Home

Antika sochařství

název DUM Antické sochařství a malířství metodická poznámka k využití Výuková prezentace kapitoly dějin umění. Určeno pro frontální výuku s půlenou nebo celou třídou. Vhodné pro vyšší gymnázium Jsme zvyklí, že antické sochy jsou pro nás vzorem jednoduché a vznešené krásy. Vnímáme je však úplně jinak, než to zamýšleli jejich tvůrci. Původně totiž byly všechny řecké a římské sochy barevné. Podívejte se na rekonstrukce původních barev a možná budete zaskočeni, jak pouťově a kýčovitě vypadaly klasické sochy jako Diskobolos nebo Venuš Antika - Řecko. Dva kmeny na Peloponéském poloostrově: Iónové a Dórové ŘECKÉ SOCHAŘSTVÍ Vliv umění Předního východu se projevoval v řezbách ve slonovině, ve šperkařství či na drobných bronzových soškách. Pod vlivem egyptského umění se koncem 7. století objevily nejstarší monumentální kamenné sochy.

Sochařství Také sochařství Řecka je známo převážně díky kopiím Římanů, neboť při vykopávkách byl objeven pouhý zlomek zašlé slávy sochařů Řecka. Řecké sochařství bylo jako celek definováno jako snaha o hledání ideálů antické krásy a přirozeností v dokonalých proporcích těla a výrazu tváře Sochařství. Na přelomu 7. a 6. století před Kristem začaly vznikat náboženské sošky náboženského či kulturního významu. Velké sochy jsou motivovány lidskými postavami (kúros = nazí mladíci; kóré = dívky oblečené v tunice a v látce Peplos). V 6. století sochy věrně zachycují lidské tělo v pohybu Antika silně působila i v jiných zemích, zvláště intenzivní byla její recepce ve Francii, kde myšlenky malířství, sochařství a architektuře (empír). Reakcí na idealizaci antiky, ať už řecké či římské, byl od sklonku 18. století příklon k přísn

ANTIKA - Řecká kultura. ANTIKA ŘECKÁ KULTURA Sochařství reaguje i na válečné události se zájmem o psychiku poraženého nepřítele - umírající Kelt, Kelt zabíjející sebe a svou ženu. Při vykopávkách římských lázní bylo nalezeno i nejznámější řecké sousoší s tematikou homérských eposů - Laokoon Národní galerie v Praze. KATALOG PORTARO. Auction catalogues Digital library Advanced searc

Kniha Řecké sochařství: Klasické období je druhým dílem Boardmanovi edice. Její obsah se zabývá nejvýznamnějším obdobím řeckého sochařství tvz. zlatého věku (5.stol.BC). Čtenář zde opět najde úctyhodný počet zobrazení - 413 obrázků, které ho provedou celým tímto obdobím Bronzové sochy vítězů v atletických soutěžích vytvářel ve 2.polovině 5.století i Polykletios z Argu, který usiloval o co nejdokonalejší vystižení stojící mužské postavy a vypracoval příručku o proporčních vztazích, jež silně ovlivnila další vývoj sochařství

Sochařství . Na přelomu 7. a 6. století před Kristem začaly vznikat náboženské sošky náboženského či kulturního významu. Velké sochy jsou motivovány lidskými postavami (kúros = nazí mladíci; kóré = dívky oblečené v tunice a v látce Peplos). V 6. století sochy věrně zachycují lidské tělo v pohybu Sochařství Snaha o realistické zachycení. Socha Vlčice se stala symbolem Říma. Bronz. (postavy Romula a Rema doplněny v renesanci) Malířství Velké množství námětů fresek v hrobkách. Osobitý projev. Římské umění Aplikují znalosti převzaté od Etrusků, a zároveň pokračují v řecké tradici. Výsledkem je nová kultura Český-jazyk.cz - SLOVNÍČEK POJMŮ: Vysvětlení pojmu Baroko - Baroko • 17. století, vznik v Itálii • zřejmě z portugalského pérola barroca = perla nepravidelného tva­ru • období válek (třicetiletá válka 1618-1648) a nejistot,.. Persie před řecko - perskými válkami. Základem perské říše byla médská říše, v níž se vlády zmocnili Peršané (Kýros II.Veliký).Ten připojil Lýdii a dobyl říši novobabylónskou, čímž sjednotil celou Přední Asii.. V roce 525 před Kristem jeho nástupce Kambýsés dobyl Egypt, čímž se perská říše stala největší říší na světě

