Home

Mšmt dotace plavání

Účelem dotace je podpořit povinnou výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci České. MŠMT vyhlašuje výsledky rozvojového programu Podpora vzdělávání cizinců ve školách na rok 2020 (čj.: MSMT-33 014/2019). VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU VZDĚLÁVÁNÍ V REGIONÁLNÍM ŠKOLSTVÍ A PODPORU AKTIVIT INTEGRACE CIZINCŮ NA ÚZEMÍ ČR V ROCE 202 Účelem dotace je podpora výuky plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady, a to na dopravu žáků 1. stupně základní školy z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci.

Informační systém MŠMT je nástrojem, ve kterém je vedena evidence žádostí o dotaci v dotačním titulu na podporu aktivit v oblasti plavání vyhlašovaném MŠMT. Žadatelé o dotace v IS udržují aktuální identifikační údaje a vkládají žádosti o dotaci. K tomu zde také naleznou aktuální dokumenty a pokyny. Nápověda. Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní neinvestiční náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět. MŠMT poskytne krajským úřadům podklady pro zpracování žádosti. Kvůli zavedení povinné výuky plavání na prvním stupni základních škol požádala o dotace na dopravu k bazénům v první etapě na období od září do prosince letošního roku zhruba čtvrtina ze 4125 škol. Ministerstvo školství jim vyplatí celkem zhruba 17,68 miliónu Kč. Úřad předpokládá, že více škol se přihlásí až na období od ledna do června, pak budou. Dotace a granty. MŠMT zveřejnilo výzvu pro právnické osoby vykonávající činnost středních škol, které jsou zřizovány fyzickými a právnickými osobami, registrovanými církvemi a náboženskými společnostmi. MŠMT ČR Podpora výuky plavání v ZŠ v roce 2020 (VI. etapa) 2. prosinec 2019 - Rozvojové programy MŠMT. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Středa, 02. prosinec 2020 Celý článek. Praha, 2. prosince 2020 - Ceny MŠMT za vědu a výzkum dnes z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy převzali chemik Karel Friess,..

Cvičitel plavání - REKVALIFIKAČNÍ KURZ - rekvalifikacni.info, Kurz instruktor plavání, Instruktor plavání - PB sport. PALESTRA. Rekvalifikační kurzy nabízí i Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra. Jedná se o akreditovaný kurz MŠMT ČR v délce 150 hodin, cena 6 850 Kč Popisek: MŠMT - logo reklama. Základní školy si budou moci rozdělit celkem 25 milionů korun z rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa). Školy všech zřizovatelů mohou požádat o dotaci na plavání svých žáků 1. stupně v období září - prosinec 2018 Dle metodického pokynu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Čj. MŠMT-37471/2014 ze dne 15.1.2015 k zajištění výuky plavání v základních školách se říká následující: Čl. III. Financování plavecké výuk Požádali jsme MŠMT o podpora výuky plavání v základní škole Škrdlovice 2020, evidenční číslo projektu PLAV-01-1213/2020. V případě schválení dotace budou mít žáci ZŠ dopravu na plavání zdarma, provozní náklady na plavání hradí obec, mzdové náklady na plavání hradí MŠMT

V souvislosti s rozvolňováním protiepidemiologických opatření bylo umožněno i plaveckému oddílu zahájit přípravu. Při této přípravě musí dodržet nařízení Ministerstva zdravotnictví týkající se sportu MŠMT vyhlásilo výsledky sedmé etapy rozvojového programu k podpoře výuky plavání na 1. stupni základních škol v roce 2020 - za období leden-červen a pro období září - prosinec. Zdroj: MŠMT Archiv rubriky Dotace a granty portálu Zkola - portálu o vzdělávání ve Zlínském kraji. Přehled akcí, profesní inzerce, odborných článků a mnoho dalších článků pro pedagogy i žáky

Dotace a granty, MŠMT Č

 1. Dotace na dopravu pro ZŠ V. etapa. MŠMT vyhlašuje na období od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 pátou etapu rozvojového programu na podporu povinné výuky plavání podle § 171 odstavce 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším.
 2. Základní škola a mateřská škola Bohdalice, okres Vyškov, příspěvková organizace. Základní škola Bohdalice 1 683 41 Bohdalice telefon: 517 358 27
 3. Dotace na plavání 2019. 13.05.2019. I letos naše škola získala od MŠMT v rámci programu Podpora výuky plavání na ZŠ v roce 2019 (IV. etapa) dotaci na dopravu dětí na plavecký stadion. Plavání se budou účastnit děti z 1. - 3. třídy a připraveno je pro ně 6 plaveckých kurzů v nově zrekonstruovaném bazénu v Roudnici nad.

