Home

Svalová soustava pracovní list

Pracovní list - Svalová soustava - vypracoval Mgr

 1. Pracovní list - Svalová soustava. Název souboru: Pracovní list - Svalová soustava.pdf Velikost souboru: [88,9kB] Investice do rozvoje vzdělávání.
 2. Pracovní list 8 - Svalová soustava - posílám řešení 1) Jaká je funkce svalů v těle? • umožňují. pohyb a . určují tvar těla • zajišťují správnou funkci vnitřních orgánů (činnost srdce, žaludku a střev) Většina svalů se upíná na kostru . šlachami. 2) Jaké rozeznáváme druhy svalové tkáně a kde se.
 3. (Svalová soustava_pracovní list) Author: Petr Created Date: 10/31/2020 6:23:41 PM.
 4. Pracovní list: Svalová soustava člověka 1. Kolik % hmotnosti z těla tvoří svalstvo? a) 20-25 % b) 35-45% c) 50-65

DUMY.CZ Materiál Svalová soustava

Přírodověda 5.ročník,oblast Lidské tělo, část Svalová soustava. Pracovní listy využitelné jak na interaktivní tabuli, na žákovských počítačích, tak je možné je vytisknout. Žáci si doplňováním, volbou správné odpovědi, křížovkou upevní již získané znalosti o tomto tematu Popis výukového materiálu: Materiál slouží jako pracovní list, kterým je možné ověřit, jak si žáci osvojili učivo o svalové soustavě. Může být použit také jako písemné opakování probraného učiva. Svalová soustava A. Test ~1 správná odpověď: zakroužkujte písmeno správné odpovědi: 1. Svalové barvivo, které. Druh učebního materiálu: pracovní list Číslo projektu: CZ 107/1.4.00/21.2181 SVALOVÁ SOUSTAVA Anotace: Žáci si v pracovním listě doplňovali již osvojené poznatky týkající se svalové soustavy. Vyplnění pracovního listu trvalo 15 minut. NÁZEV: VY_32_INOVACE_01_CJS _ Datum vytvoření: 27.02.2012 1 Svalová soustava 1. Proč máme svaly Kosterní soustava tvoří oporu těla a klouby umožňují pohyb. Ale teprve svaly (kosterní svalstvo) umožní aktivní pohyb. 2. Jak dělíme svaly V těle máme 3 různé druhy svaloviny, které se liší stavbou. Rozlišujeme svaly příčn

Cílem prezentace je seznámit žáky s druhy svalů, jejich funkcí, stavbou a přehledem svalů lidského těla pracovní list studenta 14 Biologie 3. SKuPina Úkol 4. SKuPina Úkol úloha 3 Svalová činnost b) srovnání síly stisku palce a ostatních prstů - vyhodnoťte nejsilnější a nejslabší stisk vlastní ruky - určete průměr za celou skupinu c) síla sevření a svalová únav

Učivo 20

Pracovní list č. 4 TRÁVICÍ SOUSTAVA 1. Doplň: tlusté střevo, tenké střevo, konečník, žaludek, játra, jícen, dutina ústní, slepé střevo 2. Spoj arou, co k sobě patří. dutina ústní promíchání potravy se žaludeční šťávo

Svalová soustava - prezentace (62_Pr8_multi) Biologie člověka; Vývoj člověka; Opěrná soustava; Pohybová soustava; Oběhová soustava PRACOVNÍ LIST - VYLUČOVACÍ SOUSTAVA (pro žáky) Author: Miloš Sobotka Description: Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Elena Sobotková. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802 - 4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR Somatologie - pracovní listy je výukový materiál pro předmět somatologie, který je vyuován na středních zdravotnických školách v oboru zdravotnický asistent. Pracovní listy jsou urþeny pro žáky. Obsah uiva je seřazen tak, aby na sebe logicky na vazoval. Výukový materiál je uspořádán následovně CÉVNÍ SOUSTAVA - KREV KREV červená neprůhledná tekutina v těle přibližně pět litrů význam: rozvádí živiny, vodu, kyslík odvádí zplodiny, oxid uhličitý rozvádí hormony (látky s řídícím účinkem na organismus) obrana organismu vůči infekcím, nádorům, cizím tělesům udržování stálého vnitřního prostředí. Kosterní a svalová soustava - test. Kvíz. Kvíz nabízí sadu jednoduchých úloh, v nichž vybíráš z nabízených odpovědí. Ale pozor - správných odpovědí může být i více. A pokud je, vždy vás na to upozorníme v zadání. Spusti