Titulek: Antika - Řecká kultura. Sochařství reaguje i na válečné události se zájmem o psychiku poraženého nepřítele - umírající Kelt, Kelt zabíjející sebe a svou ženu. Při vykopávkách římských lázní bylo nalezeno i nejznámější řecké sousoší s tematikou homérských eposů - Laokoon antické sochařství (102) classical sculpture (58) římské antické sochařství (57) antika (41) antiquity (41) řecké antické sochařství (41 29,5 x 23,5 cm. Vlevo dole značeno G. Heck dirt, vpravo dole Henry Winkles sculpt.. Stav - papír se skvrnami, na okrajích drobné trhliny, viz foto Rádi přijedeme a vykoupíme knihy, staré hračky, nábytek, techniku, starožitnosti, umění a další sběratelský materiál. Volejte kdykoliv 601118787

PPT - Antický Řím PowerPoint Presentation - ID:6135640

Sochařství starověkého Egypta; Kultura ve starověké Mezopotámii; Antika. Antická filozofie; Mínojská a Mykénská kultura; Antické Řecko; Etruské umění; Římská architektura; Románské období. Předrománské umění; Románská architektura; Románské sochařství a malířství; Gotika. Gotická architektura; Gotické. test Antika (Řecko) jdi na vlastní test/obsah stránky. Testy; Sochařství. Rhodský kolos. svatý Václav. kalokagathia. svatá trojice v Olomouci. Feidův Zeus v Olympii. Aischylos. zavádí 2. herce. Oresteia. Spoutaný Prometheus. fatalismus - vše je dáno osudem. anakreonská poezie Muzeum antického sochařství a architektury - katalog stálé expozice: Muzeum antického sochařství a architektury - Litomyšl, Katalog expozice, díl I., Praha 1996; Muzeum antického sochařství a architektury, Katalog expozice - díl II., Praha 199 Téma: Architektura kláštera sv. Anežky České a sochařství 2. poloviny 20. stoletíDatum: 1. 10. 2020Místo konání: Klášter sv. Anežky České, U Milosrdných 17, 110 00 Staré MěstoCena: 350 Kč za jednotlivou lekci nebo 4900 Kč za celé pásmo kurzu (zahrnuje 19 lekcí)Lektorka: Monika Švec Sybolov

V antickém umění se stala velmi častým motivem, jak na mozaikách a vázových malbách, tak i v sochařství a na reliéfech. Nejstarší reliéfní zobrazení Afrodity lze spatřit na tzv. Trůnu Ludovisi z roku 460 př. n. l., kde se vynořuje z mořské pěny Stanovit kýč v architektuře je ještě obtížnější než v malířství a sochařství, protože architektura svou podstatou není obrazivým uměním. Kýč lze rovněž odlišit od braku, který na rozdíl od kýče nepředstírá žádnou uměleckou hodnotu, i od zábavního průmyslu, jehož pokleslá část je často srostlicí braku. , umění oblasti Středomoří, počátek na přelomu 2. a 1. tis. př. n. l. Ve východních částech navazovalo na umění mínójské a mykénské.Do 8. stol. př. n. l. se řecké umění vyznačovalo geometrickým dekorem a stylizací plastiky.V sochařství převládaly dva základní typy soch: stojící nahý mladík, kuros, a dívka, koré; dosáhlo klasického ideálu harmonie mezi. ARCHITEKTURA, MALÍŘSTVÍ, SOCHAŘSTVÍ - sloužili k náboženským účelům - MYRÓN - socha Diskobol - cílem malířství bylo zobrazit bohy jako krásné a dokonalé lidské bytosti . 3.) HELÉNISTICKÉ OBDOBÍ - 4.- 1.stol př. n. l. hlavním střediskem vzdělanosti Alexandrie, zájem o lidské soukrom