MŠMT Podpora výuky plavání v základních školách Dotace E

 1. Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí Rozvojový program MŠMT pro děti-cizince ze 3. zemí Podpora výuky plavání v ZŠ.
 2. MŠMT stanovuje toto kritérium pro přidělení dotace škole: doprava žáků 1. stupně základní školy z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, je zajišťována a hrazena základní školou na základě smluvního vztahu základní školy s dopravcem.
 3. Tato dotace může pokrýt celou úhradu za dopravu, a školy tak nebudou muset požadovat tyto peníze od rodičů žáků, říká náměstek pro řízení sekce vzdělávání Václav Pícl. Rozvojový program na podporu výuky plavání funguje od školního roku 2017/2018
 4. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání je tematickým programem MŠMT. Cílem programu je podpora vzdělávání, vývoje a výzkumu v ČR
 5. Ministerstvo školství bude v příštím školním roce pokračovat v podpoře výuky plavání žáků základních škol, která je od loňského září povinná. Některým školám tak opět zaplatí dojíždění k bazénu a zpět. V období od září do prosince se mezi ně chystá rozdělit 25 milionů korun z rozvojového programu
 6. Dotace je poskytována ve výši 39 Kč pro období leden - červen 2020 a 38 Kč pro období září - prosinec 2020 na zvolený kvantitativní indikátor, kterým je počet kilometrů pro cestu z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci.

MŠMT pokračuje v podpoře výuky plavání na školách, i v příštím školním roce uhradí žákům cestovné do bazénu. Základní školy si budou moci rozdělit celkem 25 milionů korun z rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III. etapa) podpora vÝuky plavÁnÍ Škola využije získanou dotaci z Rozvojového programu MŠMT na podporu výuky plavání - V.etapa Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování. MŠMT - Nejčastější dotazy k aktuálním opatřením ke koronaviru Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání se výuka plavání realizuje na 1. stupni v celkovém rozsahu nejméně 40 vyučovacích hodin. V případě soukromých škol bude objem dotace vypočtený způsobem stanoveným zákonem na.

Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu školy. Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní neinvestiční náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do. Naše škola zažádala na podzim v roce 2017 MŠMT o dotaci na podporu výuky plavání v roce 2018. MŠMT již vyhlásilo výsledky druhé etapy rozvojového programu k podpoře výuky plavání na 1. stupni základních škol v roce 2018 a dotaci pro naši školu schválilo Ministerstvo školství trvá na tom, že přeposílání státních dotací ze svazů do sportovních klubů a tělovýchovných jednot není možné. Kvůli přerozdělování peněz by nebylo možné kontrolovat jejich použití. Česká unie sportu (ČUS) tento model navrhovala jako řešení, jak by bylo možné dostat do klubů dotace na provoz a údržbu sportovišť, na které nyní.

Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby, a to v rámci České republiky Vyhlášení rozvojového programu MŠMT - Podpora odborného vzdělávání - 2018/2019. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s ustanovením § 171 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský.. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje dotační program Podpora vzdělávacích aktivit národnostních menšin v roce 2018 v souladu s nařízením vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity, ve. V této části IS jsou zveřejněny dokumenty, které žadatelé o dotace budou potřebovat ke zpracování vlastní projektové žádosti, k realizaci projektu i jeho vyúčtování. PODPORA VÝUKY PLAVÁNÍ - IV. ETAPA (období leden-červen 2019) a) Vyhlášení dotačního program MŠMT vyhlašuje druhou etapu rozvojového programu k podpoře výuky plavání na 1. stupni základních škol a školských zařízení. Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu školy. Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol.

