.4% / 73235 × vyzkoušeno; Slovní druhy Čeština ø 85.4% / 134549 × vyzkoušen

Štítky: shoda přísudku s podmětem. 19 Čvc, 2013. Diktát - shoda podmětu (1) Doplňte i - y - a. Pod okny zařehtal_ koně. Ragbisté nastoupil_ k zápasu. Vzduchem poletoval_ peříčka. Roztřásl_ se mi kolena. Potápěčky měl_ kameru. Hosté.. Shoda přísudku s podmětem? Cvičení č. 1. Vyberte správnou odpověď. Na jarmarku prodával. čerstvé koláče. Zvířata na farmě žil. spokojeně. Větrem popadal. všechny slunečníky. V jeho sbírce nechyběl. platidla různých států

Shoda podmětu s přísudkem- pracovní list 1.ve větách doplňte i/y, podtrhněte podmět rovnou čarou, vlnovkou přísudek Na ulici si hrál- malé děti. Neposední hoši zlobil- maminku. Silné strom- se kymácel- ve větru. Moderní města nám vyrostl- přímo před očima. První květiny nám rozkvetl- za okny 8. Shoda podmětu s přísudkem. Den - Dni plynuly i dny plynuly. X Dnové plynuli. Rodiče, koně i lidičky byli ve večerním zpravodajství.. Děti si hrály na písku.. Je-li v podmětu alespoň jedno podstatné jméno rodu mužského životného, vždy píšeme měkké i.Výjimku tvoří podmět několikanásobný, který stojí za přísudkem Shoda přísudku s podmětem. Shoda přísudku s podmětem znamená, že koncovka použitá v přísudku by měla být v souladu s rodem, číslem a osobou podmětu dané věty. Podmět může být jednoduchý (například kočka), ale také několikanásobný (kočka a pes)

SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM - 1

Shoda podmětu s přísudkem a s ní spojené psaní správné koncovky v příčestí minulém množného čísla s sebou nese hromadu nejistoty a přitom existuje velmi hezká pomůcka, díky které lze napsat koncovku správně. Zájmena, konkrétně ukazovací zájmena, mohou být velkými pomocníky. Je tedy potřeba umět správně. Shoda podmětu s přísudkem koncovka přísudku slovesného se v minulém čase řídí následujícími pravidly: Podmět: Koncovka: Příklad: rod mužský životný v množném čísle = I Orli kroužili na nebi. Páni mluvili.Psi štěkali. rod mužský neživotný v množném čísle = Y Stroje rachotily.Přístroje nefungovaly.Domy byly postaveny získejte učivo celého školního roku na webu www. primauca. c Shoda přísudku s podmětem. Přísudek s podmětem tvoří základní skladební dvojici. Přísudek je na podmětu mluvnicky závislý, shoduje se s ním. (odtud výraz shoda) Při shodě přísudku s podmětem v přítomném čase píšeme vždy měkké i. Příklad:. Shoda přísudku s podmětem - Několikanásobný podmět : Délka lekce: 2:40. 17. Shoda přísudku s podmětem - Nevyjádřený podmět : Délka lekce: 1:49. 18. Shoda přísudku s podmětem - Procvičen

3-shoda přísudku s NĚKOLIKANÁSOBNÝM podmětem-stejné rody - VYSVĚTLENÍ 4-shoda přísudku s NĚKOLIKANÁSOBNÝM podmětem-rozdílné rody - VYSVĚTLENÍ 5-pozor na DĚTI, OČI, UŠI - vysvětlen Shoda přísudku s podmětem - několikanásobný podmět. Shoda přísudku s podmětem znamená, že koncovka použitá v přísudku by měla být v souladu s rodem a číslem podmětu dané věty, dále by se měla shodovat osoba. Hierarchie rodů. V případě několikanásobných podmětů je nutné řídit se jakousi hierarchií rodů shoda přísudku s podmětem Všechny tyto pomůcky zakoupíte nyní levněji na www.lesynapadu.cz . Aby učení byla i zábava, vyrobila jsem 4 deskové hry na procvičení shody podmětu s přísudkem