Sochařství Tvůrčí postup, techniku a materiál převzala antika a od ní evroé sochařství. Je to skulptura a plastika. Při zpodobování lidské postavy se používalo tří uměleckých principů: 1) Koncepční realismus - reálné zobrazení ustupuje, je méně důležité, pednost má stylizace, zjednodušení, ř schéma Portaro - Webový katalog knihovny. Národní galerie v Praze. KATALOG PORTAR

KŘESŤANSKÁ ANTIKA, RANĚ KŘESŤANSKÉ UMĚNÍ - ppt stáhnout

Sochařství * v obě archaické dřevěné sochy v ľivotní velikosti * kuros - socha naháče, zkadeřený vlas, jakýsi úsměv, nakročená noha * kóré - socha dívky, tunika, strnulý postoj * často darovací nápisy * motiv dobrého pastýře * v 6. - 5. století začínají být aktivní, výjevy z mytologie, proporce, drľení. Popis prvků gotické architektury, znaky gotiky, historie a seznam staveb na našem území. Raná, vrcholná a pozdní gotika - charakteristika období Itálie - sochařství - renesance - kontrapost - antika - manýrismus Abstract The Bachelor thesis called The influence of the ancient art on Renaissance sculptors in the 2nd half of 15th - 1st half of 16th century focuses on the comparison of ancient works with renaissance works in that period

Antické sochy byly barevné

 1. Ostatní směry se týkají například pouze malířství a sochařství nebo jen architektury či pouze literatury. Rozhodnout, který směr je univerzální je někdy velmi těžké, často se jako poslední univerzální směr označuje baroko, někdo hovoří o funkcionalismu. Nicméně vše začalo v Antice. Antika
 2. 4)ANTIKA - STAROVKÝ ŘÍM Etruské umní a jeho význam pro rozvoj Říma. Vývoj římské kultury a vzdlanosti. Architektura a typy staveb, sochařství, malířství, památky. Přínos Říma pro evroou kulturu. 5)UMNÍ RANÉHO STŘEDOVKU Křesťanská antika - křesťanství a rozšiřování jeho vlivu, role umní
 3. Knižní značka, Ex libris. Štítky. lept; diplom; grafická úprava; kaligrafie; počítačová grafika; log
 4. Antika je umění starého Řecka a Říma avšak Řecko je hlavní osobností antické kultury a Řím pak pouze kopíruje i když svým osobitým způsobem. První civilizace na území Řecka vznikla kolem roku 3000 př. n. l. a její trvání se datuje asi do roku 1400 př. n. l. Před příchodem kovů byla společnost organizována do.
 5. Studijní materiál Antigona - rozbor díla k maturitě (4) už se na Tebe teší v rubrice Maturitní rozbory, Rozbory děl. Nenech ho čekat dlouho :-)

Antika Středověk, Slované, vikingové Amerika, indiánské repliky Starý Egypt, sochy Asijské sochy Zahradní dekorace, sochařství Potraviny a Medovina. Medovina Jihočeské sirupy od Vladimíra Ajvar Med a propolis Džemy, marmelád Sochařství Renesanční sochař se snažil přiblížit se co nejvíce antickému ideálu krásy a rozměru. Vyobrazené postavy měly reálné výrazy tváře, zrcadlily vnitřní napětí v souladu s jemnou perspektivou a plasticitou. K nevšednímu reálnému dojmu ze sochy napomáhala často citlivá hra stínů v záhybech drapérií soch Sochařství: Komornější, citová témata, miminka, skupinová sousoší. 3 základní školy. 1. Alexandrijská. 2. Pergamská - obří kompozice, vznešenost - výzdoba diova oltáře v pergamonu, mírající kelt, kelt zdvíjející se nad svou mrtvou ženou. 3. Rhódská - Kolos Rhodský, Laokon a jeho synov