MŠMT: Rozvojový program Podpora výuky plavání v základních

MŠMT podpoří školní plavání i od září Praha, 23. května 2018 - MŠMT pokračuje v podpoře výuky plavání na školách, i v příštím školním roce uhradí žákům cestovné do bazénu. Základní školy si budou moci rozdělit celkem 25 milionů korun z rozvojového programu Podpora výuky plavání Podpora výuky plavání v základních... Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 Dotace MŠMT na úhradu dopravy na plavecké kurzy pro dět

Velká cena Hradce Králové v plavání 2017. 18. - 19. 3. 2017 se v Hradci Králové koná Velká cena Hradce Králové v plavání. 13.1.2017. Vyúčtování státní dotace za rok 2016 - Program VIII. MŠMT ČR zveřejnilo manuál pro vyúčtování za rok 2016 - Program VIII Organizace sportu v SK a TJ. 13.3.2014. Anket SKP Nymburk, oddíl plavání. Úvodní stránka - Dotace MŠMT na letošní rok přiklepnuta Dotace MŠMT na letošní rok přiklepnuta 22.06.2018 17:08. Právě jsme obdrželi rozhodnutí MŠMT o přidělení dotace na projekt Cílená práce s dětmi a mládeží klubu SKP Nymburk ve výši 1 118 500 Kč. Děkujeme!

Organizujeme vzdělávací a školící akce, odborné a prožitkové kurzy včetně zajištění lektorské činnosti. Pořádáme rekvalifikační kurzy akreditované MŠMT - Instruktor plavání a pohybové výchovy kojenců, batolat a dětí předškolního věku, Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA), Člen první pomoci, Plavčík, Vodní záchranář - Hladinová služba, Divoká. č. j. MŠMT-8001-19/2012-22 . Identifikace operačního programu. Číslo rozhodnutí o přidělení dotace: MŠMT - 8001-19/2012-22. Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Název programu: Dotační program Podpora vzdělávání v jazycíc DOTACE MŠMT ČR: Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (I. etapa) č. j. MSMT-228402/2016-1 Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa) č. j. MSMT-21088/2017-1 Jsme zapojeni do projektů: Program SZIF Školní mléko Program SZIF Ovoce do škol Projekt ZDRAVÉ ZUB

Z rozhodnutí MŠMT je od školního roku 2017/2018 povinná výuka plavání na všech základních školách. Protože řada škol, včetně té naší, plní výuku plavání mimo své město, musí být vyřešena doprava žáků na místo plavání a zpět Z důvodu vratky dotace zpět na účet MŠMT je třeba schválit příslušné rozpočtové opatření. OŠMS radě kraje navrhuje schválit snížení příjmů a výdajů o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT poskytnutou na realizaci rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. MŠMT pokračuje v podpoře výuky plavání na školách, i v příštím školním roce uhradí žákům cestovné do bazénu. Základní školy si budou moci rozdělit celkem 25 milionů korun z rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (III Podpora plavání - rozvojový program MŠMT . Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 - II. etapa ( č. j. MSMT-21088/2017-1) Ve školním roce 2018/2019 byla škole poskytnuta dotace ve výši 36.408 Kč na podporu výuky plavání. Částka 28.800 Kč byla využita na dopravu žáků do místa výuky plavání Zkoušena je pouze plavecká úroveň uchazečů (100 m VZ 2:05, plavání pod vodou 25 m). Organizace kurzu: Bloková nebo průběžná výuka. Minimální hodinová dotace kurzu Plavčík/Záchranář III. stanovená MŠMT pro frekventanty s ukončeným středním vzděláním je 150 hodin

O dotaci na povinné plavání zatím požádala čtvrtina škol

Projekty MŠMT Plaváčci Škola je zapojena do rozvojového dotačního programu Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (IV. etapa - období leden-červen 2019) a (V. etapa - období září - prosinec 2019) Program: MŠMT - Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2018 (II. etapa) Realizace: květen - červen 2018 Obdržená dotace: 17 500 Kč Autor projektu: Mgr. Zdeněk Vlk Žadatel: Základní škola a Mateřská škola Kašava Charakteristika projektu: Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude. Výuka plavání podpořená z programu musí být součástí školního vzdělávacího programu školy. Účelem dotace je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní neinvestiční náklady (ONIV), a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování.