(Je-li přísudkem jmenným podstatné jméno, shoduje se v čísle; přídavné jméno pak ještě v rodě a v muž. rodě v množ. čísle i v životnosti. Spona se přitom shoduje s podmětem jako přísudek slovesný, jen zřídka se jménem v přísudku.) - 1.- shoda mluvnická je pravidlem, jde-li o přímý vztah přísudku k podmětu Výukový kurz Diktáty - shoda podmětu s přísudkem 6 k předmětu Český jazyk pro 6. ročník ZŠ. Vzdělávací portál Edukavka.C Shoda podmětu s přísudkem/ Podmět a přísudek . Karty s přehledem učiva. Formát A4, křídový karton lakovaný Karty jsou na tvrdém papíru oboustranně potištěné a opatřené lakovou úpravou odolnou proti ušpinění a oděru. Obsah karet je zpravidla zmenšeným provedením nástěnných výukových obrazů a slouží také k.

DUMY.CZ Materiál Shoda přísudku s podměte

Shoda podmětu s přísudkem Anotace Pracovní listy na zopakování a procvičení učiva Shoda přísudku s podmětem. Autor Mgr. Iva Paděrová Jazyk Český jazyk Očekávaný výstup Žák si zopakuje a procvičí učivo Shoda přísudku s podmětem. Třída 5 Shoda podmětu s přísudkem je důležité pro správné ovládnutí českého pravopisu. V této knížce si mohou všichni zvídaví školáci procvičit své znalosti a zábavnou formou se přichystat do školy a zopakov.. Shoda podmětu s přísudkem Doplňování koncovek příčestí minulého ID: 72301 Language: Czech School subject: Czech Grade/level: 4., 5., 6. Age: 9-12 Main content: Shoda podmětu s přísudkem Other contents: Add to my workbooks (10) Download file pdf Embed in my website or blo Kniha: Najdi dvojici 7 Shoda podmětu s přísudkem; Procvičování psaní koncovky dle shody přísudku s podmětem formou hry. Obsahuje 35 dvojic, záložku a krabičku. Pravidla hry: Hra je určena nejméně pro.. Toto dílo podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ.Neužívejte dílo komerčně - Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní Licens

Test - SHODA PŘÍSUDKU S PODMĚTEM - PROCVIČOVÁNÍ - pracovní

Verba - shoda podmětu s přísudkem Cvičení 1: Doplňte koncovky příčestí.! Dny, dni se krátily, slavnostní dni X dnové se krátili (zlí jazykové tvrdili, zelení hájové, hrobové se otvírali, národové, zástupové) Kolísání v životnosti několika neživých substantiv: Uzenáči byli na skladě. X Uzenáče byly na sklad shoda podmĚtu s pŘÍsudkem 1 . pravopis pŘedpon vz-,s-,z- 1. pravopis Ú, Ů, u 1. ČeskÁ abeceda 2. zÁkladnÍ dĚlenÍ hlÁsek 2. stavba slova 2. pÁdovÉ otÁzky- lat.oznaČenÍ 2. pravopis i/y po tvrdÝch, mĚkkÝch, obojetnÝch1 3. pravopis i/y po tvrdÝch, mĚkkÝch, obojetnÝch2 3. pravopis i/y v pŘejatÝch slovech 3. pravopis.

Shoda podmětu s přísudkem - online test 2. Shoda podmětu s přísudkem - několikanásobný podmět. U lesa se pásl_ zajíci a srnky. Na poli pracoval_ ženy i muži. Na stromě seděl_ holubi a hrdličky. Večer vyběhl_ z lesa na louku srnky a zajíci. Na polích se objevil_ vrány a havrani.. Nauč se psát > Shoda podmětu s přísudkem > Doplň Sestavit cvičení (doplň) Zahrnout skupiny: děti. mužský rod neživotný.