Antika - Řecko - Dějiny uměn

Vážení zákazníci, pro včasné doručení zásilek Zásilkovnou do Štědrého dne je potřeba objednat nejpozději 17.12.2020 do 18.00 hod, pro doručení Českou poštou nejpozději 14.12. 2020 do 20.00 hod Antika se nás stále dotýká !!!PŘEDNÁŠKA ZRUŠENA!!! Autor: Zuzana Havrlantová, 27. 11. 2017 Již čtvrtá přednáška, tentokrát na téma polychromie v řeckém a římském sochařství fotogalerie Antika Knihovna města Ostravy a Pedagogická fakulta Ostravské univerzity srdečně zvou všechny zájemce na další setkání v. V roce 1910 publikovali G. Balla, U. Boccioni, C. Carrŕ, G. Severini několik manifestů o malířství; 1912 a 1914 v Itálii vydány další manifesty o architektuře a sochařství

Sochařství: venuše z Hohle Fels (38 000 let př. n. l.). Věstonická venuše (28 000 let), Mentonská venuše (25 000 let), venuše z Lespuque 25 000 let), Willendorfská venuše 22 000 let) KŘESŤANSKÁ ANTIKA-obsah křesťanský, sochařství-volná socha zmizela, vyjímku tvoří sochy drobného pastýře (Kristus)-skulptura-sarkofágy (domeček se sedlovou střechou s figurama v arkádách)-vývoj od antického realismu ke stylizaci a plošnost ANTIKA Řecké dějiny . Pojem antika označuje dějiny Řecka a Říma přibližně od rozkvětu mykénské kultury ve 14 stol.př.n.l. do roku 476n.l. kdy zanikla západořímská říše.První stát vznikl na řeckém ostrově - Kréta už ve 2 tisíciletí př.n.l. Tehdejší kultura se nazývala Minojská, podle krále Minoa

Scénický tanec – AmumelciSociální umění : sociální malířství a sochařství dvacátých

Umění Řecka ARTMUSEUM

Kategorie: Sochařství Typ práce: Seminárky/referáty Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce se zabývá renesančním sochařstvím, uvádí charakteristiku daného období a seznamuje s nejvýznamnějšími představiteli - Donatellem, Verrocchiem, Michelangelem a Cellinim.Věnuje se jejich životům a především popisům vybraných děl FMIB 48967 Larger medal was issued in 1630 to assert the claim of England to the dominion of the sea, as maintained by Selden, and in.jpeg 955 × 1,648; 242 K Antika se nás stále dotýká Autor: Zuzana Havrlantová, 11. 4. 2018 Tentokrát na téma Polychromie v řeckém a římském sochařství fotogalerie Srdečně zveme všechny zájemce z řad studentů, pedagogů a ostatních univerzitních pracovníků na další setkání tohoto cyklu, jehož hlavním cílem je hledání kořenů naší. Petra s Berniniho baldachýnem a Michelangelovou Pietou, Andělský hrad na břehu Tibery, rozsáhlá Vatikánská muzea se vzácnými sbírkami, etruské umění, antika, klenoty malířství, sochařství a architektury, Sixtinská kaple, čtvť Trastevere, romantické náměstí Campo dei Fiori a Piazza Navona se slavnými fontánami. Kategorie: Antika, Slovníky / Encyklopedie / Učebnice, Umění / Estetika / Výtvarná výchova, Historie / Historiografie Stav: Výborná originální vazba s přebalem Cena: 466 K