www.edulk.cz Příspěvk Porada vedení MŠMT dne 26. 6. 2018 schválila vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga dle § 18 vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů, na období září - prosinec 2018, č. j. MSMT - 19207/2018-1 mŠmt - vÝzva mŮj klub 2019 před 2 roky, 15.10.2018 Dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejňuje Výzvu MŮJ KLUB 2019 k podání žádostí o poskytnutí dotace na podporu sportovních aktivit dětí a mládeže do 23 let

2017/2018 V tomto školním roce jsme získali tyto finanční prostředky: krajská dotace Prevence rizikového chování 27 000,- krajská dotace Zájmová činnost 17 000,- MŠMT - Plavání 14 700,- MŠMT Zabezpečení škol 39 800,- 11.07.2017 12:32. Šablony pro MŠ a ZŠ I Schválení dotace na podporu výuky plavání - podzim 2018. Publikováno 12.9.2018 | Autor: Petra Šimrová. Vážení rodiče, na jaře naše škola měla možnost žádat o dotaci na dopravu na výuku plavání pro školní rok 2018/2019 a jsme velmi rádi, že MŠMT dotaci opět schválilo Během studia se studenti seznámí se základy sportovních her, gymnastiky, atletiky a plavání. V rámci výuky Tv nabízíme také kroužek sportovních her s všeobecným zaměřením pro nižší i vyšší gymnázium. Zároveň studenti absolvují lyžařský kurz (sjezdový, snowboardový a běžecký výcvik) a sportovně-turistický. Projekty a dotace Rok 2019. Rozvojový program Podpora přípravy sportovních talentů na školách s oborem vzdělávání gymnázium se sportovní přípravou na rok 2019 - vyhlašovatel MŠMT; Emoční inteligence - bezpečné klima a vzájemná tolerance mezi žáky - vyhlašovatel KÚ P MŠMT vytvořilo webové stránky https://nadalku.msmt.cz/cs, které dávají školám tipy ke vzdělávání na dálku, dále vysílá Česká televize s podporou MŠMT vzdělávací pořady pro žáky 1. a 2. stupně včetně přípravy na přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia. Takové vzdělávání, byť neprobíhá přímo ve.

Video: Rozvojové programy MŠMT ČR - Zkol

MŠMT ČR - msmt

KURZ : lt;br /gt;instruktor plavani a pohybove vychovy kojencu batolat a deti predskolniho veku - Instruktor plavání a pohybové výchovy kojenců, batolat a dětí předškolního věku : Akreditovaný rekvalifikační kurz MŠMT ČR, na základě jehož úspěšného absolvování můžete získat živnostenské oprávnění pro vedení kurzů plavání a cvičení dětí Účelová neinvestiční dotace na rozvojový program Kompenzační učební pomůcky pro žáky se zdravotním postižením v roce 2014. Finanční prostředky byly přiděleny krajským úřadem na základě rozhodnutí MŠMT č.j. MSMT-37020/2013-1

Dotační titul: MŠMT Období realizace: 1.10.2017 až 31.08.2020. Rozpočet: 14 132 653,90 Kč (bez povinné spoluúčasti) Název projektu: Podpora výuky plavání v základních školách v roce 201 8 (etapa II.) Číslo projektu: PLAV-01-0963/2018. Program: Rozvojový program podpory výuky plavání na základních školách v roce 201 Žáci 3. ročníků zahájí ve středu 9. září výuku plavání v pl. areálu Hloubětín. Dopravu autobusem hradí rodiče. Škola(stejně jako vloni) zažádala MŠMT o přidělení dotace na dopravu. V případě, že bude dotace přidělena, pokryje část výdajů na dopravu, zbytek hradí rodiče

Cvičitel, trenér, instruktor plavání - Plaváníčk

Projekty a granty školy | ZŠ a MŠ Kladno, Jiráskova 457

MŠMT podpoří školní plavání i od září ParlamentniListy

Plavecký klub Baník SokolovZákladní a základní umělecké vzdělávání, MŠMT ČR

Dotace Na Podporu Výuky Plaván

Náš klub získal v roce 2018 dotaci z rozpočtu MŠMT ČR z dotačního programu MŮJ KLUB na realizaci projektu s názvem Podpora mládežniceké kopané v ŽIJEME HROU - rok 2018. Dotace bude použita dle pokynů MŠMT ČR na úhradu části nákladů na činnost MŠMT změnou vyhlášky umožní konání absolutoria v prodlouženém termínu do 31. 8. 2020. Domovy mládeže a internáty . Manuál k provozu těchto zařízení je ke stažení ZDE. Vzdělávání na dálku. MŠMT požaduje, aby školy v co největší míře využívaly vzdělávání na dálku. O jeho využití rozhoduje ředitel školy