Při shodě podmětu s přísudkem v minulém čase množného čísla píšeme v přísudku koncovku: LI, když je podmět v mužském rodu životném. Ptáme se ukazovacím zájmenem TI. Ti muži zpívali. LY, když je podmět v mužském rodu neživotném. Ptáme se ukazovacím zájmenem TY. Ty domy stály. LY, když je podmět v ženském rodu Co přesně dostanete: 6 knížeček: Shoda podmětu s přísudkem - Nauč se, pochop (36 stran, kde je vysvětleno toto učivo a jsou k tomu konkrétní příklady), Shoda podmětu s přísudkem - testík (24 stran), Shoda podmětu s přísudkem - speciální případy (24 stran) a tři cvičebnice (holý podmět, několikanásobný.

Shoda přísudku s podmětem Marek Vít | 10. 11. 2017 | komentáře: 6 Článek o záludnostech ve shodě přísudku s podmětem. Kdy použít sloveso v jednotném čísle a kdy v množném? Pokračování článku » INTERMEDIATE. Shoda přísudku s podmětem (cvičení #1). Shoda podmětu s přísudkem - 1. louky se zelenal. kachny plaval. lekníny kvetl. děvčata skákal. chlapci se opaloval. ostříži kroužil. děti se koupal. závodníci prohlížel. hráči se rozestavil. štěňata si hrál. Špatně: Dobře: Hodnocení: % Formulář k odeslání výsledku. Cvičení zaměřené na shodu přísudku s podmětem. Doplňte do následujících vět správný tvar slovesa tak, aby odpovídal podmětu věty. Pokud si touto gramatikou nejste jistí, přečtěte si článek Shoda přísudku s podmětem Shoda podnětu s přísudkem. 15 % 67 Kč. 79 Kč. Sleva až 70% u třetiny knih shodu podmětu v rodě mužském, ženském i středním a podmětu několikanásobného s přísudkem. Je vhodná nejen pro žáky ZŠ, ale též pro budoucí středoškoláky, pro něž je vhodnou pomůckou při přípravě na zkoušky na střední školu.

Vzory podstatných jmen - Nástěnný výukový obraz | UčebniceKurz: Píšeme bez chyb a nudy | NaučmeseVýsledek obrázku pro druhy vět | Vzdělávání, Škola, Jazykčeský jazyk (With images) | Učení, Škola, Vzdělávání
 • Cesta vnitřní svobody.
 • Directx 11 windows 7.
 • Gunpowder čaj.
 • Přístrojová lymfodrenáž zkušenosti.
 • Střídavá péče 2019.
 • Čivava počet štěňat.
 • Kouzelná školka s michalem díl 1.
 • Žáruvzdorné sklo brno.
 • Palác kinských mapa.
 • Eagle low drag gt.
 • Zubní nit superfloss.
 • Duše na kolo 26.
 • She hulk postavy.
 • Mistrovství světa v jachtingu 2019 lipno.
 • My cooking diary granola.
 • Plague tattoo recenze.
 • Jízdárna pražského hradu impresionismus.
 • Cardigan s kapucí.
 • Registrace plachetnice.
 • Chmi vitr.
 • Caitlyn jenner book.
 • Zahradnictví 3 dil.
 • Engine check software.
 • Liliovité nižší klasifikace.
 • Dívka s perlami ve vlasech wiki.
 • Biopsie prostaty komplikace.
 • Zetor 25k.
 • Paul mitchell přeliv.
 • Asijské ovoce.
 • Lichořeřišnice v těhotenství.
 • Tuberkulóza léky.
 • Filtrační láhev.
 • Camel boruvka prodej.
 • Tečna kuželosečky.
 • Co rikat v posteli.
 • Okurky nakladačky prodej 2019 české budějovice.
 • Kam vyhodit fixy.
 • Jarní luční květy.
 • Amstaff stenata na prodej ostrava.
 • Francouzský quiche recept.
 • Černobílá palestina.