dějepis.co

 1. Petra s Berniniho baldachýnem a Michelangelovou Pietou, Andělský hrad na břehu Tibery, rozsáhlá Vatikánská muzea se vzácnými sbírkami, Sixtinská kaple, fakultativně sbírky Vatikánských muzeí, etruské umění, antika, klenoty malířství, sochařství a architektury (s rezervací 20€), čtvť Trastevere, romantické.
 2. Výtvarné umění a sochařství Kunstpreis Jahrbuch 1973-1974, Band XXIX (Auktionsergebnissse vom 1.7.1973 bic 30.6.1974) - 220 Kč Vydavatel: Kunst und Technik Verlag, Munchen Rok vydání: 1974 Vazba: vázaná Stav: viz fot
 3. Antika 1. 7. - 6.století doba archaická Sochařství • v obě archaické dřevěné sochy v životní velikosti • kuros - socha naháče, zkadeřený vlas, jakýsi úsměv, nakročená noha • kóré - socha dívky, tunika, strnulý postoj • často darovací nápis
DĚJINY VÝTVARNÉHO UMĚNÍ A ARCHITEKTURY - I

Video: Antická kultura a vzdělání - Dějepis - Maturitní otázk

Umění starověku - Wikipedi

 1. Zbývající část sbírky pak byla umístěna v suterénu pražských studentských kolejí Na Větrníku, až v roce 1994 byla asi stovka odlitků zrestaurována a vystavena v Muzeu antického sochařství a architektury v prostorách barokní jízdárny zámku Litomyšl
 2. Vliv antického umění na renesanční sochařství v Itálii ve 2. pol. 15. stol. - 1. pol. 16. stol. The Influence of the Ancient art on Renaissance Sculptors in the 2nd half of 15th - 1st half of 16th Centur
 3. Sochařství 2004, C. Thiele Publikace německé novinářky Carmely Thiele seznamuje čtenáře s proměnami vnímání a pojetí sochy od jejích počátků až po současnost v kontextu společensko-historického vývoje
 4. architektura, sochařství a umělecké řemeslo. Starověké Řecko - od schématu k ideálu /archaické a klasické období/ a od ideálu k realitě /helénismus/, Kréta, Mykénská civilizace z pohledu na architekturu, sochařství a vázové malířství. Antický Řím a křesťanská antika, Etruskové - architektura, sochařství.
 5. TRIGON-KNIHY s.r.o. KNIHKUPECTVÍ A ANTIKVARIÁT: pondělí - pátek, 10-18 hodin. Bubenská 3/421. 170 00 Praha 7. NAKLADATELSTVÍ (korespondenční adresa)

Citace. MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury. 1. 2. uprav. vyd. Praha: IDEA SERVIS, 1995, 183 s. ISBN 80-85970-01-5. MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury Bez antické kultury a civilizace by nebyl západní svět. To je dobře známá věc, ale na kolik a v kterých obdobích a oblastech ovlivnila antika dění na našem území, naše umění a architekturu Charakteristika: Práce nejprve charakterizuje pojem antika. Poté se snaží stručně podat jednotlivé oblasti života starých Řeků. Snaží se rovněž postihnout vývoj těchto odvětví. Práce také stručně shrnuje poznatky o vesmíru. Uvádí také periodizaci literatury s autory a díly

Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ Sochařství poměrně dlouho těžilo z antických vzorů, což můžeme vidět zejména na sarkofázích. Objevuje se zde motiv muže s obětním zvířetem, který ale v křesťanství představuje Krista jako dobrého pastýře Antika: Cornelius Tacitus (55-120 n.l.) dílo Annales. Starořímské dějiny, psané římskými dějepisci jsou velmi zajímavé a autentické. Tacitus je často citován v odborné literatuře podobně jako Livius. Díky změnám režimu po pádu republiky a nastolení císařství, bylo vše jinak Pravěk- sochařství, malířství, architektura. Antika - sochařství, malířství, architektura. Křesťanské umění - sochařství, malířství, architektur