Svalová soustava - Digitální učební materiály RV

Opěrná soustava - pracovní list - doc - pdf (04_Pr8_doc) Opěrná soustava - prezentace (47_Pr8_multi) Kostra - páteř - test (09_Pr8_multi) Stavba a růst kostí - test (10_Pr8_multi) Lebka - popis - test (11_Pr8_multi) Svalová soustava; Opakování biologie člověka. SVALY LIDSKÉHO TĚLA - PRACOVNÍ LIST Pracovní list vytiskni, nebo opiš a vypracuj do sešitu. Čti pečlivě v učebnici a odpověz na otázky Cílem prezentace je seznámit žáky s druhy svalů, jejich funkcí, stavbou a přehledem svalů lidského těla. Očekávaný výstup: určí polohu a objasní stavbu a funkci orgánů a orgánových soustav lidského těla, vysvětlí jejich vztahy Svalová soustava.ppt SOBOTKOVÁ, Elena. Svalová soustava. Metodický portál : Digitální učební materiály [online]. 08. 04. 2011, [cit. test č. 7. dýchací a trávicí soustava - popis obr. viz pracovní list s dýchací a trávicí soustavou (popis obr.). středa 19.2.2020 . test č. 8: Trávicí soustava. procvičování: test č. 9 Dýchací soustava 15. Svalová soustava:8_15_Svalová soustava.ppt (53 kB) 16. Oběhová soustava - tělní tekutiny:zapis Tělní tekutiny.doc (25,5 kB) 17. Oběhová soustava - cévy a srdce: ZÁPIS obehova srdce a cevy.doc (24,5 kB) 18. Imunita - mízní soustava (pracovní list, nutno zkontrolovat dle spolužáků): Zápis mizni soustava.doc (26 kB) 19

Svalová soustava je tvořena tkání svalovou. Svaly jsou tkání, která se jasně projevuje vlastnostmi: dráždivost, stažlivost. Zajímavost. Tělo člověka obsahuje 600 svalů, u mužů tvoří svaly 36 % tělesné hmotnosti. U žen je to pak 32 %. Obrázek. Obr. 2: Svaly Formou písemného opakování třídí a upevňují si znalosti. Na posledních třech snímcích jsou vyhotoveny pracovní listy, které žáci vypracují podle úvodních snímků. Opakují si učivo z oblasti trávení. 08. Vylučovací soustava . Žáci prokazují své vědomosti z učiva vylučovací soustava v lidském těle Mineralogie - pracovní list Petrografie - pracovní list pracovní list VIRY rozmnožování rostlin Prokaryotické organismy Výživa rostlin, fotosyntéza, dýchání Vodní režim rostlin 2. ročník. Hmyz - otázky Kostra obratlovců Tělní pokryv obratlovců Trávicí soustava obratlovců Cévní soustava obratlovců Dýchací soustava. Pracovní list na téma SVALOVÁ SOUSTAVA - SVALOVÁ VLÁKNA je . zaměřen na zopakování učiva nebo může sloužit pro aktivity . zaměřené na práci s textem a obrázky v učebnici přírodopisu. Metodika: Metodické pokyny jsou napsány u každého cvičení. TÉMA.