Plavanimost.c

Dotace a rozvojové programy - Školský informační portál

Dotace a granty - Zkol

Veřejné prostředky znamenají dotace a granty ze strany MŠMT, z rozpočtů krajů a z rozpočtů jednotlivých obcí a měst. Přehled možných zdrojů: 1. Reklama a sponzoring 2. Vstupné 3. Merchandising 4. Občerstvení 5. Pronájmy 6. Dotace - veřejné prostředky 7. Dotace - sportovní svazy 8. Členské příspěvky 9 79-41-K/41 GYMNÁZIUM VŠECHNY DRUHY SPORTU, ČTYŘLETÉ STUDIUM. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ pondělí 11. 1. 2021 - 16:00 h (podle aktuální epidemiologické situace). VÝHODY STUDIA Souběžně s individuální sportovní činností žáků ve sportovních klubech se škola podílí na rozvoji jejich pohybového nadání v rámci předmětu tělesná výchova svými učiteli tělesné. MŠMT zveřejnilo způsob pro vyúčtování dotací (manuál a formuláře) MŮJ KLUB za rok 2020. Vyúčtování neinvestičních dotací a vypořádání se státním rozpočtem za rok 2020 - MŮJ KLUB 2020 je nutné před odesláním v listinné podobě nebo v elektronické podobě do datové schránky ministerstva nahrát do systému IS.

Dotace na dopravu pro ZŠ - HANA MOŘINGLOV

Bublinář | Základní škola Vizovice

Dotace Mikroprojekt Glacensis. 350 000 Dotace MŠMT. 21 876 767 VÝNOSY CELKEM. 24 402 767. 250 000. NÁKLADY Energie. 846 000. 30 000. Ostatní provozní náklady. 1 680 000. 183 500. Náklady hrazené z dotace MŠMT. 21 876 767 NÁKLADY CELKEM. 24 402 767. 213 50 Zdravé zuby Projekt zdravé zuby podporuje správnou péči o dětský chrup a prevenci zubních kazů. Škola plná zdraví V projektu jsme zaregistrovaní od roku 2012 Dotace je určená na podporu sportovních klubů, tělovýchovných a tělocvičných jednot při pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti. Jedná se o zabezpečení sportovní, pohybové, tělovýchovné činnosti dětí a mládeže Každý umí něco nejlépe... Prohlášení o přístupnosti; ÚKOLY 1. - 5. tř. 1. třída; 2. tříd Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje rozvojový program k podpoře výuky plavání na 1. stupni základních škol

 • Sreality.
 • Guadalajara fc.
 • Betsy blair.
 • Prisma typescript.
 • Vafle bez cukru.
 • Smlouvy legito.
 • Pes si olizuje tlapky.
 • Židovské dárky.
 • Aorta průměr.
 • Zapáchající odpad v kuchyni.
 • Obytné buňky cena.
 • Astar.
 • Šana tova.
 • Ravak vs2.
 • Four senses.
 • Video z live photo.
 • Městský úřad jílové.
 • Zloženie slov z písmen.
 • Pixwords slovensky podla pismen.
 • Eoné medvídek dr max.
 • Pec na spaní.
 • Titulování.
 • Mobily ve školách.
 • Mucinózní adenokarcinom.
 • Spálový bacil u dospělých.
 • Mpz guyany.
 • Grundfos comfort up 15 14 ba pm.
 • Raspberry pi zero w koupit.
 • Sahara smoke vodní dýmka.
 • Přístřešek pro 2 auta.
 • Škrabka na spáry obkladaček.
 • Zaměstnanec veřejné správy.
 • Svatební fotograf hk.
 • Film stephen hawking the theory of everything.
 • Thomas the dank engine song.
 • Neoficialni svatebni obrad.
 • Pink what about us chords.
 • Kettlebell cviky.
 • Restaurace na staré poště hradec králové.
 • Sigala lullaby feat paloma faith.
 • Spojit synonymum.