Antika - Řecká kultura - Umění - Referáty Odmaturu

 1. sochařství). Tento systém výchovy byl samozřejmě pro mladíky z bohatých rodin. Chudí hoši se doma uþili od svého otce řemeslu. Otroci školy nenavštěvovali vůbec. Starořečtí myslitelé V Řecku se od 5. století př. n. l. rozvíjela literatura, filozofie, řenictví, umění, vědy a kultura
 2. Co tvoří starořecké umění? Co je to černofigurová a červenofigurová technika? Víte co je kúros a koré? Žádný strach na vše máme odpověď
 3. Přestože není povinná maturita z předmětů jako dějiny sochařství, technologie integrovaných obvodů nebo akvaristika - které řada středoškoláků považuje za stejně důležité jako literaturu - je literatura povinný maturitní předmět
 4. árky/referáty z literatury Typ práce: Ostatní Další díla spisovatele: neznámý Autor Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Cílem této práce je shrnout a zhodnotit vliv antických tradic na českou středověkou literaturu.Jako první autor vyzdvihuje úlohu latinského jazyka, poté se věnuje česky psané literatuře, která navazovala na.
Bydlení - historie bydlení, klasicismus

VYGOSH.c

Start studying Antika. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools 4)ANTIKA - STAROV KÝ ŘÍM Etruské um ní a jeho význam pro rozvoj Říma. Vývoj římské kultury a vzd lanosti. Architektura a typy staveb, sochařství, malířství, památky. Přínos Říma pro evroou kulturu. 5)UMNÍ RANÉHO STŘEDOV KU Křesťanská antika - křesťanství a rozšiřování jeho vlivu, role um ní AEB_110 ELF Evroá metodologická studia pro archeology I- metody prospekce AEB_11 Wittlich Petr - České sochařství ve XX. století , mnoho fotoilustrací Pokud jste u nás již v minulosti nakupovali, zadejte při registraci stejnou emailovou adresu jako v předchozích objednávkách a my Vám po přihlášení zpětně zobrazíme seznam Vašich objednávek Portaro - Webový katalog knihovny. Od 23. listopadu 2020 knihovna částečně obnovuje provoz, a to zřízením výdejního místa ve 2. podlaží ústřední knihovny pro vyzvedávání rezervací a online objednávek a pro vracení dokumentů

ANTIKA - Etruskové: život, náboženství, uměn

Vliv antického umění na renesanční sochařství v Itálii ve 2. pol. 15. stol. - 1. pol. 16. stol. Titile (in english): The Influence of the Ancient art on Renaissance Sculptors in the 2nd half of 15th - 1st half of 16th Century Itálie, sochařství, renesance, kontrapost, antika, manýrismus Keywords: Italy , Sculpture, Renaissance. Sochařství Dochovalo se málo soch. Známe ho hlavně z kopii Římanů. 8 st. př. n. l. - sochy mladých atletů a žen v dlouhých šatech. První znaky ideálů antické krásy. Realistické, harmonické. Reliéfy hlavně ve štítech chrámů. Námětem lidská postava. Myrón Sochař pohybu - Diskobolos. Polykleito PROVENCE PO STOPÁCH VINCENTA VAN GOGHA A PAULA CÉZANNA: pravěké umění, antika, románská renesance, gotika doby papežů a moderní malířství 04.09.2018 - 09.09.2018 VYPRODÁNO BAROKO BAROKO - RANNÝ BAROK 2. pol 16. stol. - 17. stol - VRCHOLNÝ BAROK 17.stol - POZDNÍ BAROK konec 17. stol. - 1780 - rokoko PŘEHLED BAROKNÍHO MALÍŘSTVÍ - ALEGORICKÉ MALÍŘSTVÍ - - - Claude Lorain (1600-1682) - Nicolas Poussin (1594-1665) - Petr Pavel Rubens (1577-1640) - Jan Vermeer (1632-1675) - Simon Vouet (1590-1649) BAROKNÍ KLASICISMUS - - Propaganda, skryté pravdy. Podrobně se zabývá významem římského umění, zejména literatury, architektury, sochařství a malířství, a seznamuje čtenáře s životními podmínkami prostách obyvatel říše. Podrobně zachycuje měnící se vztahy mezi Římem a lidem jeho provincií i příčiny konečného rozkladu - či přetvoření - této říše.