Vypracujte, prosím Vás, tento pracovní list a pošlete mi ho. Svalová soustava_pracovní list (46.64 kB) Také se podíváme do pracovního sešitu na str. 31 cv. 3, a to při pondělní hodině. Začneme se věnovat dýchací soustavě. Nachystejte si na pondělí stopky b) pracovní list k vytisknutí- doplň a nalep do sešitu pracovní list . c) opakování- Fr. Křižík- klikni, práce s učebnicí + internetem - odpovědi na otázky pošli do 15. 5.! Přírodověda. kontrola prac. listu_dých. soustava- zkontroluj, popř. doplń. Nové- kontrola testu _živé org. + kostra - zkontroluj si Oběhová soustava opakování - lichokopytníci, sudokopytníci - pracovní list hra před tabulí: Měsíc, chobot, placenta, příroda, krtek, hadí košilka práce s textem - učebnice str. 36 - 3

Svalová soustava

9 pohybová soustava PL. 10 řídicí soustava, smysly. 11 řídicí soustava orgány + člověk. 12 dýchací soustava PL. 13 Dýchací soustava orgány + člověk. 14 vylučovací soustava- PL. 15 Vylučovací soustava orgány + člověk. 16 Trávicí soustava - PL. 17 trávicí soustava orgány + člověk. 18 Oběhová soustava - P Pracovní listy a poznámky najdete v příloze tohoto článku. Budou sem postupně vkládány další. celý text. Centrální nervová soustava, hormonální řízení celý text Pracovní list 4 - Svalová soustava a zátěžové testy. Téma 1: Svalová soustava. Teorie: Jedním ze základních projevů života je pohyb, který je umožněn různými způsoby. U člověka ho realizují ve spolupráci s opěrnou a nervovou soustavou svaly. Svaly však nezajišťují člověku pouze pohyb z místa na místo Svalová dystrofie. Jedná se o skupinu onemocnění, jejichž důsledkem vzniká oslabení svalů. Nejedná se tedy o slabost, která je vyvolaná poruchou nervového systému a chybným řízením svalů. Dystrofie představují pouze malou část ze všech nemocí, které svaly postihují

PRACOVNÍ LIST - VYLUČOVACÍ SOUSTAVA (pro žáky

Pohybová soustava (pdf) - stavba a funkce svalu, anatomie, poruchy Oběhová soustava 1 - krev (pdf) - složení a funkce krve, imunita, krevní skupiny Oběhová soustava 2 - krevní oběh (pdf) - srdce, cévy, lymfatická soustava a poruchy Dýchací soustava (pdf) - dýchací cesty, plíce, dýchací pohyby a jejich řízení, poruch Opakování: TRÁVICÍ SOUSTAVA. Pracovní list vytiskni, vyplň a nalep do sešitu nebo napiš správné odpovědi. Test Alf Trávicí soustava - prověrka! Udělej po důkladném zopakování,otázky jsou časově omezené! Máš jeden pokus, po otevření musíš dokončit, nastaven do 31. 5. Nové učivo: VYLUČOVACÍ SOUSTAVA Trávicí a vylučovací soustava člověka - test 278 kB: verze 2 : 9. 2. 2014 1:04: Markéta Čechová: ĉ: VY_32_INOVACE_210.doc Zobrazit Stáhnout: Rozmnožovací soustava člověka - test 271 kB: verze 2 : 9. 2. 2014 1:04: Markéta Čechová: ĉ: VY_32_INOVACE_211.doc Zobrazit Stáhnout: Nervová a hormonální soustava člověka. 10. Svalová soustava i. Spolu s kosterní soustavou tvoří pohybovou soustavu ii. Tvořena svaly iii. Rozeznáváme několik typů svalové tkáně - viz dříve Opakování - typy svalové tkáně - (umět i do testu): i. Výskyt, funkce, vlastnosti ii. Hladké (útrobní) svalstvo = hladká svalovina iii

Počítáme aneb Číslovky v češtině - pracovní list.ppt. 9. Malá velká písmena.ppt. 10. Malá velká písmena - pracovní list.ppt. 11. Slohotvorní činitelé.ppt. 12. Slohotvorní činitelé - pracovní list.ppt Svalová soustava PPT. Svalová soustava PL ODT. Svalová soustava PL PDF . Trávicí soustava PPT . Vylučovací. Pracovní List- Soustava Nervová A Hormonální 1. Doplň . 2. Nervovou soustavu tvoří dva typy buněk. Jsou. 4. Na obrázcích můžeme pozorovat zdokonalování gangliové nervové soustavy. Co je podstato Orgánové soustavy člověka pracovní list Vylučovací soustava - Wikipedi . Energie uvolňována oxidací živin za spotřeby kyslíku a uvolňování oxidu uhličitého je pro život nezbytná. Dýchání je proces výměny dýchacích plynů, na kterém se podílá orgány dýchací soustavy a dýchací sval