Praha středověká : čtvero knih o Praze : archite

Romantismus - Wik

Téma/žánr: dějiny sochařství - sochy, Počet stran: 543, Rok vydání: 2009, Nakladatelství: MLADÁ FRONT a sochařství. Ustupuje nástěnná malba, významu nabývá jednoznačně závěsný obraz. Klasicistní a empirové umění je racionalistické, antika je nadčasovým vzorem. Z malířů vyniká František Tkadlík, tvůrce výstižných portrétů, sochařské práce se v našich zemích omezují převážně na náhrobk - Druhy a typy římské architektury, římský urbanismus; historické proměny sochařství - Druhy a techniky vrcholného období řím. malířství - Křesťanská antika (římská kapitálka, výtvarná hra s písmem; římské lázně a vily, výtvarné zpracování Nového zákona) leden: RANÝ STĚDOVĚK V ČECHÁCH A V EVROP K otevření dané adresy klikněte na odkaz http://www.stredoskolskaliteratura.kvalitne.cz/index.php?clanek=anticka-literatur

Portréty :: Petr Minka, grafika a malba

sochařství (např. Michelangelo) - inspirace antikou, zájem o lidské tělo, anatomie Michelangelo) - inspirace antikou, zájem o lidské tělo, anatomie Malířství - perspektiva ; portrét, příroda Da Vinci (Poslední večeře, Mona Lisa), Botticelli (Zrození Venuše), Michelangelo (výzdoba Sixtinské kaple Antikvariát, gramodesky, známky a podobné sběratelské předměty. otevřeno ve všední dny od 12:00 až 19:00 - VÝKUP NEPŘERUŠE ANTIKA. Starověké Řecko. Hlavní rysy antických civilizací: přímořské civilizace. prosazování částečné rovnosti (otrokářské demokracie) vzdělání. otrokářství ne patriarchální. Periodizace řeckých dějin. Pře. d. helénské . období -cca 2500 - 1100 př. Kr. Temné období - 1100 - 800 př. Kr. Archaické. Hledáte knihu? Pokud jste sběratel a hledáte konkrétní titul nebo jen poptáváte knihu, která se Vám líbí nebo.. EU OPVK DVK21/17 Románské sochařství v Čechách EU OPVK DVK21/18 Románské malířství v Čechách EU OPVK DVK21/19 Ikonografie znojemské rotundy sv. Kateřiny EU OPVK DVK21/20 Gotický sloh v Evropě a v Čechách, architektura, sochařství, malířství Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies

 • Kmg under armour.
 • Staré recepty na zákusky.
 • Bitcoin tip cz.
 • Angličtina online překladač.
 • Stříně.
 • Tenisové boty nike na antuku.
 • Zdravé tousty.
 • Gel na krtky.
 • Salt 2 premiera.
 • Horská kola decathlon.
 • Požáry středočeský kraj.
 • Existuje pravá láska.
 • Banánový dort s tvarohem.
 • Musa tater.
 • Labutí princezna 2017.
 • Pravý ženšen panax ca meyer.
 • Tank t 72 m4 cz.
 • Rozdíl mezi html a css.
 • Zeleninový salát s kuřecím masem fitness.
 • Typy membránových proteinů.
 • Lužnice nová řeka.
 • Sibyla jeruzalémská.
 • Bsh hranoly vlastnosti.
 • Vylučování hcg do moči.
 • Jihlavské podzemí recenze.
 • Chybíš mi akordy.
 • Citace pro mac.
 • Pronájem domu znojmo bez realitky.
 • Polára profilu.
 • Folic acid wiki.
 • Otevřené vyučování.
 • Čelenka newborn.
 • Fallout 4 level up command.
 • Kdy se chodi na smigrust.
 • Kapky na unavené oči.
 • Barva na kov.
 • Kyselina kaprylová mast.
 • Viscum album.
 • Planetova automaticka prevodovka.
 • Coachella 2019 place.
 • Bayern lm.