Vypracujte níže vložené pracovní listy na téma svalová a dýchací soustava. Pracovní list svalová soustava.docx. Pracovní list dýchací soustava.docx. Vlastivěda. 1. Sešit VLASTIVĚDA nadpis Světlo rozumu (druhá polovina 18. století) a proveďte zápis celé níže vložené prezentace o tomto tématu Hořické gymnázium Biologie - třetí ročník 2015/2016 A1 uňky. Tkáně, poznávačka histologických preparátů A2 Kostra člověka, poznávačka kostí, onemocnění kosterního aparátu, první pomoc při úrazech A3 Svalová soustava, jednotlivé svalové skupiny, jejich funkce, procvičování, posilování. Samostatné práce zaměřené na jednotlivé svalov Posílám vyplněný pracovní list, abyste si mohli zkontrolovat, jak jste poznali kosti v těle. Po kostře další téma bude . Svalová soustava. Kdo máte nějakou knížku o lidském těle, najděte si tam kapitolu o svalech a něco si přečtěte. Dnes se podíváme na to, jakou funkci mají svaly a jak svalová trubice: počátek příčně pruhované, směrem k žaludku už hladké svalstvo potrava tudy jen prochází, pouze vyjímečně se tu shromažďuje (vole u ptáků) žaludek (lat. ventriculus, řec. gaster) vznik v souvislosti s periodicitou v přijímání potrav Pracovní list - svaly krku. Názvy svalů oprav a dej je do správných tvarů. Ke každému napiš, do jaké skupiny patří (povrchové svaly, hluboké svaly, ploché svaly). 1. něnéolk svaly - 2. vépodlkojazyl svaly - 3. tysplama - 4. hýdlou sval kkru - 5. vihzdač vlhay - 6. dýlouh lasv vyhla - 7. kovdanéjazlky svaly

Základní škola Velešín. Družstevní 340 Velešín 382 32 ID schránky: ytxmtwc IČO: 00583723. 380 331 614. mail@zsvelesin.c POHYBOVÁ A OPĚRNÁ SOUSTAVA SVALOVÁ SOUSTAVA Zabezpečuje pohyb těla a jeho části. Je tvořena svalovinou příčně pruhovanou (= svalovina žíhaná, kosterní). Lidské tělo obsahuje asi 600 svalů, které tvoří asi 40% hmotnosti těla (hladké svaly jen asi 3%) Svalová soustava Dýchací soustava Oběhová soustava Trávicí soustava Vylučovací soustava Kožní soustava Smyslová soustava Nervová soustava Rozmnožovací soustava TESTY K VYTISKNUTÍ MATEMATIKA Slovní úlohy - 5. ročník HUDEBNÍ VÝCHOVA TRAMPSKÉ PÍSNĚ Jan a František Nedvědovi Novější písně VLASTIVĚDA 4

Kosterní a svalová soustava - tes

O nás. Webový portál Střední zdravotnické školy Kroměříž.Jsme moderní škola do moderní doby. Nabízíme aktuální informace o škole, studiu, našich aktivitách, pro naše žáky, rodiče, uchazeče o studium a širokou veřejnost V praktické části jsou uvedeny pracovní listy, jejichţ cílem je poskytnout kvalitní materiál k výuce první pomoci. Praktická část také zkoumá úroveň a znalost

Opěrná soustava - zshavl

Stavba a funkce opěrné a pohybové soustavy Osnova: Opěrná soustava Kost - stavba, typy, spojení Kostra - lebka, trup, končetiny Svalová soustava - typy svalové tkáně, rozdělení svalů, svaly lidského těla Opěrný a pohybový aparát kostra a svalstvo kostra představujepasivní asvalyaktivní pohybový aparát opěrná soustava ( kostra ) a pohybová soustava. SVALOVÁ SOUSTAVA. Jméno: Datum: Třída: Charakterizujte základní typy svaloviny: Hladká svalovina: _____ Příčně pruhované svalovina

Svalová soustava - Školáci

2020. V prostředí Teams - zadání Svalová soustava najdeš přiložený pracovní list. Vypracovaný list přilož do zadání Svalová soustava ke kontrole do čtvrtku 19. 11. 2020. Pracovní list je zároveň i zápisem do sešitu se stejnojmenným názvem. Neposílej vypracovaný úkol přes Outlook Št_02 Svalová tkáň; Št_03 Krev; Št_04 Krevní skupiny; Št_05 Pohybová soustava - opakování (pracovní list) Št_06 Krev - test (list k vytištění) Št_07 Cévní systém - cévy; Št_08 Mendelovy zákony dědičnosti (1. a 2. zákon) Št_09 Autozomální genetika - II.Mendelův zákon volné kombinovatelnosti genů (alel) Št_10. V rámci realizace projektu Digitální škola III. - podpora využití ICT ve výuce technických předmětů, registrační číslo CZ 1.07/1.1.26/01.0018, byl zhotoven tento soubor výukových materiálů Základní škola a Mateřská škola Bynov Na Pěšině je úplná devítiletá škola. Součástí ZŠ Na Pěšině jsou také dvě mateřské školky - MŠ Na Pěšině a školka Rudolfova

Přírodopis 8 :: ZŠ J

Úvodní strana Přírodopis Přírodopis 8. třída Pohybová soustava, svaly. Pohybová soustava, svaly Vzdělávací oblast jak ovlivňuje svalová soustava lidskou vzpřímenost, jak pracuje její základní jednotka - sval a dokáže to Pracovní list. Autor / vytvořeno: Mgr. Šárka Jonáková / leden 2013. Ke stažení: doc. Vedoucí školní jídelny: 466 303 757 774 626 503: Mateřská škola: 608 653 986: Podrobné kontaktní údaje >> Napište nám >> 9.6. - 71h - nervová soustava - CNS. učivo učebnice str. 92-93; zápis poznámek - centrální nervová soustava; opakování pracovní sešit 42-45; 11.6. - 72h - nervová soustava - komunikační síť a CNS. online výuka (10:00 - 11:00) - práce s obrázky; opakování komunikační síť a CNS; CHEMIE. Opakování. Organizace Gymnázium a Střední odborná škola Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem

8. ročník :: Magda Formanov

• pracovní list 2 • pracovní list 3 • pracovní list 4 • pracovní list 5. Německý jazyk • pokyny • audio stopa 53 • audio stopa 54 • audio stopa 55 • online-hodina 19.10.2020. Přírodopis • Svalová soustava • Kostra opakování (doplňovačka) Seminář a cvičení z Př • Fotosoutěž 2.kolo. Výchova k. vytvořené pracovní listy. Práce porovnává postoje učitelů a ţáků a všímá si také rozdílů mezi výsledky a přístupem k práci u ţáků gymnázia a odborné školy. Klíová slova Vyučovací metody, formy vyučování, aktivizační metody, didaktika biologie, kosterně-svalová soustava, učebnice, pracovní listy ABSTRAC Pří_135_Člověk a jeho zdraví_Člověk - Svalová soustava. Autor: Mgr. Helena Koždoňová. Škola: Základní škola Fryšták, okres Zlín, příspěvková organizace. Digitální učební materiál (pracovní list) je určen pro upevňování a procvičování učiva o svalové soustavě člověka Testi.cz > Přírodní vědy > Biologie > Přírodopis -svalová soustava test Přírodopis -svalová soustava ( Biologie ) (nezveřejněné) Autor: mumie (35 vlož

ELU

Svalová soustava člověka pracovní list Pohybová soustava je orgánová soustava mnoha tkání a orgánů živočichů, které se podílí na vytváření pohybu. Pohybovou soustavu tvoří převážně svalová soustava (svaly) a kosterní soustava ( kosti a klouby). [1 - pracovní metoda - pitva o 1. pitva - Aristoteles (300 let před Kristem) o trávicí, vylučovací soustava, děloha, cévy rozšíření cévy (vazobilatace) Vlastní svalová kontrakce - probíhá na neurosvalové ploténce, kde hybný nerv převede vzruch na svalové vlákno, což způsobí vazbu.

V/2 - Sada 01 - Přírodověda - Oficiální stránky obce Trnov

M - pracovní list. G - PS str. 31 celá - osově souměrné útvary. PRV/PŘ/Prezentace vylučovací soustava, poznámky do malého sešitu na konci prezentace, PRV učebnice str. 57, PS str. 33/cv. 11. PRV/Z Prezentace Německo, učebnice str. 54 (mapa), str. 55 (obrázky), poznámky do malého sešitu na konci prezentace Učivo: Kožní soustava, hmat Cíl: Žáci si vyzkouší, jak dokážou rozlišit různě drsné povrchy pomocí hmatových čidel. Další aktivitou je Braillovo písmo - v tomto případě je však tajná zpráva pro zjednodušení psána latinkou. Řešení: Viz vyplněný pracovní list NERVOVÁ SOUSTAVA pracovní list I.P.Pavlov svalová (příčně pruhované - vůlí ovládnu, hladké - vůlí neovládnu, , srdeční příčně pruhované) nervová - buňka=neuron (počet dán před narozením, pak už jen ubývá, neregenerují) pracovní list. September 2 PŘÍRODOVĚDA - 5. ROČNÍK: 1. pololetí: 2. pololetí: Podmínky života na Zemi: Třídíme obratlovce - plazi : Tropický podnebný pás Užovka: Subtropický.

Svalová soustava opakování; Unavitelnost svalů; Výstupový test; Krevní skupiny; Krevní skupiny opakování; Nemoci krve; Projevy srdeční činnosti; Oběhová soustava opakování; Vliv fyzické zátěže na krevní tlak a tepovou frekvenci; Nemoci dýchací soustavy; Vliv CO2 na dýchání; Fyzická zátěž a apnoe; Chrup člověka. Téma Naše tělo - soustava svalová a nervová, smysly a kůže Vytvořila Mgr. Šárka Valhová Datum Šablona byla odzkoušena dne 10.4.2012 Ročník 4. Vzdělávací oblast Člověk a Země - přírodovědná část Anotace Pracovní list by měl sloužit jako obrazová a textová podpora při výuce témat E-learning jako vzdělávací nástroj školy 3. tisíciletí. Tvary chromozomů. Tvarově se od sebe jednotlivé chromozomy liší především umístěním centromery - místo primárního zaškrcení chromozomu. Ramena chromozomů jsou většinou nestejně dlouhá, protto se na každém chromozomu rozlišuje krátké (p-) a dlouhé (q-) rameno.Podle vzájemné délky ramen se chromozomy.

 • 9x19 parabellum.
 • Nejde fullscreen.
 • Střih videa.
 • Notino slevovy kod na vse.
 • Prarodiče a vnoučata.
 • Alkalické kovy pracovní list.
 • Městský úřad jílové.
 • Perioral dermatitis therapy.
 • Kašel po jídle.
 • Hidradenitida léčba.
 • Ústředí čssz praha křížová 25.
 • Dysortografie cvičení.
 • Mandora sanbokan.
 • Jedlý papír jak vycvičit draka 3.
 • Gumove lemy blatniku.
 • Cviky na spadlou delohu.
 • 16 týden těhotenství dvojčata.
 • Proskurník lékařský použití.
 • Dual screen app.
 • Proc jit do armady.
 • Miss 2017 tv.
 • Gaform d30.
 • Rendl lighting as praha.
 • Nickelback členové.
 • Hoe význam.
 • Kapsičky pro děti.
 • Jarní lov kaprů na řece.
 • Druhy špiců.
 • Gif k vánocům.
 • Sedavé zaměstnání otekle nohy.
 • Pěnkavice horská.
 • Lak na nehty recenze.
 • Lil xan prague.
 • Hnízdečko pro miminko set.
 • Nato a kosovo.
 • Regiojet vlaky ceník.
 • Šibrava fsv.
 • Domácí kino s dvd.
 • Bouchla jsem se do prsu.
 • Jak změřit nulák.
 • Lamelová zbroj.